RK De Goede Herder parochie
Emmen en Erica

Nieuws algemeen


Gewijzigd dd: 23-08-2019

DOORDEWEEKSE VIERINGEN KOMENDE MAAND

In verband met het vertrek van pastoor Buter begin september en de komst van pastoor Stiekema later zullen de doordeweekse vieringen voorlopig komen te vervallen.
Ook de ouderenviering in Erica op vrijdag 6 september gaat niet door.
De vieringen op vrijdagavond in de Holtingerhof zullen wel gewoon doorgaan.
Wanneer de doordeweekse vieringen weer worden gestart leest u in Het Vierluik van oktober.


Gewijzigd dd: 16-09-2019

Peter Vermaat speelt “DE PASSIE van PAULUS”

Op zondagmiddag 27 oktober 2019 speelt Peter Vermaat zijn nieuwe voorstelling “De Passie van Paulus” in de H. Pauluskerk te Emmen in het kader van het 70-jarig jubileum van de kerk.
Deze voorstelling heeft Peter Vermaat speciaal voor ons gemaakt, het is dus een première!!

PVermaatAanvankelijk was Paulus een fanatieke tegenstander en vervolger van de aanhangers van de weg, zoals de eerste christenen werden genoemd. Maar na zijn ervaring in Damascus ontpopt hij zich als een vurig verkondiger van het christelijk geloof. Hij schrijft brieven en hij doorkruist tal van landstreken en steden op zijn zendingsreizen. Toch krijgen we moeilijk een beeld van Paulus. De bronnen over hem zijn tegenstrijdig. Zijn brieven zijn na zijn dood geredigeerd. De vraag is, wat heeft hij eigenlijk zelf geschreven?
In de voorstelling “De Passie van Paulus” maakt het publiek kennis met het leven van Paulus.
De voorstelling laat zowel zijn engagement zien als de tegenslagen die Paulus te verduren kreeg. De voorstelling, een vertelling met levensgrote poppen en een masker, wil nieuwsgierig maken naar wie Paulus is geweest.
Peter Vermaat is dichter-verteller, poppenspeler-theatermaker: www.petervermaat.nl

Waar:  H. Pauluskerk, Meerstaat 2, Emmen
Wanneer: zondag 27 oktober 2019, aanvang 14.00 uur
Toegang is GRATIS
maar er wordt wel een deurcollecte gehouden ter dekking van de kosten

 


Gewijzigd dd: 22-08-2019

VAN DE BESTUURSTAFEL

Vergadering in de Sint Franciscus kerk

Ze gaan waar ze nodig zijn
Vertrek en welkom
Na een periode van zeven jaar verlaat pastoor Buter in september de parochie.
Hij is benoemt tot pastoor van de Heilige Norbertusparochie Oost-Groningen. Dit is geen onbekend terrein voor hem. Hier heeft hij namelijk zijn pastorale stage vervuld.
De vrijgekomen plek wordt in oktober opgevuld door pastoor Stiekema. Hij is momenteel pastoor in en rond Leeuwarden.
Hij is geen onbekende in onze streek.
In de periode 2006-2012 was hij waarnemend pastoor tijdens zijn priesterschap in de parochies Klazienaveen, Emmer-Compascuum, Barger-Compascuum en Zwartemeer.

lees

 


Gewijzigd dd: 26-08-2019

KERKPROEVERIJ 2019

Zo’n 20 Nederlandse kerkgenootschappen doen elk jaar in het laatste weekend van september mee met de actie Kerkproeverij.
Dat is een landelijke actie waarbij lokale kerkgemeenschappen zich extra uitnodigend presenteren in hun eigen omgeving. Parochianen, locatieraden en pastorale teams worden van harte uitgenodigd kerkgangers te stimuleren om iemand uit hun dagelijkse omgeving mee te vragen naar de zondagsviering op 28 of 29 september 2019.


Gewijzigd dd: 22-08-2019

VREDESWEEK 2019 VAN 21 T/M 27 SEPTEMBER

In tijden dat de Amerikaanse president Trump praat over het bouwen van een grensmuur en Europa de buitengrenzen steeds meer sluit voor vluchtelingen, kiest PAX als thema van de Vredesweek 2019: ’Vrede verbindt over grenzen’.

