RK De Goede Herder parochie
Emmen en Erica

Tarieven per 1 oktober 2021

OVERZICHT TARIEVEN GOEDE HERDER PAROCHIE

Het tarief is afhankelijk van de in het voorgaande kalenderjaar betaalde kerkbijdrage.

 

TARIEF GROEPEN

Tariefgroep A:

Zijnde 50% van tarief C voor wie in het voorgaande kalenderjaar een kerkbijdrage betaalde gelijk aan of hoger dan het drempelbedrag (1% van netto jaarinkomen op bijstandsniveau voor alleenstaande 21 jaar en ouder, exclusief vakantiegeld) .

   

Tariefgroep B:

Zijnde 75% van tarief C voor wie in het voorgaande kalenderjaar kerkbijdrage betaalde maar minder dan het drempelbedrag (1% van netto jaarinkomen op bijstandsniveau voor alleenstaande 21 jaar en ouder, exclusief vakantiegeld).

   

Tariefgroep C:

Voor wie in het voorgaande kalenderjaar geen kerkbijdrage betaalde.

   

   - Drempelbedrag voor 2021 is € 132,80 (12 x € 1.106,69 : 100)

Tarieven Kerkelijke diensten
A. 50%
B. 75%
C. 100%

* Huwelijk
 
  Huwelijk


€ 417,50


€ 626,25


€835,00

* Uitvaart
   gebedsdienst in aula/crematorium
   uitvaart in parochiekerk
   liturgie in crematorium na kerkdienst


€ 300,00
€ 417,50
€ 82,50


€ 450,00
€ 626,25
€ 123,75


€ 600,00
€ 835,00
€ 160,00

* Doop

vrije gift
vrije gift
vrije gift

* Communiecatechese

Ongeacht kerkbijdrage worden de kostprijs van het werkboekje, catechesemateriaal, kerkversiering,
fotograaf en eventuele cameraman in rekening gebracht.

* Vormselcatechese

Ongeacht kerkbijdrage worden de kostprijs van het werkboekje, catechesemateriaal, kerkversiering,
fotograaf en eventuele cameraman in rekening gebracht.

* Gebedsintentie

€ 7 of € 10

€ 7 of € 10

€ 7 of € 10

*Toelichting misintenties

€ 7,00            Één naam (bv. Johan van Buren, bv. ouders van Buren-Hek), of
                      één andere benaming (bv. voor een zieke of welslagen operatie)

€ 10,00           Meerdere namen (bv. ouders van Buren-Hek en Jan, fam. van Buren en fam. Hek, etc.).