RK De Goede Herder parochie
Emmen en Erica

Nieuws uit de Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen kerk


Gewijzigd d.d. 02-07-2019

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN SECRETARIAAT

Tijdens de schoolvakantie van 13 juli tot en met 24 augustus is het secretariaat alleen op de donderdagmorgen geopend van
09.30 - 11.30 uur.


Gewijzigd d.d. 21-08-2019

ONZE KERK EN DE OPEN MONUMENTENDAGEN 2019
Op zaterdag 14 september en zondag 15 september vinden weer de jaarlijkse Open Monumentendagen plaats. En dan kunnen wij met onze Ericase monumenten natuurlijk niet achterblijven. Wist u dat we op Erica maar liefst 8 rijksmonumenten hebben? Waarvan onze kerk er ook een is.
Onze kerk, die, naar een ontwerp van de architect Clemens Hardeman uit Oldenzaal, in 1933 gebouwd werd. Op 25 aug. 1998 kreeg, onder nummer 510959, onze kerk de status “rijksmonument”.  
Als Historische Kring Erica willen we, samen met de locatieraad, daar natuurlijk tijdens de Open Monumentendagen graag en met trots aandacht aan besteden.

Op beide dagen is de kerk van 13.00 u. tot 17.00 u. open voor bezoek en via een bewegwijzerde monumentenroute door het dorp komt iedereen langs de kerk.
De bezoekers wordt, afhankelijk van het weer binnen of buiten, door de dames van de Mariakapel een kop koffie met een Maria biscuitje aangeboden, terwijl ze binnen ook nog van een foto-expositie over meer dan 150 jaar geschiedenis en kerkelijk leven op Erica kunnen genieten.
Maar dat is nog niet alles. Onze kerk bezit ook nog een bijzonder Maarschalkerweerd orgel. Een orgel dat in kringen van organisten en andere kenners een bijzondere waardering voor zijn klank en variatiemogelijkheden geniet. We zijn dan ook heel blij dat op beide dagen onze organisten Maria Mohytych en Erik Vinke, samen met Joke Bartelds, Ben Wehkamp en Ben Wubbels het orgel gaan bespelen.
Deze 5 organisten zullen, afwisselend, hun eigen lievelingswerken ten gehore brengen. Dat beloofd wat!
En ik weet niet of u hem hier boven herkent (de ouderen vast wel !), maar deze organist zal vanuit de hemel zeker en vast ook genieten van de klanken uit “zijn” orgel.

Verder is er op beide dagen ook nog honing van Ericase heide uit de Peel te verkrijgen. Dus schroom niet en kom ook even langs en binnen voor een praatje bij een lekkere kop koffie, luisterend naar de klanken van het orgel terwijl u, samen met de andere bezoekers, herinneringen ophaalt bij de vele mooie foto’s.

Namens de Locatieraad en de Historische Kring Erica graag tot ziens op 14 en/of 15 september 


 

Gewijzigd d.d. 21-08-2019

BONIFATIUSPENNING VOOR  LIDY BIEMOLD-PRINSEN
Tijdens de viering van Maria ten Hemelopneming op 10 augustus heeft Lidy Biemold-Prinsen de Bonifatiuspenning van ons bisdom ontvangen voor al haar vrijwilligerswerk voor onze parochie en geloofsgemeenschap van de locatie Erica. Ze is koster, lectrice, uitvaartassistente, lid van de werkgroep avondwake en was vele jaren lid van het parochiebestuur en later de locatieraad met de portefeuille liturgie. En dat is nog maar een samenvatting van al haar activiteiten. We zijn blij dat we nog steeds op mensen zoals Lidy kunnen rekenen, want ze zijn onmisbaar voor onze kerk. Franz Jansen en Ada van Geel overhandigden de verbaasde en overrompelde Lidy een mooie bos bloemen namens de locatieraad (zie foto blz. 13). En nogmaals: Lidy, bedankt!!
               Pastoor Albert Buter


 

