RK De Goede Herder parochie
Emmen en Erica

Nieuws uit de Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen kerk


Gewijzigd d.d. 27-11-2018

ADVENTSACTIE
In het kader van de Adventsactie organiseert de VOM-groep Erica ook dit jaar weer de verkoop van de Drentse bollen ( Krentenbrood ) Heeft u een bestelling gedaan, dan kunt u deze ophalen op zaterdag 15 december in de viering van 19.00 u. Mocht u alsnog `n Drentse bol willen bestellen, dan kunt u contact opnemen met Gré Knegt, tel. 302238
Of per mail naar het secretariaat: rkkerk-erica@hetnet.nl .


Gewijzigd d.d. 27-11-2018

WINTERCONCERT KOOR BELIEVE
Op zaterdag 15 december om 20.00 uur en op zondag 16 december om 14.00 uur zal Believe hun jaarlijkse concerten geven in Sociaal Cultureel Cen-trum ’t Schienvat te Erica.
Dit jaar zal Believe een mix brengen van nieuwe nummers, afgewisseld met
bekende kerstliederen.
Kaarten zijn in de voorverkoop te verkrijgen ( à € 5,00 incl. kop koffie/thee)
bij Tapper Mode, Kapsalon New Image en ’t Schienvat.
Mogen wij u begroeten bij een van deze muzikale concerten?


Gewijzigd d.d. 27-11-2018

KERSTVIERING 2018 OUDEREN VAN ERICA
U bent van harte uitgenodigd voor de gezamenlijke kerstviering in ’t Schienvat
op woensdag 19 december 2018, aanvang 14.00 uur
Medewerking aan deze middag wordt onder andere verleend door:
vanuit de gezamenlijke kerken pastor J.B.Z. Lange en ds. H. Klaassens;
gebed, schriftlezing, kerstgedachte.
Het gemengd koor ”Erica” van Het Havenkwartier onder leiding van
André de Jong;
Het duo Wim en Miranda.
Daarnaast wordt er ook samen gezongen.
De organisatie is in handen van:
Gezamenlijke kerken
De Zonnebloem
Ouderenwerk “Het Havenkwartier”


Gewijzigd d.d. 27-11-2018

KERSTVIERING RKbs `De Brummelbos`
Donderdag 20 december organiseert `de Brummelbos` een kerstwandeling
voor hun leerlingen en ouders. Tijdens deze wandeling beleven zij het kerstverhaal
op diverse locaties. Een daarvan is de kerk waar kerstliederen worden
gezongen door groep 8 en de kerststal kan worden bewonderd. De kerk is
vanaf 17.30 u open.


Gewijzigd d.d. 27-11-2018

KERSTVIERING RKbs `De Diedeldoorn`
Donderdagmiddag 20 december om 13.30 u organiseert `de Diedeldoorn` hun
kerstviering in de kerk voor hun leerlingen, ouders en belangstellenden m.m.v.
pastoor A. Buter.


Gewijzigd d.d. 27-11-2018

OECUMENISCHE VIERING
Thema: - RECHT voor ogen –
In januari is de `Week van Gebed voor de eenheid 2019`.
Zondag 13 januari wordt in onze kerk de oecumenische viering gehouden tezamen
met de PKN kerk-Erica m.m.v. pastoor A. Buter en dominee H. Klaassens.
Muzikale medewerking: kinderkoor `Kinderen van het Licht`; koor Intersection;
St. Caeciliakoor. Aanvang: 10.00 u. Er is kindernevendienst en kinderopvang
aanwezig. Na afloop drinken we gezamenlijk koffie/thee en kunnen gezellig
napraten.
U bent allen van harte uitgenodigd.


