RK De Goede Herder parochie
Emmen en Erica

Nieuws algemeen


Gewijzigd dd: 29-10-2019

ALLERHEILIGEN EN ALLERZIELEN

Vrijdag 1 november 2019, om 19.00 uur vieren we in de kapel van Holtingerhof het Hoogfeest van Allerheiligen.
Alle heiligen zijn die overledenen die op aarde de goede strijd gestreden hebben en naar gelovige overtuiging bij God in de hemel zijn opgenomen. Heiligen die door het jaar geen feestdag hebben bv. omdat hun heiligheid alleen bij God bekend is en niet bij de mensen of omdat niemand een officiële heiligverklaring vroeg.
We zijn met hen verbonden, met hen vormen wij die gemeenschap van de heiligen die we in ieder weekend in de geloofsbelijdenis uitzingen of uitspreken.

Verbonden met alle heiligen gedenken we in het weekend van 2 november 2019 Allerzielen.
Letterlijk met name (!) gedenken wij onze overleden medeparochianen van het afgelopen jaar.
De overledenen van de locaties Barger-Oosterveld, Emmen, Emmerschans en Erica worden in de liturgie herdacht; zo vormen wij ook met hen één gelovig volk voor Gods aangezicht.
We gedenken alle overledenen die in voorbije jaren zijn overgegaan naar het eeuwig leven bij God.
Wij geloven en vieren dat zij zich hebben gevoegd bij de heiligen; bij alle engelen, machten en krachten die staan voor Gods troon.

 


Gewijzigd dd: 29-10-2019

VORMSEL EN VORMSELCATECHESE 2020 vormsel

In januari 2020 starten we met de voorbereiding op het Vormsel.
Zowel jongeren in groep 8 van de basisschool als de eerste jaren van het voortgezet onderwijs zijn uitgenodigd om hier aan mee te doen, als ze in 2020 het Sacrament van het Vormsel willen ontvangen.
Ook als u nog niet zeker weet of uw kind het Vormsel wil ontvangen, is hij of zij van harte welkom bij de voorbereiding.
Om meer informatie te kunnen geven over het project en de werkwijze is er een ouderavond op:
woensdag 8 januari 2020 om 20.00 uur
in de parochiezaal van de Gerardus Majellakerk, Splitting 143, Barger-Oosterveld.

Voor deze informatieavond kunt u zich opgeven via een e-mail met onderstaande gegevens naar jbz.lange@outlook.com
Naam vormeling, geboortedatum, adres, telefoon, e-mail.

Werkgroep Vormsel                                    
Sonja Rocks, Annette Muter en pastor Lange


Gewijzigd dd: 01-10-2019

VAN DE BESTUURSTAFEL

Welkome gasten aan de bestuurstafel

Seizoenswisseling
September, een maand met een seizoenswisseling. We nemen afscheid van een lange warme zomer en verwelkomen de herfst. In eerdere berichten was kenbaar gemaakt dat pastoor Buter onze parochie verlaat. Op 7 september was er een afscheidsviering en aansluitend een eenvoudige receptie. Waarschijnlijk zoals hij het wilde, weinig poeha en geen grootse toespraken. Groot in klein. Via dit bericht nogmaals: “Pastoor Buter veel succes en vooral plezier toegewenst doar in ’t mooie Grunniger laand”.

Maar net als de opvolgende seizoenen komt op 5 oktober onze nieuwe pastoor. Hij zal op deze dag ‘s avonds worden verwelkomd in de Pauluskerk. Hiervoor hebben de locatieraad van Emmen en het parochiebestuur begin september overleg gehad. Er moesten nogal wat zaken worden geregeld, zoals: opknappen pastoorswoning, welkomsviering, uitnodigingen etc. etc. etc. De locatieraad kwam met goede en praktische  voorstellen. Het zal veel organisatie vergen omdat overdag hier ook een koren-dag is georganiseerd. Complimenten voor de inzet en het enthousiasme.

Parochiële Caritas Instelling
Na het overleg met de raad schoof de Parochiële Caritas Instelling (PCI) aan de bestuurstafel. De PCI is aangesteld vanuit het bisdom en is een zelfstandig onderdeel van De Goede Herder Parochie. Het wil aandacht en zorg geven aan mensen in nood. Tijdens dit overleg gaf de PCI aan wat ze de afgelopen jaar hebben kunnen betekenen. Er werden enige voorbeelden aangehaald van schrijnende gevallen van armoede en ellende. Het zijn de kwetsbaarsten uit onze samenleving die moeilijk of niet uit hun benarde positie kunnen komen en die de meeste hulp nodig hebben. Probleem is vaak dat schaamte voor hun een enorme hoge drempel is om hulp te zoeken. De PCI kan ook niet zonder onze hulp. Op onze website, Home--> PCI, kunt u lezen hoe u kunt helpen.

Uitnodiging installatieviering pastoor Stiekema
We verwelkomen op 5  oktober 2019 om 19.00 uur pastoor Stiekema in de Pauluskerk te Emmen. Aansluitend is er de mogelijkheid om kennis te maken met de “Goede herder” in de tent bij de kerk, onder het genot van een kopje koffie.
Allen maar dan ook allen zijn van harte uitgenodigd. Zegt het voort, zegt het voort.