Gewijzigd d.d. 21-08-2019

STICHTING RK. KERKHOF OLVOO TE ERICA
Begin/half september, de juiste datum is op dit moment nog niet bekend, zal het bestratingsbedrijf `de Keioloog` uit Erica beginnen met aanleggen van parkeergelegenheid bij het kerkhof en zal het weggetje naar het kerkhof worden
her-bestraat.
Ook zal halverwege een passeerstrook worden aangelegd en de kleine ruimte voor het bankje zal worden verhard.
Dat houdt in dat tijdens de werkzaamheden het kerkhof niet of heel slecht per autote bereiken is.
Als de parkeergelegenheid bij het kerkhof gereed is, kan men met de auto wel via het zandpad bij de blokhut naar het kerkhof rijden en daar op de nieuwe parkeergelegenheid parkeren.
Met de werkzaamheden aan het weggetje begint men bij het kerkhof; de laatste 80 meter is het niet mogelijk om het kerkhof per auto te bereiken; lopend kan men dit via het “heuveltje” proberen.
Met het bestratingsbedrijf zijn duidelijke afspraken gemaakt voor zo weinig mogelijke hindernissen bij eventuele begrafenissen.
Ook met de firma`s die werkzaamheden verrichten op ons kerkhof zal de stichting afspraken maken omtrent hun werkzaamheden.
We vragen begrip voor de overlast maar wij krijgen er iets moois voor terug.
                                                                                                           K. Beukers


 

Gewijzigd d.d. 21-08-2019

KATHOLIEK VROUWENGILDE ERICA
Woensdag 11 september starten we het nieuwe seizoen 2019-2020 met een
`Pelgrimstocht naar Rome`. Barry Gepken en Monique de Haas hebben van
17 juni tot 3 oktober 2018 als pelgrims naar Rome gelopen, vergezeld door hun trouwe viervoeter Maurice. Met beelden en verhalen nemen zij ons mee op hun voettocht. Deze avond zijn ook de wijkcontactpersonen uitgenodigd en wordt de jaarvergadering doorgeschoven naar 9 oktober.
We beginnen de avond om 20.00 u. zoals gebruikelijk met koffie/thee.
En natuurlijk zijn ook nieuwe leden van harte welkom!!
Het bestuur                                 


Gewijzigd d.d. 21-08-2019

50-JARIG JUBILEUM KOOR BELIEVE
Op zondagmorgen 8 september vieren wij het 50 jarig bestaan van koor Believe. 
RK koor Believe is opgericht in 1968 door kapelaan Alfrink. In de jaren hierop volgend hebben Minie Peters, Leo Lubbers, Bennie Mensen, Ben Lohues, Mieke Hartog, Gerda Prinsen, Karin Lanting en Peter Kip het stokje overgenomen. Margaret Blokstra heeft een aantal jaren de rol van organiste op zich genomen.  
Momenteel telt ons koor 20 leden met daarnaast een jong muzikaal team bestaande uit onze dirigent Jochem Weggemans en pianiste/toetseniste Marije Welling. 
Het koor is van oorsprong een jongerenkoor, maar heeft zich in de loop van de tijd ontwikkeld tot een kerkkoor waarbij de gemiddelde leeftijd  momenteel rond de 45 ligt. Dus van een jongerenkoor mag geen sprake meer zijn. 
Naast de maandelijkse vieringen in de katholieke kerk op Erica, zingen we ook wel eens bij communie- en vormselvieringen, bruiloften en begrafenissen. Ook zingen wij af en toe in verzorgingstehuizen, zoals bijvoorbeeld De Horst.   
En niet te vergeten: ons eigen kerstconcert dat we half december jaarlijks in het Schienvat ten gehore brengen. 
Als het even kan proberen wij tevens aan activiteiten op Erica mee te doen, zoals bijvoorbeeld de kerstwandeltocht, kerstmarkt, maar ook ‘kerk in de kas’ etc. 
In 2018 bestond  Believe  50 jaar!
Dit willen wij graag samen met u vieren tijdens de viering van zondag 8 september 2019, waarin we stil willen staan bij 50 jaar Believe. Aansluitend willen wij u van harte uitnodigen voor een kop koffie..... 

Met vriendelijke groet, 
Projectgroep 50 jaar Believe 
 Evelien, Anita, Wilma, Sientje en Marietha


 

 Gewijzigd d.d. 02-07-2019

In de maanden juli en augustus zijn de vieringen volgens het vakantierooster. Dit houdt in dat om de 14 dagen een weekendviering vervalt tijdens de schoolvakanties. In het rooster van vieringen kunt u zien in welke kerk u dan wel een viering kunt bijwonen.

