RK De Goede Herder parochie
Emmen en Erica

Vieringen voor alle locaties

Overzicht vieringen van alle 4 locaties
(voor meer informatie zie betreffende locatie

Rooms Katholieke parochie De Goede Herder
Emmen-Erica

Onze parochie wil een vindplaats zijn van geloof. Geïnspireerd door de Bijbel willen wij samen groeien in geloof en christelijke spiritualiteit.

Daarom vieren we dagelijks de eredienst ofwel liturgie. In de liturgie eren en ontmoeten wij God. We komen samen om in gebed en mogelijk zang, in Woord en sacrament ons geloof te uiten, te bevestigen en te voeden.

Elke dag ontvangen wij uit Gods hand. Daarom is elke dag genoeg Hem te eren en te danken. Juist op weekdagen is het van belang ons leven – doen en laten, spreken en zwijgen – te verbinden met Jezus’ leven.

Onze parochie beschikt over vijf kerklocaties:

* H. Franciscus van Assisi, De Schanswal 2, 7823 TJ Emmen

* H. Gerardus Majella, Splitting 142, 7826 CT Emmen

* H. Paulus, Meerstraat 2, 7815 XG Emmen

* O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen, Kerkweg 124, 7887 BJ Erica

* H. Bernharduskapel, in woonwijkcentrum Holtingerhof, Holtingerbrink 62, 7812 EX Emmen

Liturgie rooster

Liturgisch rooster RK Parochie De Goede Herder, Emmen-Erica ( 09 december 2020)


Datum

OLV Onbevlekt
Ontvangen

H. Gerardus Majella

H. Franciscus
van Assisi

H. Paulus

Liturgische kalender

 
 
do 01-04 15.00
PS/JL
Witte Donderdag
do 01-04 19.00
PS/JL
Witte Donderdag + Stille Aanbidding
 
 
vr 02-04 15.00
PS
JL
P
P
Goede Vrijdag, Kruisweg
vr 02-04 19.00
PS/JL
Goede Vrijdag, Lijdensverhaal en Kruishulde
 
 
za 03-04 20.00
PS/JL/Euch
Paaswake
           
zo 04-04 09.30
PS/Euch
JL/Wo.Co
Hoogfeest van Pasen
zo 04-04 11.00
PS/Euch
JL/Wo.Co
Hoogfeest van Pasen
           
ma 05-04 09.30
PS/JL/Euch
Tweede Paasdag
           
za 10-04 19.00
JL
2e zondag van Pasen
zo 11-04 09.30
JL
2e zondag van Pasen
zo 11-04 11.00
P
JL
2e zondag van Pasen
           
za 17-04 19.00
PS
3e zondag van Pasen
zo 18-04 09.30
PS
P
3e zondag van Pasen
zo 18-04 11.00
PS
3e zondag van Pasen
           
za 24-04 19.00
PS/JL
4e zondag van Pasen
zo 25-04 09.30
PS/JL
4e zondag van Pasen
zo 25-04 11.00
PS/JL
P
4e zondag van Pasen
           
za 01-05 19.00
PS
5e zondag van Pasen
zo 02-05 09.30
P
PS
5e zondag van Pasen
zo 02-05 11.00
PS
5e zondag van Pasen
           

PS=  pastoor Stiekema    JL= pastor Lange   P = liturgiegroep/Woord- en Communieviering
* =   TV viering       # = stille aanbidding tot 24.00 uur

Eucharistie op weekdagen

maandag      19.00 uur     O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen, Kerkweg 124, 7887 BJ Erica
Dinsdag        09.30 uur     H. Franciscus van Assisi, De Schanswal 2, 7823 TJ Emmen**
Woensdag    19.00 uur     H. Gerardus Majella, Splitting 142, 7826 CT Emmen
Donderdag   19.00 uur     H. Paulus, Meerstraat 2, 7815 XG Emmen
Vrijdag        19.00 uur     H. Bernarduskapel (Holtingerhof)*

**Aansluitend op de Eucharistie van dinsdagochtend is in de parochiezaal van de H. Franciscus van Assisi onderlinge ontmoeting met koffie en thee. Natuurlijk bent u welkom!

Stille Aanbidding elke donderdagavond

Elke donderdagavond is om 18.30 uur, voorafgaande aan de Eucharistie van 19.00 uur, het Allerheiligste Sacrament uitgesteld in de H. Paulus.

U kunt in stilte bij de Heer vertoeven. Met uw eigen gedachten, gebeden… De Stille Aanbidding wordt afgesloten met een zegen met het Allerheiligste, ook wel Eucharistische zegen genoemd.

Weekendliturgie

Elke parochiekerk heeft één weekendviering, Eucharistie of viering van Woord- en Communie, op zaterdagavond om 19.00 uur of zondagochtend om 09.30 uur of 11.00 uur.
Dag en aanvangsuur kan per weekend wisselen.

