RK De Goede Herder parochie
Emmen en Erica

Over ons

De parochie is per 1 januari 2015 ontstaan als fusie van de parochies:

PastoresStiekma

Pastoor P.J.J. Stiekema, priester

Meerstraat 4, 7815 XG Emmen
Tel.: 0591 - 64 67 73
E-mail: p.j.j.stiekema@gmail.com

 

Hieronder een link naar het televisieprogramma
Geloofgesprek van 8 maart 2020 met pastoor Stiekema:
https://www.npostart.nl/geloofsgesprek/08-03-2020/KN_1713075

 

 

Pastor J.B.Z. Lange, pastoraal werksterjose

Splitting 142, 7826 CT EMMEN
Tel.: 0591 - 62 62 21
E-mail: jbz.lange@outlook.com

 

 

 

 

De pastoor en de pastoraal werkster hebben een werkverdeling.
Bij overlijden: bel de ‘pastor van de week’, dit is de pastor die de uitvaartwacht heeft in de betreffende week.
Op het liturgisch rooster staat boven iedere week wie die pastor van de week is

Een klein pastoraal team is verantwoordelijk voor goede voortgang van het pastoraat in de parochie.
Een uitvaart komt vaak onverwacht en eist van de pastores voorbereiding en aandacht.
Daarom kiezen we ervoor om bij toerbeurt de ‘pastor van de week’ te zijn.
Dat betekent dat degene die in een bepaalde week de ‘wacht’ heeft, de eerste is die benaderd moet worden bij een uitvaart.
De pastor van de week verzorgt de uitvaart van de mensen die in die betreffende week overlijden.

In geval van vakantie, ziekte of andere afwezigheid van een van de pastores wordt in onderling overleg een passende regeling getroffen.

 

 

Privacyverklaring De Goede Herderparochie

Onderstaand document beschrijft de privacyverklaring van De Goede Herderparochie.

button