Het thema nodigt uit om de grenzen op te zoeken en te onderzoeken. Want aan de andere kant van de grens wacht vaak een wereld aan ontmoetingen en mogelijkheden. Veel mensen leven steeds meer in de eigen bubbel, en spreken steeds minder mensen uit andere bubbels. Polarisatie ligt dan op de loer.
En dat terwijl vreedzaam samenleven met mensen uit andere bubbels en verschillende culturen goed mogelijk is.
Elke dag zetten vele duizenden mensen in heel Nederland zich in voor een inclusieve samenleving.
De groeiende groep wandelaars die meedoen met de Walk of Peace brengen hiermee zelf hun verlangen naar vrede in de praktijk. Onze samenleving heeft behoefte aan deze mensen, die bereid zijn om uit hun comfortzone te stappen. Die laten zien dat er een alternatief is, een antwoord op polarisatie.
Als je op een constructieve manier conflicten oplost, krijg je nieuwe manieren van samenleven. De beste manier om dat te doen? Ontmoetingen… met elkaar praten dus. Nee, dat is niet soft, dat is hard werken. Soms komen er namelijk pijnpunten op tafel.
En ja, soms zijn er momenten dat je een lijn moet trekken, een grens. Bijvoorbeeld om duidelijk te maken dat het fout is om geld te verdienen aan controversiële wapens die menselijk leed veroorzaken. Of dat het noodzakelijk is om op te komen voor slachtoffers van armoede en onrecht.
In het weekend van 21/22 september 2019, is er tijdens de vieringen in de Goede Herder parochie, aandacht voor de Vredesweek. Bovendien is er dan een extra collecte om het werk van PAX te ondersteunen.                        

De VOM-groep


Gewijzigd dd: 02-07-2019

ACTIVITEITEN ROND 70-JARIG BESTAAN PAULUSKERK

Het was een  mooie viering op vrijdag 24 mei 2019 ter gelegenheid van het 70 jarig bestaan van de kerk. Met vijf voorgangers, een gecombineerd koor en een “volle” kerk zal dit voor menig parochiaan een mooie herinnering blijven (zie foto met dank aan Bennie Wolbers). Dat de kerk destijds geconsacreerd is door mgr. Jan Olav Smit daar wisten de aanwezigen natuurlijk niets van,  maar na de preek van pastoor Albert Buter weten we nu allemaal wat de levenswandel van deze kanunnik van de St. Pieter is geweest! 

Na afloop van de dienst bood de Schiphorst een goede gelegenheid voor ontmoeting met de oud pastores Dorus Wubbels, Victor Maagd en Frans Wielens, de aanwezige expositie te bekijken en natuurlijk een gezellig samenzijn van parochianen onderling.

Zoals eerder vermeld in ons parochieblad hebben we in het najaar nog een paar activiteiten t.g.v. het 70-jarig jubileum van de Pauluskerk staan, dit zijn:

Noteert u deze data alvast in uw agenda, nadere informatie over beide activiteiten volgt in ons parochieblad na de zomer.
Naar aanleiding van al deze activiteiten komt het jaarlijks “Parochiefeest” (in september) te vervallen.

Een eerder genoemd optreden van het Martini Jongenskoor uit Sneek in september kan dit jaar niet plaats vinden. We hebben wel een afspraak kunnen maken met het koor voor een optreden begin 2020 in onze kerk.

Locatieraad H. Pauluskerk


Gewijzigd dd: 22-08-2019

OP ZOEK NAAR NIEUWE DEELNEMERS  ‘MEER DAN GELOVEN NU’

In september a.s. start het nieuwe seizoen 2019/2020 voor de 2 groepen (groep Emmen en groep Erica) ‘Meer dan geloven nu’, die in de parochie actief zijn.
In beide groepen zijn we op zoek naar nieuwe belangstellenden uit de 4 deellocaties.
Iedere groep komt gedurende een jaarseizoen (september/april) 7 keer bijeen, 1 keer per maand op een maandagavond van 19.45-22.00 uur. Maandelijks wordt een bepaald thema besproken, uitgewerkt rondom Bijbelteksten, kunst en muziek.
De groepen worden geleid door Gina Touw.
Er wordt een maximum van 10 deelnemers per groep aangehouden.
Het jaarseizoen wordt afgesloten met een religieus uitje d.d. 16 april 2020, een dagje Weiteveen met o.a. een rondleiding en etentje bij schaapskooi Wollegras.

lees

 


