RK De Goede Herder parochie
Emmen en Erica

Vieringen voor alle locaties

Overzicht vieringen van alle 4 locaties
(voor meer informatie zie betreffende locatie

Rooms Katholieke parochie De Goede Herder
Emmen-Erica

Onze parochie wil een vindplaats zijn van geloof. Geïnspireerd door de Bijbel willen wij samen groeien in geloof en christelijke spiritualiteit.

Daarom vieren we dagelijks de eredienst ofwel liturgie. In de liturgie eren en ontmoeten wij God. We komen samen om in gebed en mogelijk zang, in Woord en sacrament ons geloof te uiten, te bevestigen en te voeden.

Elke dag ontvangen wij uit Gods hand. Daarom is elke dag genoeg Hem te eren en te danken. Juist op weekdagen is het van belang ons leven – doen en laten, spreken en zwijgen – te verbinden met Jezus’ leven.

Onze parochie beschikt over vijf kerklocaties:

* H. Franciscus van Assisi, De Schanswal 2, 7823 TJ Emmen

* H. Gerardus Majella, Splitting 142, 7826 CT Emmen

* H. Paulus, Meerstraat 2, 7815 XG Emmen

* O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen, Kerkweg 124, 7887 BJ Erica

* H. Bernharduskapel, in woonwijkcentrum Holtingerhof, Holtingerbrink 62, 7812 EX Emmen

Liturgie rooster

Liturgisch rooster RK Parochie De Goede Herder, Emmen-Erica


Datum

OLV Onbevlekt
Ontvangen

H. Gerardus Majella

H. Franciscus
van Assisi

H. Paulus

Liturgische kalender

 
 
ma 01-11 19.00
PS
JL
Allerheiligen/Allerzielen
di  02-11 15.00
PS
JL
Allerheiligen/Allerzielen
di  02-11 19.00
PS
JL
Allerheiligen/Allerzielen
           
za 06-11 19.00
PS
Extra collecte Kath. Ver. Oecumene
zo 07-11 09.30
PS
Extra collecte Kath. Ver. Oecumene
zo 07-11 11.00
PS
P
Extra collecte Kath. Ver. Oecumene
           
za 13-11 19.00
PS/JL
33ste zondag door het jaar
zo 14-11 09.30
P
PS/JL
33ste zondag door het jaar
zo 14-11 11.00
PS/JL
33ste zondag door het jaar
           
za 20-11 19.00
PS*
Jongerencollecte bisdom
zo 21-11 09.30
PS
Jongerencollecte bisdom
zo 21-11 11.00
JL*
PS
Jongerencollecte bisdom
           
za 27-11 19.00
PS/JL
1e zondag van de Advent
zo 28-11 09.30
PS/JL
P
1e zondag van de Advent
zo 28-11 11.00
PS/JL
1e zondag van de Advent
           
za 04-12 19.00
PS
2e zondag van de Advent
zo 05-12 09.30
PS
2e zondag van de Advent
zo 05-12 11.00
PS
P
2e zondag van de Advent
           

PS=  pastoor Stiekema    JL= pastor Lange   P = Parochiaan  *= Franciscusfeest

EUCHARISTIEVIERINGEN DOOR DE WEEK(zie ook iegen locatie)
maandag      19.00 uur     O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen, Kerkweg 124, 7887 BJ Erica
Dinsdag        09.30 uur     H. Franciscus van Assisi, De Schanswal 2, 7823 TJ Emmen**
Woensdag    19.00 uur     H. Gerardus Majella, Splitting 142, 7826 CT Emmen
Donderdag   19.00 uur     H. Paulus, Meerstraat 2, 7815 XG Emmen
Vrijdag        19.00 uur     H. Bernarduskapel (Holtingerhof)*

Kijk bij de locatie of de vieringen doorgaan i.v.m. de vakanties van de pastoor.
**Aansluitend op de Eucharistie van dinsdagochtend is in de parochiezaal van de H. Franciscus van Assisi onderlinge ontmoeting met koffie en thee. Natuurlijk bent u welkom!

