RK De Goede Herder parochie
Emmen en Erica

Vieringen voor alle locaties

Overzicht vieringen van alle 4 locaties
(voor meer informatie zie betreffende locatie

Rooms Katholieke parochie De Goede Herder
Emmen-Erica

Onze parochie wil een vindplaats zijn van geloof. Geïnspireerd door de Bijbel willen wij samen groeien in geloof en christelijke spiritualiteit.

Daarom vieren we dagelijks de eredienst ofwel liturgie. In de liturgie eren en ontmoeten wij God. We komen samen om in gebed en mogelijk zang, in Woord en sacrament ons geloof te uiten, te bevestigen en te voeden.

Elke dag ontvangen wij uit Gods hand. Daarom is elke dag genoeg Hem te eren en te danken. Juist op weekdagen is het van belang ons leven – doen en laten, spreken en zwijgen – te verbinden met Jezus’ leven.

Onze parochie beschikt over vijf kerklocaties:

* H. Franciscus van Assisi, De Schanswal 2, 7823 TJ Emmen

* H. Gerardus Majella, Splitting 142, 7826 CT Emmen

* H. Paulus, Meerstraat 2, 7815 XG Emmen

* O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen, Kerkweg 124, 7887 BJ Erica

* H. Bernharduskapel, in woonwijkcentrum Holtingerhof, Holtingerbrink 62, 7812 EX Emmen

 

Eucharistie op weekdagen

maandag      19.00 uur     OL Vrouw Onbevlekt Ontvangen
Dinsdag        09.30 uur     H. Franciscus van Assisi**
Woensdag    19.00 uur     H. Gerardus Majella
Donderdag   19.00 uur     H. Paulus
Vrijdag        19.00 uur     H. Bernarduskapel (Holtingerhof)*

*Vanwege het coronavirus wordt, tot nader bericht, geen liturgie gevierd in de H. Berharduskapel.

**Aansluitend op de Eucharistie van dinsdagochtend is in de parochiezaal van de H. Franciscus van Assisi onderlinge ontmoeting met koffie en thee. Natuurlijk bent u welkom!

Stille Aanbidding elke donderdagavond

Elke donderdagavond is om 18.30 uur, voorafgaande aan de Eucharistie van 19.00 uur, het Allerheiligste Sacrament uitgesteld in de H. Paulus.

U kunt in stilte bij de Heer vertoeven. Met uw eigen gedachten, gebeden… De Stille Aanbidding wordt afgesloten met een zegen met het Allerheiligste, ook wel Eucharistische zegen genoemd.

Rozenkransgebed in mei en oktober

In mei (toegewijd aan Maria) en oktober (toegewijd aan de rozenkrans) wordt op twee locaties - voorafgaande aan de weekdag Eucharistie – gezamenlijk de rozenkrans gebeden. We overwegen daarbij de zogeheten ‘geheimen’ van ons geloof: blijde geheimen, droevige geheimen, glorievolle geheimen en geheimen van het licht.

maandag      18.30 uur     OL Vrouw Onbevlekt Ontvangen
Dinsdag         09.00 uur     H. Franciscus van Assisi

Het rozenkransgebed begon als vervanging van het psalmgebed dat in kloosters wordt gebeden. Het bidden 150 Weesgegroeten is eenvoudiger dan het uit het hoofd opzeggen van 150 psalmen. Aanvankelijk werd vooral 150 maal een Onze Vader gebeden. Later werd de devotie met Maria verbonden. De rozenkrans die we vandaag kennen kreeg de vorm in de 15e eeuw.

Weekendliturgie

In het weekend viert onze parochie de liturgie in alle vier parochiekerken:

* O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen, Kerkweg 124, 7887 BJ Erica

* H. Gerardus Majella, Splitting 142, 7826 CT Emmen

* H. Paulus, Meerstraat 2, 7815 XG Emmen

* H. Franciscus van Assisi, De Schanswal 2, 7823 TJ Emmen

Elke parochiekerk heeft één weekendviering, Eucharistie of viering van Woord- en Communie, op zaterdagavond om 19.00 uur of zondagochtend om 09.30 uur of 11.00 uur.
Dag en aanvangsuur kan per weekend wisselen.

Om te weten wanneer in welke kerk, op welke dag op welk uur wat gevierd wordt, vindt u hieronder de link naar het liturgisch rooster van onze parochie:

<<<LINK LITURGISCH ROOSTER>>>

Coronaprotocol

Bij elke liturgie geldt het coronaprotocol ‘Kerkelijk Leven op anderhalve meter’ dat de Nederlandse bisschoppen 20 mei 2020 vaststelden, met in achtneming van de richtlijnen van het RIVM, en geldend voor de hele Nederlandse Kerkprovincie.
Voor deelname aan een liturgie moet u zich vooraf aanmelden.
Dat kan gratis via de website bij    https://eventix.nl/.
Hebt u geen computer, of zolang de parochieaccount bij eventix.nl nog niet actief is, dan kunt u zich aanmelden via het locatiesecretariaat:

* OL Vrouw Onbevlekt Ontvangen, Kerkweg 122, 7887 BJ Erica, tel.: 0591-301444,
rkkerk-erica@hetnet.nl
(geopend dinsdagochtend en donderdagochtend van 09.30-11.30 uur).
* H. Gerardus Majella, Splitting 142, 7826 CT Barger-Oosterveld, tel.: 0591-622404,
stgerardus@hetnet.nl (geopend dinsdagochtend en donderdagochtend van 09.00-12.00 uur).
* H. Franciscus van Assisi, de Schanswal 4, 7823 TJ Emmen, 0591-623066,
fr.assisie@planet.nl (geopend maandagochtend en vrijdagochtend van 09.15-12.00 uur).
* H. Paulus, Weerdingerstraat 33, 7815 SC Emmen, 0591-612504,
pauluskerk.emmen@outlook.com (geopend maandagmiddag van 13.30-15.30 uur en woensdagochtend van 09.30-11.30 uur).

