RK De Goede Herder parochie
Emmen en Erica

Parochieblad Het Vierluik

De Goede Herder parochie streeft naar een goede communicatie met haar parochianen en geïnteresseerden. Dit doen zij met name via het interparochiële maandblad 'Het Vierluik'.
'Het Vierluik' verschijnt 10 keer per jaar en bevat informatie over de vieringen, nieuws en mededelingen uit parochie en op handen zijnde activiteiten. Het parochieblad kent een wijde verspreiding onder de parochianen en kent een oplage van ~15.000 exemplaren per jaargang. Dat wil zeggen ~1500 nummers per keer.

Wat vindt u zoal in 'Het Vierluik' ?
Iedere uitgave begint met een inspirerend openingsartikel verzorgd door één van de pastores.

Algemeen nieuws over allerhande, geloofsgerelateerde dingen. Dit nieuws komt uit zowel de eigen parochie als vanuit de buurtparochies. Tevens vindt u nieuws vanuit de andere kerken en geloofsgemeenschappen in en rondom Emmen.

Vaste rubriek 'Jong geloven', voor kinderen en tieners.

Iedere locatie heeft een eigen gedeelte in 'Het Vierluik'. Hier vindt u de specifieke informatie over de desbetreffende locatie binnen onze parochie.

Redactieleden

Mw. G. de Jong, locatie Erica
Mw. L. Suelmann, locatie Barger-Oosterveld
Mw. A.M.Lange-Arling, locatie Emmerschans
Mw, E. de Ruijter locatie Emmen


Bovenstaande parochievertegenwoordigers zijn verantwoordelijk voor zowel de inhoud als de lay-out van hun eigen parochienieuws.

Mocht u u voor een specifieke parochie een bijdrage hebben dan kunt u dit bij een van hen aanleveren.
De redactievergadering is in principe op de derde vrijdag van de maand, om 13.00 uur in het parochiehuis van Emmerschans.

Eindredactie:
Mevr. E. de Ruijter

Abonnement ?
Voor een abonnement, of eventuele wijzigingen of vragen rond uw abonnement,
kunt u contact opnemen met de administratie van 'Het Vierluik'.
katholiek.emmen@gmail.com of 0591 - 61 25 04 (bereikbaar op maandagmiddag of woensdagmorgen)

Rek.nr. voor het abonnement van 'Het Vierluik':
ING: NL38 INGB 0004 1766 41
t.n.v. 'Katholiek Emmen'

Adverteren in 'Het Vierluik'
Mocht u willen adverteren in ons parochieblad dan kan dat. U kunt u ons via bovenstaand e-mailadres of telefoonnummer bereiken.