RK De Goede Herder parochie
Emmen en Erica

Nieuws uit de PauluskerkGewijzigd dd: 27-01-2020

ACTIE KERKBALANS 2020 MET ALS THEMA “GEEF VOOR JE KERK”

Van zaterdag 18 januari tot zaterdag 1 februari 2020 doen 2.000 kerken mee aan de Actie Kerkbalans.
Duizenden vrijwilligers zamelen geld in voor hun plaatselijke kerk.
Voor iedereen is de kerk op een andere manier van waarde.
Parochies krijgen geen subsidie. Om te kunnen bestaan hebben kerken een financiële bijdrage nodig van hun parochianen.
Zo blijven ze van waarde voor hun leden en de samenleving. ‘Geef voor je kerk’ is het thema voor Actie Kerkbalans 2020.

Hoeveel u geeft, bepaalt u zelf, maar geef slim!
Uw bijdrage aan Kerkbalans is (deels) aftrekbaar voor de belasting.
Geeft u een periodieke gift? Dan kunt u het volledige bedrag aftrekken.
Zo krijgt u van de belastingdienst meer terug.
U leest hier alles over op www.kerkbalans.nl

Locatieraad H. Pauluskerk


Gewijzigd dd: 27-01-2020

NIEUWS VANUIT DE WERKGROEP KIND EN LITURGIE

Op de eerste zondag van de maand, mits die zondag niet een schoolvakantie valt, is er een kinderwoorddienst.
Op die zondagen is er ook een crèche voor de allerkleinsten.
Tijdens de kinderwoorddienst worden de kinderen op een eenvoudige manier vertrouwd gemaakt met de evangelielezing van die zondag. O.a. door te luisteren naar het evangelie en naar een spiegelverhaal, door met elkaar in gesprek te gaan over de kernboodschap van het evangelie en door het maken van een (knutsel)werkje.

Hieronder vindt u een overzicht van de data, zodat u deze alvast op de kalender of in de agenda kan zetten:
02 februari                   kinderwoorddienst en crèche
01 maart                      kinderwoorddienst en crèche
05 april                        Palmpasen, gezinsviering
12 april                       kinderwoorddienst en crèche, na afloop eieren zoeken
07 juni                         kinderwoorddienst en crèche

De werkgroep Kind en Liturgie kan versterking gebruiken.
Mocht u interesse hebben of een keer mee willen draaien, dan bent u van harte welkom tijdens een kinderwoorddienst.
Bij deze wil de werkgroep in ieder geval Stefanie bedanken voor haar inzet en enthousiasme in de afgelopen jaren!

We hopen in het komende (school)jaar vele kinderen te mogen begroeten!

 


Gewijzigd dd: 29-10-2019

BEDANKT!

Lieve parochianen,
Net als wij in Ichthus bent U ook gestart met het nieuwe seizoen.
Fijn dat U een nieuwe pastoor hebt mogen begroeten. |
Heel veel dank voor de producten en enveloppen met inhoud die we van U mochten ontvangen.
We hopen dat U ook dit seizoen weer aan ons en onze gezinnen denkt en dat we wat mogen ophalen uit de manden. |
Wilt U liever geen fruit of andere verse producten doneren ?
We komen niet iedere keer langs en dan zijn deze producten niet meer eetbaar. Dat is dan heel jammer.
Voor dit nieuwe seizoen wensen wij U geloof , hoop en Liefde en Gods zegen toe.

Het team van ‘De Helpende Hand ‘


Gewijzigd dd: 29-04-2019

VACATURES LOCATIERAAD H. PAULUSKERK

Met het recente afscheid van Giel Sertons uit de locatieraad en in 2017 van Karin Cuijpers laat de personeelskrapte zich wel voelen. De essentiële zaken komen aan de orde maar op de taakvelden catechese, oecumene en liturgie komen we duidelijk tijd en energie te kort.
Wij vragen u daarom om met ons mee te denken en te zien wie we zouden kunnen vragen om de locatieraad van de H. Pauluskerk te kunnen versterken. Het hoeft niet veel tijd te kosten, we vergaderen één keer per maand, waarbij actiepunten besproken worden. Een contactpersoon catechese houdt zich voornamelijk bezig met zaken rond 1ste communie, het vormsel en de volwassencatechese in overleg met de contacten in de andere locatieraden binnen de Goede Herder Parochie.
Voelt u zich geroepen om de locatieraad hierin te versterken neemt dan contact met mij op.
Dank.

Namens de Locatieraad H. Pauluskerk
Theo Duivenvoorden (634920)

 


Gewijzigd dd: 01-11-2018

KOSTER(-ES) VOOR ONZE KERKDIENSTEN

Wij zijn op zoek naar een vrijwilliger die ons kosterteam wil komen versterken.
Op dit moment zijn er een aantal kosters die de reguliere vieringen en de rouw- en trouwvieringen verzorgen.
Als er meerdere vieringen in de week zijn en met Hoogtijdagen als Pasen en Kerstmis is dit aantal te krap.

De taken bestaan uit: het openen van het kerkgebouw, het klaarmaken van het altaar, en daar waar nodig de voorganger ondersteunen. Per viering kost het u ongeveer 2 uur.

Indien u geïnteresseerd bent, kunt u het best contact opnemen met Jan Heller (624658) die u graag verder informeert.