Gewijzigd d.d. 30-10-2018

ST. CAECILIA KOOR 50 JARIG JUBILEUM
St. Caecilia is de patrones van de muziek en haar feestdag is 22 november.
Dit wordt door ons koor elk jaar gevierd met een feestelijke viering met aanslui-tend een gezellig samenzijn in de parochiezaal. Maar zondag 25 november a.s. wordt een bijzonder feest: wij vieren dan ons 50-jarig jubileum.
Een jubileum vieren is even stilstaan….. en terugblikken…..
In 1968 zijn het herenkoor en het dameskoor samengevoegd tot een gemengd koor en kreeg de naam St. Caecilia. Het koor heeft een zangplicht en geeft muzikale invulling aan de wekelijkse vieringen, Hoogfeesten, huwelijksvierin-gen, avondwakes en uitvaarten. 1x per maand neemt `Koor Believe`het stokje over en verzorgt de muzikale invulling met eigen repertoire. `n Prettige afwisse-ling. De laatste jaren is er een goede samenwerking met het PKN koor `Inter-section`; samen verzorgen we de muzikale invulling van de oecumenische dienst in januari en `Kom in de Kas`.
De Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging (NSGV) is een Nederlandse vereni-ging voor liturgische muziek in de Katholieke Kerk. Alle leden van koren van katholieke kerken zijn krachtens een bisschoppelijk besluit automatisch lid van de NSGV. Naast het bevorderen van liturgische muziek en kerkmuziek in de geest van de kerkelijke voorschriften, kent de NSGV verschillenden onder-scheidingen toe, o.a. ereteken van bijzondere verdienste; hiervoor moet een koor of persoon minimaal 45 jaar actief zijn. Eremedaille voor lidmaatschap van een koor: goud (40 jaar), zilver (25 jaar), brons (12,5 jaar).
Ons koor heeft dit jaar 5 jubilarissen:
Catrien Prinsen, Trui Wellen en Bennie Maatje (allen 50 jaar)
Angela Dekens en Greet de Jong (beide 25 jaar)
Helaas zijn 2 koorleden vorig jaar overleden die wij extra willen benoemen omdat ook zij dit jaar tot de jubilarissen zouden behoren:
Anna Wesseling (50 jaar)en Stien Rolink (25 jaar).
Het St.Caeciliakoor staat onder leiding van dirigent Peter Riksma en heeft 2 organisten: Erik Vinke en Maria Mohytych en telt op dit moment 30 leden.
We zouden ons koor graag uitbreiden met nieuwe leden. Mocht u belang-stelling hebben, u bent van harte welkom! We repeteren elke dinsdagavond van 19.15 u. tot 21.00 u in de hal van de basisschool `de Brummelbos`, ingang Kerklaan.
Graag tot ziens. Namens St. Caeciliakoor, Greet de Jong


Gewijzigd d.d. 06-11-2018

PAROCHIËLE FIETSTOCHT

Zondag 7 oktober werd opnieuw de jaarlijkse fietstocht georganiseerd door de locatieraad. De tocht werd uitgezet door Casper en Rosemarie Vos en had een lengte van ± 35 km. Om 12.30 u verzamelden zo`n 30 parochianen zich op de parkeerplaats. De zon deed goed zijn best en onder prima weersomstandig-heden vertrok de groep richting Schoo-nebeek om met een omweg in Weite-veen bij de nieuwe Schaapskooi terecht te komen. Hier werd even halt gehouden voor een bezichtiging. Vervolgens voer-de de route door het Bargerveen. Bij de 2e stop werden we getrakteerd door Cees Ruhe en Rien van Geel op een pakje drinken met een versnapering en maakten Gré Hemel en Rosemarie Vos een groepsfoto! De sfeer was heel gezellig en men genoot van de prachtige natuur. We belandden voor `n 3e stop in Klazienaveen voor een natje en `n droogje en vervolgden daarna de route via `n stukje tuinbouwcentrum Kla-zienaveen, Klazienaveen-West, Oranjekanaal, Kanaal-linie terug naar Erica. Achter de kerk wachtte Ada van Geel ons op met een pilsje, een wijntje of een glaasje fris en een hartig hapje. Hier kon men nog even gezellig napraten. Hoewel de groep niet zo groot was als voorgaande jaren, kon men toch spre-ken van een geslaagde fietstocht met dank aan de locatieraad, Casper en Ro-semarie. Voor herhaling vatbaar!
Tijdens de route zijn diverse foto’s gemaakt en deze zijn te zien op de website:
www.rkemmen-erica.nl locatie Erica..

