RK De Goede Herder parochie
Emmen en Erica

welkom bij de Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen kerk

Twee maal per week is het locatiesecretariaat geopend. U kunt daar terecht voor al uw vragen en opmerkingen.
Openingstijden locatieSecretariaat
Iedere dinsdag en donderdag van 9.30 tot 11.30 uur.
Tijdens de vakantiemaanden juli en augustus is het locatiesecretariaat alleen geopend op donderdagmorgen.
Telefonisch te bereiken via 0591-301444 en via mail: rkkerk-erica@hetnet.nl

Locatie
Het locatiesecretariaat is gevestigd bij onze kerk.
Kerkweg 122
7887 BJ EricaDe locatie Erica is als volgt georganiseerd:

De locatieraad
De locatieraad, dat uit 9 personen bestaat, stelt zich ten doel in samenwerking met de gezamenlijke werkgroepen de parochie als gemeenschap in goede banen te leiden. Het is voor elk parochielid mogelijk lid te worden van dit bestuur. Men wordt door de bisschop benoemd voor maximaal 2 x 4 jaar.

De locatieraad bestaat uit de volgende functies:
Voorzitter
- Vice-voorzitter
- Budgethouder
- Secretaris
- Contactpersoon Liturgie
- Contactpersoon Diaconie
- Contactpersoon Catechese
- Contactpersoon Gemeenschap-opbouw

De contactpersonen houden via een werkgroepcoordinator contact met een aantal werkgroepen.