RK De Goede Herder parochie
Emmen en Erica

Gemeenschapsopbouw in de locatie Paulus kerk

Omwille van de privacy van onze parochianen
is in dit overzicht slechts de naam van de contactperso(o)n(en).
Wilt u méér weten van een werkgroep of wellicht lid worden,
dan kunt u contact opnemen met het secretariaat.
Deze kunnen u verder helpen met de contactgegevens van de contactpersoon.

 

BEHEER – B&O – EN ONDERHOUDSCOMMISSIE
Zij adviseert het parochiebestuur inzake het onderhoud en beheer van de gebouwen.
Contactpersoon: Dhr. H. Wessel en Dhr. H.H. Zwart


KOFFIE SCHENKEN
Parochianen ontmoeten elkaar na de viering op de 1e zondag van de maand. De koffie staat dan klaar in 'De Schiphorst', verzorgd door de dames van de koffiegroep. Ook kan er een beroep op deze groep gedaan worden bij incidentele parochiële bijeenkomsten.
Contactpersoon:Mevr. T. Ahlers


PAROCHIEBLAD 'HET VIERLUIK'
De Goede Herder parochie streeft naar een goede communicatie met haar parochianen en geïnteresseerden. Dit doet het met name via het maandblad 'Het Vierluik'. Het verschijnt 11 keer per jaar en bevat informatie over de vieringen, nieuws en mededelingen uit parochie en op handen zijnde activiteiten.
De abonnementprijs bedraagt (minimaal) € 12,- per jaar.
Redactielid namens de locatie Pauluskerk: Mevr. E. de Ruijter

Voor meer informatie over 'Het Vierluik' zie HIER.


ONTMOETINGSMIDDAGEN
De ontmoetingsmiddagen zijn opgezet om mensen, jong en oud, die daar behoefte aan hebben, een gezellige middag te bieden en daardoor de mogelijkheid te geven om anderen te ontmoeten. De ontmoetingsdagen vinden plaats op de 2e zondag van de maand in de Schiphorst.
Contactpersoon: Mevr. J. v.d. Kolk


RAAD VAN KERKEN
Contactpersoon: Dhr. H. van Os


WEBSITE
www.rkemmen-erica.nl
Contactpersoon: Dhr. H. Berndt


WERKGROEP TUINONDERHOUD
Het verzorgen van de tuinen rond kerk, pastorie, 'De Schiphorst' en overige gebouwen. Iedere dinsdagmiddag wordt er gewerkt. Nieuwe medewerkers zijn van harte welkom.
Contactpersoon:Dhr. A.J.W. Spithoven


WIJKLOPERS EN WIJKVERTEGENWOORDIGING
De werkgroep zorgt voor nieuwkomers in de wijken, voorziet hen van informatie en helpt hen de eerste contacten te leggen.

Emmen-centrum
Contactpersoon: vacant

Emmen –Angelslo
Contactpersoon: R. Wesdorp

Emmen-Zuid / Rietlanden
Contactpersoon: Hr. H. Wessel

Emmen-Zuid / Bargeres
Contactpersoon: vacant