 


                                                                 

     Gewijzigd d.d. 26-01-2019

Bedevaart naar Krakau 2019
Van 9 tot en met 19 september 2019 wordt er een busbedevaart georganiseerd vanuit de regio  Groningen – Drenthe.
Het wordt een bedevaartreis met indrukwekkende bedevaartsplaatsen o.a. Poznan, Maria Lichen Stary, Czestochowa, Krakau, Praag Phlzen, Maria Lach. Om u de reis voor te stellen hebben we een aantal informatiebijeenkomsten in de regio Groningen – Drenthe gepland. Hier is deze op 30 januari om 19.30 uur in de pastorie te Barger-Compascuum. Voor verdere informatie over en interesse voor deze bedevaart kunt u ook contact opnemen met Ada van Geel.


 

TARIEVEN GOEDE HERDER PAROCHIE 2019

 

Met parochiebijdrage

Zonder parochiebijdrage

 

 

 

Huwelijk

€ 325,00

€ 650,00

 

 

 

Uitvaart

 

 

kerkdienst + begrafenis of crematie (inclusief evt. avondwake)

€ 325,00

€ 650,00

Begrafenis of crematie zonder viering in de kerk

€ 275,00

€ 550,00

 

 

 

H. Doopsel
(incl. doopkaars)

€ 25,00

1e H. Communie

€ 15,00

H. Vormsel

€ 15,00

Misintenties

€ 5,00                     Eén naam, ouders + kinderen (bv. ouders Lambers-Huser en kinderen), ouders + één naam (bv. ouders Lambers-Huser en Gerard), familie (bv. familie Lambers-Huser of fam. Lambers), één andere benaming (bv. voor een zieke of welslagen operatie)

€ 7,50                     Ouders + meerdere namen (bv. ouders Lambers-Huser en Kees, Marietje en Frans)

€10,00                    Familie met meerdere namen (bv. fam. Lambers en fam. Huser)

 


Gewijzigd. d.d. 22-08-2018

DE INWIJDING VAN DE MARIAKAPEL

kapelOp zaterdag 11 augustus 2018 was het dan zover. De Mariakapel werd aansluitend aan de jaarlijkse Mariaprocessie, door Pastoor Albert Buter “officieel” ingewijd.

Aansluitend aan de viering en de jaarlijkse Mariaprocessie, die al sinds 1874 op de zaterdag het dichtst bij het feest van Maria Tenhemelopneming (op 15 augustus) ieder jaar plaats vindt, werd de Mariakapel ingewijd.
De weergoden waren de deelnemers aan de processie goed gezind.
De processie voerde, zoals ieder jaar, door het kerkbos naar de RK Begraafplaats en terug via “de Blokhut” waar met ondersteuning van de Harmonie Volharding uit Nieuw Dordrecht/Barger Oosterveld nog enkele Marialiederen ten gehore werden gebracht.

Daarna langs het “het heuveltje” naar het Jozefplein bij de gloednieuwe Mariakapel.
Ook hier werd weer door de grote groep processiedeelnemers uit volle borst meegezongen. 
In zijn bij de inwijding uitgesproken woorden haalde Pastoor Buter, geheel terecht aan, dat een sinds 2013 diep gekoesterde wens van Gré en Johan Hemel in vervulling is gegaan. Een vervulling die mogelijk werd gemaakt door de gulheid van Mini en Jan Peters met de bekostiging van de totale bouwsom en Bert Schepers met de bekostiging van het mooie en zeer wel passende Mariabeeld.
Met deze kapel heeft niet alleen de Ericase Rooms Katholieke parochie, maar de hele Ericase gemeenschap en de passanten een punt van rust en devotie gekregen met een mooie plek en verwijzing naar Maria , Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen als patrones van de Ericase parochiegemeenschap.
Een plek waar we dus 365 dagen van het jaar tussen zonsopkomst en zonsondergang terecht kunnen met ons gebed en gedachten.

We hebben nu op Erica een plek om op een door ons zelf gekozen moment, even onze gedachten te laten dwalen, een kaarsje te branden bij Maria of om als passerende fietser gewoon even op het bankje plaats te nemen, te genieten van het gezang van de vogels in “Pastoor zien bos” en onderwijl hun boterhammetje naar binnen te werken.

Na de processie en de inwijdingsplechtigheden werd er door de aanwezigen nog even gezellig en oecumenisch nagepraat en koffie of iets anders gedronken.

Namens de Bouwcommissie wil ik “de lezers” bedanken voor de aandacht die de artikelen rond de bouw van de kapel kregen. Als commissie kijken wij terug op een mooi en geslaagd project.

Voor een foto-impressie klik op ondestaande knop.

foto

 


Gewijzigd d.d. 21-06-2018

5 – DE MARIAKAPEL; opgedragen aan onze parochiepatrones
“Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangenis”.
Afbeelding met gebouw, muur, binnen    Beschrijving is gegenereerd met hoge betrouwbaarheidZo als u mogelijk al gezien hebt, vordert de bouw van onze Mariakapel al aardig en kunnen we al goed zien dat de kapel dezelfde architectuur en materiaalkeuze krijgt als onze kerk.
U herinnert zich misschien nog dat in 2016, ter gelegenheid van de 150ste verjaardag van onze parochie, de kinderen allemaal tekeningen gemaakt hebben met als thema “Erica Nu, in 2016”. Omdat niet alle tekeningen in de loden tijdcapsule passen zijn door de dames van de bloemschik groep 10 tekeningen uitgezocht die in de koker gingen terwijl alle tekeningen op een USB stick staan, die ook in de koker is gegaan. Inmiddels hebben de Brummelbossertjes samen met de weldoener Jan Peters op 30 mei de koker met daarin de tekeningen in de fundamenten van de kapel “laten afdalen”.

Afbeelding met boom, buiten, persoon, groep    Beschrijving is gegenereerd met zeer hoge betrouwbaarheidBij deze afdaling van de tijdcapsule waren de makers van de 10 uitverkoren tekeningen, samen met hun beste schoolvriend/vriendin aanwezig, Samen met Jan Peters hebben zij op wel heel grondige wijze de tijdcapsule geplaatst.
Eerst werd door de kinderen samen met Jan Peters een versierde pijp gedeeltelijk met zand gevuld, daarna kwam de tijdcapsule weer door gezamenlijke inspanning in deze pijp. Waarna vervolgens het geheel weer in een speciaal daarvoor gemaakt gat in de fundamenten van de kapel “verdween”. Na de klus kregen de kinderen nog een versnapering aangeboden, die er natuurlijk in ging als koek.
Naar verwachting is de bouw van de kapel eind juni zo ver gevorderd dat begonnen kan worden met de inrichting, maar achter de schermen zijn de dames van de bloemschikgroep daar natuurlijk nu al druk mee bezig.        
Eenmaal klaar dan zal de kapel 7 dagen van de week toegankelijk zijn voor het branden van een kaarsje en een moment van bezinning.

Tijdens de jaarlijkse Mariaprocessie, op zaterdag 11 augustus, zal pastoor Buter de officiële inzegening van onze Mariakapel verrichten.

 

 

 

 

 


Gewijzigd d.d. 01-05-2018

4 - De Mariakapel, opgedragen aan onze parochiepatrones “Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangenis”.
In de voorgaande artikelen over de Mariakapel informeerden wij u hoofdzakelijk over de oorsprong van onze parochiepatrones en de traditie van de jaarlijkse Mariaprocessie rond 15 augustus. Maar inmiddels is de financiering helemaal rond en daarmee is aan een hele belangrijke en logische eis, ook van het bisdom, voldaan en kan de bouw van onze Mariakapel beginnen.
U hebt het misschien al gezien. Om te voorkomen dat de vogels ons voor zouden zijn met het bouwen van hun “huisje” zijn in het vroege voorjaar al enkele bomen bij de ingang naar het bos gekapt.
En op dinsdag 17 april was het dan zover dat met een kraan de “bouwput” gegraven werd.
En als u nu goed kijkt, kunt u op de foto zien wie de graafmachine bedient. Jawel hoor, de “gulle gever” die tot nu toe zijn naam nog even geheim wilde houden tot het inmetselen van de koker met tekeningen van de “Brummelbossertjes” in de tweede helft van mei.