Een indruk ziet u door op onderstaande fototoestel te drukken.

foto


Gewijzigd. d.d. 22-08-2018

DE INWIJDING VAN DE MARIAKAPEL

kapelOp zaterdag 11 augustus 2018 was het dan zover. De Mariakapel werd aansluitend aan de jaarlijkse Mariaprocessie, door Pastoor Albert Buter “officieel” ingewijd.

Aansluitend aan de viering en de jaarlijkse Mariaprocessie, die al sinds 1874 op de zaterdag het dichtst bij het feest van Maria Tenhemelopneming (op 15 augustus) ieder jaar plaats vindt, werd de Mariakapel ingewijd.
De weergoden waren de deelnemers aan de processie goed gezind.
De processie voerde, zoals ieder jaar, door het kerkbos naar de RK Begraafplaats en terug via “de Blokhut” waar met ondersteuning van de Harmonie Volharding uit Nieuw Dordrecht/Barger Oosterveld nog enkele Marialiederen ten gehore werden gebracht.

Daarna langs het “het heuveltje” naar het Jozefplein bij de gloednieuwe Mariakapel.
Ook hier werd weer door de grote groep processiedeelnemers uit volle borst meegezongen. 
In zijn bij de inwijding uitgesproken woorden haalde Pastoor Buter, geheel terecht aan, dat een sinds 2013 diep gekoesterde wens van Gré en Johan Hemel in vervulling is gegaan. Een vervulling die mogelijk werd gemaakt door de gulheid van Mini en Jan Peters met de bekostiging van de totale bouwsom en Bert Schepers met de bekostiging van het mooie en zeer wel passende Mariabeeld.
Met deze kapel heeft niet alleen de Ericase Rooms Katholieke parochie, maar de hele Ericase gemeenschap en de passanten een punt van rust en devotie gekregen met een mooie plek en verwijzing naar Maria , Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen als patrones van de Ericase parochiegemeenschap.
Een plek waar we dus 365 dagen van het jaar tussen zonsopkomst en zonsondergang terecht kunnen met ons gebed en gedachten.

We hebben nu op Erica een plek om op een door ons zelf gekozen moment, even onze gedachten te laten dwalen, een kaarsje te branden bij Maria of om als passerende fietser gewoon even op het bankje plaats te nemen, te genieten van het gezang van de vogels in “Pastoor zien bos” en onderwijl hun boterhammetje naar binnen te werken.

Na de processie en de inwijdingsplechtigheden werd er door de aanwezigen nog even gezellig en oecumenisch nagepraat en koffie of iets anders gedronken.

Namens de Bouwcommissie wil ik “de lezers” bedanken voor de aandacht die de artikelen rond de bouw van de kapel kregen. Als commissie kijken wij terug op een mooi en geslaagd project.

Voor een foto-impressie klik op ondestaande knop.

foto

 


Gewijzigd d.d. 21-06-2018

5 – DE MARIAKAPEL; opgedragen aan onze parochiepatrones
“Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangenis”.
Afbeelding met gebouw, muur, binnen    Beschrijving is gegenereerd met hoge betrouwbaarheidZo als u mogelijk al gezien hebt, vordert de bouw van onze Mariakapel al aardig en kunnen we al goed zien dat de kapel dezelfde architectuur en materiaalkeuze krijgt als onze kerk.
U herinnert zich misschien nog dat in 2016, ter gelegenheid van de 150ste verjaardag van onze parochie, de kinderen allemaal tekeningen gemaakt hebben met als thema “Erica Nu, in 2016”. Omdat niet alle tekeningen in de loden tijdcapsule passen zijn door de dames van de bloemschik groep 10 tekeningen uitgezocht die in de koker gingen terwijl alle tekeningen op een USB stick staan, die ook in de koker is gegaan. Inmiddels hebben de Brummelbossertjes samen met de weldoener Jan Peters op 30 mei de koker met daarin de tekeningen in de fundamenten van de kapel “laten afdalen”.

