RK De Goede Herder parochie
Emmen en Erica

Nieuws algemeen


Gewijzigd dd: 15-10-2018

NIEUWSBULLETINS van het Bisdom

Voortaan vindt u hier informatie vanuit het Bisdom.
U kunt dit lezen door op de link te klikken. Bericht opent in een nieuw tabblad

BISDOMBERICHTEN 2018 (10-10-2018)

BISDOMBERICHTEN 2018 (27-09-2018)

BISDOMBERICHTEN 2018 (11-09-2018)


Gewijzigd dd: 06-11-2018

STARTDAG VASTENACTIE
Noord Nederland op 24 november 2018

U wordt van harte uitgenodigd voor de Startdag Vastenactie van het Noorden op zaterdag 24 november 2018.
Ook dit jaar willen wij een gevarieerd dagprogramma aanbieden, waarmee u geïnspireerd wordt om in 2019 met hart en ziel campagne te voeren voor de Vastenactie. 
De campagne van 2019 heeft dit keer het centrale thema  ‘water verandert alles ’ in plaats van een campagne-project.

Voor meer informatie druk op onderstaande knop.

LEES


Gewijzigd dd: 01-11-2018

PRESENTATIE HET ZORGHORLOGE

In onze huidige maatschappij wordt verwacht dat ouderen/senioren langer zelfstandig blijven wonen.
Dat lukt met de hulp van mantelzorgers, buren en/of de kinderen.
Maar wat als die afwezig zijn, hoe gaat het dan? Voelt u zich dan nog veilig in uw vertrouwde omgeving? Dan biedt Het Zorghorloge de oplossing!
Een multifunctioneel horloge met een alarmknop, valdetectie, agenda, het monitoren van lichaamstemperatuur en hartslag en een 24 uurs spraakverbinding met een eigen telefoon centrale.

Bent u nieuwsgierig geworden, lijkt het u wat, wilt u er meer van weten?
Kom dan naar de presentatie op woensdag 14 november om 14.00 - 15.30 uur in de zaal van de St. Franciscuslocatie.
I.v.m. de koffie/thee graag een bericht van aanwezigheid naar het secretariaat:
0591-623066 / fr.assisie@planet.nl


Gewijzigd dd:01-11-2018

KERSTCONCERT MET VOLHARDING

Dinsdag 18 december 2018 is er om 19.30 u een kerstconcert in de Gerardus Majellakerk te
Barger-Oosterveld.

Voor meer informatie druk op onderstaande knop.

lees meere


Gewijzigd dd:01-11-2018

VAN DE BESTUURSTAFEL

De herfst is begonnen en de dagen worden langzaamaan korter. De vergaderingen daarentegen duren even lang als de vorigen.
Deze keer wordt er overlegd in de vergaderruimte van de Pauluskerk in Emmen. Ook is de locatieraad van de kerk aanwezig.
Als eerste maken we kennis met de nieuwe budgethouder van de raad, namelijk, Jan Brinkman.
Namens het bestuur : “Van harte welkom, en veel succes en vooral plezier toegewenst”. Altijd een heel bijzonder moment om een nieuw gezicht aan de vergadertafel te ontmoeten.
De raad gaf aan dat er binnenkort nogal wat kosten te verwachten zijn voor onderhoud van
het gebouw. Zo is er asbest aanwezig en raakt de CV-ketel gedateerd. Het gebouw is ook niet meer het jongste. Volgend jaar bestaat het zeventig jaar!
De raad wil dit jubileum niet ongemerkt laten voorbij gaan. Er zijn al een aantal ideeën bedacht om het een feestelijk tintje te geven.

