RK De Goede Herder parochie
Emmen en Erica

Nieuws uit de PauluskerkGewijzigd dd: 22-08-2019

FIETSTOCHT 15 SEPTEMBER 2019

Ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan van de Pauluskerk organiseert de locatieraad een fietstocht op zondag 15 september 2019 in aansluiting op het koffie drinken na de viering van tien uur.
Uitleg en inschrijving gebeurt dan tijdens het koffie drinken en we verwachten rond twaalf uur te gaan fietsen en na een uurtje (of anderhalf) weer terug te zijn in de Schiphorst.

Over de geplande lezing door dichter-verteller Peter Vermaat over de heilige Paulus op zondag 27 oktober zal ik in het oktobernummer van Het Vierluik nadere informatie geven.

Namens de locatieraad H. Pauluskerk
Theo Duivenvoorden

 


Gewijzigd dd: 29-04-2019

VACATURES LOCATIERAAD H. PAULUSKERK

Met het recente afscheid van Giel Sertons uit de locatieraad en in 2017 van Karin Cuijpers laat de personeelskrapte zich wel voelen. De essentiële zaken komen aan de orde maar op de taakvelden catechese, oecumene en liturgie komen we duidelijk tijd en energie te kort.
Wij vragen u daarom om met ons mee te denken en te zien wie we zouden kunnen vragen om de locatieraad van de H. Pauluskerk te kunnen versterken. Het hoeft niet veel tijd te kosten, we vergaderen één keer per maand, waarbij actiepunten besproken worden. Een contactpersoon catechese houdt zich voornamelijk bezig met zaken rond 1ste communie, het vormsel en de volwassencatechese in overleg met de contacten in de andere locatieraden binnen de Goede Herder Parochie.
Voelt u zich geroepen om de locatieraad hierin te versterken neemt dan contact met mij op.
Dank.

Namens de Locatieraad H. Pauluskerk
Theo Duivenvoorden (634920)

 


Gewijzigd dd: 02-07-2019

BEDANKJE VAN DE HELPENDE HAND

Lieve mensen,
Langs deze weg wil ik u hartelijk danken voor alle producten die we via de manden mochten ophalen.
Ook dank voor de enveloppen met inhoud.

Wij hebben momenteel 18 gezinnen waaronder een aantal vluchtelingen.
Iedere week op vrijdagmiddag tussen half 2 en 2 uur delen we de pakketten uit.
Mede door Uw steun lukt het ons al ruim 18 jaar, ja waar blijft de tijd.
De vrijdag voor kerst hebben onze gezinnen  een kerstpakket gekregen dat betaald is door de stichting "it Kypmantsje ".
Wij en zeker onze gezinnen zijn daar heel blij mee.

                                                                    Het team van "De Helpende Hand "

 


Gewijzigd dd: 01-11-2018

KOSTER(-ES) VOOR ONZE KERKDIENSTEN

Wij zijn op zoek naar een vrijwilliger die ons kosterteam wil komen versterken.
Op dit moment zijn er een aantal kosters die de reguliere vieringen en de rouw- en trouwvieringen verzorgen.
Als er meerdere vieringen in de week zijn en met Hoogtijdagen als Pasen en Kerstmis is dit aantal te krap.

De taken bestaan uit: het openen van het kerkgebouw, het klaarmaken van het altaar, en daar waar nodig de voorganger ondersteunen. Per viering kost het u ongeveer 2 uur.

Indien u geïnteresseerd bent, kunt u het best contact opnemen met Jan Heller (624658) die u graag verder informeert.