RK De Goede Herder parochie
Emmen en Erica

Nieuws algemeen


Gewijzigd dd: 28-08-2021

HET LAATSTE NIEUWS OVER PLAATSRESERVERING IN DE KERK (UPDATE 28-08-2021)

VERSOEPELING CORONA MAATREGELEN

Het maximumaantal toegestane gelovigen per viering is in juni 2021 verhoogd naar 50. Voor de kerken met meer dan 300 zitplaatsen geldt een hoger maximum. Dat is exclusief bedienaar, koster, organist, lector/lectrice en zangers/zangeressen.
Uitgangspunt: wie niet tot dezelfde huishouding behoort, houdt 1,5 meter afstand van anderen. Partners, echtgenoten, huisgenoten, gezinnen met kinderen hoeven die afstand niet tot elkaar te houden maar wel tot anderen! Als dat gewaarborgd is dan is het verhoogd maximumaantal gelovigen per viering toegestaan.
Een mondkapje hoeft niet. Voelt u zich veiliger mét mondkapje? Voelt u zich dan vrij om er een te dragen. De een is kwetsbaarder dan een ander, de een heeft ook meer vrees dan een ander. Dat is geen probleem, u wordt er niet op aangekeken.

Per september 2021 is reserveren vooraf voor de vieringen niet meer nodig.
Wat wel blijft is de verplichte registratie voordat u de kerk ingaat.
Als u van huis een briefje meeneemt met uw naam en telefoonnummer, maakt u het de vrijwilligers bij de deuren makkelijker. Mocht het nodig zijn, dan weten we wie de viering bezocht heeft.

Bij vieringen waarvan we vooraf weten dat het druk wordt blijft aanmelding vooraf verplicht, zoals: Allerheiligen/Allerzielen, Kerstavond, eerste en tweede Kerstdag.

Verder blijven maatregelen van het coronaprotocol ongewijzigd van kracht: geen volkszang, de looproutes, het desinfecteren van uw handen, enz.
Wie verkouden is of zich niet lekker voelt: kom vooral niet! Nader in de kerk andere bezoekers niet en houd minimaal 1,5 meter fysieke afstand.
Als de situatie onverwacht verandert dan leest u dat op onze internetpagina.
Alle vieringen in de H. Gerardus Majellakerk te Barger-Oosterveld zijn met geluid te volgen op het internet via de link:
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11010


Gewijzigd dd: 28-08-2021

COMMUNIECATECHESE PAULUSKERK

Door de pandemie stopte in 2020 ook de communiecatechese. Voor wie wilde werd in Erica en Barger-Oosterveld de catechese toch voltooid. Wel met wat horten en stoten door allerlei coronamaatregelen.
In een bijzondere setting werd in beide parochiekerken het feest van de eerste Communie toch nog gevierd.
In de Pauluskerk, Emmen, gebeurde dat niet omdat de traditie van koetsen voorjaarsweer vraagt.
Op hoop van zegen werd het uitgesteld naar voorjaar 2021. In dat voorjaar kwam nergens de catechese op gang.
Er was avondklok, dus geen ouderavonden. Samenkomen voor de catechese mocht ook niet. Langer wachten, op de lente van 2022 lijkt weinig zinvol.

Dit najaar biedt de Pauluskerk gelegenheid om de communiecatechese alsnog op te pakken.
Dat geldt voor de communicanten van 2020. Zij krijgen per email bericht.
Kinderen die vóór de vakantie in groep 4 zaten, afgelopen voorjaar dus de eerste Communie hadden kunnen doen, mogen zich aansluiten. Uw kind krijgt een uitnodigingsbrief als het bij de ledenadministratie bekend is en nu in groep 5 zit.
Is zo’n brief niet ontvangen dan kunt u zich altijd aanmelden bij de pastoor: p.j.j.stiekema@gmail.com.

De kinderen komen bijeen op dinsdagmiddag van 16.30 uur tot 17.30 uur in de Schiphorst, het parochiegebouw achter de parkeerplaats aan de Meerstraat op 28 september, 5 oktober, 12 oktober, 19 oktober, 9 november, 16 november, 23 november en 30 november.
In die Schiphorst zijn ook de ouderavonden: 22 september en 20 december, om 20.00 uur.

Bij huidige coronaregels zijn in de Pauluskerk zo’n 50 gelovigen toegestaan. Als er in één viering 10 communicanten zijn, zijn maximaal (!) 4 gasten per communicant toegestaan. De 50 toegestane kerkgangers zijn dan bereikt. Daarom zijn er voor de Pauluskerk twee eerste Communievieringen gepland: zondag 12 december en zondag 19 december, beide keren om 14.00 uur.

