RK De Goede Herder parochie
Emmen en Erica

Nieuws uit de Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen kerk


Gewijzigd d.d. 27 maart 2020

BIJZONDERHEDEN ROND DE VIERINGEN VOOR DE MAANDEN MAART, APRIL EN MEI
Eerdere maatregelen van de bisschoppen worden verlengd tot en met maandag 1 juni  a.s.
In mei zal er geen Vierluik uitkomen.

DE GOEDE HERDER PAROCHIE EN HET CORONAVIRUS
Het is u vast niet ontgaan dat het coronavirus rondgaat.
Op de dag dat kopij werd ingeleverd hebben de Nederlandse bisschoppen afgekondigd dat alle publieke vieringen van Palmzondag, de Goede Week,  het Paasfeest tot en met Pinksteren worden afgelast.
De bisschoppen zijn o.a. genoodzaakt dit besluit te nemen omdat de overheid alle samenkomsten tot 1 juni heeft verboden.

Dagelijks viert uw pastoor om 19.00 uur de eucharistie in de Pauluskerk, alleen.
Uw gebeden en gebedsintenties van onze locaties worden in deze eucharistie toegevoegd aan de gebeden.
In gebed kunnen we ook verbonden zijn.

Daarnaast is vanaf maandag 23 maart a.s. de Pauluskerk dagelijks geopend van 17.00 uur tot 18.00 uur.
Er is dan geen liturgie. Het Allerheiligste Sacrament is wel uitgesteld. U kunt bidden, een kaarsje opsteken of gewoon bij de Heer verpozen… of zoals het genoemd wordt: u kunt geestelijk communiceren in plaats van de Communie te ontvangen.

De Gerardus Majellakerk was dagelijks altijd al geopend.
Als u verkouden bent of u anderszins niet lekker voelt: kom vooral niet.
Mocht u andere kerkbezoekers aantreffen: nader hen niet, neem de 1,5 meter sociale afstand in acht.
Dat is deze tijd juist liefdevol en zorgzaam gedrag.

Op zondag blijft gelukkig de eucharistie op televisie via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2.
Ook zendt Radio Maria iedere werkdagochtend en -avond een eucharistie uit om 9.00 uur en 19.00 uur.
In het weekend op zaterdag om 9.30 uur en zondag om 10.00 uur.
Zondag 24 mei is deze uitzending vanuit de Gerardus Majellakerk te Barger-Oosteveld.

Om besmetting met het virus te voorkomen zijn alle bijeenkomsten in onze parochie voorlopig afgelast.
Dat geldt voor alle catechese, de diaconie, de liturgie en bestuurlijke bijeenkomsten; kortom alle activiteiten onder welke noemer dan ook.
De pastoor is en blijft beschikbaar voor pastorale bijstand, waaronder de ziekenzalving. Wat ook doorgaat zijn de kerkelijke uitvaarten. Die kerkelijke uitvaart is wel aangepast: een beperkt aantal kerkgangers. Koor, organist, dirigent en
acolieten blijven om veiligheidsredenen achterwege. De doopviering is ook kleinschalig, sober en in
overeenstemming met nadere richtlijnen van het bisdom. Wij rekenen op uw begrip.
We hopen het normale kerkelijk leven weer op te pakken zodra dat kan.
Als dat moment zich aandient, kunt u dat lezen op onze internetpagina http://www.rkemmen-erica.nl.
Daar kunt u ook andere tussentijdse berichtgeving lezen.


DAGELIJKSE KERKOPENSTELLING
De Gerardus Majellakerk, Splitting 142, 7826 CT Barger-Oosterveld is dagelijks geopend.U kunt in stilte bidden, een kaarsje opsteken of gewoon bij de Heer zijn. Mocht er met u een andere kerkbezoeker zijn: nader hem of haar niet, houdt minimaal 1,5 meter sociale afstand in acht. Als u verkouden bent of u anderszins niet lekker voelt: kom dan vooral niet.

Mariakapel in Erica is dagelijks geopend.