Lees onderstaand het volledige verslag.

doc

Namens het parochiebestuur, Cor Siekman


Gewijzigd dd:18-09-2018

Pauselijke Missieweken

Wie of wat zijn de Pauselijke Missiewerken (Missio)?
Die vraag wordt ons geregeld gesteld. Maar wie kan dat nu beter uitleggen dan de Paus zelf.
In een videoboodschap vertelt Paus Franciscus waarom "zijn"  Pauselijke Missiewerken belangrijk zijn.
Nu is die videoboodschap in het Italiaans met ondertiteling in het Engels.
Echter de Nederlandse vertaling staat onder de video boodschap van de Paus.
Wie graag de videoboodschap en/of de Nederlandse vertaling wil bekijken, kan dat zien door op onderstaande link te drukken

http://missio.nl/nieuwses/paus-franciscus-over-missio/


Gewijzigd dd:11-07-2018

CURSUS SUÏCIDEPREVENTIE

In de herfst van 2018 biedt de Projectgroep Toerusting, Groningen-Drenthe, een cursus Suïcidepreventie aan.

De cursus geeft natuurlijk een inleiding op de suïcideproblematiek. O.a. komen de volgende gespreksvragen aan de orde:
       Hoe maak ik het onderwerp bespreekbaar?
       Wat zijn eigenlijk de signalen en hoe herken ik die?
       Welke vervolgstappen moet ik nemen?

De Kerk heeft een visie op suïcide en ook die komt aan de orde. Met nadruk zeggen wij dat deze cursus niet bedoeld is voor mensen die het verlies van een dierbare te verwerken hebben die overleden is t.g.v. zelfdoding.

lees

 


Gewijzigd dd: 13-08-2018

MEER DAN GELOVEN NU’

Uitnodiging "Meer dan Geloven Nu" Emmen-Erica

Klik op onderstaande knop voor meer informatie

lees

Planning Meer dan Geloven Nu 2018-2019

In september 2018 start het nieuwe seizoen 2018/2019 voor de 2 groepen (groep Emmen en groep Erica)
‘Meer dan Geloven Nu’, die in de parochie actief zijn.
Klik op onderstaande knop voor de planning

lees

Verslag Rome reis in mei 2018 met “(Meer dan) Geloven Nu”

Ter gelegenheid van het 5-jarig jubileum van (Meer dan) Geloven Nu heeft Gina Touw een reis naar Rome georganiseerd voor de vier locaties van onze Goede Herder parochie.
Dit verslag is maar een kleine indruk van wat we allemaal gezien hebben op onze reis.

Rosemarie Vos- van Oevelen

lees


Gewijzigd dd:05-12-2017

OPROEP CHRISTELIJKE MEDITATIE

‘Meditatie is een weg van aandachtig zijn en oog hebben voor de werkelijkheid in al zijn facetten.
Christelijke Meditatie richt zich op de ontmoeting met God, spiegelt zich aan Jezus Christus en weet zich gedragen door de Geest.’

Voor meer informatie lees het volledige document.

          doc

Heeft u belangstelling, meldt u zich dan aan bij Gina Touw:
ginatouw@gmail.com of telnr. 0591-633056


Gewijzigd dd:01-08-2017

Uitnodiging CHRISTELIJKE MEDITATIE-bijeenkomsten 2017 - 2018

Christelijke meditatie:
Meditatie op zichzelf is niet christelijk, niet joods, niet islamitisch, enz.
Het is de christelijke achtergrond van iemand die het christelijk maakt.

leesmeer


Gewijzigd dd: 27-01-2017

VOOR DE MONDIALE DAG VAN MIGRANTEN EN VLUCHTELIINGEN
BOODSCHAP VAN PAUS FRANCISCUS


Gewijzigd dd: 30-06-2014

VRAAG VAN DE WERKGROEP VOM (Vrede, Ontwikkeling en missie)
Beste mensen,

De onderlinge contacten tussen de VOM-leden zijn goed; we komen vier keer per jaar samen omdat we de Vastenaktie, de Vredesweek, Missio en de Adventsactie altijd samen voorbereiden.
Verder zijn we natuurlijk in onze eigen parochie werkzaam en aanspreekpersoon voor missiezaken.
Momenteel is het zo dat we de volgende VOM-leden hebben:
in Erica: Ada van Geel en Gre Knegt,
in Barger-Oosterveld: Tiny Schulte,
in Emmerschans: Ria Hoebe en
in Emmen-centrum: Ingrid Kraan.


Namens de gezamenlijke VOM-groepen,

Ingrid Kraan-Jordens