U mag een voorkeursdatum aangeven. Handig dat twee communicanten uit hetzelfde gezin op dezelfde datum de eerste Communie doen. Of die voorkeursdatum ook wordt gegund, is van veel afhankelijk. We moeten de communicanten, hoe dan ook, goed over twee vieringen verspreiden. Een voorkeursdatum is pas definitief als u dat schriftelijk van de pastoor hebt vernomen!

Mochten alle coronamaatregelen komen te vervallen dan is dat heel mooi, het maakt veel toch wat gemakkelijker. Als de regels toch van kracht blijven, zijn wij in elk geval goed voorbereid.

De communiecatechese 2021 die op onze andere kerklocaties niet doorgingen gaan in 2022 van start, als het virus niets in de war gooit.
Alleen de Pauluskerk heeft nog een ‘inhaalslag’ van 2020 tegoed.
Vandaar.

pastoor P.J.J. Stiekema

 


Gewijzigd dd: 20-09-2021

Aanbod cursussen Bonifatius Academie

Wij nodigen u graag uit om deel te nemen aan de volgende 2 cursussen:

* Cursus Kerk- en geloofscommunicatie. Startdag 02-10-2021
De cursus staat dit najaar (oktober – december) in het teken van praktische communicatie. Gezamenlijk werken vanuit parochies aan een multimedia productie van een Kerstspecial van het kwartaalmagazine Spreek! van het bisdom Groningen-Leeuwarden.

* De Basiscursus geloofsbelijdenis 

Inhoud en doel van deze module.
De cursist kent na deze module de basisbegrippen van de geloofsbelijdenis;
heeft zich deze begrippen eigen gemaakt en kan daarmee aan anderen inzicht geven in de kern van het geloof van de kerk.

Voor meer informatie druk op onderstaande knop.

document


Gewijzigd dd: 20-09-2021

Vooraankondiging Regionale Startdag voor Vastenactie 2022.

Om alvast in uw agenda te noteren.
Op 13 november 2021 wordt de Regionale Startdag Vastenactie Noord Nederland in de Zuiderkerk in Drachten georganiseerd.
(De Drift 46, 9203 GH) Tijdstip: 10-15.30 uur. Thema: ‘Je land is je leven’.
Deelname aan deze dag is gratis en u krijgt tevens een lunch aangeboden.
Meer informatie over het programma volgt nog in de uitnodiging.
U kunt zich alvast aanmelden (l.winter@bisdomgl.nl) maar dat kan ook na ontvangst van de uitnodiging.

Namens Vastenactie :  Peter van Hoof, Johan Compier en Petra Janssen
Namens het bisdom:  Henriët Lases, Harmen Altena en Agaath Erich 

vasten

 


Gewijzigd dd: 28-08-2021

NIEUWE PAROCHIEWEBSITE IN DE MAAK

In een eerder parochieblad de oproep aan wie de kennis heeft van en het leuk vindt om een compleet nieuwe website te bouwen voor onze Goede Herder Parochie.
Onze website, die al jaren online is, is technisch door de tijd ingehaald. Dat geldt ook voor de indeling, opmaak en informatie.
Drie informatiestudenten van Stenden hebben de uitdaging opgepakt. Daar zijn wij heel blij mee.
Twee van hebben geen binding met onze parochie, dus nog mooier dat zij er toch aan willen werken.
De websitebouwers zijn Twan Verdel, Bram Gerrits en Jochem Brands.

Het bouwen, en daarna het invullen, van een website kost tijd.
Te zijner tijd kunt u het werk van de drie mannen op het internet zien. De nieuwe website wordt ook geschikt voor tablet en smartphone.
Afbeeldingen op het internet zijn gebonden aan wettelijke regels. Bij invulling van de nieuwe website maken we dankbaar gebruik van de foto’s die in de loop van coronatijd door Bennie Wolbers en de pastoor gemaakt zijn. Daarnaast is ons gebruik toegestaan uit de fotocollectie van Diana Nieuwold, kerkfotograaf en adviseur op het gebied van communicatie en public affairs te Hoogeveen.
Daarnaast foto’s uit het eigen parochiearchief en van een enkele particulier, met toestemming.
De nieuwe website gaat samen met de invoering van nieuwe emailadressen!
Die gaan allemaal eindigen met dezelfde ‘extensie’, het emailadres na het @.
Dat om meerdere redenen:

* Het bevordert bereikbaarheid van groepen en personen, die zijn dan direct per mail te bereiken zonder publicatie van hun privé emailadressen,
* Waar geen privé emailadressen worden gebruikt, die bij wisseling van provider kunnen veranderen, vraagt dat ook minder onderhoud aan de website.
* Bij wisseling van de vrijwilliger gaat geen digitaal archief verloren, dat anders in een privé mailbox zou achterblijven.
*Het maakt naar buiten toe helder dat we samen De Goede Herder Parochie vormen.

