RK De Goede Herder parochie
Emmen en Erica

Vieringen voor alle locaties

Overzicht vieringen van alle 4 locaties
(voor meer informatie zie betreffende locatie

Rooms Katholieke parochie De Goede Herder
Emmen-Erica

Onze parochie wil een vindplaats zijn van geloof. Geïnspireerd door de Bijbel willen wij samen groeien in geloof en christelijke spiritualiteit.

Daarom vieren we dagelijks de eredienst ofwel liturgie. In de liturgie eren en ontmoeten wij God. We komen samen om in gebed en mogelijk zang, in Woord en sacrament ons geloof te uiten, te bevestigen en te voeden.

Elke dag ontvangen wij uit Gods hand. Daarom is elke dag genoeg Hem te eren en te danken. Juist op weekdagen is het van belang ons leven – doen en laten, spreken en zwijgen – te verbinden met Jezus’ leven.

Onze parochie beschikt over vijf kerklocaties:

* H. Franciscus van Assisi, De Schanswal 2, 7823 TJ Emmen

* H. Gerardus Majella, Splitting 142, 7826 CT Emmen

* H. Paulus, Meerstraat 2, 7815 XG Emmen

* O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen, Kerkweg 124, 7887 BJ Erica

* H. Bernharduskapel, in woonwijkcentrum Holtingerhof, Holtingerbrink 62, 7812 EX Emmen

 

Eucharistie op weekdagen

maandag      19.00 uur     O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen, Kerkweg 124, 7887 BJ Erica
Dinsdag        09.30 uur     H. Franciscus van Assisi, De Schanswal 2, 7823 TJ Emmen**
Woensdag    19.00 uur     H. Gerardus Majella, Splitting 142, 7826 CT Emmen
Donderdag   19.00 uur     H. Paulus, Meerstraat 2, 7815 XG Emmen
Vrijdag        19.00 uur     H. Bernarduskapel (Holtingerhof)*

*Vanwege het coronavirus wordt, tot nader bericht, geen liturgie gevierd in de H. Berharduskapel.

**Aansluitend op de Eucharistie van dinsdagochtend is in de parochiezaal van de H. Franciscus van Assisi onderlinge ontmoeting met koffie en thee. Natuurlijk bent u welkom!

Stille Aanbidding elke donderdagavond

Elke donderdagavond is om 18.30 uur, voorafgaande aan de Eucharistie van 19.00 uur, het Allerheiligste Sacrament uitgesteld in de H. Paulus.

U kunt in stilte bij de Heer vertoeven. Met uw eigen gedachten, gebeden… De Stille Aanbidding wordt afgesloten met een zegen met het Allerheiligste, ook wel Eucharistische zegen genoemd.

Rozenkransgebed in mei en oktober

In mei (toegewijd aan Maria) en oktober (toegewijd aan de rozenkrans) wordt op twee locaties - voorafgaande aan de weekdag Eucharistie – gezamenlijk de rozenkrans gebeden. We overwegen daarbij de zogeheten ‘geheimen’ van ons geloof: blijde geheimen, droevige geheimen, glorievolle geheimen en geheimen van het licht.

maandag      18.30 uur     OL Vrouw Onbevlekt Ontvangen
Dinsdag         09.00 uur     H. Franciscus van Assisi

Het rozenkransgebed begon als vervanging van het psalmgebed dat in kloosters wordt gebeden. Het bidden 150 Weesgegroeten is eenvoudiger dan het uit het hoofd opzeggen van 150 psalmen. Aanvankelijk werd vooral 150 maal een Onze Vader gebeden. Later werd de devotie met Maria verbonden. De rozenkrans die we vandaag kennen kreeg de vorm in de 15e eeuw.

Weekendliturgie

Elke parochiekerk heeft één weekendviering, Eucharistie of viering van Woord- en Communie, op zaterdagavond om 19.00 uur of zondagochtend om 09.30 uur of 11.00 uur.
Dag en aanvangsuur kan per weekend wisselen.

Om te weten wanneer in welke kerk, op welke dag op welk uur wat gevierd wordt, vindt u hieronder de link naar het liturgisch rooster van onze parochie:

<<<LINK LITURGISCH ROOSTER>>>

HET LAATSTE NIEUWS OVER PLAATSRESERVERING IN DE KERK (UPDATE 10-10-2020)

In de week van 5-10 oktober heeft intensief overleg plaatsgevonden tussen de rijksoverheid en het Interkerkelijke Overleg in Overheidszaken (CIO) over de aanscherping van de coronamaatregelen. In dit CIO zitten ook twee afgevaardigden van de Katholiek Kerk namens de Nederlandse bisschoppen.

Door de tweede Coronagolf, waarin we op dit moment terecht zijn gekomen zijn aanvullingen op het bestaande coronaprotocol nodig.

De bisschoppen van Nederland hebben naar aanleiding van het overleg de parochies gevraagd de volgende maatregelen in te voeren:
- Voorlopig niet meer dan dertig (30) gelovigen bij een viering, exclusief bedienaren.
- Er geldt een dringend advies dat aanwezigen een mondkapje dragen (volgens de richtlijnen van de overheid) dat bij voorkeur alleen tijdens het ontvangen van de H. Communie wordt afgedaan.

Het mondkapje is geen verplichting maar wel een dringend advies.
Voor de weekendviering is plaatsreservering verplicht. Reservering is niet nodig voor de Eucharistie op weekdagen.

Wat al gold en uitdrukkelijk blijft gelden:
- Zang vindt enkel plaats door een cantor of enkele zangers.
- Samenzang is niet toegestaan.

Als u zaterdag of zondag naar de kerk wilt dan moet u zich vooraf aanmelden.
Vol is helaas ook echt vol! U kunt u zich aanmelden via het locatiesecretariaat:

* OL Vrouw Onbevlekt Ontvangen, Kerkweg 122, 7887 BJ Erica, tel.: 0591-301444,
rkkerk-erica@hetnet.nl (geopend dinsdagochtend en donderdagochtend van 9.30-11.30 uur).

* H. Gerardus Majella, Splitting 142, 7826 CT Barger-Oosterveld, tel.: 0591-622404, stgerardus@hetnet.nl (geopend dinsdagochtend en donderdagochtend van 9.00-12.00 uur).

* H. Franciscus van Assisi, de Schanswal 4, 7823 TJ Emmen, 0591-623066,
fr.assisie@planet.nl (geopend maandagochtend en vrijdagochtend van 9.15-12.00 uur).

* H. Paulus, Weerdingerstraat 33, 7815 SC Emmen, 0591-612504,
pauluskerk.emmen@outlook.com (geopend maandagmiddag van 13.30-15.30 uur en woensdagochtend van 9.30-11.30 uur).

Dagelijkse kerkopenstelling

Buiten de liturgie, de eredienst, zijn dagelijks geopend voor publiek:

  • de H. Gerardus Majellakerk, Splitting 142 te Barger-Oosterveld;
  • de Mariakapel achter de OL Vrouw Onbevlekt Ontvangenkerk, Kerkweg 122 te Erica;
  • de Mariakapel van de H. Pauluskerk, Meerstraat 2 te Emmen.

U kunt een kaarsje opsteken, in stilte bidden of wat dan ook….
Voor al deze locaties geldt: u bent welkom. Wie verkouden is of zich niet lekker voelt: kom vooral niet!
Mocht u andere kerkbezoekers aantreffen: nader hen niet, houdt minimaal de 1,5 meter sociale afstand. Dat blijft misschien wennen maar het is in deze tijd liefdevol en zorgzaam gedrag; kortom erg christelijk.

Glutenarme hosties

Circa 1% van de mensen schijnt te lijden aan glutenintolerantie, coeliakie. Dat is een allergie voor een eiwit dat zit in tarwe en tarweproducten. De allergie heeft gevolgen voor wat een mens kan consumeren, in veel producten zitten gluten.
Wie katholiek is en last heeft van glutenintelorantie heeft een probleem bij het ontvangen van de heilige Communie. Immers we ontvangen het Lichaam van de Heer in gedaante van brood, dat gluten bevat. In Emmen en Erica zijn gelovigen die dit probleem herkennen.
In onze kerklocaties zijn daarom ook geconsacreerde glutenarme hosties. Bij het uitreiken van de Communie heeft de voorganger ook een doosje met glutenarme hosties bij zich. Dan weet u bij wie u mag zijn. Om glutenvrije hosties niet te vervuilen met ook maar een kruimeltje van de gewone hostie mag u zelf de glutenarme hostie uit het doosje, ook pixus genoemd, nemen.


Liturgie rooster

Liturgisch rooster RK Parochie De Goede Herder, Emmen-Erica ( 25 september 2020)


Datum

OLV Onbevlekt
Ontvangen

H. Gerardus Majella

H. Franciscus
van Assisi

H. Paulus

Liturgische kalender

           
26-09 19.00
PS/JL/Euch
26e zondag door het jaar
27-09 09.30
PS/JL/Euch
P/WoCo
26e zondag door het jaar
27-09 11.00
PS/JL/Euch
26e zondag door het jaar
 
 
03-10 19.00
PS/Euch
27e zondag door het jaar
04-10 09.30
P/WoCo
PS/Euch
27e zondag door het jaar
04-10 11.00
PS/Euch *
H. Franciscusfeest
 
 
10-10 19.00
PS/JL/Euch
28e zondag door het jaar
11-10 09.30
PS/JL/Euch
28e zondag door het jaar
11-10 11.00
P/WoCo
PS/JL/Euch
28e zondag door het jaar
 
 
17-10 19.00
PS/Euch
29e zondag door het jaar
18-10 09.30
PS/Euch
29e zondag door het jaar
18-10 11.00
PS/Euch
P/WoCo
29e zondag door het jaar
 
 
24-10 19.00
PS/JL/Euch
30e zondag door het jaar
25-10 09.30
PS/JL/Euch
P/WoCo
30e zondag door het jaar
25-10 11.00
PS/JL/Euch
30e zondag door het jaar
 
 
31-10 19.00
PS/Euch
Allerheiligen/Allerzielen
01-11 09.30
-
PS/JL/Euch
Allerheiligen/Allerzielen
01-11 11.00
PS/JL/Euch
Allerheiligen/Allerzielen
02-11 19.00
PS/JL/Euch
Allerheiligen/Allerzielen
           
Vanaf 20 juli Eucharistie op weekdagen
Maandag 19.00
Woensdag 19.00
Dinsdag 09.30 koffie/thee na afloop
Donderdag 18.30* en 19.00
 
           

PS/JL.:                    pastoor Stiekema/pastor Lange
P/ :                         liturgiegroep/Woord- en Communieviering
*                             H.Franciscusfeest


Doopvieringen

doopAls u uw kind wilt laten dopen kunt u contact opnemen met uw locatiesecretariaat.
Daar krijgt u een doopformulier die u ingevuld naar het secretariaat kunt retourneren.
Een van de pastores zal vervolgens contact met u opnemen.
Voor het eerst sinds de lockdown, vanwege het coronavirus, is er weer gedoopt! U kunt uw kind dus weer aanmelden voor het Doopsel.

Ook kunt u het doopformulier hieronder downloaden.

doop