RK De Goede Herder parochie
Emmen en Erica

Nieuws uit de Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen kerk


Toegevoegd 20-11-2021

KVG
Woensdag 8 december komt Jessica Bouman ons vertellen over “Zweeds-Nederlandse Kerst”.
Wellicht komen we zo al een beetje in de Kerstsfeer. 
We beginnen zoals gewoonlijk om 20.00 u.
Op dit moment zijn de toegangsregels i.v.m. Corona weer aangescherpt. We houden jullie via de mail of briefje in de bus op de hoogte omtrent de geldende regels voor dat moment. Laten we hopen dat we niet in een lockdown zitten.
De avond vindt plaats in de zaal bij de PKN kerk; bijdrage is € 5,= voor koffie/thee en `lief en leed`.
                                                                                                   Het bestuur


Toegevoegd 20-11-2021

KALENDER MET SCHILD
Evenals afgelopen jaren wordt ook dit jaar weer, ten gunste van de Adventsactie, door de VOM groep een verkoopactie opgestart van verschillende artikelen. We beginnen ook nu weer met de verkoop van de Gerarduskalender van 2022. Op deze kalender staat dagelijks een inspirerende tekst, waarmee de dag met een beetje extra spirit kan worden begonnen. Op de achterzijde van de kalender staan leuke grapjes, interessante weetjes, puzzeltjes. Ook is het leuk om deze kalender cadeau te doen aan iemand die wel een steuntje in de rug kan gebruiken.

De kalender is te koop voor € 8,50  en verkrijgbaar bij Gré Knegt, Kerklaan 26 in Erica. Telefoonnummer 0591-302238.

VERKOOP ROZIJNENBROOD VOOR DE ADVENTSACTIE rozijnenbrood
Om de Adventsactie te ondersteunen zal de VOM-groep wederom rozijnenbrood verkopen. Een rond rozijnenbrood zonder spijs, gebakken door de bakker van het Veenpark; kostprijs € 3,50  waarvan € 1,20 voor de projecten van de Adventsactie is.

Tot dinsdag 7 december kunt u het rozijnenbrood bestellen en gelijk vooraf betalen bij Gré Knegt, tel. 0591-302238
Zaterdag 18 december kunt u de bestelling tussen 9.30 u en 12.00 u. ophalen bij de kerk.
Tevens zijn er ook weer diverse  kerstbakjes te koop waarvan de opbrengst eveneens ten goede komt aan de Adventsactie.


Toegevoegd 27-10-2021

Kerstviering 2021
ouderen Erica

In verband met de coronaperikelen vinden wij het op dit moment nog niet verantwoord om de gezamenlijke kerstviering in
’t Schienvat dit jaar door te laten gaan.

Als organisatie vinden wij dit erg jammer:
Gezamenlijke kerken
De Zonnebloem
Ouderenwerk “Het Havenkwartier”


Toegevoegd 26-09-2021

Van de Diaconie
Onlangs ontvingen wij van Kerk in Aktie een schrijven. Hierin vroegen ze dit keer geen geld, maar medewerking van onze gemeenteleden. Wat is namelijk het geval: in november, ik weet het is nog een eind weg, maar dan wil Kerk in Aktie landelijk gaan collecteren voor de vluchtelingenkinderen in de kampen in Griekenland. Door alle voorbereidingen o.a. vergunningen en het activeren van gemeenten, zijn zij nu al begonnen. De collecte zal plaats vinden van 22t/m27 november. Daarom vanuit de diaconie nu alvast een oproep aan u om mee te doen en u op te geven. Als er namelijk voldoende collectanten zijn kunnen wij ons opgeven aan Kerk in Aktie. Alvast bedankt voor de medewerking.
Vorig jaar is er landelijk meer dan 500.000 euro bijeen gebracht. Laten wij dit jaar ook vanuit Erica de kinderen in de kampen in Griekenland iets extra`s geven; zoals we weten hebben zij bijna niets.
U kunt u opgeven bij Hans Brussee 06-51220990 en
Karin Ruhe 06-19071357                                                                     


Toegevoegd d.d. 25-03-2021

De financiële situatie van de Goede Herder parochie is niet best en door de coronacrisis zijn de inkomsten er niet beter op geworden. Aan de oproep van pastoor Stiekema in ‘Het Vierluik-januari’ op blz. 5 ‘GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN’ is ook in onze locatie gehoor gegeven.

De coronastand op dit moment is € 1680,-.
Hartelijk dank voor de extra gift!!D

!De uitgifte en bezorging van ons parochieblad `Het Vierluik` gebeurt al jaar en dag door de wijkcontactpersonen onder leiding van Bennie Maatje. Daarmee is al die jaren behoorlijk op de bezorgkosten bespaard.

Bennie heeft nu te kennen gegeven te stoppen met de uitgifte om persoonlijke redenen. Uiteraard wordt dit gerespecteerd.
Ada van Geel en Gré Knegt nemen dit stokje per 1 mei a.s. van Bennie over.
Met de uitgifte van het aprilnummer leert Bennie de dames hoe de uitgifte in zijn werk gaat. Natuurlijk zal Bennie op gepaste wijze voor zijn vele werk worden bedankt.

Per 1 maart is de pastorie weer verhuurd. Dhr. Art Aartsen heeft hier zijn intrek genomen.


Toegevoegd d.d. 28-02-2021

BEHEERGROEP MARIAKAPEL- INFORMATIE
Beste parochianen,
Ook het afgelopen jaar zijn er weer veel parochianen en bezoekers  bij  onze Mariakapel  geweest om te bidden tot Moeder Maria en een kaarsje op te steken. Hartelijk dank daarvoor.

Zoals afgesproken hierbij de  inkomsten en de uitgaven van  het afgelopen jaar van onze prachtige Mariakapel.

Inkomsten:


Collectes Mariakapel  2020

€ 0,00

Offerlichtjes / kaarsen en Noveenkaarsen  t/m 30-01-2021

€ 3179,37

 

 

Totaal

€ 3179,37

Uitgaven:


Aanschaf kaarsen/offerlichtjes /diversen  3-3-2020 t/m  4-2-2021

€ 2889,80

 

 

                                                                       Saldo

€   289,57

                                                                      


Verkoopwaarde nog aanwezige voorraad, geschat  febr. 2021

 

€  800,00

                         

Ondanks Corona  kunt u zien dat  we wederom een – positief -  jaar achter de rug hebben.
De inkomsten zullen gebruikt gaan worden voor onderhoud en beheer van onze prachtige  Mariakapel .
Voor informatie en opmerkingen/adviezen kunt u altijd terecht bij een van de werkgroepleden.
                                                                 Namens de Beheergroep Mariakapel,
                                                                 Johan Hemel, 302330/ 06-25012650.


Toegevoegd d.d. 28-11-2020

GEDACHTENISKRUISJES
Bij een kerkelijke uitvaart wordt een gedachteniskruisje gemaakt dat na afloop van de plechtigheid een plaatsje krijgt in de devotiehoek bij Maria waar het kruisje tot Allerzielen kan blijven hangen. Bij gelegenheid van de Allerzielenviering wordt het kruisje aan de nabestaanden aangeboden.
Niet iedereen geeft gehoor aan de uitnodiging om de Allerzielenviering bij te wonen, waardoor er vele gedachteniskruisjes blijven hangen en ook later niet worden meegenomen. Daarom bij deze een vriendelijk verzoek: mocht er van uw geliefde nog een gedachteniskruisje in de kerk aanwezig zijn, dan kunt u het kruisje na elke viering meenemen of ophalen bij de koster. Ook kunt u tijdens openingstijden van het secretariaat, op dinsdag- en donderdagochtend van 9.30u. -11.30u. het kruisje ophalen. Mocht u geen prijs stellen op het kruisje, dan graag een berichtje naar het secretariaat.


TARIEVEN GOEDE HERDER PAROCHIE 2020

 

Met parochiebijdrage

Zonder parochiebijdrage

 

 

 

Huwelijk

€ 325,00

€ 650,00

 

 

 

Uitvaart

 

 

kerkdienst + begrafenis of crematie (inclusief evt. avondwake)

€ 325,00

€ 650,00

Begrafenis of crematie zonder viering in de kerk

€ 275,00

€ 550,00

 

 

 

H. Doopsel
(incl. doopkaars)

€ 25,00

1e H. Communie

€ 15,00

H. Vormsel

€ 15,00

Misintenties

€ 5,00     Eén naam, ouders + kinderen (bv. ouders Lambers-Huser en kinderen), ouders + één naam (bv. ouders Lambers-Huser en Gerard), familie (bv. familie Lambers-Huser of fam. Lambers), één andere benaming (bv. voor een zieke of welslagen operatie)

€ 7,50      Ouders + meerdere namen (bv. ouders Lambers-Huser en Kees, Marietje en Frans)

€10,00      Familie met meerdere namen (bv. fam. Lambers en fam. Huser)

        


Toegevoegd d.d. 31-03-2020

TARIEVEN R.K. KERKHOF ERICA 2020

U vindt de tarieven 2020 voor het R.K. kerkhof in Erica door op onderstaande knop te drukken.

Lees Document


KERKHOF REGELS

Verleden jaar hebben wij via het parochie blad Het Vierluik u mede gedeeld dat we een strooiveldje zouden aanleggen, dat is inmiddels gebeurd. Links achter op het kerkhof hebben wij een stuk grasveld afgebakend met een haag, er is een zuil geplaatst waar op de RVS naamplaatjes door ons zullen worden aan gebracht. De zuil is enkelen leden van de bosgroep voorzien van een dakje. Tevens is er een bordje bevestigd met de tekst :

EEN MENS IS PAS VERGETEN WANNEER ZIJN NAAM VERGETEN IS

De bedoeling  is wanneer u besloten heeft om gebruik te maken van het strooiveldje dat u zich in verbinding stelt met het stichtingsbestuur.
Er zijn wel enige voorwaarden aan verbonden, t.w.

- Er moet wel gestrooid worden dus geen storting.
- Er mogen ook geen vaste planten geplaatst worden, het gras moet wel gemaaid kunnen worden, losse bloemen is wel toegestaan.
- Men moet toestemming vragen aan de stichting omdat wij de verstrooiingen willen bijschrijven in onze administratie.
- De nabestaanden kunnen / mogen zelf de as verstrooien.
- De kosten zijn € 75,00 per verstrooiing inclusief het RVS naamplaatje dit geldt voor een periode van 20 jaar daarna word het plaatje verwijderd.
- Er mogen geen vaste voorwerpen op het strooiveldje gelegd worden.

Het stichtingsbestuur behoudt zich het recht voor om de bovenstaande voorwaarden te wijzigen.

We hopen dat het een welkome aanvulling zal zijn op de bestemming van de as van uw dierbare.

Namens de stichting R.K. Kerkhof Erica
K. Beukers  secr.             0628912255

 


Toegevoegd dd: 31-03-2020

SAM'S KLEDINGCONTAINER

De kledingcontainer bij de ingang naar het kerkbos wordt om de 14 dagen op dinsdag geleegd. Vele mensen weten de container te
vinden en maken hiervan gebruik door er hun overbodige kleding, schoeisel, dekens enz. in te deponeren. Om die reden komt het
nogal eens voor dat de container overvol of verstopt raakt en kledingzakken voor de container worden geplaatst. De heer Bertus
Prinsen heeft de sleutel van de container en houdt toezicht op een ordelijk verloop. In voorkomende gevallen kan hij gebeld worden
telefoon: 302117. Het teveel aan kledingzakken wordt dan tijdelijk in de garage opgeslagen.