RK De Goede Herder parochie
Emmen en Erica

Nieuws algemeen


Gewijzigd dd: 11-11-2021

HET LAATSTE NIEUWS OVER DE CORONA MAATREGELEN IN DE KERK (UPDATE 11-11-2021)

Gelet op het stijgend aantal coronabesmettingen is het coronaprotocol van de rooms katholieke kerk in Nederland lichtelijk aangescherpt.

Wat strikter geworden is:

  • De 1,5 meter afstandsregel wordt in de kerk weer ingevoerd. U wordt verzocht afstand te houden van personen die niet tot uw huishouding behoren.

  • Wie zich in de kerk verplaatst (bij in- en uitgaan en de communiegang) wordt gevraagd een mondkapje te dragen. Als u op uw plaats zit, staat of knielt hoeft u geen mondkapje te dragen.

Wat ongewijzigd is:

  •  Aanmelding en registratie, om de liturgie mee te vieren, is niet nodig.
  •  Kerkbezoekers hoeven geen coronatoegangsbewijs laten zien.
  •  Er is geen onderscheid tussen mensen die wel of niet gevaccineerd zijn.
  •  Volkszang is toegestaan.
  •  Koren mogen in volledige samenstelling zingen, als zij de regels van het RIVM voor koren en  zangensembles volgen. Dit betreft de opstelling (op dit moment 1,5 meter afstand en in  zigzagformatie), ventilatie, spuien enzovoort.
  •  Bij uitreiking van de Communie wordt het hoestscherm gebruikt. Wie de Communie niet op de hand  wil ontvangen kan gebruik maken van een eigen corporale, bijvoorbeeld een witte zakdoek of  tissue.

Alle basisregels blijven gelden:

* Handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog,
* Thuisblijven en testen bij klachten en zorgen voor voldoende frisse lucht in binnenruimtes.
* Rituele contactmomenten (aanrakingen) tijdens doop, vormsel, ziekenzalving, etc.   worden zoveel mogelijk beperkt.
* De regel dat er bij de vredeswens geen handen worden geschud blijft gehandhaafd.
* Biechten kan nog niet plaatsvinden in een biechtstoel.
* De regels met betrekking tot gebruik van wijwater blijven vooralsnog gehandhaafd.
   Wijwaterbakjes dienen nog leeg te zijn.
* Collectes blijven op andere wijze plaatsvinden dan met het doorgeven
   van collectemandjes/schalen dus bij de in- en uitgang, een bankoverschrijving.

De bisschoppen roepen bedienaren, vrijwilligers en gelovigen op zich te laten vaccineren.
Wij willen dat niet eisen of afdwingen, maar wel zoals paus Franciscus een dringende oproep doen.
De paus noemt vaccineren een daad van liefde: voor jezelf, voor onze families en vrienden en voor alle volkeren
’.

Gelovigen wordt uitdrukkelijk gevraagd rekening met elkaar te houden zowel bij het kiezen van een plaats als bij het lopen door de kerk.

 


Gewijzigd dd: 01-11-2021

GRIEF & JOY – Recital in de Pauluskerk

Muziek van Purcell, Schubert en Harry Bannink

Gezongen miniatuurverhalen over vreugde en verdriet, leven en dood.
Vier componisten met elk drie liederen: intense eenvoud in de barokmuziek van Henry Purcell; een mysterieuze set liederen van Franz Schubert; een vurig drietal van de Nederlandse componist Pieter van der Staak en enkele juweeltjes van Harry Bannink.
Gebracht in bewerkingen voor zang, cello en gitaar in wisselende samenstelling.

Locatie en datum: Pauluskerk Emmen, zaterdag 20 november 2021 om 15 uur.
Het concert duurt ongeveer een uur. Kaartjes à € 10,- (CJP: € 5,-) te reserveren bij Anand Blank: anandblank77@gmail.com

Voor meer info druk op onderstaande knop.

document


Gewijzigd dd: 28-09-2021

VAN DE BESTUURSTAFEL

Donkere herfstdagen met lichtpuntjes
De eerste vergadering na de vakantie. Een andere situatie dan de vergadering voor de zomervakantie. De schemering treedt vroeger in, maar in de bestuurskamer brandt volop licht. Vanavond is het de primeur voor de nieuwe voorzitter René. Naar mijn bescheiden mening een goede primeur, compliment.

Aftrap
De aftrap wordt genomen door de Parochiële Caritas Instelling (P.C.I.). De P.C.I. wil aandacht en zorg geven aan mensen in nood. Zij biedt vanuit onze parochie hulp aan de noden van individuele personen. Vorig jaar hebben ze een kledingactie gehouden. Deze bleek succesvol en de opbrengst is overgedragen aan ‘Op Stee” en ‘Leger des Heils’ die het verder verdeelden onder de behoeftigen. Aan kleding geen gebrek, wel aan vrijwilligers. Een aantal bestuursleden zal de P.C.I. verlaten omdat hun termijn er opzit. Dus als u belangstelling heeft om in de P.C.I. zitting te nemen neem dan contact op. De website van onze parochie verschaft hierover informatie en hun contactgegevens.

