RK De Goede Herder parochie
Emmen en Erica

Tarieven v.a. 2020

OVERZICHT TARIEVEN GOEDE HERDER PAROCHIE

 

Met parochiebijdrage

Zonder parochiebijdrage

 

 

 

Huwelijk

€ 325,00

€ 650,00

 

 

 

Uitvaart

 

 

kerkdienst + begrafenis of crematie (inclusief evt. avondwake)

€ 325,00

€ 650,00

Begrafenis of crematie zonder viering in de kerk

€ 275,00

€ 550,00

 

 

 

H. Doopsel
(incl. doopkaars)

€ 25,00

1e H. Communie

€ 15,00

H. Vormsel

€ 15,00

Misintenties *

€ 5,00

*Toelichting misintenties

€ 5,00            Één naam of
                      Ouders + kinderen (bv. Ouders Lambers-Huser en kinderen) of
                      Ouders + één naam (bv. Ouders Lambers-Huser en Gerard) of
                      Familie (bv. Familie Lambers-Huser of Fam. Lambers) of
                      Eén andere benaming (bv. voor een zieke of welslagen operatie)

€ 7,50            Ouders + meerdere namen (bv. ouders Lambers Husers en Kees, Marietje en Frans)

€10,00           Familie met meerdere namen (bv. Fam. Lambers en fam. Huser)