RK De Goede Herder parochie
Emmen en Erica

Over ons

Per 1 januari 2015 zijn de vier locale geloofsgemeenschappen van Erica (O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen), Barger-Oosterveld (H. Gerardus Majella), Emmerschans (H. Franciscus van Assisië) en Emmen (Z. Titus Brandsma) samengevoegd tot één, nieuwe parochie. Sinds langere tijd bestond er tussen deze parochies een samenwerkingsverband. Op bestuurlijk niveau kreeg dit gestalte in het “Interparochieel Besturenberaad Emmen & Erica” (I.B.E.).

De nieuw opgerichte parochie maakt deel uit van het vicariaat Drenthe-Groningen in het bisdom Groningen-Leeuwarden, sinds 1956 deel uitmakend van de Nederlandse Kerkprovincie. De parochie is georganiseerd volgens de richtlijnen die gelden in de Rooms Katholieke kerk. Zij heeft een pastoor en een parochiebestuur. Zij maakt gebruik van overlegorganen die in de parochies in het leven zijn geroepen om het geheel te stroomlijnen en goed te laten verlopen. Naast de pastoor maakt een diaken deel uit van het pastorale team. De parochie heeft de nodige medewerkers die op vrijwillige basis, op grond van doopsel en vormsel, de parochie ‘in beweging’ houden.

De fusie is het gevolg van het diocesaan beleidsplan ‘Kwetsbaar en hoopvol, definitief beleidsplan van het bisdom Groningen-Leeuwarden voor de periode 2011-2020 vastgesteld na de consultatieronde in 2011’. In dit beleidsplan ontvouwt de bisschop van Groningen-Leeuwarden zijn plannen voor het bisdom over de periode 2011-2020. Deze plannen hebben betrekking op de inhoudelijke en organisatorische toekomst. Een belangrijk onderdeel van het beleidsplan is de fusie van parochies. Op 6 juni 2013 heeft mgr. G.J.N. de Korte onze fusieparochie de naam “De Goede Herder parochie” toegekend. De vier aangesloten parochies zijn gefuseerd tot De Goede Herder parochie.

PastoresStiekma

Pastoor P.J.J. Stiekema, priester

Vanaf october 2019 benoemd in De Goede Herder parochie Emmen-Erica

Adresgegevens:
Pastoor P.J.J. Stiekema
Meerstraat 4, 7815 XG Emmen
Tel.: 0591 - 64 67 73 / E-mail:
Maandag vrije dag

 

Pastor José Lange, pastoraalwerksterjose

Sinds 01-maart-2016 is pastor José Lange werkzaam binnen De Goede Herderparochie Emmen-Erica

Adresgegevens:
Pastor J.B.Z. Lange
Splitting 142, 7826 CT EMMEN (B.O.)
Tel.: 0591 - 62 62 21 /
E-mail: jbz.lange@outlook.com

Maandag vrije dag

 

Privacyverklaring De Goede Herderparochie

Onderstaand document beschrijft de privacyverklaring van De Goede Herderparochie.

button