Afbeelding met boom, buiten, persoon, groep    Beschrijving is gegenereerd met zeer hoge betrouwbaarheidBij deze afdaling van de tijdcapsule waren de makers van de 10 uitverkoren tekeningen, samen met hun beste schoolvriend/vriendin aanwezig, Samen met Jan Peters hebben zij op wel heel grondige wijze de tijdcapsule geplaatst.
Eerst werd door de kinderen samen met Jan Peters een versierde pijp gedeeltelijk met zand gevuld, daarna kwam de tijdcapsule weer door gezamenlijke inspanning in deze pijp. Waarna vervolgens het geheel weer in een speciaal daarvoor gemaakt gat in de fundamenten van de kapel “verdween”. Na de klus kregen de kinderen nog een versnapering aangeboden, die er natuurlijk in ging als koek.
Naar verwachting is de bouw van de kapel eind juni zo ver gevorderd dat begonnen kan worden met de inrichting, maar achter de schermen zijn de dames van de bloemschikgroep daar natuurlijk nu al druk mee bezig.        
Eenmaal klaar dan zal de kapel 7 dagen van de week toegankelijk zijn voor het branden van een kaarsje en een moment van bezinning.

Tijdens de jaarlijkse Mariaprocessie, op zaterdag 11 augustus, zal pastoor Buter de officiële inzegening van onze Mariakapel verrichten.

 

 

 

 

 


Gewijzigd d.d. 21-06-2018

VOOR INFORMATIE OVER DE VORMSELCATECHESE 2018-2019
ZIE HET ARTIKEL IN HET JUNINUMMER OF OP DE WEBSITE  www.rkemmen-erica.nl.
OPGAVE IS MOGELIJK TOT 10 JULI.


Gewijzigd d.d. 27-05-2018

VORMSEL EN VORMSELCATECHESE 2018-2019
Vanaf het schooljaar 2018-2019 zal er een wijziging plaatsvinden in de voorbereiding op het Sacrament van het Vormsel. In september starten we met een nieuw Vormselproject.
Dit project is bedoeld voor jongeren van 11/12/13 jaar. Zowel jongeren in groep 8 van de basisschool als in het 1ste jaar van het voortgezet onderwijs zijn uitgenodigd om hier aan mee te doen.
Ook als uw zoon of dochter iets ouder is en graag het Vormsel wil ontvangen of u nog niet zeker weet of uw kind het Vormsel wil ontvangen, is hij of zij van harte welkom bij de voorbereiding.
Om u meer informatie te kunnen geven over het project en de werkwijze is er een ouderavond op woensdag 13 juni om 20.00 uur in de parochiezaal van de Gerardus Majellakerk, Splitting 142, Barger-Oosterveld.
U kunt zich opgeven voor de informatieavond via een e-mail met onderstaande gegevens: jbz.lange@outlook.com of bij uw locatiesecretariaat (gegevens zie pag. 8 Vierluik Juni).
Naam vormeling, geboortedatum, adres, telefoon, e-mail
Gedoopt op…….in de kerk van …. te …..                       

De vormselwerkgroep 


Gewijzigd d.d. 01-05-2018

4 - De Mariakapel, opgedragen aan onze parochiepatrones “Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangenis”.
In de voorgaande artikelen over de Mariakapel informeerden wij u hoofdzakelijk over de oorsprong van onze parochiepatrones en de traditie van de jaarlijkse Mariaprocessie rond 15 augustus. Maar inmiddels is de financiering helemaal rond en daarmee is aan een hele belangrijke en logische eis, ook van het bisdom, voldaan en kan de bouw van onze Mariakapel beginnen.
U hebt het misschien al gezien. Om te voorkomen dat de vogels ons voor zouden zijn met het bouwen van hun “huisje” zijn in het vroege voorjaar al enkele bomen bij de ingang naar het bos gekapt.
En op dinsdag 17 april was het dan zover dat met een kraan de “bouwput” gegraven werd.
En als u nu goed kijkt, kunt u op de foto zien wie de graafmachine bedient. Jawel hoor, de “gulle gever” die tot nu toe zijn naam nog even geheim wilde houden tot het inmetselen van de koker met tekeningen van de “Brummelbossertjes” in de tweede helft van mei.

Hebt u hem al herkend, die kraanmachinist? Afbeelding met buiten, lucht, boom, gras    Beschrijving is gegenereerd met zeer hoge betrouwbaarheidNiet echt hè! Maar het is dus Jan Peters. Jan mocht voor deze gelegenheid even het pookje van de kraan bedienen. Want Jan en Minie Peters hebben met een schenking de bouw van de Mariakapel op Erica mogelijk gemaakt. Een kapel met een mooi leiendak en glas-in-lood ramen geheel in de stijl van onze monumentale kerk.

Gerhard J. Vedder – namens de
Bouwcommissie.

 

 


Gewijzigd d.d. 25-02-2018

RK KERKHOF ERICA
Op 31 januari zijn we als bestuur bij de notaris geweest om de statutenwijziging te ondertekenen. Er zijn een paar kleine wijzigingen aangebracht waaronder de nieuwe naam. Omdat we nu onderdeel geworden zijn van De Goede Herder parochie, dus niet meer zelfstandig zijn, moest dit gewijzigd worden; we heten nu officieel voluit:
Stichting Rooms Katholiek Kerkhof Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Erica.              
Contactpersonen kerkhofadministratie:  K. Beukers  Tel: 06-28912255 en J. Heller Tel: 0591-302218
K. Beukers. secr.         


Gewijzigd d.d. 25-02-2018

NIEUWE LEDEN KOOR BELIEVE
Mocht je interesse hebben om bij koor "Believe" te komen zingen dan ben je van harte welkom tijdens de repetitie op de dinsdagavond van 18.15 uur tot 19.45 uur in de kerk. Na afloop van de repetitie is er koffie en thee om nog even gezellig na te kletsen. Ook zouden wij heel graag ons koor uitbreiden met een aantal mannen, dus schroom niet en kom vrijblijvend eens langs op de repetitieavond.


Gewijzigd dd: 31 januari 2018

KERKHOF TARIEVEN van "STICHTING KERKHOF ERICA"

Middels onderstaand document maakt de "Stichting Kerkhof Erica" hun kerkhof tarieven voor 2018 bekend.

Kerkhof tarieven Erica 2018


Gewijzigd d.d. 30-01-2018

VERANDERING PLAATS VAN DE EXTRA COLLECTE

Al vele jaren bestaat het gebruik om een extra collecte, de zgn. rode mandjes collecte, te houden tijdens de tussenzang in de woorddienst. Vanaf 1 februari gaan we dit veranderen.
Wanneer er twee collectes in een viering zijn, worden ze na elkaar gehouden. De  opbrengst van de eerste collecte is altijd bestemd voor de eigen parochie. De tweede collecte volgt aansluitend en is bestemd voor een speciaal doel. Voor de tweede collecte worden de rode mandjes gebruikt


Gewijzigd d.d. 30-01-2018

ST. R.K. KERKHOF ERICA
Na een “dienstverband” van ruim 12,5 jaar heeft Mans Hofstede besloten om te stoppen als penningmeester van de St. R.K. Kerkhof Erica.

We willen hem bedanken voor al het werk wat hij in die 12,5 jaar voor de stichting heeft gedaan vooral in het begin van de oprichting al de namen van de graven in het computerprogramma te schrijven en vergeet ook niet ook de rechthebbende bij de graven te zoeken.
Het bestuur zal op gepaste wijze afscheid van Mans nemen.
Waar de een vertrekt, neemt vaak een ander zijn plaats in. Zo ook hier. Het bestuur heeft Jans Heller bereid gevonden om binnen het bestuur de functie van penningmeester op te vullen. We wensen Jans nog vele jaren een
plezierige samenwerking.
Op de laatste vergadering is besloten dat de tarieven ook dit jaar niet veranderen. Wel is besloten om verlengingen ook met 5 jaar toe te staan.
De kosten voor deze 5 jaar bedragen € 85,00. per enkel graf.
Verlenging per 10 jaar blijft € 157,50 per enkel graf.
Omdat het computerprogramma waarin wij werken op zijn eind liep, heeft
het bestuur besloten om het programma van het bedrijf dat het oude programma nog up to date hield, BAM 2020 online te gebruiken.
Door de samenvoeging van de 4 parochies naar ene parochie “de Goede Herder” moest ook ons kerkhof een nieuwe naam hebben, deze is geworden,
Stichting Kerkhof Onze Lieve Vrouwe Onbevlekt Ontvangen Rooms Katholieke  Parochie De Goede Herder. 
Kobus Beukers secr.


