RK De Goede Herder parochie
Emmen en Erica

Nieuws uit de Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen kerk


Gewijzigd d.d. 27 maart 2020

BIJZONDERHEDEN ROND DE VIERINGEN VOOR DE MAANDEN MAART, APRIL EN MEI
Eerdere maatregelen van de bisschoppen worden verlengd tot en met maandag 1 juni  a.s.
In mei zal er geen Vierluik uitkomen.

DE GOEDE HERDER PAROCHIE EN HET CORONAVIRUS
Het is u vast niet ontgaan dat het coronavirus rondgaat.
Op de dag dat kopij werd ingeleverd hebben de Nederlandse bisschoppen afgekondigd dat alle publieke vieringen van Palmzondag, de Goede Week,  het Paasfeest tot en met Pinksteren worden afgelast.
De bisschoppen zijn o.a. genoodzaakt dit besluit te nemen omdat de overheid alle samenkomsten tot 1 juni heeft verboden.

Dagelijks viert uw pastoor om 19.00 uur de eucharistie in de Pauluskerk, alleen.
Uw gebeden en gebedsintenties van onze locaties worden in deze eucharistie toegevoegd aan de gebeden.
In gebed kunnen we ook verbonden zijn.

Daarnaast is vanaf maandag 23 maart a.s. de Pauluskerk dagelijks geopend van 17.00 uur tot 18.00 uur.
Er is dan geen liturgie. Het Allerheiligste Sacrament is wel uitgesteld. U kunt bidden, een kaarsje opsteken of gewoon bij de Heer verpozen… of zoals het genoemd wordt: u kunt geestelijk communiceren in plaats van de Communie te ontvangen.

De Gerardus Majellakerk was dagelijks altijd al geopend.
Als u verkouden bent of u anderszins niet lekker voelt: kom vooral niet.
Mocht u andere kerkbezoekers aantreffen: nader hen niet, neem de 1,5 meter sociale afstand in acht.
Dat is deze tijd juist liefdevol en zorgzaam gedrag.

Op zondag blijft gelukkig de eucharistie op televisie via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2.
Ook zendt Radio Maria iedere werkdagochtend en -avond een eucharistie uit om 9.00 uur en 19.00 uur.
In het weekend op zaterdag om 9.30 uur en zondag om 10.00 uur.
Zondag 24 mei is deze uitzending vanuit de Gerardus Majellakerk te Barger-Oosteveld.

Om besmetting met het virus te voorkomen zijn alle bijeenkomsten in onze parochie voorlopig afgelast.
Dat geldt voor alle catechese, de diaconie, de liturgie en bestuurlijke bijeenkomsten; kortom alle activiteiten onder welke noemer dan ook.
De pastoor is en blijft beschikbaar voor pastorale bijstand, waaronder de ziekenzalving. Wat ook doorgaat zijn de kerkelijke uitvaarten. Die kerkelijke uitvaart is wel aangepast: een beperkt aantal kerkgangers. Koor, organist, dirigent en
acolieten blijven om veiligheidsredenen achterwege. De doopviering is ook kleinschalig, sober en in
overeenstemming met nadere richtlijnen van het bisdom. Wij rekenen op uw begrip.
We hopen het normale kerkelijk leven weer op te pakken zodra dat kan.
Als dat moment zich aandient, kunt u dat lezen op onze internetpagina http://www.rkemmen-erica.nl.
Daar kunt u ook andere tussentijdse berichtgeving lezen.


DAGELIJKSE KERKOPENSTELLING
De Gerardus Majellakerk, Splitting 142, 7826 CT Barger-Oosterveld is dagelijks geopend.U kunt in stilte bidden, een kaarsje opsteken of gewoon bij de Heer zijn. Mocht er met u een andere kerkbezoeker zijn: nader hem of haar niet, houdt minimaal 1,5 meter sociale afstand in acht. Als u verkouden bent of u anderszins niet lekker voelt: kom dan vooral niet.

Mariakapel in Erica is dagelijks geopend.


Gewijzigd d.d. 31 maart 2020

INFORMATIE VAN HET BISDOM

- Herdelijke brief van onze bisschop naar aanleiding van de coronacrisis

Lees Document

 

- Creatief katholiek zijn in quarantaine

Lees DocumentEERSTE HEILIGE COMMUNIE GRARDUS MAJELLA- EN PAULUSKERK
Waar samenkomsten, in elk geval tot 1 juni a.s. niet is toegestaan, hebben de werkgroepen eerste heilige Communie van de locaties Gerardus Majella en Paulus besloten de festiviteiten op hun locaties uit te stellen.
Jarigen in de maanden april en mei
http://www.rkemmen-erica.nl/gm/gm-fotos/BLOEMETJE.png
Wij feliciteren iedereen die in de maanden april en mei jarig is.
Wij wensen u een fijne en gezellige dag toe,
maar bovenal een gezond en gelukkig nieuw levensjaar