Namens het parochiebestuur,
Cor Siekman


Gewijzigd dd: 22-08-2019

OP ZOEK NAAR NIEUWE DEELNEMERS  ‘MEER DAN GELOVEN NU’

In september a.s. start het nieuwe seizoen 2019/2020 voor de 2 groepen (groep Emmen en groep Erica) ‘Meer dan geloven nu’, die in de parochie actief zijn.
In beide groepen zijn we op zoek naar nieuwe belangstellenden uit de 4 deellocaties.
Iedere groep komt gedurende een jaarseizoen (september/april) 7 keer bijeen, 1 keer per maand op een maandagavond van 19.45-22.00 uur. Maandelijks wordt een bepaald thema besproken, uitgewerkt rondom Bijbelteksten, kunst en muziek.
De groepen worden geleid door Gina Touw.
Er wordt een maximum van 10 deelnemers per groep aangehouden.
Het jaarseizoen wordt afgesloten met een religieus uitje d.d. 16 april 2020, een dagje Weiteveen met o.a. een rondleiding en etentje bij schaapskooi Wollegras.

lees

 


Gewijzigd dd: 03-07-2019

PARTNERVERLIES:  Ontmoetingsdag in Coevorden

 Datum: Donderdag 10 oktober 2019

Het verlies van je levenspartner is heel ingrijpend. Je leven staat op zijn kop. Je vraagt je misschien af: hoe verder alleen?
Wat maakt het leven weer de moeite waard?
Het verwerken van verlies, het hervinden van het leven zonder je partner, is voor iedereen verschillend.
Veel factoren spelen een rol. Mensen in je directe omgeving of daarbuiten proberen tot steun te zijn.

lees

Namens de werkgroep Partnerverlies,
Pastor Bernard Buit  (voorzitter)


Gewijzigd dd: 29-04-2019

KERKVRIJWILLIGERS GEZOCHT VOOR DE HORST!Horst

ZIEKENCOMMUNIE: Ieder 1e vrijdag van de maand is er voor de katholieke bewoners van de Horst van 15.00 – 15.30 uur een korte viering, voorgegaan door pastor J. Lange.
We zoeken een paar vrijwilligers ter versterking De werkzaamheden bestaan uit o.a. het klaarzetten van de kopjes, cliënten ophalen van hun woonafdeling, bij de cliënten zitten tijdens de viering. Na afloop wordt met elkaar koffie/thee gedronken, de cliënten weer naar hun woonafdeling gebracht en opgeruimd. Van u wordt gevraagd dat u een goed gevoel hebt voor cliënten van de Horst en dat u in staat bent om cliënten in een rolstoel te begeleiden.
Als vrijwilliger ben je van 14.15 – 16.00 uur actief.
Informatie over de instelling op treant.nl locatie de Horst.

KERKDIENSTVRIJWILLIGER: Elke vrijdagavond is er een kerkdienst in de Horst van 19.00 – 20.00 uur. Er zijn wisselende voorgangers; de geestelijk verzorgers van Treant leiden ook af en toe een dienst. Iedereen is welkom bij deze diensten; het maakt niet uit wat iemand wel of niet gelooft. Regelmatig treedt een koor op. De zang wordt ondersteund door eigen organisten. Er zijn 4 teams. We zoeken een paar vrijwilligers ter versterking. U bent 1x per maand aan de beurt. De werkzaamheden bestaan o.a. uit het klaarzetten van stoelen, kopjes klaarzetten, cliënten ophalen van de woonafdeling, uitdelen van de liturgie (boekjes), en bij de cliënten zitten tijdens de dienst. Na afloop wordt met elkaar koffie gedronken en de zaal weer opgeruimd. Van u wordt gevraagd dat u een goed gevoel hebt voor cliënten van de Horst, kunt omgaan met eventueel andere geloofsovertuigingen en daar respect voor hebt. U bent in staat om cliënten in een rolstoel te begeleiden. De teams hebben onderling en met elkaar een goed contact. U zou heel welkom zijn!
Als vrijwilliger ben je van 18.00 – 21.00 uur actief.
Informatie over de instelling op treant.nl locatie de Horst.
Voor aanmelding kunt u contact opnemen met Klarien Woldring, coördinator vrijwilligers in de Horst, telefoonnummer 0591-228189. (Op maandag en  dinsdag, woensdagmiddag en vrijdagmorgen)

 

Ine Schilder


Gewijzigd dd: 15-10-2019

WERKGROEP VOM (Vrede, Ontwikkeling en missie)

We komen vier keer per jaar samen omdat we de Vastenaktie, de Vredesweek, Missio en de Adventsactie altijd samen voorbereiden.
Verder zijn we natuurlijk in onze eigen parochie werkzaam en aanspreekpersoon voor missiezaken.
Momenteel is het zo dat we de volgende VOM-leden hebben:
in Erica: Ada van Geel en Gre Knegt,
in Barger-Oosterveld: Tiny Schulte,
in Emmerschans: Ria Hoebe en
in Emmen-centrum: Ingrid Kraan.


Namens de gezamenlijke VOM-groepen,

Ingrid Kraan-Jordens