RK De Goede Herder parochie
Emmen en Erica

Nieuws uit de PauluskerkGewijzigd dd: 23-05-2019

16 JUNI 2019
1ste HEILIGE COMMUNIE

Tijdens een feestelijke eucharistieviering zullen zeven kinderen hun 1e H. Communie doen:
Harm Spijkerman, Amy Holties, Selina Wolters, Roos Schutte, Giel Wolters, Dylano Hindriks en Nick Winkel.
Tijdens de voorbereidingsbijeenkomsten hebben de kinderen gespaard voor KiKa (de Stichting Kinderen Kankervrij).
Ook tijdens de viering op 16 juni 2019 zullen we hiervoor collecteren.
Het thema zal zijn:

“Mijn Vader heeft ze Mij gegeven.”

De viering begint om 11.00 uur.

1ecomm

 


Gewijzigd dd: 23-05-2019

OPENINGSTIJDEN SECRETARIAAT IN DE MAAND JUNI

In verband met vakantie is het secretariaat van locatie H. Paulus gesloten op woensdag 19 juni, maandag 24 juni en woensdag 26 juni.
Op de overige maandagen en woensdagen is het secretariaat geopend.

 


Gewijzigd dd: 01-04-2019

IN MEMORIAMMediatrix

Op 11 maart 2019 overleed te Amersfoort, Zuster Mediatrix Ribbert op de leeftijd van 88 jaar.
Zuster Mediatrix heeft in 1958 haar eerste geloften afgelegd als zuster van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort.
Na jaren in Alkmaar gewerkt te hebben, kwam ze naar Emmen waar ze vele jaren in de parochie zeer actief geweest is op het secretariaat en in veel werkgroepen.
Ongeveer 20 jaar geleden, ging ze weer terug naar Amersfoort. Maar ook daar bleef ze actief, bijvoorbeeld in de Stichting Religieuzen tegen Vrouwenhandel.


In 2017 liet haar gezondheid haar zo in de steek dat ze verzorgd moest worden.
Op 15 maart namen we afscheid van haar in een mooie uitvaartviering in de kloosterkapel waarna ze op de begraafplaats van Onze Lieve Vrouwe te Amersfoort te ruste is gelegd bij haar medezusters.

 


Gewijzigd dd: 29-04-2019

KINDERWOORDDIENST

Nieuws vanuit de werkgroep Kind en Liturgie
Elke eerste zondag van de maand, mits die zondag niet in een schoolvakantie valt, is er een kinderwoorddienst.
Op die zondagen is er ook een crèche voor de allerkleinsten.
Met veel enthousiasme proberen de werkgroepsleden (bestaande uit Stefanie, Albert, Aline en Mariëlle) de kinderen op een eenvoudige manier vertrouwd te maken met de evangelielezing van die zondag. O.a. door een spiegelverhaal te vertellen, met elkaar in gesprek te gaan over de kernboodschap van het evangelie en een (knutsel)werkje te maken.
Hieronder vindt u een overzicht zodat u de data alvast op de kalender of in de agenda kan zetten:

7 juli 2019:  kinderwoorddienst en crèche

We hopen vele kinderen te mogen begroeten!
De werkgroep Kind en Liturgie kan nog wat versterking gebruiken. Mocht u interesse hebben of een keer mee willen draaien, dan bent u van harte welkom tijdens een kinderwoorddienst.
Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met het secretariaat, deze kunnen u verder helpen met de contactgegevens van de contactpersoon van de werkgroep.

 


Gewijzigd dd: 29-04-2019

VACATURES LOCATIERAAD H. PAULUSKERK

Met het recente afscheid van Giel Sertons uit de locatieraad en in 2017 van Karin Cuijpers laat de personeelskrapte zich wel voelen. De essentiële zaken komen aan de orde maar op de taakvelden catechese, oecumene en liturgie komen we duidelijk tijd en energie te kort.
Wij vragen u daarom om met ons mee te denken en te zien wie we zouden kunnen vragen om de locatieraad van de H. Pauluskerk te kunnen versterken. Het hoeft niet veel tijd te kosten, we vergaderen één keer per maand, waarbij actiepunten besproken worden. Een contactpersoon catechese houdt zich voornamelijk bezig met zaken rond 1ste communie, het vormsel en de volwassencatechese in overleg met de contacten in de andere locatieraden binnen de Goede Herder Parochie.
Voelt u zich geroepen om de locatieraad hierin te versterken neemt dan contact met mij op.
Dank.