Vrijwilligeners groepen die een nieuw parochieel emailadres gaan krijgen worden te zijner tijd geïnformeerd.


Gewijzigd dd: 28-08-2021

OKTOBER: HET ROZENKRANSGEBED

rozenkransIn september de vooraankondiging dat in de maand oktober (vanouds toegewijd aan het rozenkransgebed) op twee kerklocaties de rozenkrans wordt gebeden. Voorafgaand aan de weekdag Eucharistie.

Maandag    18.30 u   O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen, Kerkweg 124, 7887 BJ Erica
Dinsdag      09.00 u   H. Franciscus van Assisi, De Schanswal 2, 7823 TJ Emmen

Het bidden van de rozenkrans gaat met het gedenken van geloofsgeheimen.
Dat 'geheim' mag u opvatten als 'mysterie', een samenvatting van het Evangelie.
Tijdens het bidden wordt iemand zich meer en meer bewust van de Blijde Boodschap.
Dat iemands gedachten tijdens het gebed afdwalen, is eigen aan het gebed.

 

 


Gewijzigd dd: 28-06-2021

EVEN VOORSTELLEN: STAGIAIR JOHANNES JAKOBS

JohJakobsMijn naam is Johannes Jakobs. Ik ben in 1978 geboren in Meppel.
Mijn wiegje heeft gestaan in een koloniehuisje in Wilhelminaoord tegenover de ‘H. Johannes’ kerk.
In die kerk hebben mijn ouders mij laten dopen. Nog voor de eerste communie stond ik als misdienaartje achter het altaar waar ik niet overheen kon kijken.
Naast mij kon ik toen wel zien wat de priester deed en zei.
Deze mysterievolle handelingen en woorden gaven mij een gevoel deel te nemen aan iets heel bijzonders.
Het geloof is blijvend een belangrijke rol gaan spelen in mijn leven. Na het vormsel speelde ik met het idee om mijzelf te oriënteren op het leven in een klooster.
Jarenlang ben ik het Franciscanen klooster in Megen in en uit gelopen. Uiteindelijk ben ik daar ook als postulant gaan wonen. Toch bleef er in mij ook het verlangen vader te willen zijn. Deze twee prachtige roepingen konden niet samen gaan.
Het bleek inderdaad dat de roeping tot het huwelijk de echte was. Diana en ik zijn getrouwd in 2004 en we hebben drie kinderen gekregen, Daniel (15 jaar), Hannah (13 jaar) en Nathan (10 jaar).
In mijn opleidingskeuzes heb ik altijd gekozen voor een richting die iets met de zorg te maken had. Zodoende kon ik met mijn diploma Sociaal Pedagogisch Werker aan de slag in de gehandicaptenzorg. Na jaren werken met jongeren kwam ik uiteindelijk bij de oudere, vaak meervoudig, gehandicapten. Dit werk gaf mij de kans om het leven van vele mensen mee te mogen beleven en te begeleiden. Ik mocht een steun en toeverlaat zijn in hun vaak ingewikkelde leven.

Ondanks dit mooie en goede werk bleef er iets sluimeren in mij, een soort gevoel dat er nog iets anders was, een andere roeping.
Op een goede dag kwam Diana met een foldertje thuis van de Priester en Diaken Opleiding Bovendonk.
Toen ik de voorkant van deze folder had gezien wist ik wat ik moest gaan doen.
In 2017 kreeg ik van monseigneur van den Hout, toen onze nieuwe bisschop, de vraag om aan de opleiding tot diaken te beginnen.
Na vier jaar deeltijd studeren, twee keer in de maand een weekend naar Bovendonk, werken in de zorg en het zorgdragen voor een opgroeiend gezin is de tijd aangebroken dat ik aan de stage mag beginnen.
Ik kijk vreugdevol en met enthousiasme uit naar deze stageperiode.
Graag wil ik u allemaal ontmoeten in de komende twee jaar.

Johannes Jakobs


Gewijzigd dd: 28-06-2021

EVEN VOORSTELLEN: RENÉ WOUTERS

RWoutersIk ben René Wouters,  getrouwd en heb twee dochters.
Ik ben geboren in Beek, in het katholieke zuiden.
Na mijn middelbare school ben ik, na een zevenjarige studieperiode in Leuven (België), in Maastricht opgeleid tot internist.
In die hoedanigheid heb ik van 1995 tot 2019 gewerkt in het Scheperziekenhuis Emmen.