Gewijzigd d.d. 30-10-2017

DE MARIAKAPEL: opgedragen aan onze parochiepatrones:  
“Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen”.
 “Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen; waar komt dat vandaan?”
De Onbevlekte Ontvangenis van Maria is een katholiek hoogfeest dat gevierd wordt op 8 december, negen maanden voor het feest van de geboorte van Maria op 8 september.
Het bevestigt de bijzondere status van Maria door te stellen dat zij verwekt werd en ter wereld kwam zonder met de erfzonde te zijn bevlekt. Zij werd met een onbevlekte ziel in de schoot van haar moeder ontvangen.
Op haar ziel werd door God reeds tevoren de zuiverende werking van de toekomstige verlossing door haar Zoon Jezus Christus toegepast. Volgens de katholieke geloofsleer bracht de bijzondere uitverkiezing van Maria met zich mee dat zij de enige mens in heel de geschiedenis is wier ziel nooit met enige zonde bevlekt geweest is, zelfs niet met de erfzonde.
Op 8 december 1854 werd dit door de toenmalige paus Pius IX met de bul “Ineffabilis Deus” afgekondigd en bevestigd. Dit had tot gevolg dat er onder de katholieken een nieuwe golf van Mariaverering op gang kwam.
Op 9 april 1862 stuurde pastoor Holtkamp van Nieuw Schoonebeek een brief aan de aartsbisschop van Utrecht. Hij beschreef de miserabele situatie in zijn parochie, die ook het veen rond Erica omvatte. Hij moet toen al gedacht hebben om de nieuw op te richten parochie aan Maria te wijden. Maar, helaas zijn brief was aan dovemans oren gericht.
Ruim een jaar later, op 31 augustus 1863, schreef hij weer een brief.  Weer om aandacht te vragen voor de toenemende wenselijkheid van een parochie daar in de Zuidoost Drentse venen.
Dit keer kreeg hij ook de steun van de aartspriester mgr. Van Kessel van Salland, die ook deken van Drenthe was. Deze vroeg in een uitvoerige brief op 30 november 1863, aan de aartsbisschop van Utrecht, mgr. Zwijsen, aandacht voor de nijpende situatie in de venen van Zuidoost Drenthe en pleitte voor een nieuwe parochie in de gemeente Emmen.
Het pleidooi was dit keer niet meer aan dovemans oren gericht want in 1866 stemde het aartsbisdom Utrecht in met de stichting van een nieuwe parochie in het Zuidoosten van Drenthe.

Op 13 september 1866 wordt onze parochie met de naam: “Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen” opgericht.
In de Provinciale Drentsche en Asser Courant van 5 maart 1867 konden we lezen: De pastorie bij de R. Catholieke kerk te Erica in ’t Barger Veen is gereed en aan den bouw der kerk zelve wordt ijverig gewerkt. Inmiddels wordt er dienst gedaan in eene hulpkerk, ook van eene klok voorzien. In den omtrek telt men ongeveer 38 woningen met huisgezinnen.

De katholieke zuil was vanaf het begin op Erica stevig gegrondvest. Met grote inzet bouwden de parochianen letterlijk en figuurlijk aan de katholieke geloofsgemeenschap.
In 1871 begon de ijverige pastoor Vroom met het bewerken van de grond rond de kerk en pastorie. Er werd een vijver gegraven, heuvels aangelegd, prieeltjes gebouwd en bomen geplant.
Het begin van “Pastoor zien bos” en “De Kuil” zoals we die nu nog kennen waren een feit.
Pastoor Vroom (pastoor op Erica van 1871 – 1877) trok op Hemelvaartsdag, 15 augustus 1874 voor het eerst met de Mariaprocessie door de tuin van de kerk. Men besloot dat dit een jaarlijkse traditie moest worden en zoals we weten bestaat die traditie nog steeds.


