RK De Goede Herder parochie
Emmen en Erica

Nieuws algemeen


Gewijzigd dd: 15-10-2018

NIEUWSBULLETINS van het Bisdom

Voortaan vindt u hier informatie vanuit het Bisdom.
U kunt dit lezen door op de link te klikken. Bericht opent in een nieuw tabblad

BISDOMBERICHTEN 2018 (10-10-2018)

BISDOMBERICHTEN 2018 (27-09-2018)

BISDOMBERICHTEN 2018 (11-09-2018)


Gewijzigd dd: 10-12-2018

COLUMN BISSCHOP RON VAN DEN HOUT

Heilige Communie. Wat betekent het?

Over de Eucharistie kan vanuit vele invalshoeken gesproken worden, ook vanuit de persoonlijke beleving. Ik wil in de komende columns aansluiten bij de serie die ging over de Kerk. Vandaaruit wil ik nadenken over de Eucharistie en de heilige Communie en wil ik komen tot de vraag voor wie de heilige Communie bedoeld is en hoe we deze ontvangen.

LEES

Heilige Communie als teken

In de vorige column sprak ik over de Heilige Communie als een teken. In het dagelijks leven gebruik je een teken, als je iets duidelijk wilt maken.

LEES


Gewijzigd dd: 28-11-2018

DE BIJBEL: ‘Wat is dat voor een boek?’

Wil je meer weten over de bijbel als boek? 
Op donderdag 24 januari 2019 is in Musselkanaal een informatieve avond over het belangrijkste geschrift van onze kerk.
Over de ontstaansgeschiedenis, verschil tussen Oude en Nieuwe Testament, verschil in gebruik tussen protestantse en katholieke eredienst.
En natuurlijk je eigen vragen.
Georganiseerd door de Projectgroep Toerusting van het Vicariaat Groningen-Drenthe.
Inleiders: diaken Frans Wielens en pastoor Koos Tolboom.

Bedoeld voor iedereen actief in de liturgie en catechese en andere geïnteresseerden. 
Aanvang 20.00 uur. Locatie: Parochiehuis, Sluisstraat 78 in Musselkanaal.
Opgave tot 17 januari 2019 via Lisette Winter/Vicariaat Groningen-Drenthe,
Tel: 050 – 4065888.
E-mail: vicariaatgrdr@bisdomgl.nl.
Toegang is vrij.  


Gewijzigd dd: 24-12-2018

ONTMOETINGSDAG IN SAPPEMEER
voor mensen, die hun partner hebben verloren

De diocesane werkgroep Partnerverlies van het Bisdom Groningen-Leeuwarden organiseert elk half jaar in telkens een andere regio een Ontmoetingsdag voor mensen, die hun partner door de dood hebben verloren.
De eerstvolgende keer vindt de ontmoetingsdag plaats in Sappemeer op: donderdag 21 maart 2019 van 10.00 tot ongeveer 15.30 uur in de pastorie, Noorderstraat 154, 9611 AP Sappemeer.

meer


Gewijzigd dd: 28-11-2018kro

TV-VIERINGEN GAAN DOOR IN 2019

Onze bisschop, mgr. van den Hout, heeft ons gevraagd om ook in 2019 weer (samen met de Sint Antonius van Paduaparochie in Sneek) enkele TV-vieringen te verzorgen.
Het zullen drie vieringen zijn vanuit de H. Gerardus Majella kerk van Barger-Oosterveld:
zondag 3 februari, 7 april en 1 september 2019.
Ik ben blij dat alle vrijwilligers ter plaatse het ook leuk vinden om nog een jaar voor drie zondagen de grootste parochie van Nederland te willen zijn.
Maar bovenal reken ik op u allen om er ook in 2019 weer mooie en inspirerende vieringen van te kunnen maken!

pastoor Albert Buter


Gewijzigd dd: 28-11-2018

DATA EERSTE HEILIGE COMMUNIE 2019

De data voor de viering van de 1e H. Communie zijn in onze parochie als volgt:
- zondag 12 mei 2019: H. Gerardus Majella kerk – Barger-Oosterveld
- zondag 19 mei 2019: OLV Onbevlekt Ontvangen kerk – Erica
- zondag 26 mei 2019: H. Franciscuskerk – Emmerschans
- zondag 16 juni 2019: H. Pauluskerk – Emmen
Meer informatie over opgave en voorbereiding vindt u t.z.t. in Het Vierluik op de pagina’s van de betreffende locatie.