EERSTE HEILIGE COMMUNIE GRARDUS MAJELLA- EN PAULUSKERK
Waar samenkomsten, in elk geval tot 1 juni a.s. niet is toegestaan, hebben de werkgroepen eerste heilige Communie van de locaties Gerardus Majella en Paulus besloten de festiviteiten op hun locaties uit te stellen.
Jarigen in de maanden april en mei
http://www.rkemmen-erica.nl/gm/gm-fotos/BLOEMETJE.png
Wij feliciteren iedereen die in de maanden april en mei jarig is.
Wij wensen u een fijne en gezellige dag toe,
maar bovenal een gezond en gelukkig nieuw levensjaar


 

TARIEVEN GOEDE HERDER PAROCHIE 2020

 

Met parochiebijdrage

Zonder parochiebijdrage

 

 

 

Huwelijk

€ 325,00

€ 650,00

 

 

 

Uitvaart

 

 

kerkdienst + begrafenis of crematie (inclusief evt. avondwake)

€ 325,00

€ 650,00

Begrafenis of crematie zonder viering in de kerk

€ 275,00

€ 550,00

 

 

 

H. Doopsel
(incl. doopkaars)

€ 25,00

1e H. Communie

€ 15,00

H. Vormsel

€ 15,00

Misintenties

€ 5,00                     Eén naam, ouders + kinderen (bv. ouders Lambers-Huser en kinderen), ouders + één naam (bv. ouders Lambers-Huser en Gerard), familie (bv. familie Lambers-Huser of fam. Lambers), één andere benaming (bv. voor een zieke of welslagen operatie)

€ 7,50                     Ouders + meerdere namen (bv. ouders Lambers-Huser en Kees, Marietje en Frans)

€10,00                    Familie met meerdere namen (bv. fam. Lambers en fam. Huser)

 


 Gewijzigd d.d. 21-02-2020

HUISPAASKAARSEN

!cid_f90a3def-7447-43ee-9c9e-027b2fa8ebe0@eurprd05_prod_outlookEvenals vorig jaar kunt u ook nu weer huispaaskaarsen bestellen in diverse afmetingen en prijsklassen .De bestellijst hangt in het kerkportaal; u kunt de kaarsen tot  25 maart bestellen of bellen met het secretariaat. Tijdens de eucharistieviering in de Paaswake op zaterdag 11 april om 20.00 u. worden de kaarsen gezegend en kunt u na afloop uw bestelling afhalen bij de koster. Indien mogelijk tegen contante betaling.

A1= € 60,-;   A2= € 45,-;   A3 = € 20,-;  A4= € 10,-      

           


Gewijzigd. d.d. 22-08-2018

DE INWIJDING VAN DE MARIAKAPEL

kapelOp zaterdag 11 augustus 2018 was het dan zover. De Mariakapel werd aansluitend aan de jaarlijkse Mariaprocessie, door Pastoor Albert Buter “officieel” ingewijd.

Aansluitend aan de viering en de jaarlijkse Mariaprocessie, die al sinds 1874 op de zaterdag het dichtst bij het feest van Maria Tenhemelopneming (op 15 augustus) ieder jaar plaats vindt, werd de Mariakapel ingewijd.
De weergoden waren de deelnemers aan de processie goed gezind.
De processie voerde, zoals ieder jaar, door het kerkbos naar de RK Begraafplaats en terug via “de Blokhut” waar met ondersteuning van de Harmonie Volharding uit Nieuw Dordrecht/Barger Oosterveld nog enkele Marialiederen ten gehore werden gebracht.

Daarna langs het “het heuveltje” naar het Jozefplein bij de gloednieuwe Mariakapel.
Ook hier werd weer door de grote groep processiedeelnemers uit volle borst meegezongen. 
In zijn bij de inwijding uitgesproken woorden haalde Pastoor Buter, geheel terecht aan, dat een sinds 2013 diep gekoesterde wens van Gré en Johan Hemel in vervulling is gegaan. Een vervulling die mogelijk werd gemaakt door de gulheid van Mini en Jan Peters met de bekostiging van de totale bouwsom en Bert Schepers met de bekostiging van het mooie en zeer wel passende Mariabeeld.
Met deze kapel heeft niet alleen de Ericase Rooms Katholieke parochie, maar de hele Ericase gemeenschap en de passanten een punt van rust en devotie gekregen met een mooie plek en verwijzing naar Maria , Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen als patrones van de Ericase parochiegemeenschap.
Een plek waar we dus 365 dagen van het jaar tussen zonsopkomst en zonsondergang terecht kunnen met ons gebed en gedachten.

