RK De Goede Herder parochie
Emmen en Erica

Nieuws uit de Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen kerk


Toegevoegd 06-07-2021

Tijdens de schoolvakantie van 10 juli tot en met 22 augustus is het secretariaat alleen op donderdagochtend geopend van 09.30 - 11.30 uur met uitzondering van dinsdag 17 augustus i.v.m. inleveren van de kopij voor Het Vierluik van september.


Toegevoegd 06-07-2021

KERKHOFGROEP

17 juli a.s. is het 20 jaar geleden dat de kerkhofwerkgroep-Erica van start ging onder leiding van Bennie Wijnands. 15 mannen kwamen op de dinsdagmorgen 9.00 u. bijeen om het aanzien van het kerkhof netjes en opgeruimd te houden.
In de 20 jaar ontstond een hechte groep, maar helaas hebben de heren door te tijd ook afscheid moeten nemen van meerdere collega`s. Op dit moment telt de werkgroep 12 deelnemers en hun werk wordt door vele parochianen zeer gewaardeerd.
Mannen, van harte proficiat en gewoon doorgaan!  Op naar de 25 jaar!!


Toegevoegd 06-07-2021

 http://dbz8f51olbyc8.cloudfront.net/fe/22/i38019838._szw1280h1280_.jpg                    15 AUGUSTUS
        MARIA TENHEMELOPNEMING        
 
 Op deze dag wordt herdacht dat Maria
met lichaam en ziel door God
 in de hemel werd opgenomen.
Vroeger werd deze dag
        "Ontslaping van Maria" genoemd.

Als moeder van Jezus en moeder van God wordt ze beschouwd als een dienstbare, diepgelovige, eerlijke, troostende, trouwe, zachte, zorgzame vrouw
die altijd een luisterend oor biedt.
Ze staat symbool voor de universele
moeder, waar we altijd op terug kunnen vallen en die we om raad kunnen vragen en waar we onze zorgen neer kunnen leggen.

Maria, patrones van onze parochiekerk, Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen wordt jaarlijks geëerd met een traditionele
Mariaprocessie. Zo ook dit jaar, maar wel met inachtneming van de coronamaatregelen: maximaal 75 deelnemers  en  1,5 mtr. afstand bewaren.

Op zaterdag 14 augustus om 18.00 uur begint de plechtige eucharistieviering in de kerk met muzikale medewerking van 2 à 4 cantors en aansluitend de Mariaprocessie door het kerkenbos. De route gaat via het kerkhof, de Blokhut, langs het heuveltje naar de Mariakapel waar de plechtigheid wordt beëindigd. Helaas is de medewerking van blaaskapel `De Volharding` ook dit jaar niet toegestaan. Meezingen op het kerkhof is afhankelijk van de coronamaatregelen. Ter afsluiting is er gelegenheid voor een samenzijn onder het genot van een kopje koffie of thee op het `Jozefplein`  tussen de kerk en het Jozefgebouw.

Om deel te kunnen nemen aan de viering en processie moet u zich tevoren aanmelden. Dit kan via het secretariaat, openingstijden: dinsdag- en donderdagochtend van 9.30 u – 11.30 u.tel. 301444 of
via e-mail: rkkerk-erica@hetnet.nl 

U BENT VAN HARTE WELKOM


Toegevoegd 06-07-2021

Van de Diaconie
Onlangs ontvingen wij van Kerk in Aktie een schrijven. Hierin vroegen ze dit keer geen geld, maar medewerking van onze gemeenteleden. Wat is namelijk het geval: in november, ik weet het is nog een eind weg, maar dan wil Kerk in Aktie landelijk gaan collecteren voor de vluchtelingenkinderen in de kampen in Griekenland. Door alle voorbereidingen o.a. vergunningen en het activeren van gemeenten, zijn zij nu al begonnen. De collecte zal plaats vinden van 22t/m27 november. Daarom vanuit de diaconie nu alvast een oproep aan u om mee te doen en u op te geven. Als er namelijk voldoende collectanten zijn kunnen wij ons opgeven aan Kerk in Aktie. Alvast bedankt voor de medewerking.
Vorig jaar is er landelijk meer dan 500.000 euro bijeen gebracht. Laten wij dit jaar ook vanuit Erica de kinderen in de kampen in Griekenland iets extra`s geven; zoals we weten hebben zij bijna niets.
U kunt u opgeven bij Hans Brussee 06-51220990 en
Karin Ruhe 06-19071357                                                                     


Toegevoegd 28-05-2021

PAREL VAN DE PAROCHIE
Met deze titel werd Bennie Maatje gehuldigd tijdens de eucharistieviering op donderdag 13 mei bij gelegenheid van Hemelvaart. Bennie ontving uit handen van pastoor Stiekema, het certificaat `Parel van de parochie` voor zijn vele goede werken en inzet voor onze parochielocatie O.L.V. Onbevlekt Ontvangen gedurende vele, vele jaren;  o.a. secretaris in het parochiebestuur; ruim 60 jaar koorzanger bij o.a. het St Caeciliakoor; het opzetten van de groep `wijkcontactpersonen`; medewerker bij de viering 1e vrijdag v.d. maand
(ophalen en thuisbrengen van parochianen) en, zoals in het vorige Vierluik stond vermeld, verzorgde hij maandelijks de uitgifte van ons parochieblad, Het Vierluik.
Van de locatieraad ontving Bennie een mooi boeket uit handen van de voorzitter, Cees Ruhé met woorden van dank en een mooi passend gedicht.

De huldiging kwam voor Bennie als een complete verrassing en hij was er zichtbaar door geroerd. Zijn kinderen waren wel in de kerk aanwezig en vanwege de coronabeperkingen is de viering opgenomen en kan alsnog worden bekeken op YouTube.
https://www.youtube.com/user/mrunknown62

 


Toegevoegd d.d. 25-03-2021

De financiële situatie van de Goede Herder parochie is niet best en door de coronacrisis zijn de inkomsten er niet beter op geworden. Aan de oproep van pastoor Stiekema in ‘Het Vierluik-januari’ op blz. 5 ‘GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN’ is ook in onze locatie gehoor gegeven.

De coronastand op dit moment is € 1680,-.
Hartelijk dank voor de extra gift!!D

!De uitgifte en bezorging van ons parochieblad `Het Vierluik` gebeurt al jaar en dag door de wijkcontactpersonen onder leiding van Bennie Maatje. Daarmee is al die jaren behoorlijk op de bezorgkosten bespaard.

Bennie heeft nu te kennen gegeven te stoppen met de uitgifte om persoonlijke redenen. Uiteraard wordt dit gerespecteerd.
Ada van Geel en Gré Knegt nemen dit stokje per 1 mei a.s. van Bennie over.
Met de uitgifte van het aprilnummer leert Bennie de dames hoe de uitgifte in zijn werk gaat. Natuurlijk zal Bennie op gepaste wijze voor zijn vele werk worden bedankt.

Per 1 maart is de pastorie weer verhuurd. Dhr. Art Aartsen heeft hier zijn intrek genomen.


Toegevoegd d.d. 28-02-2021

BEHEERGROEP MARIAKAPEL- INFORMATIE
Beste parochianen,
Ook het afgelopen jaar zijn er weer veel parochianen en bezoekers  bij  onze Mariakapel  geweest om te bidden tot Moeder Maria en een kaarsje op te steken. Hartelijk dank daarvoor.

Zoals afgesproken hierbij de  inkomsten en de uitgaven van  het afgelopen jaar van onze prachtige Mariakapel.

Inkomsten:


Collectes Mariakapel  2020

€ 0,00

Offerlichtjes / kaarsen en Noveenkaarsen  t/m 30-01-2021

€ 3179,37

 

 

Totaal

€ 3179,37

Uitgaven:


Aanschaf kaarsen/offerlichtjes /diversen  3-3-2020 t/m  4-2-2021

€ 2889,80

 

 

                                                                       Saldo

€   289,57

                                                                      


Verkoopwaarde nog aanwezige voorraad, geschat  febr. 2021

 

€  800,00

                         

Ondanks Corona  kunt u zien dat  we wederom een – positief -  jaar achter de rug hebben.
De inkomsten zullen gebruikt gaan worden voor onderhoud en beheer van onze prachtige  Mariakapel .
Voor informatie en opmerkingen/adviezen kunt u altijd terecht bij een van de werkgroepleden.
                                                                 Namens de Beheergroep Mariakapel,
                                                                 Johan Hemel, 302330/ 06-25012650.


Toegevoegd d.d. 28-11-2020

GEDACHTENISKRUISJES
Bij een kerkelijke uitvaart wordt een gedachteniskruisje gemaakt dat na afloop van de plechtigheid een plaatsje krijgt in de devotiehoek bij Maria waar het kruisje tot Allerzielen kan blijven hangen. Bij gelegenheid van de Allerzielenviering wordt het kruisje aan de nabestaanden aangeboden.
Niet iedereen geeft gehoor aan de uitnodiging om de Allerzielenviering bij te wonen, waardoor er vele gedachteniskruisjes blijven hangen en ook later niet worden meegenomen. Daarom bij deze een vriendelijk verzoek: mocht er van uw geliefde nog een gedachteniskruisje in de kerk aanwezig zijn, dan kunt u het kruisje na elke viering meenemen of ophalen bij de koster. Ook kunt u tijdens openingstijden van het secretariaat, op dinsdag- en donderdagochtend van 9.30u. -11.30u. het kruisje ophalen. Mocht u geen prijs stellen op het kruisje, dan graag een berichtje naar het secretariaat.