Stille Aanbidding elke donderdagavond

Elke donderdagavond is om 18.30 uur, voorafgaande aan de Eucharistie van 19.00 uur, het Allerheiligste Sacrament uitgesteld in de H. Paulus.

U kunt in stilte bij de Heer vertoeven. Met uw eigen gedachten, gebeden… De Stille Aanbidding wordt afgesloten met een zegen met het Allerheiligste, ook wel Eucharistische zegen genoemd.

Weekendliturgie

Elke parochiekerk heeft één weekendviering, Eucharistie of viering van Woord- en Communie, op zaterdagavond om 19.00 uur of zondagochtend om 09.30 uur of 11.00 uur.
Dag en aanvangsuur kan per weekend wisselen.

Om te weten wanneer in welke kerk, op welke dag op welk uur wat gevierd wordt, vindt u hieronder de link naar het liturgisch rooster van onze parochie:

HET LAATSTE NIEUWS OVER CORONA MAATREGELINGEN IN DE KERK (UPDATE 11-11-2021)

LEES VOOR HET LAATSTE NIEUWS DE NIEUWSPAGINA OP DEZE SITE (Home --> Nieuws)

Als de situatie onverwacht verandert dan leest u dat op onze internetpagina.
Alle vieringen in de H. Gerardus Majellakerk te Barger-Oosterveld zijn met geluid te volgen op het internet via de link:
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11010

 

Dagelijkse kerkopenstelling

Buiten de liturgie, de eredienst, zijn dagelijks geopend voor publiek:

  • de H. Gerardus Majellakerk, Splitting 142 te Barger-Oosterveld;
  • de Mariakapel achter de OL Vrouw Onbevlekt Ontvangenkerk, Kerkweg 122 te Erica;
  • de Mariakapel van de H. Pauluskerk, Meerstraat 2 te Emmen.

U kunt een kaarsje opsteken, in stilte bidden of wat dan ook….
Voor al deze locaties geldt: u bent welkom. Wie verkouden is of zich niet lekker voelt: kom vooral niet!
Mocht u andere kerkbezoekers aantreffen: nader hen niet, houdt minimaal de 1,5 meter sociale afstand. Dat blijft misschien wennen maar het is in deze tijd liefdevol en zorgzaam gedrag; kortom erg christelijk.

Glutenarme hosties

Circa 1% van de mensen schijnt te lijden aan glutenintolerantie, coeliakie. Dat is een allergie voor een eiwit dat zit in tarwe en tarweproducten. De allergie heeft gevolgen voor wat een mens kan consumeren, in veel producten zitten gluten.
Wie katholiek is en last heeft van glutenintelorantie heeft een probleem bij het ontvangen van de heilige Communie. Immers we ontvangen het Lichaam van de Heer in gedaante van brood, dat gluten bevat. In Emmen en Erica zijn gelovigen die dit probleem herkennen.
In onze kerklocaties zijn daarom ook geconsacreerde glutenarme hosties. Bij het uitreiken van de Communie heeft de voorganger ook een doosje met glutenarme hosties bij zich. Dan weet u bij wie u mag zijn. Om glutenvrije hosties niet te vervuilen met ook maar een kruimeltje van de gewone hostie mag u zelf de glutenarme hostie uit het doosje, ook pixus genoemd, nemen.

 


Doopvieringen

doopAls u uw kind wilt laten dopen kunt u contact opnemen met uw locatiesecretariaat.
Daar krijgt u een doopformulier die u ingevuld naar het secretariaat kunt retourneren.
Een van de pastores zal vervolgens contact met u opnemen.
Voor het eerst sinds de lockdown, vanwege het coronavirus, is er weer gedoopt! U kunt uw kind dus weer aanmelden voor het Doopsel.

Ook kunt u het doopformulier hieronder downloaden.

doop