Nu geniet ik van veel vrije tijd. Tijd die ik ook wil besteden aan waardevolle en zinnige zaken.
Opgegroeid in een katholiek gezin waarbij ik in mijn jeugd misdienaar ben geweest, heeft ervoor gezorgd dat het geloof in mijn verdere leven altijd een rol heeft gespeeld.
Toen ik werd benaderd om toe te treden tot het parochiebestuur als vice-voorzitter heb ik dan ook met een volmondig ja geantwoord.
Ik hoop op een prettige en vruchtbare samenwerking met de pastores, andere bestuursleden, locatieraden en alle overige vrijwilligers die zich inzetten voor de Goede Herder Parochie.
Het doel is om na deze (ook voor de kerk) zware coronaperiode, een levendige en gezonde parochie in stand te houden, waaraan ik graag een steentje wil bijdragen.


Gewijzigd dd: 28-06-2021

‘KATHOLIEK ZO GEK NOG NIET’, BASISCURSUS 2021 IN ERICA

Voor wie (opnieuw) kennis wil maken met het katholieke geloof

Als het coronavirus de boel niet opnieuw in het honderd stuurt… dan start in september 2021 toch écht de geloofscursus 'Katholiek, zo gek nog niet'.
Deze basiscursus omvat 10 avonden en is opgezet voor niet katholieken die willen ontdekken waar katholieken voor gaan en voor wie katholiek is maar het geloof wil herontdekken of spiritueel verdiepen.
De cursus biedt kennismaking met en een verdieping van het katholiek geloof, om geestelijk te groeien.
De cursus kan (!) afgesloten worden met het Doopsel of als u in een andere kerk bent gedoopt met het Vormsel.
Deelname verplicht echter tot niets.
De cursus behandelt o.a. de schepping (verhouding geloof en wetenschap), de roeping van Abraham en die van ons, Gods Menswording in Jezus van Nazareth, Jezus’ inzet en offer, de sacramenten en natuurlijk de liturgie.

De cursus wordt gegeven door pastoor P.J.J. Stiekema.
De cursus is woensdag om 20.00 uur in de parochiezaal, Kerkweg 122, 7887 BJ Erica en gepland voor de data 15/9, 29/9, 13/10, 27/10, 10/11, 24/11, 8/12, 22/12, 19/1 en 26/01.
De ingang van de parochiezaal is te vinden tussen kerk en pastorie.
U kunt zich opgeven bij pastoor Stiekema: p.j.j.stiekema@gmail.com.


Gewijzigd dd: 28-06-2021

BERICHT VAN DE WERKGROEP VOOR DE MISSIE

Medische zorg voor de meest kwetsbaren in Kenia
Op 28 en 29 augustus 2021 vindt de MIVA-collecte plaats in de katholieke kerken. Dit jaar vraagt stichting MIVA aandacht voor de medische zorg van de meest kwetsbaren in Kenia.
De bestemming van pionier Duncan

Duncan is 41 jaar. Hij is directeur van een gezondheidscentrum in Kajiado, Kenia.
Opgezet in 1979 om kinderen met een handicap te helpen. Inmiddels uitgegroeid tot een centrum met een kliniek en een school.
Een auto is onmisbaar voor Duncan. Duncan: “Het is belangrijk om mensen te blijven bezoeken. Juist in de afgelegen gebieden. Vervoer is daarbij onmisbaar.”

Hulp gericht op de toekomst
Duncan: “Er is een volledige kliniek voor basiszorg, kraamzorg en oogzorg. Daarnaast geven we fysiotherapie en maken we protheses en hulpmiddelen op de orthopedische afdeling.” Buiten de kliniek loopt een sociaal programma. Specialisten gaan langs bij ouders, op zoek naar kinderen die er baat bij hebben als ze worden opgenomen in het centrum. “Wij willen niet alleen het kind helpen, maar ook de ouders. Zorgen dat zij een inkomen hebben. Dan heeft het kind een goede plek om naar terug te gaan als het geholpen is in ons centrum.”

Auto onmisbaar
Kajiado County is een ruig gebied dat 22.000 vierkante kilometer groot is. Veel wegen zijn slecht. Maar het is te belangrijk om mensen te blijven bezoeken. Juist in de afgelegen gebieden. Daarom is een auto onmisbaar voor Duncan. Duncan: “Het liefst wil ik nog veel meer mensen helpen. En tijdens de corona-pandemie kunnen we met de auto ook eten en beschermingsmiddelen brengen.”

