RK De Goede Herder parochie
Emmen en Erica

Nieuws uit de PauluskerkGewijzigd dd: 27-03-2018

NIEUWS UIT DE MISDIENAARSGROEP

Met groot verdriet hebben wij op 13 maart 2018 gedwongen afscheid moeten nemen van Acoliet Narek Khatchyan en zijn moeder.
Vele jaren misdienaar/acoliet in onze kerk. Hoewel hij samen met zijn moeder in een asielprocedure zat (9 jaar al), hebben de machthebbers in Den Haag besloten ze te deporteren naar Armenië.
Na hun arrestatie was contact vrijwel niet meer mogelijk. Ook een laatste afscheid op Schiphol werd door het Haagse regime niet toegestaan.
Inmiddels zijn ze, zonder bezittingen, terug in Armenië. Narek is direct na aankomst op het vliegveld gearresteerd en moet minimaal 3 jaar in detentie, zijn moeder heeft een vorm van huisarrest. Wilt U hen a.u.b. meenemen in Uw gebed! 

En dan nog goed nieuws! De misdienaarsgroep prijst zich gelukkig met 2 nieuwe misdienaars.
Misschien heeft U ze al 'in actie gezien'. Max Krieger en Archange Ndayamaze zijn ons team komen versterken.
Jongens van harte welkom!
Zijn er nog jongens en meisjes die óók mee willen doen neem dan even contact op.

Jan Heller


Gewijzigd dd: 27-03-2018

1STE H. COMMUNIE PAULUSKERK

Op zondag 22 april 2018 doen Stan Betting, Jenietta Oosting, Annafe van der Veen,  Dilayla Wolters en Nicole Liga  hun 1e H. Communie.
Het thema van de viering is “In het voetspoor van Jezus”.
Dat wensen we onze communicanten dan ook toe: dat ze Jezus mogen volgen in hun hele verdere leven en in Hem en door Hem geïnspireerd zullen worden.
Als u dit feest met hen samen wilt vieren dan bent u van harte welkom.
De viering begint om 11.00 uur.


Gewijzigd dd: 27-03-2018

HELPENDE HAND

(U werd een goed en gezond 2018 gewenst door de Helpende Hand. Dit artikel is via een omweg bij de redactie terechtgekomen en is toen ook nog blijven liggen. Excuus! Maar beter laat dan nooit!)

Beste parochianen,
Een beetje aan de late kant maar niet minder bedoeld.
Heel veel dank voor alle producten die u in de manden heeft gedaan voor onze gezinnen. Ook bedankt voor de enveloppen met geld. Zo rond kerst heeft U onze gezinnen aardig verwend, fijn is dat!
De stichting "it Kypmantsje" heeft ons een geldbedrag gegeven waarmee we kerstpakketten konden samenstellen en geven. Heel feestelijk en blijde gezichten, ook bij ons, want het werkt door. Wij gaan voorlopig door met 18 gezinnen i.p.v. 20. De laatste 2 plaatsen reserveren we voor crisissituaties aangemeld door het maatschappelijk werk. Dit heeft te maken met ons budget, dat enkele maanden geleden dusdanig was dat we bang waren ermee te moeten stoppen. Gelukkig is het ten goede gekeerd en kunnen we in ieder geval door tot na de zomervakantie en hopen dat er intussen aanvulling op ons saldo komt.
Wij hebben er alle vertrouwen in. Wij hopen dat u ons het komende jaar ook weer wilt steunen met producten of euro’s

Vriendelijke groeten ,
Namens het team van "De Helpende Hand "
Nolly van Zanten- Feenstra.


Gewijzigd dd: 27-03-2018

BERICHTEN VAN DE VOM
SAM’S KLEDINGACTIE VOOR MENSEN IN NOOD

In de locatie Paulus houden we geen inzameling van tweedehands kleding voor Sam's kledingactie voor Mensen in Nood. sam
De vrachtwagen van Sam's kledingactie die de kleding ophaalt, heeft onze locatie niet meer in de route zitten.
In de locatie Franciscus is er wel een kleding-inzameling.
Iedereen die thuis al kleding verzameld heeft, kan de zakken met kleding naar de Franciscuskerk brengen.
Daar kunt u, tussen 9.00 uur en 12.00 uur, op zaterdag 14 april 2018 de kleding afgeven in de kerkzaal.
En natuurlijk kunt u ook kledingzakken deponeren in de kledingcontainers op de parkeerplaats naast de Pauluskerk.
Die containers worden regelmatig geledigd.
Wilt u schoenen per paar verpakken en kleding en linnengoed in een gesloten zak aanleveren?


Gewijzigd dd: 27-02-2018

VANUIT DE WERKGROEP KIND EN LITURGIE

Elke eerste zondag van de maand, mits die zondag niet in een schoolvakantie valt, is er een kinderwoorddienst.
Op die zondagen is er ook een crèche voor de allerkleinsten.

Wij, Stefanie Meijer, Mariëlle Jutten, Albert en Christine Meijering met hun dochter Aline gaan met enthousiasme verder.
U zult ook dit jaar weer de nodige informatie ontvangen via de Nieuwsbrieven van de scholen.
Hieronder volgt een overzicht zodat u de data alvast in uw agenda kunt zetten.

04 maart 2018           10.00 uur       kinderwoorddienst en crèche
25 maart 2018           11.00 uur      Palmzondag gezinsv. met Palmpaasprocessie
01 apri 2018              09.30 uur     Paaszondag: kinderwoorddienst en crèche; na de viering eieren zoeken
03 juni 2018              10.00 uur      kinderwoorddienst en crèche
01 juli  2018              10.00 uur      kinderwoorddienst en crèche

U bent samen met uw kinderen van harte welkom bij de kinderwoorddiensten! 


Gewijzigd dd: 27-02-2018

ONTMOETINGSMIDDAG

Wij komen zondag 11 maart 2018 weer bij elkaar voor een gezellige middag in het wijkhuis “De Schiphorst”
Wij beginnen om 14.30 uur en sluiten om 16.30 uur.
De heren Schepers en Elling uit Sleen komen ons vertellen over hun grote hobby “BIJEN”.
Dit doen ze met het vertonen van dia’s. Wij gaan er van uit dat het een interessante en leerzame bijeenkomst wordt.
Misschien kunnen wij met dit onderwerp ook mannen begroeten die nog een hobby zoeken.  Iedereen is van harte welkom.

Als er vragen zijn dan kunt U contact opnemen  met:
Josefien van der kolk  tel. 0591-546986, e-mail: josefienvdkolk@ziggo.nl    


Gewijzigd dd: 01-07-2016

KOSTER(-ES) VOOR ONZE KERKDIENSTEN

Wij zijn op zoek naar een vrijwilliger die ons kosterteam wil komen versterken.
Op dit moment zijn er een aantal kosters die de reguliere vieringen en de rouw- en trouwvieringen verzorgen.
Als er meerdere vieringen in de week zijn en met Hoogtijdagen als Pasen en Kerstmis is dit aantal te krap.

De taken bestaan uit: het openen van het kerkgebouw, het klaarmaken van het altaar, en daar waar nodig de voorganger ondersteunen. Per viering kost het u ongeveer 2 uur.

Indien u geïnteresseerd bent, kunt u het best contact opnemen met Jan Heller (624658) die u graag verder informeert.