Dagelijkse kerkopenstelling

Buiten de liturgie, de eredienst, zijn dagelijks geopend voor publiek:

* De Mariakapel achter de OL Vrouw Onbevlekt Ontvangenkerk, Kerkeweg 122, 7887 BJ Erica;
* De H. Gerardus Majellakerk, Splitting 142, 7826 CT Barger-Oosterveld;
* De Mariakapel van de H. Pauluskerk, Meerstraat 2, 7815 XG Emmen.

U kunt in stilte bidden, een kaarsje opsteken of gewoon bij de Heer zijn. Een reservering is niet nodig.

Voor alle locaties geldt: u bent welkom en kunt komen en gaan wanneer u wilt.
Wie verkouden is of zich anderszins niet lekker voelt: kom vooral niet!

Mocht u andere kerkbezoekers aantreffen: nader hen niet, houdt minimaal de 1,5 meter sociale afstand. Dat blijft misschien wennen maar het is in deze tijd liefdevol en zorgzaam gedrag; kortom erg christelijk.

Glutenarme hosties

Circa 1% van de mensen schijnt te lijden aan glutenintolerantie, coeliakie. Dat is een allergie voor een eiwit dat zit in tarwe en tarweproducten. De allergie heeft gevolgen voor wat een mens kan consumeren, in veel producten zitten gluten.
Wie katholiek is en last heeft van glutenintelorantie heeft een probleem bij het ontvangen van de heilige Communie. Immers we ontvangen het Lichaam van de Heer in gedaante van brood, dat gluten bevat. In Emmen en Erica zijn gelovigen die dit probleem herkennen.
In onze kerklocaties zijn daarom ook geconsacreerde glutenarme hosties. Bij het uitreiken van de Communie heeft de voorganger ook een doosje met glutenarme hosties bij zich. Dan weet u bij wie u mag zijn. Om glutenvrije hosties niet te vervuilen met ook maar een kruimeltje van de gewone hostie mag u zelf de glutenarme hostie uit het doosje, ook pixus genoemd, nemen.


Liturgie rooster

Liturgisch rooster RK Parochie De Goede Herder, Emmen-Erica (editie 25 mei 2020)


Datum

OLV Onbevlekt
Ontvangen

H. Franciscus
van Assisi

H. Gerardus Majella

H. Paulus

Liturgische kalender

06-06 19.00    
PS/Euch.
  H. Drie-eenheid
07-06 09.30
P/Wo.Co.
PS/Euch.
    H. Drie-eenheid
07-06 11.00      
PS/Euch.
H. Drie-eenheid
           
13-06 19.00
PS/Euch.
      Sacramentsdag
14-06 09.30  
PS/Euch.
P/Wo.Co.
  Sacramentsdag
14-06 11.00      
PS/Euch.
Sacramentsdag
           
20-06 19.00      
PS/Euch.
12e zondag door het jaar
21-06 09.30  
P/Wo.Co.
PS/Euch.
  12e zondag door het jaar
21-06 11.00
PS/Euch.
      12e zondag door het jaar
           
27-06 19.00  
PS/Euch.
    13e zondag door het jaar
28-06 09.30    
PS/Euch.
P/Wo.Co.
13e zondag door het jaar
28-06 11.00
PS/Euch.
      13e zondag door het jaar
           
04-07 19.00    
PS/Euch.
  14e zondag door het jaar
05-07 09.30
P/Wo.Co.
PS/Euch.
    14e zondag door het jaar
05-06 11.00      
PS/Euch.
14e zondag door het jaar
           

PS/Euch.:                    pastoor Stiekema/Eucharistie
P/ Wo.Co:                   liturgiegroep/Woord- en Communieviering

 

De H. Pauluskerk is

vanaf 8 juni t/m 26 juni

op werkdagen open van 17.00 uur tot 18.00 uur,
het Allerheiligste Sacrament is uitgesteld.

Er is geen liturgie
Wel ruimte voor stil gebed, een kaarsje opsteken
of gewoon even bij de Heer zijn.

Reservering is niet nodig, wel gepaste eerbied.

 


Doopvieringen

doopAls u uw kind wilt laten dopen kunt u contact opnemen met uw locatiesecretariaat.
Daar krijgt u een doopformulier die u ingevuld naar het secretariaat kunt retourneren.
Een van de pastores zal vervolgens contact met u opnemen.
Ook kunt u het doopformulier hieronder downloaden.

 

doop

 

Vaste vieringen door de week
In het weekend:
In alle vier locatiekerken van Emmen en Erica is in het weekend één viering.
Deze viering is of op zaterdagavond om 19.00 u. Op zondagochtend kan de viering om 19.30 u. of 11.00u beginnen.
Voor de actuele dag en aanvangstijd verwijzen wij u naar het algemene vieringenrooster hierboven.
U kunt ook het vieringenrooster van de desbetreffende locatie raadplegen.


Op de weekdagen:

Met uitzondering van de maandag wordt, binnen de parochie, dagelijks de H.Eucharistie gevierd. Deze vieringen zullen wanneer het weer mogelijk is worden hervat.
Een overzicht van plaats en tijd vindt u hieronder: