RK De Goede Herder parochie
Emmen en Erica

Nieuws uit de Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen kerk


Gewijzigd d.d. 21-12-2020

De Kinderzegen is op eerste Kerstdag om 13.00 uur. U moet zich hiervoor vooraf opgeven. Er mogen slechts 30 personen reserveren inclusief de kinderen. Na de Kinderzegen is de kerk ter bezichtiging open tot 16.00 uur.


Gewijzigd d.d. 15-12-2020

OECUMENISCHE DIENST
De afgelopen jaren is het min of meer een goede traditie geworden om in de derde week van januari t.g.v. “De Week van Gebed voor Eenheid” een oecumenische viering te houden samen met de PKN kerk Erica.
Thema: Week van Gebed 2021 is #blijfinmijnliefde en zou gepland staan voor  zondag 17 januari 2021. We mogen er echter vanuit gaan dat rond dat tijdstip het Coronavirus nog steeds niet onder controle is en het weinig zinvol is om met een aantal van 30 personen in “gemixte” setting samen te komen. Wellicht kan er in de Eucharistieviering wel aandacht zijn voor de oecumene in woord en gebed. Hopelijk kunnen we in januari 2022 wél een oecumenische viering houden.


 

Gewijzigd d.d. 28-11-2020

VOM groep – ERICA
Om de Adventsactie te ondersteunen zal de VOM-groep weer rozijnenbrood verkopen; deze kunt u bestellen tot 15 december bij Gré Knegt (0591-302238)
Op zaterdag 19 december kunt u vanaf 10.00 u. uw bestelling achter in de kerk ophalen en betalen.
Ook dit jaar zullen in Erica kerststukjes worden gemaakt waarvan de opbrengst ten goede komt aan de Adventsactie en deze worden eveneens verkocht op zaterdag 19 december vanaf 10.00 u. achter in de kerk.


Gewijzigd d.d. 28-11-2020

INFORMATIE BEHEERGROEP MARIAKAPEL
Geachte parochianen,
Met ingang van vrijdag 4 december zijn in onze Mariakapel ook noveenkaarsen beschikbaar. Deze noveenkaarsen zijn voorzien van een afbeelding van het Mariabeeld in onze mooie kapel.
Kaarsen kosten € 4,00 per stuk en branden 9 dagen.
We denken dat deze kaarsen een mooie aanvulling zijn op de al aanwezige offerlichtjes en kaarsen.
Ook het bijbehorende noveengebed ligt in de Mariakapel voor u klaar.


Gewijzigd d.d. 28-11-2020

GEDACHTENISKRUISJES
Bij een kerkelijke uitvaart wordt een gedachteniskruisje gemaakt dat na afloop van de plechtigheid een plaatsje krijgt in de devotiehoek bij Maria waar het kruisje tot Allerzielen kan blijven hangen. Bij gelegenheid van de Allerzielenviering wordt het kruisje aan de nabestaanden aangeboden.
Niet iedereen geeft gehoor aan de uitnodiging om de Allerzielenviering bij te wonen, waardoor er vele gedachteniskruisjes blijven hangen en ook later niet worden meegenomen. Daarom bij deze een vriendelijk verzoek: mocht er van uw geliefde nog een gedachteniskruisje in de kerk aanwezig zijn, dan kunt u het kruisje na elke viering meenemen of ophalen bij de koster. Ook kunt u tijdens openingstijden van het secretariaat, op dinsdag- en donderdagochtend van 9.30u. -11.30u. het kruisje ophalen. Mocht u geen prijs stellen op het kruisje, dan graag een berichtje naar het secretariaat.


Gewijzigd d.d. 29-10-2020

Kerstviering 2020
ouderen Erica

In verband met de coronamaatregelen en -besmettingen kan de gezamenlijke kerstviering in ’t Schienvat dit jaar helaas niet doorgaan.

Als organisatie vinden wij dit erg jammer:
Gezamenlijke kerken
De Zonnebloem
Ouderenwerk “Het Havenkwartier”


Gewijzigd d.d. 26-09-2020

Start van de verkoop van de Gerarduskalender 2021
In het jaar waarin bijna niets meer hetzelfde is als voorheen zijn er toch nog een paar zaken die net als andere jaren weer terugkomen. De VOM-groep heeft voorzichtig ook haar activiteiten voor de Adventsactie van dit jaar weer opgestart.

Kalender met schild:
Zoals afgelopen jaren hebben we ook dit jaar weer Gerarduskalenders van 2021 ingekocht bij het klooster te Wittem.
Op deze kalender staat dagelijks een inspirerende tekst, waarmee de dag met een beetje extra spirit kan worden begonnen.
Op de achterzijde van de kalender staan leuke grappen, interessante weetjes, puzzels etc.
Deze kalender is ook leuk om cadeau te doen aan iemand die wel een steuntje in de rug kan gebruiken.
De kalender is te koop voor € 7,95 per stuk en de winst komt net als andere jaren weer ten goede aan de Adventsactie van dit jaar.