Over MIVA
In veel landen zijn basisvoorzieningen als gezondheidszorg en onderwijs onbereikbaar voor de meest kwetsbaren. Gelukkig zijn er lokale mensen die zich inzetten om anderen te helpen. MIVA ondersteunt deze mensen met onmisbare vervoers- en communicatiemiddelen.
Ook in onze parochie zal er in het weekend van 28 en 29 augustus een extra collecte zijn voor de MIVA.


Gewijzigd dd: 06-07-2021

JONGERENPLATFORM: Startactiviteit

JONGERENOp 29 augustus 2021 organiseren wij de startactiviteit van 2021-’22.
We beginnen om 12 uur met de eucharistieviering in Beilen, waarna we lunchen en ’s middags gaan klimmen in het klimbos van Veenhuizen!

Kosten voor deelname is €10,-  pp., dit is inclusief de lunch.

Adres in Beilen: Hekstraat 40, 9411 NH
Adres in Veenhuizen: Meidoornlaan 40, 9341 AP
Opgeven kan via onderstaande link:
  https://forms.gle/gdUKrJV12BAdYgqC8

 

 

 

 Gewijzigd dd: 06-03-2021

VERHALEN OVER FRANCISCUS

Veel verhalen doen de ronde over de heilige Franciscus. In een kloosterweekend gaan we ons onderdompelen in de verhalende traditie die is ontstaan rond de heilige van Assisi. We proberen te ontdekken waarom de verhalen over hem nog steeds de moeite
waard zijn om door te vertellen.

Lees verder via onderstaande koppeling

lees


Gewijzigd dd: 28-06-2021

VAN DE BESTUURSTAFEL

Begin juni, tijdens een broeierige zomeravond, kwam het bestuur bijeen.
Een bijzondere vergadering deze keer na ruim een jaar corona-crisis.

Licht aan het einde van corona-tunnel
Na ruim een jaar aan vele strenge coronaregels worden de komende tijd de regels versoepeld. Dit betekent dat er meer gelovigen bij een viering aanwezig mogen zijn.
In de kerk is een mondkapje niet wettelijk verplicht maar de bisschoppen vragen dringend  wél een mondkapje in de kerk te dragen en deze alleen af te doen bij het ontvangen van de heilige communie.
Reservering blijft voor weekendvieringen verplicht. Voor eucharistie op weekdagen is reservering niet nodig.

Tijdens het overleg werd natuurlijk ook de jaarrekening van vorig jaar besproken. Onder het menu Financiën leest u inhoudelijk meer over de jaarrekening 2020. Natuurlijk zijn veel inkomsten gemist door de coronacrisis.
Wel was het bijzonder dat de giften via de digitale weg zijn gestegen, en dat de opbrengst van de kaarsen bij Maria- of Heiligenaltaren is toegenomen.
Mensen hebben toch behoefte aan een plaats voor rust en gebed, een hoopvol signaal. In het verlengde van de jaarrekening zijn de kerkelijke tarieven aangepast.
Als de samenleving minder coronabeperkingen heeft zijn we van plan iets met kindercatechese op te zetten.
Daarnaast een Engelstalige catechese voor heel Drenthe voor gelovigen die geen Nederlands spreken.
Die zijn er ook!

Bestuurslid wissel
Dan komt het moment dat Hermien Plas-Kerperien afscheid neemt als bestuurslid in de functie van vice-voorzitster.
Zo’n acht jaar geleden toen er sprake was van de fusie van de vier locaties was ze erbij. De fusie was een avontuurlijke reis die over vele heuvels en door diepe dalen ging.
Hierna heeft ze twee periodes in het parochiebestuur gediend met veel passie.
Hermien, nogmaals namens de hele parochie en het bestuur “Tot ziens, en bedankt voor je inzet en inbreng”.

Haar plek wordt ingenomen door René Wouters.
Hij zal zichzelf voorstellen door middel van een artikel in ons parochieblad Het Vierluik.
“Welkom, en fijn dat je aan de bestuurstafel wilt aanschuiven”.

Begin van de…
Deze maand begint de zomer. Laten we hopen op mooi weer en veel zon. Dat de kerkdeuren zich wijd openen en elk zonnestraaltje (lees: parochiaan en wie maar wil) welkom heten.