Om te weten wanneer in welke kerk, op welke dag op welk uur wat gevierd wordt, vindt u hieronder de link naar het liturgisch rooster van onze parochie:

HET LAATSTE NIEUWS OVER PLAATSRESERVERING IN DE KERK (UPDATE 29-10-2020)

In oktober heeft intensief overleg plaatsgevonden tussen de rijksoverheid en de Nederlandse kerken, verzameld in het Interkerkelijke Overleg in Overheidszaken (CIO), over aanscherping van de coronamaatregelen.

De tweede coronagolf, waarin we terecht zijn gekomen, noodzaakt tot aanvullingen op het bestaande kerkelijk coronaprotocol. De bisschoppen van Nederland hebben bepaald dat voorlopig niet meer dan dertig (30) gelovigen bij een viering zijn, dat is exclusief bedienaren, koster, organist, lector/lectrice, zanger of zangeres, enz. De bisschoppen gaven ook het dringend advies in de kerk een mondkapje te dragen dat bij voorkeur alleen tijdens het ontvangen van de H. Communie wordt afgedaan.

Aanvullende overheidsmaatregelen, afgekondigd op 13 oktober, maken het dragen van een mondkapje in publieke binnenruimten verplicht.
Daarmee is voor gelovigen van  13 jaar en ouder het dragen van een mondkapje in de kerk een verplichting geworden.


Wat al gold en uitdrukkelijk blijft gelden:
- Zang vindt enkel plaats door een cantor of enkele zangers.
- Samenzang is niet toegestaan.

Als u zaterdag of zondag naar de kerk wilt dan moet u zich vooraf aanmelden.
Vol is helaas ook echt vol! U kunt u zich aanmelden via het locatiesecretariaat:

Voor de weekendviering is plaatsreservering verplicht.
Reservering is niet nodig voor de Eucharistie op weekdagen.

* OL Vrouw Onbevlekt Ontvangen, Kerkweg 122, 7887 BJ Erica, tel.: 0591-301444,
rkkerk-erica@hetnet.nl (geopend dinsdagochtend en donderdagochtend van 9.30-11.30 uur).

* H. Gerardus Majella, Splitting 142, 7826 CT Barger-Oosterveld, tel.: 0591-622404, stgerardus@hetnet.nl (geopend dinsdagochtend en donderdagochtend van 9.00-12.00 uur).

* H. Franciscus van Assisi, de Schanswal 4, 7823 TJ Emmen, 0591-623066,
fr.assisie@planet.nl (geopend maandagochtend en vrijdagochtend van 9.15-12.00 uur).

* H. Paulus, Weerdingerstraat 33, 7815 SC Emmen, 0591-612504,
pauluskerk.emmen@outlook.com (geopend maandagmiddag van 13.30-15.30 uur en woensdagochtend van 9.30-11.30 uur).

Dagelijkse kerkopenstelling

Buiten de liturgie, de eredienst, zijn dagelijks geopend voor publiek:

  • de H. Gerardus Majellakerk, Splitting 142 te Barger-Oosterveld;
  • de Mariakapel achter de OL Vrouw Onbevlekt Ontvangenkerk, Kerkweg 122 te Erica;
  • de Mariakapel van de H. Pauluskerk, Meerstraat 2 te Emmen.

U kunt een kaarsje opsteken, in stilte bidden of wat dan ook….
Voor al deze locaties geldt: u bent welkom. Wie verkouden is of zich niet lekker voelt: kom vooral niet!
Mocht u andere kerkbezoekers aantreffen: nader hen niet, houdt minimaal de 1,5 meter sociale afstand. Dat blijft misschien wennen maar het is in deze tijd liefdevol en zorgzaam gedrag; kortom erg christelijk.

Glutenarme hosties

Circa 1% van de mensen schijnt te lijden aan glutenintolerantie, coeliakie. Dat is een allergie voor een eiwit dat zit in tarwe en tarweproducten. De allergie heeft gevolgen voor wat een mens kan consumeren, in veel producten zitten gluten.
Wie katholiek is en last heeft van glutenintelorantie heeft een probleem bij het ontvangen van de heilige Communie. Immers we ontvangen het Lichaam van de Heer in gedaante van brood, dat gluten bevat. In Emmen en Erica zijn gelovigen die dit probleem herkennen.
In onze kerklocaties zijn daarom ook geconsacreerde glutenarme hosties. Bij het uitreiken van de Communie heeft de voorganger ook een doosje met glutenarme hosties bij zich. Dan weet u bij wie u mag zijn. Om glutenvrije hosties niet te vervuilen met ook maar een kruimeltje van de gewone hostie mag u zelf de glutenarme hostie uit het doosje, ook pixus genoemd, nemen.

 


Doopvieringen

doopAls u uw kind wilt laten dopen kunt u contact opnemen met uw locatiesecretariaat.
Daar krijgt u een doopformulier die u ingevuld naar het secretariaat kunt retourneren.
Een van de pastores zal vervolgens contact met u opnemen.
Voor het eerst sinds de lockdown, vanwege het coronavirus, is er weer gedoopt! U kunt uw kind dus weer aanmelden voor het Doopsel.

Ook kunt u het doopformulier hieronder downloaden.

doop