 

Kalenderapp:

Sinds enkele jaren is de Gerarduskalender ook als app voor smartphones met het Android Operating Systeem of iOS (iPhone) beschikbaar. Met deze app kunt u door de kalenderblaadjes bladeren en kunt u een tijd instellen waarop u dagelijks het actuele blaadje gepresenteerd krijgt. Ook is het mogelijk om blaadjes via sociale media (bijv. Twitter en Facebook) met anderen te delen. Als u de app koopt, ondersteunt u het Gerardus klooster te Wittem. De app is in de Google Playstore en de App Store verkrijgbaar voor € 3,49.
Met de aankoop van de kalender ondersteunt u naast de Adventsactie ook het Gerardus Klooster in Wittem.
Wij willen de kalender en de app van harte bij u aanbevelen.
Heeft u interesse dan kunt u contact opnemen met:
Gré Knegt                                          tel. 302238
Ada van Geel                                      tel. 546831
Rosemarie Vos- van Oevelen                tel. 552514
Of per mail naar het secretariaat: rkkerk-erica@hetnet.nl .
Graag adres en telefoonnummer vermelden.

Als u vorig jaar een kalender heeft gekocht, dan nemen wij weer zelf contact met u op.

De VOM-groep.


Gewijzigd d.d. 31 maart 2020

INFORMATIE VAN HET BISDOM

- Herdelijke brief van onze bisschop naar aanleiding van de coronacrisis

Lees Document

 

- Creatief katholiek zijn in quarantaine

Lees Document 


TARIEVEN GOEDE HERDER PAROCHIE 2020

 

Met parochiebijdrage

Zonder parochiebijdrage

 

 

 

Huwelijk

€ 325,00

€ 650,00

 

 

 

Uitvaart

 

 

kerkdienst + begrafenis of crematie (inclusief evt. avondwake)

€ 325,00

€ 650,00

Begrafenis of crematie zonder viering in de kerk

€ 275,00

€ 550,00

 

 

 

H. Doopsel
(incl. doopkaars)

€ 25,00

1e H. Communie

€ 15,00

H. Vormsel

€ 15,00

Misintenties

€ 5,00     Eén naam, ouders + kinderen (bv. ouders Lambers-Huser en kinderen), ouders + één naam (bv. ouders Lambers-Huser en Gerard), familie (bv. familie Lambers-Huser of fam. Lambers), één andere benaming (bv. voor een zieke of welslagen operatie)

€ 7,50      Ouders + meerdere namen (bv. ouders Lambers-Huser en Kees, Marietje en Frans)

€10,00      Familie met meerdere namen (bv. fam. Lambers en fam. Huser)

        


Gewijzigd d.d. 31-03-2020

TARIEVEN R.K. KERKHOF ERICA 2020

U vindt de tarieven 2020 voor het R.K. kerkhof in Erica door op onderstaande knop te drukken.

Lees Document

 

KERKHOF REGELS

Verleden jaar hebben wij via het parochie blad Het Vierluik u mede gedeeld dat we een strooiveldje zouden aanleggen, dat is inmiddels gebeurd. Links achter op het kerkhof hebben wij een stuk grasveld afgebakend met een haag, er is een zuil geplaatst waar op de RVS naamplaatjes door ons zullen worden aan gebracht. De zuil is enkelen leden van de bosgroep voorzien van een dakje. Tevens is er een bordje bevestigd met de tekst :

EEN MENS IS PAS VERGETEN WANNEER ZIJN NAAM VERGETEN IS

De bedoeling  is wanneer u besloten heeft om gebruik te maken van het strooiveldje dat u zich in verbinding stelt met het stichtingsbestuur.
Er zijn wel enige voorwaarden aan verbonden, t.w.

- Er moet wel gestrooid worden dus geen storting.
- Er mogen ook geen vaste planten geplaatst worden, het gras moet wel gemaaid kunnen worden, losse bloemen is wel toegestaan.
- Men moet toestemming vragen aan de stichting omdat wij de verstrooiingen willen bijschrijven in onze administratie.
- De nabestaanden kunnen / mogen zelf de as verstrooien.
- De kosten zijn € 75,00 per verstrooiing inclusief het RVS naamplaatje dit geldt voor een periode van 20 jaar daarna word het plaatje verwijderd.
- Er mogen geen vaste voorwerpen op het strooiveldje gelegd worden.

Het stichtingsbestuur behoudt zich het recht voor om de bovenstaande voorwaarden te wijzigen.

We hopen dat het een welkome aanvulling zal zijn op de bestemming van de as van uw dierbare.

Namens de stichting R.K. Kerkhof Erica
K. Beukers  secr.             0628912255

 


Gewijzigd dd: 30-08-2016

SAM'S KLEDINGCONTAINER

De kledingcontainer bij de ingang naar het kerkbos wordt om de 14 dagen op dinsdag geleegd. Vele mensen weten de container te
vinden en maken hiervan gebruik door er hun overbodige kleding, schoeisel, dekens enz. in te deponeren. Om die reden komt het
nogal eens voor dat de container overvol of verstopt raakt en kledingzakken voor de container worden geplaatst. De heer Bertus
Prinsen heeft de sleutel van de container en houdt toezicht op een ordelijk verloop. In voorkomende gevallen kan hij gebeld worden
telefoon: 302117. Het teveel aan kledingzakken wordt dan tijdelijk in de garage opgeslagen.