RK De Goede Herder parochie
Emmen en Erica

Nieuws algemeen


Gewijzigd dd: 23-05-2019

DOORDEWEEKSE VIERINGEN TIJDENS DE VAKANTIEPERIODE

In verband met de vakantieperiode zijn de doordeweekse vieringen als volgt:
- vanaf donderdag 27 juni tot en met donderdag 29 augustus geen vieringen
   door de week
- de vieringen in De Holtingerhof op vrijdagavond 19.00 uur gaan ook tijdens de
   vakantieperiode gewoon door. Iedereen is daar van harte welkom!
- de ouderenviering in Erica op vrijdag 5 juli 9.30 uur gaat niet door.
- de ouderenviering in Erica op vrijdag 2 augustus zal wel gewoon plaats vinden.

 


Gewijzigd dd: 01-07-2019

VERTREK PASTOOR BUTER

In de weekendvieringen van 22 en 23 juni 2019 is de volgende brief voorgelezen:

Geachte parochianen van de parochie De Goede Herder,

Sinds het vertrek van mgr. De Korte in 2016 en de benoeming van mgr. Van den Hout hebben er geen grote wisselingen plaatsgevonden in de pastores. Mgr. Van den Hout heeft eerst de pastores willen leren kennen voordat hij in kon stemmen met een mogelijke verplaatsing van de pastores. In de afgelopen  maanden hebben er gesprekken plaats gevonden met de betreffende pastores. Na hun instemming is er gesproken met de toekomstige collega's waarmee de nieuwe pastoor mag samenwerken. Toen ook daar positief werd gereageerd hebben er gesprekken  plaatsgevonden met delegaties van de betreffende parochiebesturen. Ook deze gesprekken zijn uitermate plezierig en positief verlopen.

Nu kunnen wij u laten weten dat pastoor A.G. Buter met ingang van 1 september a.s. uw parochie zal verlaten en een nieuwe benoeming zal krijgen in de parochie Heilige Norbertus te Hoogezand, Nieuwe Pekela, Oude Pekela, Veendam en Winschoten. Namens de bisdomstaf dank ik pastoor Buter heel hartelijk voor het vele wat hij voor uw parochie heeft kunnen en mogen betekenen en wens hem alle goeds en Gods rijkste zegen voor zijn nieuwe benoeming.

Per dezelfde datum zal de bisschop pastoor P.J.J. Stiekema benoemen tot de nieuwe pastoor  van uw parochie De Goede Herder. Pastoor Stiekema is 57 jaar en thans werkzaam in de parochie Sint Vitus te Leeuwarden, Irnsum, Oosterwierum, Warga en Wytgaard.
Nadere informatie omtrent het afscheid van pastoor Buter en de installatie van pastoor Stiekema zal door het parochiebestuur bekend gemaakt gaan worden.
Ik wens pastoor Stiekema samen met pastoraal werkster drs. J.B.Z. Lange, samen met het parochiebestuur, de locatieraden en u allen een goede en vruchtbare samenwerking toe.

Hartelijke groet,
Peter H.H. Wellen
Vicaris-generaal / hoofd personeelszaken


Gewijzigd dd: 01-07-2019

VAN DE BESTUURSTAFEL

Vergadering in de Sint Franciscus kerk

De vergadering vond deze keer plaats in Emmerschans.
Bij aanvang van de vergadering was ook een afvaardiging van de locatieraad aanwezig. Altijd een prettig moment om samen de gang van zaken in de betreffende locatie en parochie door te nemen. De raad stak enthousiast van wal. De afgelopen periode waren er leuke zaken te melden.

lees

 


Gewijzigd dd: 02-07-2019

15 AUGUSTUS
MARIA TENHEMELOPNEMING viering in Barger Oosterveld

Op zaterdag 10 augustus 2019 om 18.00 uur begint de plechtige eucharistieviering in de kerk met aansluitend de Mariaprocessie door het kerkenbos. De route gaat via het kerkhof, de Blokhut, waar de Blaaskapel “De Volharding” enkele liederen speelt en langs het heuveltje naar de Mariakapel waar de plechtigheid wordt beëindigd

lees

 


Gewijzigd dd: 02-07-2019

MIVA KERKCOLLECTE 2019 VRAAGT AANDACHT VOOR MEISJES IN KAMEROEN

Op 24 en 25 augustus 2019 vindt de jaarlijkse MIVA-collecte in de katholieke kerken plaats.
Dit jaar vragen wij uw aandacht voor meisjes in Kameroen.
Zuster Clementine heeft een auto die ze van MIVA kreeg.
Zuster Clementine woont in Bangang, Kameroen.
De inwoners van dit gebied hebben sterk geleden aan de gevolgen van de ziekte aids. Er is een hele generatie verloren gegaan.
De kinderen van deze generatie zijn eenzaam achtergebleven zonder ouders.
Zuster Clementine trekt zich het lot van deze kinderen aan.

De achtergestelde meisjes krijgen hulp in het ontwikkelen van hun vaardigheden. In een sober klooster, geen stromend water, geen toilet, soms elektriciteit vangt Zuster Clementine deze meisjes op.  Ze krijgen naailes, computerles of leren kappersvaardigheden. Dankzij Zuster Clementine hebben zij weer kans op een mooie toekomst. Zuster Clementine: ‘Een glimlach toveren op het gezicht van de meisjes, daar doe ik het voor’.
Zuster Clementine bezoekt kansarme gezinnen en kinderen. Zij geeft ze de zorg die zo hard nodig is. De 3-jarige Marvelous is geboren met een afwijking aan haar benen. Zuster Clementine zorgde dat ze geopereerd kon worden. Met een auto van MIVA kon zij Marvelous en haar familie bereiken. In Kameroen zijn er gelukkig meer mensen als zuster Clementine. Voor hen zijn er in 2019 nog zes auto’s nodig.
Over MIVA:
In veel landen zijn basisvoorzieningen als gezondheidszorg en onderwijs onbereikbaar voor de meest kwetsbaren. Gelukkig zijn er lokale mensen die zich inzetten om anderen te helpen. MIVA ondersteunt deze mensen met onmisbare vervoers- en communicatiemiddelen.
Ook in onze parochie wordt gecollecteerd voor de MIVA. Maar omdat we dan nog vieringen volgens het vakantierooster hebben, kan de collecte in een ander weekend vallen.

 


Gewijzigd dd: 02-07-2019

ACTIVITEITEN ROND 70-JARIG BESTAAN PAULUSKERK

Het was een  mooie viering op vrijdag 24 mei 2019 ter gelegenheid van het 70 jarig bestaan van de kerk. Met vijf voorgangers, een gecombineerd koor en een “volle” kerk zal dit voor menig parochiaan een mooie herinnering blijven (zie foto met dank aan Bennie Wolbers). Dat de kerk destijds geconsacreerd is door mgr. Jan Olav Smit daar wisten de aanwezigen natuurlijk niets van,  maar na de preek van pastoor Albert Buter weten we nu allemaal wat de levenswandel van deze kanunnik van de St. Pieter is geweest! 

Na afloop van de dienst bood de Schiphorst een goede gelegenheid voor ontmoeting met de oud pastores Dorus Wubbels, Victor Maagd en Frans Wielens, de aanwezige expositie te bekijken en natuurlijk een gezellig samenzijn van parochianen onderling.

Zoals eerder vermeld in ons parochieblad hebben we in het najaar nog een paar activiteiten t.g.v. het 70-jarig jubileum van de Pauluskerk staan, dit zijn:

Noteert u deze data alvast in uw agenda, nadere informatie over beide activiteiten volgt in ons parochieblad na de zomer.
Naar aanleiding van al deze activiteiten komt het jaarlijks “Parochiefeest” (in september) te vervallen.

Een eerder genoemd optreden van het Martini  Jongenskoor uit Sneek in september kan dit jaar niet plaats vinden. We hebben wel een afspraak kunnen maken met het koor voor een optreden begin 2020 in onze kerk.

Locatieraad H. Pauluskerk


Gewijzigd dd: 03-07-2019

PARTNERVERLIES:  Ontmoetingsdag in Coevorden

 Datum: Donderdag 10 oktober 2019

Het verlies van je levenspartner is heel ingrijpend. Je leven staat op zijn kop. Je vraagt je misschien af: hoe verder alleen?
Wat maakt het leven weer de moeite waard?
Het verwerken van verlies, het hervinden van het leven zonder je partner, is voor iedereen verschillend.
Veel factoren spelen een rol. Mensen in je directe omgeving of daarbuiten proberen tot steun te zijn.

lees

Namens de werkgroep Partnerverlies,
Pastor Bernard Buit  (voorzitter)


Gewijzigd dd: 03-07-2019

STARTACTIVITEIT JONGERENPLATFORM

Op 15 september 2019 is de Startactiviteit van het Jongerenplatform in het bisdom.
We gaan nazomeren in Assen! 
Aanvang om 10.00 uur met eucharistieviering in de Maria ten Hemelopneming-kerk in Assen.
Daarna trekken we naar het strand….. Voor sport-spel-ontmoeting en veel gezelligheid.

lees


Gewijzigd dd: 29-04-2019

KERKVRIJWILLIGERS GEZOCHT VOOR DE HORST!Horst

ZIEKENCOMMUNIE: Ieder 1e vrijdag van de maand is er voor de katholieke bewoners van de Horst van 15.00 – 15.30 uur een korte viering, voorgegaan door pastor J. Lange.
We zoeken een paar vrijwilligers ter versterking De werkzaamheden bestaan uit o.a. het klaarzetten van de kopjes, cliënten ophalen van hun woonafdeling, bij de cliënten zitten tijdens de viering. Na afloop wordt met elkaar koffie/thee gedronken, de cliënten weer naar hun woonafdeling gebracht en opgeruimd. Van u wordt gevraagd dat u een goed gevoel hebt voor cliënten van de Horst en dat u in staat bent om cliënten in een rolstoel te begeleiden.
Als vrijwilliger ben je van 14.15 – 16.00 uur actief.
Informatie over de instelling op treant.nl locatie de Horst.

KERKDIENSTVRIJWILLIGER: Elke vrijdagavond is er een kerkdienst in de Horst van 19.00 – 20.00 uur. Er zijn wisselende voorgangers; de geestelijk verzorgers van Treant leiden ook af en toe een dienst. Iedereen is welkom bij deze diensten; het maakt niet uit wat iemand wel of niet gelooft. Regelmatig treedt een koor op. De zang wordt ondersteund door eigen organisten. Er zijn 4 teams. We zoeken een paar vrijwilligers ter versterking. U bent 1x per maand aan de beurt. De werkzaamheden bestaan o.a. uit het klaarzetten van stoelen, kopjes klaarzetten, cliënten ophalen van de woonafdeling, uitdelen van de liturgie (boekjes), en bij de cliënten zitten tijdens de dienst. Na afloop wordt met elkaar koffie gedronken en de zaal weer opgeruimd. Van u wordt gevraagd dat u een goed gevoel hebt voor cliënten van de Horst, kunt omgaan met eventueel andere geloofsovertuigingen en daar respect voor hebt. U bent in staat om cliënten in een rolstoel te begeleiden. De teams hebben onderling en met elkaar een goed contact. U zou heel welkom zijn!
Als vrijwilliger ben je van 18.00 – 21.00 uur actief.
Informatie over de instelling op treant.nl locatie de Horst.
Voor aanmelding kunt u contact opnemen met Klarien Woldring, coördinator vrijwilligers in de Horst, telefoonnummer 0591-228189. (Op maandag en  dinsdag, woensdagmiddag en vrijdagmorgen)

 

Ine Schilder


Gewijzigd dd: 01-04-2019kro

TV-VIERINGEN GAAN DOOR IN 2019

Op zondag 7 april hopen we de KRO weer te mogen ontvangen in Barger-Oosterveld voor de rechtstreekse uitzending van de Eucharistieviering.
Het Bernharduskoor zingt onder andere de misse Salve Regina van J.G.E. Stehle, Jesu dulcis memoria van Bernhard Kothe en het Ave Verum van Edward Elgar.
Het orgel wordt als vanouds bespeeld door Anton Lukassen.
Mogen we weer op uw ondersteuning en aanwezigheid rekenen?
Als de opnameleider het sein geeft begint de viering stipt om 10.30 uur.

Als u dan later weer thuis bent, moet u vooral niet vergeten om het geloofsgesprek te bekijken dat voor de viering is uitgezonden op “Uitzending gemist”, dat Leo Fijen heeft gehad met organist-dirigent Anton Lukassen en al enige tijd geleden is opgenomen.
Over passie in geloof en muziek.

De laatste tv-viering van dit jaar zal plaatsvinden op zondag 1 september 2019.

pastoor Albert Buter


Gewijzigd dd:18-09-2018

Pauselijke Missieweken

Wie of wat zijn de Pauselijke Missiewerken (Missio)?
Die vraag wordt ons geregeld gesteld. Maar wie kan dat nu beter uitleggen dan de Paus zelf.
In een videoboodschap vertelt Paus Franciscus waarom "zijn"  Pauselijke Missiewerken belangrijk zijn.
Nu is die videoboodschap in het Italiaans met ondertiteling in het Engels.
Echter de Nederlandse vertaling staat onder de video boodschap van de Paus.
Wie graag de videoboodschap en/of de Nederlandse vertaling wil bekijken, kan dat zien door op onderstaande link te drukken

http://missio.nl/nieuwses/paus-franciscus-over-missio/


Gewijzigd dd:11-07-2018

CURSUS SUÏCIDEPREVENTIE

In de herfst van 2018 biedt de Projectgroep Toerusting, Groningen-Drenthe, een cursus Suïcidepreventie aan.

De cursus geeft natuurlijk een inleiding op de suïcideproblematiek. O.a. komen de volgende gespreksvragen aan de orde:
       Hoe maak ik het onderwerp bespreekbaar?
       Wat zijn eigenlijk de signalen en hoe herken ik die?
       Welke vervolgstappen moet ik nemen?

De Kerk heeft een visie op suïcide en ook die komt aan de orde. Met nadruk zeggen wij dat deze cursus niet bedoeld is voor mensen die het verlies van een dierbare te verwerken hebben die overleden is t.g.v. zelfdoding.

lees


Gewijzigd dd: 27-01-2017

VOOR DE MONDIALE DAG VAN MIGRANTEN EN VLUCHTELIINGEN
BOODSCHAP VAN PAUS FRANCISCUS


Gewijzigd dd: 30-06-2014

VRAAG VAN DE WERKGROEP VOM (Vrede, Ontwikkeling en missie)
Beste mensen,

De onderlinge contacten tussen de VOM-leden zijn goed; we komen vier keer per jaar samen omdat we de Vastenaktie, de Vredesweek, Missio en de Adventsactie altijd samen voorbereiden.
Verder zijn we natuurlijk in onze eigen parochie werkzaam en aanspreekpersoon voor missiezaken.
Momenteel is het zo dat we de volgende VOM-leden hebben:
in Erica: Ada van Geel en Gre Knegt,
in Barger-Oosterveld: Tiny Schulte,
in Emmerschans: Ria Hoebe en
in Emmen-centrum: Ingrid Kraan.


Namens de gezamenlijke VOM-groepen,

Ingrid Kraan-Jordens