We hebben nu op Erica een plek om op een door ons zelf gekozen moment, even onze gedachten te laten dwalen, een kaarsje te branden bij Maria of om als passerende fietser gewoon even op het bankje plaats te nemen, te genieten van het gezang van de vogels in “Pastoor zien bos” en onderwijl hun boterhammetje naar binnen te werken.

Na de processie en de inwijdingsplechtigheden werd er door de aanwezigen nog even gezellig en oecumenisch nagepraat en koffie of iets anders gedronken.

Namens de Bouwcommissie wil ik “de lezers” bedanken voor de aandacht die de artikelen rond de bouw van de kapel kregen. Als commissie kijken wij terug op een mooi en geslaagd project.

Voor een foto-impressie klik op ondestaande knop.

foto

 


Gewijzigd d.d. 21-06-2018

5 – DE MARIAKAPEL; opgedragen aan onze parochiepatrones
“Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangenis”.
Afbeelding met gebouw, muur, binnen    Beschrijving is gegenereerd met hoge betrouwbaarheidZo als u mogelijk al gezien hebt, vordert de bouw van onze Mariakapel al aardig en kunnen we al goed zien dat de kapel dezelfde architectuur en materiaalkeuze krijgt als onze kerk.
U herinnert zich misschien nog dat in 2016, ter gelegenheid van de 150ste verjaardag van onze parochie, de kinderen allemaal tekeningen gemaakt hebben met als thema “Erica Nu, in 2016”. Omdat niet alle tekeningen in de loden tijdcapsule passen zijn door de dames van de bloemschik groep 10 tekeningen uitgezocht die in de koker gingen terwijl alle tekeningen op een USB stick staan, die ook in de koker is gegaan. Inmiddels hebben de Brummelbossertjes samen met de weldoener Jan Peters op 30 mei de koker met daarin de tekeningen in de fundamenten van de kapel “laten afdalen”.

Afbeelding met boom, buiten, persoon, groep    Beschrijving is gegenereerd met zeer hoge betrouwbaarheidBij deze afdaling van de tijdcapsule waren de makers van de 10 uitverkoren tekeningen, samen met hun beste schoolvriend/vriendin aanwezig, Samen met Jan Peters hebben zij op wel heel grondige wijze de tijdcapsule geplaatst.
Eerst werd door de kinderen samen met Jan Peters een versierde pijp gedeeltelijk met zand gevuld, daarna kwam de tijdcapsule weer door gezamenlijke inspanning in deze pijp. Waarna vervolgens het geheel weer in een speciaal daarvoor gemaakt gat in de fundamenten van de kapel “verdween”. Na de klus kregen de kinderen nog een versnapering aangeboden, die er natuurlijk in ging als koek.
Naar verwachting is de bouw van de kapel eind juni zo ver gevorderd dat begonnen kan worden met de inrichting, maar achter de schermen zijn de dames van de bloemschikgroep daar natuurlijk nu al druk mee bezig.        
Eenmaal klaar dan zal de kapel 7 dagen van de week toegankelijk zijn voor het branden van een kaarsje en een moment van bezinning.

Tijdens de jaarlijkse Mariaprocessie, op zaterdag 11 augustus, zal pastoor Buter de officiële inzegening van onze Mariakapel verrichten.

 

 

 

 

 


Gewijzigd d.d. 01-05-2018

4 - De Mariakapel, opgedragen aan onze parochiepatrones “Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangenis”.
In de voorgaande artikelen over de Mariakapel informeerden wij u hoofdzakelijk over de oorsprong van onze parochiepatrones en de traditie van de jaarlijkse Mariaprocessie rond 15 augustus. Maar inmiddels is de financiering helemaal rond en daarmee is aan een hele belangrijke en logische eis, ook van het bisdom, voldaan en kan de bouw van onze Mariakapel beginnen.
U hebt het misschien al gezien. Om te voorkomen dat de vogels ons voor zouden zijn met het bouwen van hun “huisje” zijn in het vroege voorjaar al enkele bomen bij de ingang naar het bos gekapt.
En op dinsdag 17 april was het dan zover dat met een kraan de “bouwput” gegraven werd.
En als u nu goed kijkt, kunt u op de foto zien wie de graafmachine bedient. Jawel hoor, de “gulle gever” die tot nu toe zijn naam nog even geheim wilde houden tot het inmetselen van de koker met tekeningen van de “Brummelbossertjes” in de tweede helft van mei.