MARIAKAPEL - vervolg -
Eigenlijk had er in 1874 al een Mariakapel gebouwd moeten worden. Een kapel om onze moeder Maria en Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangenis tijdens de jaarlijkse processie te kunnen eren.
Een plek om gewoon, 365 dagen van het jaar, op een door ons zelf gekozen moment, even een kaarsje te kunnen branden en in gedachten onze vreugden en zorgen met Maria te delen.

Daarom is het natuurlijk nooit te laat om zo’n kapel te bouwen en aan de patrones van onze parochie op te dragen. Na 150 jaar en nu als “fusieparochie” met de naam “Goede Herder” is het heel belangrijk  om de naam van de parochie van Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen in levende herinnering te houden.

Als resultaat van het 150ste verjaardagsfeest van onze parochie is er inmiddels een slagvaardige commissie gevormd, die, nadat alle toestemmingen en vergunningen voor de bouw binnengehaald zijn, al druk aan het werk is.

Nu we voor een bescheidener ontwerp van de kapel gekozen hebben komt de verwezenlijking ras dichter bij.

Via individuele giften en de collectemandjes is inmiddels al zo’n
€ 4000,- binnengekomen.
We denken voor de kapel en passende inrichting zo’n € 20.000,-  nodig te zijn. Voor dat bedrag hebben we dan rechts van de ingang van de weg naar het bos, daar waar vroeger de 2 monumentale beukenboom de ingang van het bos markeerden, een prachtige Mariakapel.
Een plek waar eenieder kan wegzinken in gedachten, verpozen of een kaarsje kan branden.

En omdat we ook u graag in de gelegenheid willen stellen om zowel letterlijk als figuurlijk uw steentje aan onze Mariakapel bij te dragen kunt u uw bijdrage overmaken naar IBAN: NL65 RABO 0114 5003 04.

U wordt dan de symbolische eigenaar van een of meerdere bouwstenen,
à € 5,- per bouwsteen, waarmee de Mariakapel gebouwd gaat worden.
Onder vermelding van “Bouwsteencertificaten Mariakapel met het aantal bouwstenen (x € 5,- per steen)” zorgen wij dan dat u het certificaat ontvangt met het geschonken bedrag en het aantal bouwstenen die u met uw bijdrage voor de bouw van de kapel kocht.
En bedenk wel onze kerk heeft een ANBI status en daarmee kunt u uw gift eventueel als aftrekpost bij uw jaarlijkse belasting opgave in mindering brengen.

Verder zullen wij u regelmatig via Het Vierluik op de hoogte houden van de ontwikkelingen. En zo gauw de bouw echt begonnen is nodigen wij u uit om op de bouwplek de vorderingen met eigen ogen te aanschouwen.
Gerhard Vedder  - Historische Kring Erica -