Hebt u hem al herkend, die kraanmachinist? Afbeelding met buiten, lucht, boom, gras    Beschrijving is gegenereerd met zeer hoge betrouwbaarheidNiet echt hè! Maar het is dus Jan Peters. Jan mocht voor deze gelegenheid even het pookje van de kraan bedienen. Want Jan en Minie Peters hebben met een schenking de bouw van de Mariakapel op Erica mogelijk gemaakt. Een kapel met een mooi leiendak en glas-in-lood ramen geheel in de stijl van onze monumentale kerk.

Gerhard J. Vedder – namens de
Bouwcommissie.

 

 


Gewijzigd d.d. 30-10-2017

DE MARIAKAPEL: opgedragen aan onze parochiepatrones:  
“Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen”.
 “Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen; waar komt dat vandaan?”
De Onbevlekte Ontvangenis van Maria is een katholiek hoogfeest dat gevierd wordt op 8 december, negen maanden voor het feest van de geboorte van Maria op 8 september.
Het bevestigt de bijzondere status van Maria door te stellen dat zij verwekt werd en ter wereld kwam zonder met de erfzonde te zijn bevlekt. Zij werd met een onbevlekte ziel in de schoot van haar moeder ontvangen.
Op haar ziel werd door God reeds tevoren de zuiverende werking van de toekomstige verlossing door haar Zoon Jezus Christus toegepast. Volgens de katholieke geloofsleer bracht de bijzondere uitverkiezing van Maria met zich mee dat zij de enige mens in heel de geschiedenis is wier ziel nooit met enige zonde bevlekt geweest is, zelfs niet met de erfzonde.
Op 8 december 1854 werd dit door de toenmalige paus Pius IX met de bul “Ineffabilis Deus” afgekondigd en bevestigd. Dit had tot gevolg dat er onder de katholieken een nieuwe golf van Mariaverering op gang kwam.
Op 9 april 1862 stuurde pastoor Holtkamp van Nieuw Schoonebeek een brief aan de aartsbisschop van Utrecht. Hij beschreef de miserabele situatie in zijn parochie, die ook het veen rond Erica omvatte. Hij moet toen al gedacht hebben om de nieuw op te richten parochie aan Maria te wijden. Maar, helaas zijn brief was aan dovemans oren gericht.
Ruim een jaar later, op 31 augustus 1863, schreef hij weer een brief.  Weer om aandacht te vragen voor de toenemende wenselijkheid van een parochie daar in de Zuidoost Drentse venen.
Dit keer kreeg hij ook de steun van de aartspriester mgr. Van Kessel van Salland, die ook deken van Drenthe was. Deze vroeg in een uitvoerige brief op 30 november 1863, aan de aartsbisschop van Utrecht, mgr. Zwijsen, aandacht voor de nijpende situatie in de venen van Zuidoost Drenthe en pleitte voor een nieuwe parochie in de gemeente Emmen.
Het pleidooi was dit keer niet meer aan dovemans oren gericht want in 1866 stemde het aartsbisdom Utrecht in met de stichting van een nieuwe parochie in het Zuidoosten van Drenthe.

Op 13 september 1866 wordt onze parochie met de naam: “Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen” opgericht.
In de Provinciale Drentsche en Asser Courant van 5 maart 1867 konden we lezen: De pastorie bij de R. Catholieke kerk te Erica in ’t Barger Veen is gereed en aan den bouw der kerk zelve wordt ijverig gewerkt. Inmiddels wordt er dienst gedaan in eene hulpkerk, ook van eene klok voorzien. In den omtrek telt men ongeveer 38 woningen met huisgezinnen.