 


TARIEVEN GOEDE HERDER PAROCHIE 2020

 

Met parochiebijdrage

Zonder parochiebijdrage

 

 

 

Huwelijk

€ 325,00

€ 650,00

 

 

 

Uitvaart

 

 

kerkdienst + begrafenis of crematie (inclusief evt. avondwake)

€ 325,00

€ 650,00

Begrafenis of crematie zonder viering in de kerk

€ 275,00

€ 550,00

 

 

 

H. Doopsel
(incl. doopkaars)

€ 25,00

1e H. Communie

€ 15,00

H. Vormsel

€ 15,00

Misintenties

€ 5,00     Eén naam, ouders + kinderen (bv. ouders Lambers-Huser en kinderen), ouders + één naam (bv. ouders Lambers-Huser en Gerard), familie (bv. familie Lambers-Huser of fam. Lambers), één andere benaming (bv. voor een zieke of welslagen operatie)

€ 7,50      Ouders + meerdere namen (bv. ouders Lambers-Huser en Kees, Marietje en Frans)

€10,00      Familie met meerdere namen (bv. fam. Lambers en fam. Huser)

 


 Gewijzigd d.d. 21-02-2020

HUISPAASKAARSEN

!cid_f90a3def-7447-43ee-9c9e-027b2fa8ebe0@eurprd05_prod_outlookEvenals vorig jaar kunt u ook nu weer huispaaskaarsen bestellen in diverse afmetingen en prijsklassen .De bestellijst hangt in het kerkportaal; u kunt de kaarsen tot  25 maart bestellen of bellen met het secretariaat. Tijdens de eucharistieviering in de Paaswake op zaterdag 11 april om 20.00 u. worden de kaarsen gezegend en kunt u na afloop uw bestelling afhalen bij de koster. Indien mogelijk tegen contante betaling.

A1= € 60,-;   A2= € 45,-;   A3 = € 20,-;  A4= € 10,-      

                                                                                                                       


Gewijzigd d.d. 31-03-2020

TARIEVEN R.K. KERKHOF ERICA 2020

U vindt de tarieven 2020 voor het R.K. kerkhof in Erica door op onderstaande knop te drukken.

Lees Document

 

KERKHOF REGELS

Verleden jaar hebben wij via het parochie blad Het Vierluik u mede gedeeld dat we een strooiveldje zouden aanleggen, dat is inmiddels gebeurd. Links achter op het kerkhof hebben wij een stuk grasveld afgebakend met een haag, er is een zuil geplaatst waar op de RVS naamplaatjes door ons zullen worden aan gebracht. De zuil is enkelen leden van de bosgroep voorzien van een dakje. Tevens is er een bordje bevestigd met de tekst :

EEN MENS IS PAS VERGETEN WANNEER ZIJN NAAM VERGETEN IS

De bedoeling  is wanneer u besloten heeft om gebruik te maken van het strooiveldje dat u zich in verbinding stelt met het stichtingsbestuur.
Er zijn wel enige voorwaarden aan verbonden, t.w.

- Er moet wel gestrooid worden dus geen storting.
- Er mogen ook geen vaste planten geplaatst worden, het gras moet wel gemaaid kunnen worden, losse bloemen is wel toegestaan.
- Men moet toestemming vragen aan de stichting omdat wij de verstrooiingen willen bijschrijven in onze administratie.
- De nabestaanden kunnen / mogen zelf de as verstrooien.
- De kosten zijn € 75,00 per verstrooiing inclusief het RVS naamplaatje dit geldt voor een periode van 20 jaar daarna word het plaatje verwijderd.
- Er mogen geen vaste voorwerpen op het strooiveldje gelegd worden.

Het stichtingsbestuur behoudt zich het recht voor om de bovenstaande voorwaarden te wijzigen.

We hopen dat het een welkome aanvulling zal zijn op de bestemming van de as van uw dierbare.

Namens de stichting R.K. Kerkhof Erica
K. Beukers  secr.             0628912255

 


Gewijzigd dd: 30-08-2016

SAM'S KLEDINGCONTAINER

De kledingcontainer bij de ingang naar het kerkbos wordt om de 14 dagen op dinsdag geleegd. Vele mensen weten de container te
vinden en maken hiervan gebruik door er hun overbodige kleding, schoeisel, dekens enz. in te deponeren. Om die reden komt het
nogal eens voor dat de container overvol of verstopt raakt en kledingzakken voor de container worden geplaatst. De heer Bertus
Prinsen heeft de sleutel van de container en houdt toezicht op een ordelijk verloop. In voorkomende gevallen kan hij gebeld worden
telefoon: 302117. Het teveel aan kledingzakken wordt dan tijdelijk in de garage opgeslagen.