RK De Goede Herder parochie
Emmen en Erica

Catechese in de locatie Paulus kerk

Omwille van de privacy van onze parochianen
is in dit overzicht slechts de naam van de contactperso(o)n(en).
Wilt u méér weten van een werkgroep of wellicht lid worden,
dan kunt u contact opnemen met het secretariaat.
Deze kunnen u verder helpen met de contactgegevens van de contactpersoon.

H.DOOPSEL
In de onze locatie wordt ééns in de twee maanden gedoopt.
De pastores hebben hun assistenties onderling verdeeld.
Het actuele dooprooster, met de datum van het doopgesprek, is HIER te vinden.
De ouders, die hun kind willen laten dopen, dienen dit ruim op tijd te melden bij het parochiesecretariaat.
Via het secretariaat wordt u dan een doopformulier toegestuurd.

Weerdingerstraat 33
7815 SC Emmen
Tel.: 0591-612504
pauluskerk.emmen@outlook.com

EERSTE H.COMMUNIE
De doelstelling van de werkgroep is het scheppen van voorwaarden
zodat catechese gegeven kan worden als voorbereiding op het ontvangen van de eerste H.Communie.
Gewerkt wordt met het project 'Het mysterie van de Eucharistie', uitgegeven door het bisdom Groningen-Leeuwarden.
Contactpersonen: vacant


Méér informatie over de 1e H.Communie, en de H.Eucharistie in het bijzonder, vindt u HIER.


H.VORMSEL

Jongeren
Jaarlijks worden de jongens en meisjes, die de basisschool verlaten,
uitgenodigd deel te nemen aan de voorbereiding op het ontvangen van het H.Vormsel.
De Vormselvoorbereiding strekt zich uit over 2 jaar.
De bijeenkomsten worden verzorgd in kleine groepjes verzorgd door gastouders.
Regelmatig worden gemeenschappelijke vieringen en samenkomsten georganiseerd.
Aan het einde van het 2e catechesejaar ontvangen de kinderen het H.Vormsel
uit handen van de bisschop of zijn vertegenwoordiger (vicaris).
Contactpersoon: Mevr. S. Rocks en Mevr. A. Verdel.


Volwassenen
Door de sacramenten van Doopsel, Vormsel en Eucharistie
wordt men volledig lid van de R.K.Geloofsgemeenschap.
Dit geldt voor kinderen én volwassenen.
Wie het H.Vormsel wenst te ontvangen kan contact opnemen met pastoor P.J.J. Stiekema.
Hij zal u voorbereiden op het Vormsel.


HUWELIJKSCATECHESE
Mensen die elkaar willen ontvangen in het sacrament van het huwelijk kunnen,
uiterlijk 6 maanden vóór de huwelijksdatum, contact opnemen met: pastoor P.J.J. Stiekema of pastor J. Lange

Méér informatie over het sacrament van het huwelijk vindt u HIER.


VOLWASSENENCATECHESE
Contactpersoon: P.J.J. Stiekema – priester