RK De Goede Herder parochie
Emmen en Erica

Nieuws uit de PauluskerkGewijzigd dd: 24-02-2019

TAIZE ZATERDAG 23 MAART

Zaterdag 23 maart 2019 zal in de Pauluskerk een woord - en communieviering worden gehouden met liederen uit Taize.
Deze liederen hebben  een meditatief karakter, zijn sfeerbepalend en bedoeld om ons tot gebed, ons met God in contact te brengen.
Het zijn eenvoudige melodieën met korte teksten, die meerdere malen worden herhaald, zodat ze gemakkelijk kunnen worden meegezongen.
Deze liederen zijn niet bedoeld om alleen door het (Paulus)koor gezongen te worden, neen, iedereen zingt mee!
Voor de teksten zal worden gezorgd.


Gewijzigd dd: 28-01-2019

KINDERWOORDDIENST

Elke eerste zondag van de maand, mits die zondag niet een schoolvakantie valt, is er een kinderwoorddienst.
Op die zondagen is er ook een crèche voor de allerkleinsten.
Met veel enthousiasme proberen de werkgroepsleden (bestaande uit Stefanie, Albert, Aline en Mariëlle) de kinderen op een eenvoudige manier vertrouwd te maken met de evangelielezing van die zondag.
O.a. door een spiegelverhaal te vertellen, met elkaar in gesprek te gaan over de kernboodschap van het evangelie en een (knutsel)werkje te maken.
Hieronder vindt u een overzicht zodat u de data alvast op de kalender of in de agenda kan zetten:

03 maart           2019          kinderwoorddienst en crèche
14 april             2019          Palmpasen, gezinsviering
21 april             2019          kinderwoorddienst en crèche, na afloop eieren zoeken
07 juli               2019          kinderwoorddienst en crèche

We hopen vele kinderen te mogen begroeten!

De werkgroep Kind en Liturgie kan nog wat versterking gebruiken.
Mocht u interesse hebben of een keer mee willen draaien, dan bent u van harte welkom tijdens een kinderwoorddienst.
Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met het secretariaat, deze kunnen u verder helpen met de contactgegevens van de contactpersoon van de werkgroep

 


Gewijzigd dd: 28-01-2019

EERSTE COMMUNIE 2019

U kunt uw zoon of dochter opgeven voor de 1e H. Communie.
Als uw kind bij ons ingeschreven staat, dan krijgt u hierover binnenkort een brief.
Mocht u deze niet krijgen, dan kunt u uw kind ook aanmelden via het volgende e-mailadres: agbuter@gmail.com.
Wilt u hierbij de naam van uw kind, geboortedatum, adres en telefoonnummer vermelden?
De viering zal plaatsvinden op zondag 16 juni 2019 in de Pauluskerk, aanvang 11.00 uur.

 


Gewijzigd dd: 24-02-2019

PAULUSKERK 1949 – 2019

Zoals in de vorige versie van ons parochieblad vermeld is een belangrijk onderdeel de tentoonstelling van brieven en foto’s en ander religieus materiaal in de afgelopen 70 jaar, 1949-2019.
In 1999 tijdens het 50 jarig jubileum is toen alleen aandacht geschonken aan de Pauluskerk zelf. Nu willen we dat breder trekken en de geschiedenis van de H. Geest en de St. Bernhardus, kerken die uiteindelijk in 1992 met de Pauluskerk in de Titus Brandsma Parochie opging.
Het is als zoveel zaken, we worden allemaal ouder en er komt een tijd dat parochianen van de H. Geest- en de St. Bernharduskerk, niet meer onder ons zijn en belangrijk materiaal verloren dreigt te gaan.
Vooral de H. Geest is belangrijk, want die beslaat een periode van 30 jaar (1962 – 1992) waarin zeker interessante foto’s en/of tekstmateriaal waaronder krantenknipsels) nog beschikbaar moeten zijn.
Voor de St. Bernhardus is die periode een stuk korter (1980-1992).

Dus als u in het bezit bent van fotomateriaal of andere bezienswaardigheden, die voor de tentoonstelling van 24 mei 2019 interessant kunnen zijn (bv. foto’s met mensen of relevante gebouwen), dan verzoeken wij u om contact op te nemen met ons secretariaat of met mij.
Wij verheugen ons erop om met uw materiaal de tentoonstelling nog completer en  interessanter te maken.

                                                                Namens de Locatieraad H. Pauluskerk
                                                                Theo Duivenvoorden (634920)


Gewijzigd dd:24-02-2019

BEDANKJE VAN DE HELPENDE HAND

Lieve mensen,
Langs deze weg wil ik u hartelijk danken voor alle producten die we via de manden mochten ophalen. Ook dank voor de  enveloppen met inhoud.

Wij hebben momenteel 18 gezinnen waaronder een aantal vluchtelingen.
Iedere week op vrijdagmiddag tussen half 2 en 2 uur delen we de pakketten uit.
Mede door Uw steun lukt het ons al ruim 18 jaar, ja waar blijft de tijd.
De vrijdag voor kerst hebben onze gezinnen  een kerstpakket gekregen dat betaald is door de stichting "it Kypmantsje ".
Wij en zeker onze gezinnen zijn  daar heel blij mee.
Ook met Pasen geeft deze stichting ons een bedrag waarmee we wat extra’s aan het pakket kunnen toevoegen zoals een rollade of hele kip, een iets duurder toetje, chocolade eitjes, wat frisdrank en eieren, want die horen immers bij Pasen, en soms een wat duurdere groenten om ook hen een feest te geven.
Wij wensen U een goede veertigdagentijd toe en een zalig Pasen.

                                                                    Het team van "De Helpende Hand "

 


Gewijzigd dd: 01-11-2018

KOSTER(-ES) VOOR ONZE KERKDIENSTEN

Wij zijn op zoek naar een vrijwilliger die ons kosterteam wil komen versterken.
Op dit moment zijn er een aantal kosters die de reguliere vieringen en de rouw- en trouwvieringen verzorgen.
Als er meerdere vieringen in de week zijn en met Hoogtijdagen als Pasen en Kerstmis is dit aantal te krap.

De taken bestaan uit: het openen van het kerkgebouw, het klaarmaken van het altaar, en daar waar nodig de voorganger ondersteunen. Per viering kost het u ongeveer 2 uur.

Indien u geïnteresseerd bent, kunt u het best contact opnemen met Jan Heller (624658) die u graag verder informeert.