RK De Goede Herder parochie
Emmen en Erica

Parochiële Caritas Instelling (P.C.I.)

logo
Wat is de P.C.I.?

Al eeuwenlang bestaat er een R.K. Armenbestuur dat in schrijnende gevallen financiële ondersteuning verleent.
Tegenwoordig heet dit de Parochiële Caritas Instelling (P.C.I.)
Door aanstelling vanuit het bisdom is de P.C.I. een zelfstandig onderdeel van : De Goede Herder Parochie" Emmen-Erica

Wat doen wij?

P.C.I. wil aandacht en zorg geven aan mensen in nood. P.C.I. biedt vanuit onze parochie hulp aan de noden van individuen in de eigen parochie, maar werkt waar nodig ook buiten de grenzen daarvan. Wij maken in one hulp geen onderscheid naar nationaliteit, geloofsovertuiging of levensovertuiging. We proberen ieder mens in nood naar vermogen te helpen.
Daarnaast verwerven en ontvangen wij bijdragen en inkomsten en beheren wij het vermogen van de

Waarom willen we helpen?

Wij geloven in God die wil dat het mensen goed gaat. Dit kan alleen als er eerlijk en zorgzaam met elkaar wordt omgegaan. In Zijn geest willen wij mensen in nood een helpende hand bieden en hen op weg helpen naar een passende oplossing van hun probleem.

Welke hulp bieden wij?

Financiële hulp voor mensen die geen beroep (meer)kunnen doen op andere voorzieningen.
- Directe hulp in goederen en/of waardebonnen.
- Doorverwijzingen naar hulpinstanties en/of een luisteren oor.

Hoe helpen wij?

Door samen met u na te gaan wat de beste oplossing is voor het probleem. Het is belangrijk dat u zoveel mogelijk vertelt over de situatie, wt u al heeft gedaan om uit het probleem te komen en waar het verkeerd ging. Uiteraard bewaken wij hierbij uw privacy.
Wij zijn er voor u!
In principe kan iedereen, die denkt dat de P.C.I. hulp kan/moet bieden, de leden van het bestuur benaderen via de mail of P.C.I. telefoonlijn(zie onderstaand)
Besluiten worden door het P.C.I. bestuur gezamenlijk genomen. De P.C.I. is verantwoording verschuldigd aan het Bisdom en niet aan het parochiebestuur.

Hoe kunt u helpen?

De P.C.I. kan ook niet zonder uw hulp. U kunt ons helpen mensen in nood op te sporen en te benaderen.
Ook kunt u zelf bijdragen door een gift op onze bankrekening (zie onderstaand) of hulp in natura.
>> Wij ontvangen namelijk geen subsidie of andere bijdragen en hebben wel gelden nodig om te kunnen helpen. U kunt ook een notariële schenking of meerjaren schenking overwegen. Uw gift wordt dan aftrekbaar voor de belasting. Wilt u weten wat in uw situatie het voordeel van schenken is, ga dan naar www.schenken.nl  daar kunt u het berekenen.

Dus,

Kent u iemand in uw omgeving die tussen wal en schip geraakt is?
Kent u iemand die financeel in de knel zit?
Heeft u misschien zelf te maken met bovenstaande problemen?
Wilt u schenken of in natura doneren?

Neem dan contact met ons op.


Parochiële Caritas Instelling
De Goede Herder Parochie Emmen-Erica
Splitting 143, 7826 CT EMMEN
    phone  06-42817883
   envel pci.emmenerica@gmail.com
Bank NL81 RABO 0316 689 726