RK De Goede Herder parochie
Emmen en Erica

Tarieven per 1 oktober 2021

OVERZICHT TARIEVEN GOEDE HERDER PAROCHIE

Het bestuur heeft de kerkelijke tarieven aangepast.
Er waren twee tarieven: een hoog tarief (tarief C) voor wie geen kerkbijdrage betaalde en een lager tarief (tarief A, 50% van tarief C) voor wie betaalde ongeacht de hoogte. Wie jaarlijks ook maar € 1,00 bijdroeg kreeg het lage tarief.

Er is een nieuw tarief B: 75% van tarief C.
Een midden tarief voor wie kerkbijdrage betaalt maar minder dan een drempelbedrag te berekenen op 1% van het netto bijstandsinkomen (exclusief vakantiegeld) voor een alleenstaande van 21 jaar en ouder.
Bij invoering van de kerkbijdrage in de jaren ’60 werd als richtsnoer gegeven: 1% van het netto jaarinkomen.

Het nieuwe B tarief wordt per 1 januari 2022 in rekening gebracht. *
Wie wil heeft in 2021 de gelegenheid om aanvullend een kerkbijdrage te voldoen om in 2022 in aanmerking te komen voor het laagste tarief A. In het
kalenderjaar 2021 worden alleen tarieven A of C berekend.

Kerkbijdragen kunnen worden voldaan t.g.v.:

Locatie H. Franciscus van Assisi:                       NL27 RABO 0317 0158 42
Locatie OL Vrouw Onbevlekt Ontvangen:           NL65 RABO 0114 5003 04
Locatie H. Gerardus Majella:                            NL07 RABO 0317 0161 05
Locatie H. Paulus:                                            NL11 RABO 0368 4602 74

Alle bankrekeningen staan op naam van RK parochie de Goede Herder:

 

TARIEF GROEPEN

Tariefgroep A:

Zijnde 50% van tarief C voor wie in het voorgaande kalenderjaar een kerkbijdrage betaalde gelijk aan of hoger dan het drempelbedrag (1% van netto jaarinkomen op bijstandsniveau voor alleenstaande 21 jaar en ouder, exclusief vakantiegeld) .

   

Tariefgroep B:

Zijnde 75% van tarief C voor wie in het voorgaande kalenderjaar kerkbijdrage betaalde maar minder dan het drempelbedrag (1% van netto jaarinkomen op bijstandsniveau voor alleenstaande 21 jaar en ouder, exclusief vakantiegeld).

   

Tariefgroep C:

Voor wie in het voorgaande kalenderjaar geen kerkbijdrage betaalde.

   

   - Drempelbedrag voor 2021 is € 132,80 (12 x € 1.106,69 : 100)

Tarieven Kerkelijke diensten
A. 50%
B. 75%
C. 100%

* Huwelijk
 
  Huwelijk


€ 417,50


€ 626,25


€835,00

* Uitvaart
   gebedsdienst in aula/crematorium
   uitvaart in parochiekerk
   liturgie in crematorium na kerkdienst


€ 300,00
€ 417,50
€ 82,50


€ 450,00
€ 626,25
€ 123,75


€ 600,00
€ 835,00
€ 160,00

* Doop

vrije gift
vrije gift
vrije gift

* Communiecatechese

Ongeacht kerkbijdrage worden de kostprijs van het werkboekje, catechesemateriaal, kerkversiering,
fotograaf en eventuele cameraman in rekening gebracht.

* Vormselcatechese

Ongeacht kerkbijdrage worden de kostprijs van het werkboekje, catechesemateriaal, kerkversiering,
fotograaf en eventuele cameraman in rekening gebracht.

* Gebedsintentie

€ 7 of € 10

€ 7 of € 10

€ 7 of € 10

*Toelichting misintenties

€ 7,00            Één naam (bv. Johan van Buren, bv. ouders van Buren-Hek), of
                      één andere benaming (bv. voor een zieke of welslagen operatie)

€ 10,00           Meerdere namen (bv. ouders van Buren-Hek en Jan, fam. van Buren en fam. Hek, etc.).