Namens het parochiebestuur, Cor Siekman


Gewijzigd dd: 01-03-2021

UITSTEL COMMUNIECATECHESE 2021

Op het moment dat dit artikel wordt geschreven zijn de basisscholen juist weer geopend.
In Nederland gelden nog steeds strikte maatregelen om de coronapandemie te beteugelen: een lockdown, een avondklok, thuis nauwelijks bezoek mogen ontvangen, niet in groepen mogen samenkomen.
Daarbij is het hopen dat een derde besmettingsgolf ons bespaard blijft.

Gelet op de huidige ontwikkelingen is, gehoord het parochiebestuur, besloten de catechese voor de eerste heilige Communie dit voorjaar niet te starten.
Door alle beperkingen zijn we nog niet eens in staat om een ouderavond te organiseren!
Waar de communiecatechese niet kan beginnen vervallen logischerwijze ook de vieringen van de eerste heilige Communie die gepland stonden in de maanden mei en juni.
Mocht de situatie verbeteren dan zullen we de catechese en bijbehorende kerkelijke vieringen alsnog plannen.
Vervelend, teleurstellend is het maar dit hebben we als parochie niet in onze macht.


Gewijzigd dd: 01-03-2021

AMBULANCEPROJECT HAITI

Het St. Damiën ziekenhuis heeft onze hulp gevraagd. Het ziekenhuis dat we al zovele jaren helpen, waar we met z'n allen voor gefietst hebben.
Op dit moment hebben ook zij last van alle coronamaatregelen en het valt niet mee om volop hulp te blijven bieden.
Het St. Damiën kinderziekenhuis is het enige kinderziekenhuis in Haïti.
Het ziekenhuis staat in Tabarre, een buitenwijk van Port-au-Prince en is de plek waar de allerarmste kinderen en moeders worden geholpen. Op dit moment heeft het ziekenhuis dringend een ambulance nodig. Alleen dan kunnen ze elk kind hulp bieden bij noodgevallen.
Op dit moment worden er gewone auto’s gebruikt, maar daarin ontbreekt uiteraard alle medische apparatuur en ook hygiëne is ver te zoeken. De wegen zijn slecht begaanbaar en in crisistijden of bij ongeregeldheden is een ambulance het enige voertuig dat "mag" rijden.
De noodzaak is groot! Daarom heeft het kinderziekenhuis ons dringend gevraagd te helpen bij de aanschaf van een speciale ziekenwagen, die volledig is uitgerust én bestand tegen de vaak slechte wegen in Haïti. Deze ambulance kopen wij in Nederland en verschepen wij vervolgens, via de haven van Rotterdam, naar Haïti.
Op onze rekening voor Haïti stond nog een mooi bedrag omdat er nog altijd mensen zijn die doneren voor onze kinderen in Haïti.
Voor € 50.000,- kunnen we het kinderziekenhuis een ambulance geven die ze zo hard nodig hebben. Ik heb nu  €1200,- overgemaakt voor de ambulance.
Het zou prachtig zijn als het overige geld gauw bij elkaar komt. Nu moeten de ouders nog uren lopen om bij het ziekenhuis te komen en heel vaak zijn ze te laat als ze aankomen. Met een ambulance kunnen ze veel sneller op de plek van bestemming komen en dus veel sneller hulp bieden. We hebben op dit moment bijna € 40.000,- bij elkaar.
Dank voor uw donatie!
Mocht u nog willen doneren voor dit prachtige doel: reknr.NL21 RBRB 0919546463 o.v.v. project Haïti.

Vriendelijke groet, Jeanet Teuben


Gewijzigd dd: 02-02-2021

LOCKDOWN: ‘KATHOLIEK ZO GEK NOG NIET’, UITGESTELD IN ERICA

Voor wie (opnieuw) kennis wil maken met het katholieke geloof
Als coronamaatregelen de boel niet in het honderd sturen… Zo begon de aankondiging van de basiscursus ‘Katholiek, zo gek nog niet’ die in januari 2021 in Erica van start zou gaan.
Verlenging van de landelijk lockdown maakt start van de cursus eventjes onmogelijk. Zodra we weer mogen samenkomen, gaan we alsnog van start. We proberen dan aansluiting te zoeken bij de woensdagavonden die al zijn vastgesteld.
Uitstel is vervelend…. maar (!) biedt ook gelegenheid om u alsnog aan te melden!

De cursus omvat 10 avonden en is opgezet voor niet katholieken die willen ontdekken waar katholieken voor gaan en voor wie katholiek is maar het geloof wil herontdekken of spiritueel verdiepen.

De cursus wordt gegeven door pastoor P.J.J. Stiekema


Gewijzigd dd: 02-02-2021

HUISBEZOEK EN ZIEKENZALVING IN CORONATIJD

Individueel huisbezoek wordt ook in dit tijdperk gedaan. Uiteraard met desinfecteren van de handen en de fysieke afstand van 1,5 meter.
Er is één restrictie: mensen moeten er expliciet om vragen!