Hebt u hem al herkend, die kraanmachinist? Afbeelding met buiten, lucht, boom, gras    Beschrijving is gegenereerd met zeer hoge betrouwbaarheidNiet echt hè! Maar het is dus Jan Peters. Jan mocht voor deze gelegenheid even het pookje van de kraan bedienen. Want Jan en Minie Peters hebben met een schenking de bouw van de Mariakapel op Erica mogelijk gemaakt. Een kapel met een mooi leiendak en glas-in-lood ramen geheel in de stijl van onze monumentale kerk.

Gerhard J. Vedder – namens de
Bouwcommissie.

 

 


Gewijzigd d.d. 30-10-2017

DE MARIAKAPEL: opgedragen aan onze parochiepatrones:  
“Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen”.
 “Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen; waar komt dat vandaan?”
De Onbevlekte Ontvangenis van Maria is een katholiek hoogfeest dat gevierd wordt op 8 december, negen maanden voor het feest van de geboorte van Maria op 8 september.
Het bevestigt de bijzondere status van Maria door te stellen dat zij verwekt werd en ter wereld kwam zonder met de erfzonde te zijn bevlekt. Zij werd met een onbevlekte ziel in de schoot van haar moeder ontvangen.
Op haar ziel werd door God reeds tevoren de zuiverende werking van de toekomstige verlossing door haar Zoon Jezus Christus toegepast. Volgens de katholieke geloofsleer bracht de bijzondere uitverkiezing van Maria met zich mee dat zij de enige mens in heel de geschiedenis is wier ziel nooit met enige zonde bevlekt geweest is, zelfs niet met de erfzonde.
Op 8 december 1854 werd dit door de toenmalige paus Pius IX met de bul “Ineffabilis Deus” afgekondigd en bevestigd. Dit had tot gevolg dat er onder de katholieken een nieuwe golf van Mariaverering op gang kwam.
Op 9 april 1862 stuurde pastoor Holtkamp van Nieuw Schoonebeek een brief aan de aartsbisschop van Utrecht. Hij beschreef de miserabele situatie in zijn parochie, die ook het veen rond Erica omvatte. Hij moet toen al gedacht hebben om de nieuw op te richten parochie aan Maria te wijden. Maar, helaas zijn brief was aan dovemans oren gericht.
Ruim een jaar later, op 31 augustus 1863, schreef hij weer een brief.  Weer om aandacht te vragen voor de toenemende wenselijkheid van een parochie daar in de Zuidoost Drentse venen.
Dit keer kreeg hij ook de steun van de aartspriester mgr. Van Kessel van Salland, die ook deken van Drenthe was. Deze vroeg in een uitvoerige brief op 30 november 1863, aan de aartsbisschop van Utrecht, mgr. Zwijsen, aandacht voor de nijpende situatie in de venen van Zuidoost Drenthe en pleitte voor een nieuwe parochie in de gemeente Emmen.
Het pleidooi was dit keer niet meer aan dovemans oren gericht want in 1866 stemde het aartsbisdom Utrecht in met de stichting van een nieuwe parochie in het Zuidoosten van Drenthe.

Op 13 september 1866 wordt onze parochie met de naam: “Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen” opgericht.
In de Provinciale Drentsche en Asser Courant van 5 maart 1867 konden we lezen: De pastorie bij de R. Catholieke kerk te Erica in ’t Barger Veen is gereed en aan den bouw der kerk zelve wordt ijverig gewerkt. Inmiddels wordt er dienst gedaan in eene hulpkerk, ook van eene klok voorzien. In den omtrek telt men ongeveer 38 woningen met huisgezinnen.

De katholieke zuil was vanaf het begin op Erica stevig gegrondvest. Met grote inzet bouwden de parochianen letterlijk en figuurlijk aan de katholieke geloofsgemeenschap.
In 1871 begon de ijverige pastoor Vroom met het bewerken van de grond rond de kerk en pastorie. Er werd een vijver gegraven, heuvels aangelegd, prieeltjes gebouwd en bomen geplant.
Het begin van “Pastoor zien bos” en “De Kuil” zoals we die nu nog kennen waren een feit.
Pastoor Vroom (pastoor op Erica van 1871 – 1877) trok op Hemelvaartsdag, 15 augustus 1874 voor het eerst met de Mariaprocessie door de tuin van de kerk. Men besloot dat dit een jaarlijkse traditie moest worden en zoals we weten bestaat die traditie nog steeds.


MARIAKAPEL - vervolg -
Eigenlijk had er in 1874 al een Mariakapel gebouwd moeten worden. Een kapel om onze moeder Maria en Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangenis tijdens de jaarlijkse processie te kunnen eren.
Een plek om gewoon, 365 dagen van het jaar, op een door ons zelf gekozen moment, even een kaarsje te kunnen branden en in gedachten onze vreugden en zorgen met Maria te delen.

Daarom is het natuurlijk nooit te laat om zo’n kapel te bouwen en aan de patrones van onze parochie op te dragen. Na 150 jaar en nu als “fusieparochie” met de naam “Goede Herder” is het heel belangrijk  om de naam van de parochie van Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen in levende herinnering te houden.

Als resultaat van het 150ste verjaardagsfeest van onze parochie is er inmiddels een slagvaardige commissie gevormd, die, nadat alle toestemmingen en vergunningen voor de bouw binnengehaald zijn, al druk aan het werk is.

Nu we voor een bescheidener ontwerp van de kapel gekozen hebben komt de verwezenlijking ras dichter bij.

Via individuele giften en de collectemandjes is inmiddels al zo’n
€ 4000,- binnengekomen.
We denken voor de kapel en passende inrichting zo’n € 20.000,-  nodig te zijn. Voor dat bedrag hebben we dan rechts van de ingang van de weg naar het bos, daar waar vroeger de 2 monumentale beukenboom de ingang van het bos markeerden, een prachtige Mariakapel.
Een plek waar eenieder kan wegzinken in gedachten, verpozen of een kaarsje kan branden.

En omdat we ook u graag in de gelegenheid willen stellen om zowel letterlijk als figuurlijk uw steentje aan onze Mariakapel bij te dragen kunt u uw bijdrage overmaken naar IBAN: NL65 RABO 0114 5003 04.

U wordt dan de symbolische eigenaar van een of meerdere bouwstenen,
à € 5,- per bouwsteen, waarmee de Mariakapel gebouwd gaat worden.
Onder vermelding van “Bouwsteencertificaten Mariakapel met het aantal bouwstenen (x € 5,- per steen)” zorgen wij dan dat u het certificaat ontvangt met het geschonken bedrag en het aantal bouwstenen die u met uw bijdrage voor de bouw van de kapel kocht.
En bedenk wel onze kerk heeft een ANBI status en daarmee kunt u uw gift eventueel als aftrekpost bij uw jaarlijkse belasting opgave in mindering brengen.

Verder zullen wij u regelmatig via Het Vierluik op de hoogte houden van de ontwikkelingen. En zo gauw de bouw echt begonnen is nodigen wij u uit om op de bouwplek de vorderingen met eigen ogen te aanschouwen.
Gerhard Vedder  - Historische Kring Erica -


