RK De Goede Herder parochie
Emmen en Erica

Diaconie in de Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen kerk

CONTACTPERSOON DIACONIE
- Omzien naar elkaar
- K.P. zieken ouderzorg
- K.P. Overleden
- Gezinszorg en Caritas