RK De Goede Herder parochie
Emmen en Erica

Liturgie in de locatie Paulus kerk

Omwille van de privacy van onze parochianen
is in dit overzicht slechts de naam van de contactperso(o)n(en).
Wilt u méér weten van een werkgroep of wellicht lid worden,
dan kunt u contact opnemen met het secretariaat.
Deze kunnen u verder helpen met de contactgegevens van de contactpersoon.


BLOEMVERSIERING
Een aantal mensen houdt zich bezig met de bloemschikking in de kerk.
Steeds wordt hierbij geprobeerd om de bloemversiering aan te passen aan het kerkelijk jaar en/of thema van de viering.
Contactpersoon: Mevr. A.M.C. Sibon


COLLECTANTEN
De leden van deze groep dragen zorg voor het inzamelen van de geldelijke gaven tijdens de vieringen.
Tijdens hoogtijdagen zorgen zij tevens voor de orde en voor het aanwijzen van plaatsen in de kerk.
Contactpersoon: Dhr. P. Peters


DIENSTEN ONDER LEIDING VAN EEN PAROCHIAAN
Binnen deze werkgroep wordt begeleiding en ondersteuning geboden
aan parochianen die voorgaan in Woord- en Communievieringen.
Contactpersoon: Vacant


KINDERWOORDDIENST EN CRÈCHE
Tijdens de vieringen zijn er een aantal vrijwilligers die de kinderwoorddiensten en crèche verzorgen.
De groep heeft tot doel: De kinderen op een eenvoudige en speelse manier vertrouwd te maken
met het evangelie en de ouders van jonge kinderen gelegenheid te geven de weekendvieringen te bezoeken.
Contactpersoon: Mw. Mariëlle Jutten


KOSTERS
De kosters houden zich bezig met het voorbereiden en klaarzetten van alle zaken die nodig zijn voor een viering.
Contactpersoon: Dhr. J.Heller


LECTOREN
De werkgroep lectoren heeft de taak de voorganger te assisteren bij de liturgische vieringen.
De leden van de werkgroep treden daarbij op als lector, d.w.z. dat zij de eerste en/of de tweede lezing doen.
Verder doen zij de voorbeden en assisteren zij de voorganger bij het uitreiken van de communie.
Zij komen enkele keren per jaar bij elkaar, samen met de lekenvoorgangers en kosters om ervaringen uit te wisselen en nieuwe afspraken te maken.
De lector ervaart het assisteren bij de liturgische vieringen  als positief omdat je als lector meer betrokken bent bij de geloofsgemeenschap en je je ook meer verdiept in de tekst van de lezingen.

Contactpersoon: Mevr. G.Peters


LITURGISCH BERAAD
De taak van het 'Liturgisch beraad' is het coördineren van de liturgische activiteiten binnen de locatie.
Het liturgisch beraad wil fungeren als aanspreekpunt waar men
met vragen, suggesties, wensen, opmerkingen en dergelijke op het terrein van liturgie terecht kan
en het bewaakt alles wat er gebeurt op liturgisch gebied binnen de parochie.
De activiteiten zijn: regelmatig overleg met werkgroepen die bij de liturgie betrokken zijn
en het initiëren van liturgische activiteiten.
Overleg over de liturgie vindt parochiebreed plaats in het Beraad Liturgie.
Contactpersoon: Mevr. G.Peters


MISDIENAARS
Vanaf hun 1e H.Communie kunnen jongens en meisjes zich bij deze groep aansluiten.
Zij assisteren de voorganger(s) bij de liturgische viering.
Contactpersoon: Dhr. J.Heller


ZANGKOREN

Bernharduskoor
Dirigent: Dhr. B.H. Wubbels
Contactpersoon: Mevr. C. Kok,
Repetitie: Iedere dinsdag in de 'Holtingerhof' van 20.00 u. – 22.00 u.

Pauluskoor
Dirigent: Dhr. Th. Smeenk
Contactpersoon: Dhr. Th. Smeenk.
Repetitie: Iedere dinsdag van 19.30 u. – 21.30 u in 'De Schiphorst' en soms in het 'Drieluik'.