De Mariakapel; opgedragen aan onze parochiepatrones “Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangenis”.
In de 2 voorgaande artikelen over de Mariakapel informeerden wij u hoofdzakelijk over de oorsprong van onze parochiepatrones en de traditie van de jaarlijkse Mariaprocessie rond 15 augustus. Verder riepen wij, de bouwcommissie, u op om certificaten voor bouwstenen te kopen. En toen leek het stil te worden.
Echter niets is minder waar!
Achter de schermen is er flink gewerkt en zo kunnen we melden dat niets meer in de weg staat om komend voorjaar met de bouw te beginnen met als streven de officiële inwijding tijdens de Mariaprocessie op zaterdag 11 augustus 2018.
Het ontwerp van de kapel is aangepast. Het wordt een “compacte” kapel in een stijl die goed aansluit bij onze kerk en hij komt te staan op de hoek van de weg door het bos naar het kerkhof en de parkeerplaats. Dus goed zichtbaar vanaf de straat en daardoor voor iedere passant een uitnodiging om even te rusten, de gedachten te laten dwalen of een kaarsje bij Maria op te steken.
Als eerste voor allen zichtbare stap zal daar in dat hoekje het struikgewas en een enkele boom moeten wijken (de jonge maar mooie beuk langs het pad blijft staan en geeft tegelijk aan waar ongeveer de achterkant van de kapel gaat komen). Het rooien van de struiken en een enkele boom zal plaatsvinden voordat de vogels weer hun nest gaan bouwen. Want mochten we hiermee te laat zijn dan schuift het hele project ongewild een jaar op.
Dan nog iets over de financiering. Het bisdom heeft indertijd duidelijk bepaald dat de bouw, wat hen betrof, door kon gaan op het moment dat de financiering “rond” was. En naast dat we al hier en daar een gift hadden gekregen en de collectemandjes ook al hun werk aan het doen waren kwamen wij met het idee van de “stenen  certificaten” zodat iedere parochiaan en ook andere belangstellenden hun “steentje konden bijdragen”. Dit heeft er toe geleid dat er nu al zo’n € 4000,- in het “bouwfonds” zit. Maar…
Inmiddels heeft zich een gulle gever gemeld, waarvan we de naam nog even geheim willen houden, die toegezegd heeft alle kosten voor de bouw en inrichting van onze Mariakapel te willen dragen. En deze gever vond het ook een prima idee om de reeds vergaarde € 4000,- te reserveren voor toekomstig onderhoud van de kapel en haar directe omgeving. Dus er komt voorlopig geen actie met “stenen certificaten”.
Maar had U al belangstelling getoond of was u van plan dat nog te doen dan kunt u natuurlijk altijd nog uw bijdrage voor het onderhoudsfonds via de rode mandjes geven. Zoals beloofd zullen wij u regelmatig met deze artikelenreeks op de hoogte houden van de bouwvorderingen. U herinnert zich wellicht nog dat vorig jaar, tijdens de viering van het 150 jarig bestaan van onze parochie, onze Brummelbossertjes hun tekeningen in een loden koker hebben gedaan. Wel, we weten nu al dat de eerste officiële daad het inmetselen van deze loden koker zal worden. Misschien de volgende keer iets meer over de datum waarop en de feestelijkheden daarom heen.
Gerhard J. Vedder - namens de bouwcommissie                                                                                                                                                                                        

Gewijzigd d.d. 28-03-2017

Verleden jaar hebben wij via het parochie blad Het Vierluik u mede gedeeld dat we een strooiveldje zouden aanleggen, dat is inmiddels gebeurd. Links achter op het kerkhof hebben wij een stuk grasveld afgebakend met een haag, er is een zuil geplaatst waar op de RVS naamplaatjes door ons zullen worden aan gebracht. De zuil is enkelen leden van de bosgroep voorzien van een dakje. Tevens is er een bordje bevestigd met de tekst :

EEN MENS IS PAS VERGETEN WANNEER ZIJN NAAM VERGETEN IS

De bedoeling  is wanneer u besloten heeft om gebruik te maken van het strooiveldje dat u zich in verbinding stelt met het stichtingsbestuur. Er zijn wel enige voorwaarden aan verbonden,
t.w.

 
We hopen dat het een welkome aanvulling zal zijn op de bestemming van de as van uw dierbare.

Namens de stichting R.K. Kerkhof Erica
K. Beukers  secr.             0628912255

 


Gewijzigd dd: 30-08-2016

SAM'S KLEDINGCONTAINER

De kledingcontainer bij de ingang naar het kerkbos wordt om de 14 dagen op dinsdag geleegd. Vele mensen weten de container te
vinden en maken hiervan gebruik door er hun overbodige kleding, schoeisel, dekens enz. in te deponeren. Om die reden komt het
nogal eens voor dat de container overvol of verstopt raakt en kledingzakken voor de container worden geplaatst. De heer Bertus
Prinsen heeft de sleutel van de container en houdt toezicht op een ordelijk verloop. In voorkomende gevallen kan hij gebeld worden
telefoon: 302117. Het teveel aan kledingzakken wordt dan tijdelijk in de garage opgeslagen.