Gewijzigd dd: 28-11-2018

VAN DE BESTUURSTAFEL

Dan is het jaar bijna weer voorbij.
Begin november kwam het bestuur weer bijeen om diverse punten te bespreken.
Waarbij de begroting van 2019 onder de loep werd genomen. Het is geen “Halleluja, tjonge wat een mooi financieel” vooruitzicht. Zoals in eerdere Vierluiknummers opgemerkt, dalen de inkomsten en stijgen de lasten.
Ook een chronisch tekort aan vrijwilligers blijft.
Kortom een tekort aan geld en capaciteit, maar……..
Ondanks alle minder leuke vooruitzichten kunnen we ook kijken naar zaken die wel goed gingen en leuk waren, een klein overzicht:


Gewijzigd dd:18-09-2018

Pauselijke Missieweken

Wie of wat zijn de Pauselijke Missiewerken (Missio)?
Die vraag wordt ons geregeld gesteld. Maar wie kan dat nu beter uitleggen dan de Paus zelf.
In een videoboodschap vertelt Paus Franciscus waarom "zijn"  Pauselijke Missiewerken belangrijk zijn.
Nu is die videoboodschap in het Italiaans met ondertiteling in het Engels.
Echter de Nederlandse vertaling staat onder de video boodschap van de Paus.
Wie graag de videoboodschap en/of de Nederlandse vertaling wil bekijken, kan dat zien door op onderstaande link te drukken

http://missio.nl/nieuwses/paus-franciscus-over-missio/


Gewijzigd dd:11-07-2018

CURSUS SUÏCIDEPREVENTIE

In de herfst van 2018 biedt de Projectgroep Toerusting, Groningen-Drenthe, een cursus Suïcidepreventie aan.

De cursus geeft natuurlijk een inleiding op de suïcideproblematiek. O.a. komen de volgende gespreksvragen aan de orde:
       Hoe maak ik het onderwerp bespreekbaar?
       Wat zijn eigenlijk de signalen en hoe herken ik die?
       Welke vervolgstappen moet ik nemen?

De Kerk heeft een visie op suïcide en ook die komt aan de orde. Met nadruk zeggen wij dat deze cursus niet bedoeld is voor mensen die het verlies van een dierbare te verwerken hebben die overleden is t.g.v. zelfdoding.

lees

 


Gewijzigd dd: 15-01-2019

MEER DAN GELOVEN NU’

Workshop liturgisch bloemschikken: ‘de Hoeksteen van de samenleving.’

Liturgisch bloemschikken is een van de activiteiten van de groepen ‘Meer dan Geloven Nu’
Andere deelnemers zijn ook welkom. De workshop telt een maximaal aantal deelnemers van 24 personen.

lees

 

Retraite in Agnes Klooster in Thuine op 17,18 en 19 mei 2019:
‘Loslaten en thuiskomen’.

Eén keer per 2 jaar wordt voor de deelnemers van groepen ‘Meer dan Geloven Nu’ een retraite georganiseerd. Ook andere belangstellenden zijn welkom.

Dit jaar is het thema ‘Loslaten en thuiskomen.’

lees

 

Uitnodiging "Meer dan Geloven Nu" Emmen-Erica

Klik op onderstaande knop voor meer informatie

lees

 

Planning Meer dan Geloven Nu 2018-2019

In september 2018 start het nieuwe seizoen 2018/2019 voor de 2 groepen (groep Emmen en groep Erica)
‘Meer dan Geloven Nu’, die in de parochie actief zijn.
Klik op onderstaande knop voor de planning

lees

 


Gewijzigd dd:05-12-2017

OPROEP CHRISTELIJKE MEDITATIE

‘Meditatie is een weg van aandachtig zijn en oog hebben voor de werkelijkheid in al zijn facetten.
Christelijke Meditatie richt zich op de ontmoeting met God, spiegelt zich aan Jezus Christus en weet zich gedragen door de Geest.’

Voor meer informatie lees het volledige document.

          doc

Heeft u belangstelling, meldt u zich dan aan bij Gina Touw:
ginatouw@gmail.com of telnr. 0591-633056


Gewijzigd dd: 27-01-2017

VOOR DE MONDIALE DAG VAN MIGRANTEN EN VLUCHTELIINGEN
BOODSCHAP VAN PAUS FRANCISCUS


Gewijzigd dd: 30-06-2014

VRAAG VAN DE WERKGROEP VOM (Vrede, Ontwikkeling en missie)
Beste mensen,

De onderlinge contacten tussen de VOM-leden zijn goed; we komen vier keer per jaar samen omdat we de Vastenaktie, de Vredesweek, Missio en de Adventsactie altijd samen voorbereiden.
Verder zijn we natuurlijk in onze eigen parochie werkzaam en aanspreekpersoon voor missiezaken.
Momenteel is het zo dat we de volgende VOM-leden hebben:
in Erica: Ada van Geel en Gre Knegt,
in Barger-Oosterveld: Tiny Schulte,
in Emmerschans: Ria Hoebe en
in Emmen-centrum: Ingrid Kraan.


Namens de gezamenlijke VOM-groepen,

Ingrid Kraan-Jordens