RK De Goede Herder parochie
Emmen en Erica

Nieuws uit de PauluskerkGewijzigd dd: 28-11-2019

KERSTMIDDAG VOOR ZIEKEN EN OUDEREN
van de Goede Herderparochie  (Heilige Paulus)

Op dinsdag 17 december 2019 bent u van harte uitgenodigd voor de kerstmiddag in
"de Opgang" Bargeres Mantingerbrink 199. Ongeacht uw leeftijd.
Wij beginnen om 14.00 uur met een woord- en communieviering. Hierna is er tijd voor een kopje koffie of thee, een kerstverhaal, koorzang.
Nadien heeft u gelegenheid om bij te praten onder het genot van een hapje en een drankje.
Om 17.00 uur eindigt de middag met een slotwoord. 

Dit jaar alléén opgave via aanmeldings strook in het Vierluik via of onderstaande telefoonnummers.
Er komt geen persoonlijke uitnodiging in uw brievenbus zoals voorgaande jaren

Opgave vóór 10 dec. bij: 
fam.   Heller  voor wijk Angelslo tel. 624658
fam    Rieff    voor wijk Bargeres/Rietlanden tel. 615271

De aanmeldings strook zenden naar secretariaat Weerdingerstraat 33, 7815 SC Emmen
of bellen met het secretariaat tijdens de openingstijden tel. 612504.

 


Gewijzigd dd: 28-11-2019

NIEUWJAARSVISITE

Na de viering van zondag 5 januari 2020 is er gelegenheid om elkaar een gelukkig nieuwjaar te  wensen in de Schiphorst en dat hopelijk weer onder het genot van lekkere rolletjes en kniepertjes van de dames van de koffiegroep.

locatieraad Pauluskerk                   


Gewijzigd dd: 28-11-2019

NIEUWS VANUIT DE WERKGROEP KIND EN LITURGIE

Op de eerste zondag van de maand, mits die zondag niet een schoolvakantie valt, is er een kinderwoorddienst.
Op die zondagen is er ook een crèche voor de allerkleinsten.
Tijdens de kinderwoorddienst worden de kinderen op een eenvoudige manier vertrouwd gemaakt met de evangelielezing van die zondag. O.a. door te luisteren naar het evangelie en naar een spiegelverhaal, door met elkaar in gesprek te gaan over de kernboodschap van het evangelie en door het maken van een (knutsel)werkje.

Hieronder vindt u een overzicht van de data, zodat u deze alvast op de kalender of in de agenda kan zetten:
01 december                kinderwoorddienst en crèche
02 februari                   kinderwoorddienst en crèche
01 maart                      kinderwoorddienst en crèche
05 april                        Palmpasen, gezinsviering
12 april                       kinderwoorddienst en crèche, na afloop eieren zoeken
07 juni                         kinderwoorddienst en crèche

De werkgroep Kind en Liturgie kan versterking gebruiken.
Mocht u interesse hebben of een keer mee willen draaien, dan bent u van harte welkom tijdens een kinderwoorddienst.
Bij deze wil de werkgroep in ieder geval Stefanie bedanken voor haar inzet en enthousiasme in de afgelopen jaren!

We hopen in het komende (school)jaar vele kinderen te mogen begroeten!

 


Gewijzigd dd: 29-10-2019

BEDANKT!

Lieve parochianen,
Net als wij in Ichthus bent U ook gestart met het nieuwe seizoen.
Fijn dat U een nieuwe pastoor hebt mogen begroeten. |
Heel veel dank voor de producten en enveloppen met inhoud die we van U mochten ontvangen.
We hopen dat U ook dit seizoen weer aan ons en onze gezinnen denkt en dat we wat mogen ophalen uit de manden. |
Wilt U liever geen fruit of andere verse producten doneren ?
We komen niet iedere keer langs en dan zijn deze producten niet meer eetbaar. Dat is dan heel jammer.
Voor dit nieuwe seizoen wensen wij U geloof , hoop en Liefde en Gods zegen toe.

Het team van ‘De Helpende Hand ‘


Gewijzigd dd: 29-04-2019

VACATURES LOCATIERAAD H. PAULUSKERK

Met het recente afscheid van Giel Sertons uit de locatieraad en in 2017 van Karin Cuijpers laat de personeelskrapte zich wel voelen. De essentiële zaken komen aan de orde maar op de taakvelden catechese, oecumene en liturgie komen we duidelijk tijd en energie te kort.
Wij vragen u daarom om met ons mee te denken en te zien wie we zouden kunnen vragen om de locatieraad van de H. Pauluskerk te kunnen versterken. Het hoeft niet veel tijd te kosten, we vergaderen één keer per maand, waarbij actiepunten besproken worden. Een contactpersoon catechese houdt zich voornamelijk bezig met zaken rond 1ste communie, het vormsel en de volwassencatechese in overleg met de contacten in de andere locatieraden binnen de Goede Herder Parochie.
Voelt u zich geroepen om de locatieraad hierin te versterken neemt dan contact met mij op.
Dank.

Namens de Locatieraad H. Pauluskerk
Theo Duivenvoorden (634920)

 


Gewijzigd dd: 01-11-2018

KOSTER(-ES) VOOR ONZE KERKDIENSTEN

Wij zijn op zoek naar een vrijwilliger die ons kosterteam wil komen versterken.
Op dit moment zijn er een aantal kosters die de reguliere vieringen en de rouw- en trouwvieringen verzorgen.
Als er meerdere vieringen in de week zijn en met Hoogtijdagen als Pasen en Kerstmis is dit aantal te krap.

De taken bestaan uit: het openen van het kerkgebouw, het klaarmaken van het altaar, en daar waar nodig de voorganger ondersteunen. Per viering kost het u ongeveer 2 uur.

Indien u geïnteresseerd bent, kunt u het best contact opnemen met Jan Heller (624658) die u graag verder informeert.