De Mariakapel; opgedragen aan onze parochiepatrones “Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangenis”.
In de 2 voorgaande artikelen over de Mariakapel informeerden wij u hoofdzakelijk over de oorsprong van onze parochiepatrones en de traditie van de jaarlijkse Mariaprocessie rond 15 augustus. Verder riepen wij, de bouwcommissie, u op om certificaten voor bouwstenen te kopen. En toen leek het stil te worden.
Echter niets is minder waar!
Achter de schermen is er flink gewerkt en zo kunnen we melden dat niets meer in de weg staat om komend voorjaar met de bouw te beginnen met als streven de officiële inwijding tijdens de Mariaprocessie op zaterdag 11 augustus 2018.
Het ontwerp van de kapel is aangepast. Het wordt een “compacte” kapel in een stijl die goed aansluit bij onze kerk en hij komt te staan op de hoek van de weg door het bos naar het kerkhof en de parkeerplaats. Dus goed zichtbaar vanaf de straat en daardoor voor iedere passant een uitnodiging om even te rusten, de gedachten te laten dwalen of een kaarsje bij Maria op te steken.
Als eerste voor allen zichtbare stap zal daar in dat hoekje het struikgewas en een enkele boom moeten wijken (de jonge maar mooie beuk langs het pad blijft staan en geeft tegelijk aan waar ongeveer de achterkant van de kapel gaat komen). Het rooien van de struiken en een enkele boom zal plaatsvinden voordat de vogels weer hun nest gaan bouwen. Want mochten we hiermee te laat zijn dan schuift het hele project ongewild een jaar op.
Dan nog iets over de financiering. Het bisdom heeft indertijd duidelijk bepaald dat de bouw, wat hen betrof, door kon gaan op het moment dat de financiering “rond” was. En naast dat we al hier en daar een gift hadden gekregen en de collectemandjes ook al hun werk aan het doen waren kwamen wij met het idee van de “stenen  certificaten” zodat iedere parochiaan en ook andere belangstellenden hun “steentje konden bijdragen”. Dit heeft er toe geleid dat er nu al zo’n € 4000,- in het “bouwfonds” zit. Maar…
Inmiddels heeft zich een gulle gever gemeld, waarvan we de naam nog even geheim willen houden, die toegezegd heeft alle kosten voor de bouw en inrichting van onze Mariakapel te willen dragen. En deze gever vond het ook een prima idee om de reeds vergaarde € 4000,- te reserveren voor toekomstig onderhoud van de kapel en haar directe omgeving. Dus er komt voorlopig geen actie met “stenen certificaten”.
Maar had U al belangstelling getoond of was u van plan dat nog te doen dan kunt u natuurlijk altijd nog uw bijdrage voor het onderhoudsfonds via de rode mandjes geven. Zoals beloofd zullen wij u regelmatig met deze artikelenreeks op de hoogte houden van de bouwvorderingen. U herinnert zich wellicht nog dat vorig jaar, tijdens de viering van het 150 jarig bestaan van onze parochie, onze Brummelbossertjes hun tekeningen in een loden koker hebben gedaan. Wel, we weten nu al dat de eerste officiële daad het inmetselen van deze loden koker zal worden. Misschien de volgende keer iets meer over de datum waarop en de feestelijkheden daarom heen.
Gerhard J. Vedder - namens de bouwcommissie                                                                                                                                                                                        

Gewijzigd d.d. 28-03-2017

Verleden jaar hebben wij via het parochie blad Het Vierluik u mede gedeeld dat we een strooiveldje zouden aanleggen, dat is inmiddels gebeurd. Links achter op het kerkhof hebben wij een stuk grasveld afgebakend met een haag, er is een zuil geplaatst waar op de RVS naamplaatjes door ons zullen worden aan gebracht. De zuil is enkelen leden van de bosgroep voorzien van een dakje. Tevens is er een bordje bevestigd met de tekst :

EEN MENS IS PAS VERGETEN WANNEER ZIJN NAAM VERGETEN IS

De bedoeling  is wanneer u besloten heeft om gebruik te maken van het strooiveldje dat u zich in verbinding stelt met het stichtingsbestuur. Er zijn wel enige voorwaarden aan verbonden,
t.w.

 
We hopen dat het een welkome aanvulling zal zijn op de bestemming van de as van uw dierbare.

Namens de stichting R.K. Kerkhof Erica
K. Beukers  secr.             0628912255

 


Gewijzigd dd: 30-08-2016

SAM'S KLEDINGCONTAINER

De kledingcontainer bij de ingang naar het kerkbos wordt om de 14 dagen op dinsdag geleegd. Vele mensen weten de container te
vinden en maken hiervan gebruik door er hun overbodige kleding, schoeisel, dekens enz. in te deponeren. Om die reden komt het
nogal eens voor dat de container overvol of verstopt raakt en kledingzakken voor de container worden geplaatst. De heer Bertus
Prinsen heeft de sleutel van de container en houdt toezicht op een ordelijk verloop. In voorkomende gevallen kan hij gebeld worden
telefoon: 302117. Het teveel aan kledingzakken wordt dan tijdelijk in de garage opgeslagen.