Iemands huisquarantaine wordt niet ongevraagd doorbroken.
Er zijn dus geen spontane huisbezoeken.
Waar huisbezoek, op verzoek, nog steeds wordt gedaan geldt ook dat het sacrament der zieken beschikbaar is.


Gewijzigd dd: 09-12-2020

HELP UW PAROCHIE DE CORONATIJD DOOR: ACTIE KERKCOLLECTE!

Vanaf maart tot en met mei kon in onze vier kerken niet worden gecollecteerd.
Vanaf 1 juni jl. kon er weer gevierd worden maar met een beperkt aantal gelovigen.
Naast ongemak dat we de eucharistie niet konden meevieren, en veel parochianen om zeer begrijpelijke redenen nog niet aan de vieringen durven deelnemen, droogden ook de collecte-inkomsten op.

Normaal is de totale jaaropbrengst van de collectes zo’n € 35.000.
Omdat het collectemandje niet rond mag gaan tijdens de viering staat het passief bij de in- en uitgang. Soms en bij kerkelijke uitvaarten helaas meestal gepasseerd door het beperkt aantal bezoekers. We hebben onderzoek gedaan naar contactloos collecteren in de kerk maar daarvan wegen de kosten nauwelijks op tegen de baten.
We zullen de gebruikelijke en noodzakelijke collecte-inkomsten voor een heel belangrijk deel missen.
We schatten dat de collecte-inkomsten dit jaar € 25.000,- lager zijn dan normaal.

Ook een andere substantiële inkomstenbron is zo goed als opgedroogd: inkomsten uit belegging van geldmiddelen (dividenden en rente). Dit alles betekent voor 2020 een forse schadepost.
We hebben wel extra onkosten om te voldoen aan de coronavoorschriften: ontsmettingsmiddel, merkmateriaal, hoestschermen, mondkapjes, enz.
Gelukkig werden ook inkomsten verkregen van parochianen, die een extraatje overmaakten. Dank u wel daarvoor!

Als parochie hadden we financieel al een fors structureel tekort. Voordat het virus explodeerde was het bestuur begonnen dat tekort te dichten. Een creatieve werkgroep bedacht activiteiten om extra inkomsten te genereren. Door het coronavirus moeten die extra fondswervende activiteiten al direct in de wachtstand.

U begrijpt dat de financiën van de hele parochie flink onder druk staan.
Daarom doen wij een beroep op u: om uw parochie deze maand december financieel een steuntje of steun in de rug te geven.
Om de schade voor de parochie zoveel mogelijk te beperken: met elkaar kunnen we heel wat bereiken om onze mooie parochie financieel overeind te houden.
U kunt denken aan het bedrag dat u anders met Kerstmis aan de collecte zou hebben gegeven, of het totaalbedrag dat u anders in deze hele coronatijd aan collectes zou hebben gegeven. Misschien wel een bedrag dat u deze maand overhoudt of het bedrag dat u nog nodig hebt om fiscale aftrekbaarheid van giften te bereiken of….. u verzint zelf iets dat bij u en uw mogelijkheden past.
Als u - voor welke bedrag dan ook - meedoet zijn wij u hiervoor zeer dankbaar.

U kunt uw bijdrage, o.v.v. corona-kerstcollecte, storten op een van de volgende bankrekeningen

Alle rekeningen staan op naam van RK parochie de Goede Herder:

Locatie H. Franciscus van Assisi:                NL27 RABO 0317 0158 42
Locatie OLVrouw Onbevlekt Ontvangen:    NL65 RABO 0114 5003 04
Locatie H. Gerardus Majella:                     NL07 RABO 0317 0161 05
Locatie H. Paulus:                                    NL11 RABO 0368 4602 74
Of 
Centrale parochiekas:                              NL13 RABO 0317 0480 07


Gewijzigd dd: 22-12-2020

MANDEN VOOR VOEDSELBANK DE HELPENDE HAND

In Nederland leven circa 1.000.000 mensen onder de armoedegrens.
Vrijwilligers bij de voedselbanken delen elke week eten uit aan mensen die dat het hardste nodig hebben.
Bedrijven, instellingen, overheden en particulieren helpen met geld, voedsel en diensten.

Ook in Emmen en omgeving zijn mensen afhankelijk van de voedselbank.
In de H. Pauluskerk staan in de kerk rieten manden, voor uw bijdrage aan De Helpende Hand, een plaatselijke voedselbank.
Zorg voor de minderbedeelden is voor christenen geen vrijblijvende zaak.
Het is Jezus’ opdracht! Het is dan ook goed te zien dat mensen hun bijdrage deponeren.