De katholieke zuil was vanaf het begin op Erica stevig gegrondvest. Met grote inzet bouwden de parochianen letterlijk en figuurlijk aan de katholieke geloofsgemeenschap.
In 1871 begon de ijverige pastoor Vroom met het bewerken van de grond rond de kerk en pastorie. Er werd een vijver gegraven, heuvels aangelegd, prieeltjes gebouwd en bomen geplant.
Het begin van “Pastoor zien bos” en “De Kuil” zoals we die nu nog kennen waren een feit.
Pastoor Vroom (pastoor op Erica van 1871 – 1877) trok op Hemelvaartsdag, 15 augustus 1874 voor het eerst met de Mariaprocessie door de tuin van de kerk. Men besloot dat dit een jaarlijkse traditie moest worden en zoals we weten bestaat die traditie nog steeds.


MARIAKAPEL - vervolg -
Eigenlijk had er in 1874 al een Mariakapel gebouwd moeten worden. Een kapel om onze moeder Maria en Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangenis tijdens de jaarlijkse processie te kunnen eren.
Een plek om gewoon, 365 dagen van het jaar, op een door ons zelf gekozen moment, even een kaarsje te kunnen branden en in gedachten onze vreugden en zorgen met Maria te delen.

Daarom is het natuurlijk nooit te laat om zo’n kapel te bouwen en aan de patrones van onze parochie op te dragen. Na 150 jaar en nu als “fusieparochie” met de naam “Goede Herder” is het heel belangrijk  om de naam van de parochie van Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen in levende herinnering te houden.

Als resultaat van het 150ste verjaardagsfeest van onze parochie is er inmiddels een slagvaardige commissie gevormd, die, nadat alle toestemmingen en vergunningen voor de bouw binnengehaald zijn, al druk aan het werk is.

Nu we voor een bescheidener ontwerp van de kapel gekozen hebben komt de verwezenlijking ras dichter bij.

Via individuele giften en de collectemandjes is inmiddels al zo’n
€ 4000,- binnengekomen.
We denken voor de kapel en passende inrichting zo’n € 20.000,-  nodig te zijn. Voor dat bedrag hebben we dan rechts van de ingang van de weg naar het bos, daar waar vroeger de 2 monumentale beukenboom de ingang van het bos markeerden, een prachtige Mariakapel.
Een plek waar eenieder kan wegzinken in gedachten, verpozen of een kaarsje kan branden.

En omdat we ook u graag in de gelegenheid willen stellen om zowel letterlijk als figuurlijk uw steentje aan onze Mariakapel bij te dragen kunt u uw bijdrage overmaken naar IBAN: NL65 RABO 0114 5003 04.

U wordt dan de symbolische eigenaar van een of meerdere bouwstenen,
à € 5,- per bouwsteen, waarmee de Mariakapel gebouwd gaat worden.
Onder vermelding van “Bouwsteencertificaten Mariakapel met het aantal bouwstenen (x € 5,- per steen)” zorgen wij dan dat u het certificaat ontvangt met het geschonken bedrag en het aantal bouwstenen die u met uw bijdrage voor de bouw van de kapel kocht.
En bedenk wel onze kerk heeft een ANBI status en daarmee kunt u uw gift eventueel als aftrekpost bij uw jaarlijkse belasting opgave in mindering brengen.

Verder zullen wij u regelmatig via Het Vierluik op de hoogte houden van de ontwikkelingen. En zo gauw de bouw echt begonnen is nodigen wij u uit om op de bouwplek de vorderingen met eigen ogen te aanschouwen.
Gerhard Vedder  - Historische Kring Erica -