Namens de Locatieraad H. Pauluskerk
Theo Duivenvoorden (634920)

 


Gewijzigd dd: 24-02-2019

PAULUSKERK 1949 – 2019

Zoals in de vorige versie van ons parochieblad vermeld is een belangrijk onderdeel de tentoonstelling van brieven en foto’s en ander religieus materiaal in de afgelopen 70 jaar, 1949-2019.
In 1999 tijdens het 50 jarig jubileum is toen alleen aandacht geschonken aan de Pauluskerk zelf. Nu willen we dat breder trekken en de geschiedenis van de H. Geest en de St. Bernhardus, kerken die uiteindelijk in 1992 met de Pauluskerk in de Titus Brandsma Parochie opging.
Het is als zoveel zaken, we worden allemaal ouder en er komt een tijd dat parochianen van de H. Geest- en de St. Bernharduskerk, niet meer onder ons zijn en belangrijk materiaal verloren dreigt te gaan.
Vooral de H. Geest is belangrijk, want die beslaat een periode van 30 jaar (1962 – 1992) waarin zeker interessante foto’s en/of tekstmateriaal waaronder krantenknipsels) nog beschikbaar moeten zijn.
Voor de St. Bernhardus is die periode een stuk korter (1980-1992).

Dus als u in het bezit bent van fotomateriaal of andere bezienswaardigheden, die voor de tentoonstelling van 24 mei 2019 interessant kunnen zijn (bv. foto’s met mensen of relevante gebouwen), dan verzoeken wij u om contact op te nemen met ons secretariaat of met mij.
Wij verheugen ons erop om met uw materiaal de tentoonstelling nog completer en  interessanter te maken.

                                                                Namens de Locatieraad H. Pauluskerk
                                                                Theo Duivenvoorden (634920)


Gewijzigd dd:24-02-2019

BEDANKJE VAN DE HELPENDE HAND

Lieve mensen,
Langs deze weg wil ik u hartelijk danken voor alle producten die we via de manden mochten ophalen. Ook dank voor de  enveloppen met inhoud.

Wij hebben momenteel 18 gezinnen waaronder een aantal vluchtelingen.
Iedere week op vrijdagmiddag tussen half 2 en 2 uur delen we de pakketten uit.
Mede door Uw steun lukt het ons al ruim 18 jaar, ja waar blijft de tijd.
De vrijdag voor kerst hebben onze gezinnen  een kerstpakket gekregen dat betaald is door de stichting "it Kypmantsje ".
Wij en zeker onze gezinnen zijn  daar heel blij mee.
Ook met Pasen geeft deze stichting ons een bedrag waarmee we wat extra’s aan het pakket kunnen toevoegen zoals een rollade of hele kip, een iets duurder toetje, chocolade eitjes, wat frisdrank en eieren, want die horen immers bij Pasen, en soms een wat duurdere groenten om ook hen een feest te geven.
Wij wensen U een goede veertigdagentijd toe en een zalig Pasen.

                                                                    Het team van "De Helpende Hand "

 


Gewijzigd dd: 01-11-2018

KOSTER(-ES) VOOR ONZE KERKDIENSTEN

Wij zijn op zoek naar een vrijwilliger die ons kosterteam wil komen versterken.
Op dit moment zijn er een aantal kosters die de reguliere vieringen en de rouw- en trouwvieringen verzorgen.
Als er meerdere vieringen in de week zijn en met Hoogtijdagen als Pasen en Kerstmis is dit aantal te krap.

De taken bestaan uit: het openen van het kerkgebouw, het klaarmaken van het altaar, en daar waar nodig de voorganger ondersteunen. Per viering kost het u ongeveer 2 uur.

Indien u geïnteresseerd bent, kunt u het best contact opnemen met Jan Heller (624658) die u graag verder informeert.