RK De Goede Herder parochie
Emmen en Erica

Over ons

Per 1 januari 2015 zijn de vier locale geloofsgemeenschappen van Erica (O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen), Barger-Oosterveld (H. Gerardus Majella), Emmerschans (H. Franciscus van Assisië) en Emmen (Z. Titus Brandsma) samengevoegd tot één, nieuwe parochie. Sinds langere tijd bestond er tussen deze parochies een samenwerkingsverband. Op bestuurlijk niveau kreeg dit gestalte in het “Interparochieel Besturenberaad Emmen & Erica” (I.B.E.).

De nieuw opgerichte parochie maakt deel uit van het vicariaat Drenthe-Groningen in het bisdom Groningen-Leeuwarden, sinds 1956 deel uitmakend van de Nederlandse Kerkprovincie. De parochie is georganiseerd volgens de richtlijnen die gelden in de Rooms Katholieke kerk. Zij heeft een pastoor en een parochiebestuur. Zij maakt gebruik van overlegorganen die in de parochies in het leven zijn geroepen om het geheel te stroomlijnen en goed te laten verlopen. Naast de pastoor maakt een diaken deel uit van het pastorale team. De parochie heeft de nodige medewerkers die op vrijwillige basis, op grond van doopsel en vormsel, de parochie ‘in beweging’ houden.

De fusie is het gevolg van het diocesaan beleidsplan ‘Kwetsbaar en hoopvol, definitief beleidsplan van het bisdom Groningen-Leeuwarden voor de periode 2011-2020 vastgesteld na de consultatieronde in 2011’. In dit beleidsplan ontvouwt de bisschop van Groningen-Leeuwarden zijn plannen voor het bisdom over de periode 2011-2020. Deze plannen hebben betrekking op de inhoudelijke en organisatorische toekomst. Een belangrijk onderdeel van het beleidsplan is de fusie van parochies. Op 6 juni 2013 heeft mgr. G.J.N. de Korte onze fusieparochie de naam “De Goede Herder parochie” toegekend. De vier aangesloten parochies zijn gefuseerd tot De Goede Herder parochie.

Pastores

Pastoor Albert Buter, priester
buter
Op 26 augustus 1967 ben ik geboren in Groningen en vanaf mijn zesde opgegroeid in het Groningse dorp Bedum. Na het behalen van mijn atheneumdiploma heb ik de lerarenopleiding gevolgd algemene en bedrijfseconomie. Inmiddels was ik al organist-dirigent in de parochie in Bedum.
In 1990 begon ik als docent economische vakken aan het Fivelcollege in Delfzijl. Ondertussen behaalde ik mijn eerstegraads lesgeefbevoegdheid bedrijfseconomie. Door mijn muzikale bezigheden in Noord-Groningen werd ik steeds meer geconfronteerd met het priestertekort in ons bisdom. Daardoor ontstond steeds meer het verlangen om als priester in de Kerk werkzaam te zijn. 
In 2002 begon ik met de priesteropleiding aan ‘Bovendonk’ in Hoeven, een parttime opleiding voor mensen die vanuit hun beroep priester willen worden. Juli 2006 nam ik afscheid van het Fivelcollege en na een tweejarige stage in Oost-Groningen ben ik door mgr. De Korte priester gewijd. Van oktober 2008 tot september 2012 was ik werkzaam in de Titus Brandsma Parochie in Leeuwarden.

Adresgegevens:
Pastoor A.G. Buter
Meerstraat 4, 7815 XG Emmen
Tel.: 0591 - 64 67 73 / E-mail: agbuter@gmail.com
Maandag vrije dag

 

Pastor José Lange, pastoraalwerksterjose

Sinds 01-maart-2016 is pastor José Lange werkzaam binnen De Goede Herderparochie Emmen-Erica

Adresgegevens:
Pastor J.B.Z. Lange
Splitting 142, 7826 CT EMMEN (B.O.)
Tel.: 0591 - 62 62 21 / E-mail: jbz.lange@outlook.com
Maandag vrije dag

 

Privacyverklaring De Goede Herderparochie

Onderstaand document beschrijft de privacyverklaring van De Goede Herderparochie.

button