De Mariakapel; opgedragen aan onze parochiepatrones “Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangenis”.
In de 2 voorgaande artikelen over de Mariakapel informeerden wij u hoofdzakelijk over de oorsprong van onze parochiepatrones en de traditie van de jaarlijkse Mariaprocessie rond 15 augustus. Verder riepen wij, de bouwcommissie, u op om certificaten voor bouwstenen te kopen. En toen leek het stil te worden.
Echter niets is minder waar!
Achter de schermen is er flink gewerkt en zo kunnen we melden dat niets meer in de weg staat om komend voorjaar met de bouw te beginnen met als streven de officiële inwijding tijdens de Mariaprocessie op zaterdag 11 augustus 2018.
Het ontwerp van de kapel is aangepast. Het wordt een “compacte” kapel in een stijl die goed aansluit bij onze kerk en hij komt te staan op de hoek van de weg door het bos naar het kerkhof en de parkeerplaats. Dus goed zichtbaar vanaf de straat en daardoor voor iedere passant een uitnodiging om even te rusten, de gedachten te laten dwalen of een kaarsje bij Maria op te steken.
Als eerste voor allen zichtbare stap zal daar in dat hoekje het struikgewas en een enkele boom moeten wijken (de jonge maar mooie beuk langs het pad blijft staan en geeft tegelijk aan waar ongeveer de achterkant van de kapel gaat komen). Het rooien van de struiken en een enkele boom zal plaatsvinden voordat de vogels weer hun nest gaan bouwen. Want mochten we hiermee te laat zijn dan schuift het hele project ongewild een jaar op.
Dan nog iets over de financiering. Het bisdom heeft indertijd duidelijk bepaald dat de bouw, wat hen betrof, door kon gaan op het moment dat de financiering “rond” was. En naast dat we al hier en daar een gift hadden gekregen en de collectemandjes ook al hun werk aan het doen waren kwamen wij met het idee van de “stenen  certificaten” zodat iedere parochiaan en ook andere belangstellenden hun “steentje konden bijdragen”. Dit heeft er toe geleid dat er nu al zo’n € 4000,- in het “bouwfonds” zit. Maar…
Inmiddels heeft zich een gulle gever gemeld, waarvan we de naam nog even geheim willen houden, die toegezegd heeft alle kosten voor de bouw en inrichting van onze Mariakapel te willen dragen. En deze gever vond het ook een prima idee om de reeds vergaarde € 4000,- te reserveren voor toekomstig onderhoud van de kapel en haar directe omgeving. Dus er komt voorlopig geen actie met “stenen certificaten”.
Maar had U al belangstelling getoond of was u van plan dat nog te doen dan kunt u natuurlijk altijd nog uw bijdrage voor het onderhoudsfonds via de rode mandjes geven. Zoals beloofd zullen wij u regelmatig met deze artikelenreeks op de hoogte houden van de bouwvorderingen. U herinnert zich wellicht nog dat vorig jaar, tijdens de viering van het 150 jarig bestaan van onze parochie, onze Brummelbossertjes hun tekeningen in een loden koker hebben gedaan. Wel, we weten nu al dat de eerste officiële daad het inmetselen van deze loden koker zal worden. Misschien de volgende keer iets meer over de datum waarop en de feestelijkheden daarom heen.
Gerhard J. Vedder - namens de bouwcommissie                                                                                                                                                                                        

Gewijzigd d.d. 28-03-2017

Verleden jaar hebben wij via het parochie blad Het Vierluik u mede gedeeld dat we een strooiveldje zouden aanleggen, dat is inmiddels gebeurd. Links achter op het kerkhof hebben wij een stuk grasveld afgebakend met een haag, er is een zuil geplaatst waar op de RVS naamplaatjes door ons zullen worden aan gebracht. De zuil is enkelen leden van de bosgroep voorzien van een dakje. Tevens is er een bordje bevestigd met de tekst :

EEN MENS IS PAS VERGETEN WANNEER ZIJN NAAM VERGETEN IS

De bedoeling  is wanneer u besloten heeft om gebruik te maken van het strooiveldje dat u zich in verbinding stelt met het stichtingsbestuur. Er zijn wel enige voorwaarden aan verbonden,
t.w.

 
We hopen dat het een welkome aanvulling zal zijn op de bestemming van de as van uw dierbare.

Namens de stichting R.K. Kerkhof Erica
K. Beukers  secr.             0628912255

 


Gewijzigd dd: 30-08-2016

SAM'S KLEDINGCONTAINER

De kledingcontainer bij de ingang naar het kerkbos wordt om de 14 dagen op dinsdag geleegd. Vele mensen weten de container te
vinden en maken hiervan gebruik door er hun overbodige kleding, schoeisel, dekens enz. in te deponeren. Om die reden komt het
nogal eens voor dat de container overvol of verstopt raakt en kledingzakken voor de container worden geplaatst. De heer Bertus
Prinsen heeft de sleutel van de container en houdt toezicht op een ordelijk verloop. In voorkomende gevallen kan hij gebeld worden
telefoon: 302117. Het teveel aan kledingzakken wordt dan tijdelijk in de garage opgeslagen.