Gewijzigd dd: 03-07-2019

PARTNERVERLIES:  Ontmoetingsdag in Coevorden

 Datum: Donderdag 10 oktober 2019

Het verlies van je levenspartner is heel ingrijpend. Je leven staat op zijn kop. Je vraagt je misschien af: hoe verder alleen?
Wat maakt het leven weer de moeite waard?
Het verwerken van verlies, het hervinden van het leven zonder je partner, is voor iedereen verschillend.
Veel factoren spelen een rol. Mensen in je directe omgeving of daarbuiten proberen tot steun te zijn.

lees

Namens de werkgroep Partnerverlies,
Pastor Bernard Buit  (voorzitter)


Gewijzigd dd: 03-07-2019

STARTACTIVITEIT JONGERENPLATFORM

Op 15 september 2019 is de Startactiviteit van het Jongerenplatform in het bisdom.
We gaan nazomeren in Assen! 
Aanvang om 10.00 uur met eucharistieviering in de Maria ten Hemelopneming-kerk in Assen.
Daarna trekken we naar het strand….. Voor sport-spel-ontmoeting en veel gezelligheid.

lees


Gewijzigd dd: 29-04-2019

KERKVRIJWILLIGERS GEZOCHT VOOR DE HORST!Horst

ZIEKENCOMMUNIE: Ieder 1e vrijdag van de maand is er voor de katholieke bewoners van de Horst van 15.00 – 15.30 uur een korte viering, voorgegaan door pastor J. Lange.
We zoeken een paar vrijwilligers ter versterking De werkzaamheden bestaan uit o.a. het klaarzetten van de kopjes, cliënten ophalen van hun woonafdeling, bij de cliënten zitten tijdens de viering. Na afloop wordt met elkaar koffie/thee gedronken, de cliënten weer naar hun woonafdeling gebracht en opgeruimd. Van u wordt gevraagd dat u een goed gevoel hebt voor cliënten van de Horst en dat u in staat bent om cliënten in een rolstoel te begeleiden.
Als vrijwilliger ben je van 14.15 – 16.00 uur actief.
Informatie over de instelling op treant.nl locatie de Horst.

KERKDIENSTVRIJWILLIGER: Elke vrijdagavond is er een kerkdienst in de Horst van 19.00 – 20.00 uur. Er zijn wisselende voorgangers; de geestelijk verzorgers van Treant leiden ook af en toe een dienst. Iedereen is welkom bij deze diensten; het maakt niet uit wat iemand wel of niet gelooft. Regelmatig treedt een koor op. De zang wordt ondersteund door eigen organisten. Er zijn 4 teams. We zoeken een paar vrijwilligers ter versterking. U bent 1x per maand aan de beurt. De werkzaamheden bestaan o.a. uit het klaarzetten van stoelen, kopjes klaarzetten, cliënten ophalen van de woonafdeling, uitdelen van de liturgie (boekjes), en bij de cliënten zitten tijdens de dienst. Na afloop wordt met elkaar koffie gedronken en de zaal weer opgeruimd. Van u wordt gevraagd dat u een goed gevoel hebt voor cliënten van de Horst, kunt omgaan met eventueel andere geloofsovertuigingen en daar respect voor hebt. U bent in staat om cliënten in een rolstoel te begeleiden. De teams hebben onderling en met elkaar een goed contact. U zou heel welkom zijn!
Als vrijwilliger ben je van 18.00 – 21.00 uur actief.
Informatie over de instelling op treant.nl locatie de Horst.
Voor aanmelding kunt u contact opnemen met Klarien Woldring, coördinator vrijwilligers in de Horst, telefoonnummer 0591-228189. (Op maandag en  dinsdag, woensdagmiddag en vrijdagmorgen)

 

Ine Schilder


Gewijzigd dd: 30-06-2014

VRAAG VAN DE WERKGROEP VOM (Vrede, Ontwikkeling en missie)
Beste mensen,

De onderlinge contacten tussen de VOM-leden zijn goed; we komen vier keer per jaar samen omdat we de Vastenaktie, de Vredesweek, Missio en de Adventsactie altijd samen voorbereiden.
Verder zijn we natuurlijk in onze eigen parochie werkzaam en aanspreekpersoon voor missiezaken.
Momenteel is het zo dat we de volgende VOM-leden hebben:
in Erica: Ada van Geel en Gre Knegt,
in Barger-Oosterveld: Tiny Schulte,
in Emmerschans: Ria Hoebe en
in Emmen-centrum: Ingrid Kraan.


Namens de gezamenlijke VOM-groepen,

Ingrid Kraan-Jordens