RK De Goede Herder parochie
Emmen en Erica

Nieuws uit de PauluskerkGewijzigd dd: 25-08-2018

PAROCHIEFEEST PAULUSKERK 9 SEPTEMBER 2018

Op zondag 9 september 2018 vieren wij in en rond de Pauluskerk aan de Meerstraat ons jaarlijks “parochiefeest”.
Zoals gebruikelijk doen wij dit met een eucharistieviering gevolgd door een brunch in de tuin naast de kerk.
De locatieraad wil hiermee alle vrijwilligers bedanken die zich inspannen om onze kerk leefbaar te houden. De locatieraad wil iedereen van harte uitnodigen, dus van jong tot   oud, van vrijwilliger tot alle andere kerkgangers die de viering bijgewoond hebben. Het programma ziet er grofweg als volgt uit:                                                                 
Om 10.00 uur een feestelijke viering voor jong en oud, met medewerking van het Bernharduskoor. Tevens is er een kinderwoorddienst en een crèche.

Na de dienst (rond 11.00 uur) gaan we buiten koffie drinken gevolgd door een brunch die verzorgd wordt door het Wapen van Emmen, samen met de dames van de koffiegroep. Voor de actievelingen onder ons is er een optreden van Clown Japio die weer prachtige dingen doet met zijn ballonnen en verder is er een “crea”-tafel waar Sabrina Jorna en Anneriet Duivenvoorden u kunnen helpen om iets moois te maken.
We draaien plaatjes als muzikale ondersteuning dus als u thuis nog muziek heeft die u dan zou willen horen, neem dat gerust mee en dan kunnen we er met z’n allen van genieten!
We hopen op mooi weer, maar voor de zekerheid zetten we toch een paar tenten op. Het feest zal  rond 14.00 uur afgelopen zijn.

Locatieraad Pauluskerk Gewijzigd dd: 01-05-2018

NIEUWS UIT DE LOCATIERAAD

Frans Kuis is gestopt als budgethouder van onze locatie. We bedanken hem hartelijk voor zijn inzet.
Gelukkig hebben we een opvolger gevonden. Jan Brinkman neemt zijn taken over.

Karin Cuijpers is door verhuizing uit de locatieraad.
Ook haar bedanken we voor haar inzet en wensen haar alle goeds in Groningen.
Een opvolger voor haar is helaas nog niet gevonden.

Op het secretariaat is ook een nieuw gezicht.
Annie Moorman gaat binnenkort stoppen met secretariaatswerkzaamheden en Evelien de Ruijter is haar opvolger.
We wensen de nieuwkomers veel succes!

De locatieraad


Gewijzigd dd: 27-03-2018

HELPENDE HAND

(U werd een goed en gezond 2018 gewenst door de Helpende Hand. Dit artikel is via een omweg bij de redactie terechtgekomen en is toen ook nog blijven liggen. Excuus! Maar beter laat dan nooit!)

Beste parochianen,
Een beetje aan de late kant maar niet minder bedoeld.
Heel veel dank voor alle producten die u in de manden heeft gedaan voor onze gezinnen. Ook bedankt voor de enveloppen met geld. Zo rond kerst heeft U onze gezinnen aardig verwend, fijn is dat!
De stichting "it Kypmantsje" heeft ons een geldbedrag gegeven waarmee we kerstpakketten konden samenstellen en geven. Heel feestelijk en blijde gezichten, ook bij ons, want het werkt door. Wij gaan voorlopig door met 18 gezinnen i.p.v. 20. De laatste 2 plaatsen reserveren we voor crisissituaties aangemeld door het maatschappelijk werk. Dit heeft te maken met ons budget, dat enkele maanden geleden dusdanig was dat we bang waren ermee te moeten stoppen. Gelukkig is het ten goede gekeerd en kunnen we in ieder geval door tot na de zomervakantie en hopen dat er intussen aanvulling op ons saldo komt.
Wij hebben er alle vertrouwen in. Wij hopen dat u ons het komende jaar ook weer wilt steunen met producten of euro’s

Vriendelijke groeten ,
Namens het team van "De Helpende Hand "
Nolly van Zanten- Feenstra.


Gewijzigd dd: 01-07-2016

KOSTER(-ES) VOOR ONZE KERKDIENSTEN

Wij zijn op zoek naar een vrijwilliger die ons kosterteam wil komen versterken.
Op dit moment zijn er een aantal kosters die de reguliere vieringen en de rouw- en trouwvieringen verzorgen.
Als er meerdere vieringen in de week zijn en met Hoogtijdagen als Pasen en Kerstmis is dit aantal te krap.

De taken bestaan uit: het openen van het kerkgebouw, het klaarmaken van het altaar, en daar waar nodig de voorganger ondersteunen. Per viering kost het u ongeveer 2 uur.

Indien u geïnteresseerd bent, kunt u het best contact opnemen met Jan Heller (624658) die u graag verder informeert.