TARIEVEN GOEDE HERDER PAROCHIE 2020

 

Met parochiebijdrage

Zonder parochiebijdrage

 

 

 

Huwelijk

€ 325,00

€ 650,00

 

 

 

Uitvaart

 

 

kerkdienst + begrafenis of crematie (inclusief evt. avondwake)

€ 325,00

€ 650,00

Begrafenis of crematie zonder viering in de kerk

€ 275,00

€ 550,00

 

 

 

H. Doopsel
(incl. doopkaars)

€ 25,00

1e H. Communie

€ 15,00

H. Vormsel

€ 15,00

Misintenties

€ 5,00     Eén naam, ouders + kinderen (bv. ouders Lambers-Huser en kinderen), ouders + één naam (bv. ouders Lambers-Huser en Gerard), familie (bv. familie Lambers-Huser of fam. Lambers), één andere benaming (bv. voor een zieke of welslagen operatie)

€ 7,50      Ouders + meerdere namen (bv. ouders Lambers-Huser en Kees, Marietje en Frans)

€10,00      Familie met meerdere namen (bv. fam. Lambers en fam. Huser)

        


Toegevoegd d.d. 31-03-2020

TARIEVEN R.K. KERKHOF ERICA 2020

U vindt de tarieven 2020 voor het R.K. kerkhof in Erica door op onderstaande knop te drukken.

Lees Document


Toegevoegd 1 juli 2021

KERKHOF TARIEVEN ERICA 2021

De kerkhof tarieven voor 2021 zijn nog niet bekend.


KERKHOF REGELS

Verleden jaar hebben wij via het parochie blad Het Vierluik u mede gedeeld dat we een strooiveldje zouden aanleggen, dat is inmiddels gebeurd. Links achter op het kerkhof hebben wij een stuk grasveld afgebakend met een haag, er is een zuil geplaatst waar op de RVS naamplaatjes door ons zullen worden aan gebracht. De zuil is enkelen leden van de bosgroep voorzien van een dakje. Tevens is er een bordje bevestigd met de tekst :

EEN MENS IS PAS VERGETEN WANNEER ZIJN NAAM VERGETEN IS

De bedoeling  is wanneer u besloten heeft om gebruik te maken van het strooiveldje dat u zich in verbinding stelt met het stichtingsbestuur.
Er zijn wel enige voorwaarden aan verbonden, t.w.

- Er moet wel gestrooid worden dus geen storting.
- Er mogen ook geen vaste planten geplaatst worden, het gras moet wel gemaaid kunnen worden, losse bloemen is wel toegestaan.
- Men moet toestemming vragen aan de stichting omdat wij de verstrooiingen willen bijschrijven in onze administratie.
- De nabestaanden kunnen / mogen zelf de as verstrooien.
- De kosten zijn € 75,00 per verstrooiing inclusief het RVS naamplaatje dit geldt voor een periode van 20 jaar daarna word het plaatje verwijderd.
- Er mogen geen vaste voorwerpen op het strooiveldje gelegd worden.

Het stichtingsbestuur behoudt zich het recht voor om de bovenstaande voorwaarden te wijzigen.

We hopen dat het een welkome aanvulling zal zijn op de bestemming van de as van uw dierbare.

Namens de stichting R.K. Kerkhof Erica
K. Beukers  secr.             0628912255

 


Toegevoegd dd: 30-08-2016

SAM'S KLEDINGCONTAINER

De kledingcontainer bij de ingang naar het kerkbos wordt om de 14 dagen op dinsdag geleegd. Vele mensen weten de container te
vinden en maken hiervan gebruik door er hun overbodige kleding, schoeisel, dekens enz. in te deponeren. Om die reden komt het
nogal eens voor dat de container overvol of verstopt raakt en kledingzakken voor de container worden geplaatst. De heer Bertus
Prinsen heeft de sleutel van de container en houdt toezicht op een ordelijk verloop. In voorkomende gevallen kan hij gebeld worden
telefoon: 302117. Het teveel aan kledingzakken wordt dan tijdelijk in de garage opgeslagen.