Dank daarvoor!


Gewijzigd dd: 09-12-2020

MAILADRESSEN VAN VRIJWILLIGERS, ANDERE PAROCHIANEN EN BELANGSTELLENDEN

Waar coronamaatregelen veranderen informeren we u via ons parochieblad en onze website http://www.rkemmen-erica.nl/.
Soms zijn veranderende coronamaatregelen op heel korte termijn. Waar niet iedereen de website regelmatig bezoekt is (interne) mailing handig als extra communicatiemiddel.
Een digitale muurkrant.
Voor verzending van de digitale nieuwsbrief beschikken we over ruim 500 mailadressen.
Dat zijn lang niet alle mailadressen van onze parochianen. Hebt u mailadressen van vrijwilligers en/of andere parochianen of belangstellenden die de digitale nieuwsbrief willen ontvangen? Wilt u die mailen aan het locatiesecretariaat?

Voor de locatie OL Vrouw Onbevlekt Ontvangen, Erica: rkkerk-erica@hetnet.nl.
Voor de locatie H. Gerardus Majella, Barger-Oosterveld: stgerardus@hetnet.nl.
Voor de locatie H. Paulus, Emmen: pauluskerk.emmen@outlook.com.
Voor de locatie H. Franciscus van Assisi, Emmerschans: fr.assisie@planet.nl.

Dan kunnen aangereikte adressen – onder toepassing van de bekende AVG – aan het mailbestand worden toegevoegd. Dit bestand wordt met niemand gedeeld. Hebt u geen behoefte aan deze mailing: laat het de afzender weten en uw mailadres wordt verwijderd.

 


Gewijzigd dd: 19-10-2020

bisdom

Mgr. Van den Hout:  ’De kracht zit van binnen’

Videoboodschap Nederlandse bisschoppen voor gelovigen in coronatijd

Het aantal coronabesmettingen is begin oktober schrikbarend opgelopen. Dat heeft ook consequenties voor de kerken.
Vrijdag 9 oktober zijn parochies en religieuze gemeenschappen gevraagd om terug te schalen naar dertig aanwezigen bij hun vieringen. In deze moeilijke tijd, vol onzekerheid door het besmettingsrisico van Covid-19, spreken de bisschoppen van de zeven bisdommen en de bisschop van het militair ordinariaat een woord van bemoediging in een nieuwe video op katholiekleven.nl. In de videoboodschap spreken ze zich persoonlijk uit over gelovig omgaan met de risico’s en beperkingen opgelegd in de Coronacrisis.

Elke  bisschop kiest zijn eigen bewoordingen en verwijst naar een inspiratiebron in het Evangelie. Bisschop Ron van den Hout benadrukt  het belang van de innerlijke houding tegenover druk van buiten en is aangemoedigd door het Evangeliewoord van Jezus voor de blinde van Jericho die Hij genezen heeft : ‘’Uw geloof heeft u gered.’’

‘’Laten we ons niet te zeer bedreigen door wat van buitenaf komt’’, zegt mgr. Van den Hout, ‘’ook al is dat heel massief, best heel bedreigend en best heel schadelijk. (…..). Het bedreigt  onze gezondheid. Ook  het kerkelijk leven wordt geschaad.  Het geloof van mensen kan geschaad worden. Maar de kracht van het niet-beschadigd-worden zit van binnen:  Jouw geloof heeft je gered.  Onze kracht zit van binnen.’’

De videoboodschap is gemaakt door Katholiek Leven.nl.  De volledige video is te vinden op internet via:  https://www.rkkerk.nl/bisschoppen-spreken-woord-van-bemoediging-met-het-oog-op-tweede-coronagolf/

 


Gewijzigd dd: 15-10-2019

WERKGROEP VOM (Vrede, Ontwikkeling en missie)

We komen vier keer per jaar samen omdat we de Vastenaktie, de Vredesweek, Missio en de Adventsactie altijd samen voorbereiden.
Verder zijn we natuurlijk in onze eigen parochie werkzaam en aanspreekpersoon voor missiezaken.
Momenteel is het zo dat we de volgende VOM-leden hebben:
in Erica: Ada van Geel en Gre Knegt,
in Barger-Oosterveld: Tiny Schulte,
in Emmerschans: Ria Hoebe en
in Emmen-centrum: Ingrid Kraan.


Namens de gezamenlijke VOM-groepen,

Ingrid Kraan-Jordens