RK De Goede Herder parochie
Emmen en Erica

Gemeenschapsopbouw in de Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen kerkCONTACTPERSOON GEMEENSCHAPS-OPBOUW
- Huisbezoek (diaconie)
- Wijkcontactpersonen Erica ( diaconie)
- Wijkcontactpersonen Nieuw-Amsterdam ( diaconie )

- K.V.G
- Werkgroep Emlicheim
- De Brummelbos
- Begravenisver.
- Kerktelefoon
- K.P. verhuizing
- Dekenale ver.
- Kerkleden administratie
- Onderhoud kerk
- Onderhoud kerkhof/bos
- Kerkversiering (diaconie)
- Ziekenbezoek / verzorgings tehuizen ( diaconie)
- secretariaat Pastorie


SECRETARIAAT PASTORIE
Het secretariaat is het centraal contactpunt voor informatie c.q. postadres van de parochie in Erica. De twee leden van het secretariaat verwerken de post en de misintenties, verzorgen de redactie van het parochieblad 'Het Vierluik' en verrichten voorts alle voorkomende administratieve werkzaamheden. Ook is het de bedoeling dat zij de mail voor de parochie verwerken en eventueel doorsturen naar de juiste personen.
Het secretariaat is op dinsdag- en donderdagmorgen van 9.30 tot 11.30 geopend en is gevestigd in de pastorie.
Het telefoonnummer is 0591-301444. ↑Top


WIJKCONTACTPERSONEN
Veertig personen onderhouden nauw contact met de parochianen, die tot hun wijk behoren. Zij bezoeken evt. parochianen in geval van ziekte, jubilea en bij geboorte. Tevens bezorgen zij 'Het Vierluik' in hun wijk. Drie keer per jaar wordt er vergaderd. Bij deze werken van barmhartigheid en saamhorigheid past een mooie tekst over de barmhartige Samaritaan:
U was ongekleed, en ik heb u gekleed. U was hongerig en ik heb u te eten gegeven. U was dorstig en ik heb u te drinken gegeven. U zat gevangen en ik heb u bezocht. ↑Top


ONDERHOUD KERKHOF EN BOS
Nadat jarenlang twee parochianen het terrein rond de kerk en pastorie hebben verzorgd is naast hen de kerkhof-ploeg ontstaan, die op dinsdagmorgen actief is. Deze groep houdt het kerkhof en het bos schoon. Verder worden voorkomende werkzaamheden verricht in en rond de kerk. ↑Top


WERKGROEP KERKVERSIERING
De werkgroep kerkversiering verzorgt één keer per week de aankleding van de kerk, voornamelijk door bloemwerk. Vanzelfsprekend wordt er met feestdagen extra aandacht aan de versiering besteed. Negen leden telt deze groep, maar er kunnen er nog meer bij. Informatie en opgave bij het secretariaat. ↑Top