Nieuw
Momenteel is men bezig om de parochiewebsite te vernieuwen. Het zal een site worden waarbij de parochie meer als één geloofsgemeenschap wordt gepresenteerd. De verschillende locaties zullen ook zichtbaar blijven. Hun nieuwsberichten, activiteiten en oproepen worden hier gepresenteerd.
Wat ook nieuw is dat de stagiair Johannes Jakobs is begonnen. Hij volgt een opleiding in Bovendonk als diaken. De eerste maanden zal hij met de pastoor meelopen om te kijken, ruiken en te horen wat er zoal in een parochie gebeurt. Langs deze weg veel succes en je hoofd er goed bijhouden, maar dat zal vast geen probleem zijn.

Binnen
September de maand waarin de herfst begint. De nachten worden langer. De T-shirts worden ingeruild voor truien. In de woonkamer hangen kleren te drogen over een stoel, kletsnat van het fietsen door de regen, en buiten hoor je de wind door de bomen waaien. Je bent blij dat je binnen bent, want buiten is het koud en donker. Toch brengt deze herfst ook leuke dingen met zich mee. Reserveren voor vieringen, i.v.m. de coronamaatregelen, is niet meer nodig (wel registratie). Je bent blij dat je binnen bent……..in de kerk waar vele kaarsjes branden die licht en warmte uitstralen.*)
*) Let wel: Houdt de meest recente coronamaatregelen in acht, zoals gemeld op de site of parochieblad.

 Namens het parochiebestuur, Cor Siekman


Gewijzigd dd: 01-11-2021

ADVENTSACTIE 2021: GEZONDE START VOOR MOEDER EN KIND

Net als andere jaren organiseert Adventsactie ook dit jaar de Adventsactiecampagne. Dit jaar staat de campagne in het teken van goede en bereikbare zorg voor moeder en kind rondom de zwangerschap. Omdat helpen helpt!

Hoopvolle ontwikkelingen rond de zorg voor moeders en jonge kinderen: in 2019 was de kindersterfte gedaald tot het laagste punt ooit. Bij moeders daalde het aantal sterfgevallen met meer dan een derde ten opzicht van 1990. Het helpt dus enorm deze belangrijke, kwetsbare groep te steunen met concrete hulp en dat geeft hoop!
Hoewel dit natuurlijk mooie ontwikkelingen zijn, zijn we er nog niet. We weten nog niet wat de corona-crisis wereldwijd voor invloed heeft op de cijfers, maar los daarvan halen er jaarlijks nog altijd ongeveer 5,2 miljoen kinderen hun vijfde verjaardag niet door bijvoorbeeld longontsteking, malaria of diarree. En overlijdt er nog altijd iedere twee minuten een moeder in het kraambed.
Veel kinderen sterven door ondervoeding of door ziektes die door vaccinatie of goede hygiëne voorkomen hadden kunnen worden. Kraamvrouwen overlijden veelal aan bloedingen, hoge bloeddruk of infecties. Vrouwen die zorg krijgen van professionele verloskundigen, hebben volgens de Wereldgezondheidsorganisatie 16 procent minder kans om hun baby te verliezen en 24 procent minder kans op een vroeggeboorte.
Ondanks dat uit de cijfers – en de dagelijkse praktijk! – blijkt dat goede begeleiding en medische zorg het aantal sterfgevallen onder moeders en kinderen doet dalen, hebben wereldwijd miljoenen vrouwen nog altijd onvoldoende toegang tot goede zorg. Soms is de afstand tot een kliniek te groot of kunnen vrouwen de reiskosten niet betalen. Andere vrouwen stellen meer vertrouwen in de traditionele vroedvrouwen en vermijden begeleiding door modern opgeleide verloskundigen.

Hoe helpt Adventsactie?
Adventsactie steunt dit jaar projecten die zich richten op goede, bereikbare zorg voor moeder en kind rondom de zwangerschap, de bevalling en de periode erna. Zo steunen we in Somalië een gezondheidscentrum dat aanstaande moeders professionele geboortezorg biedt. In El Salvador steunen we een ziekenhuis dat jonge ouders leert hoe ze goed voor hun kinderen kunnen zorgen. In Gaza steunen we een medisch team dat zwangere vrouwen begeleidt voor wie de medische post te ver weg is en in Zimbabwe steunen we een opvanghuis bij een kraamkliniek, zodat zwangere vrouwen en hun echtgenoot daar veilig de bevalling kunnen afwachten.

Help Adventsactie de projecten te ondersteunen.
Tijdens de Advent wordt er elk weekend in onze kerken gecollecteerd voor de Adventsactie.
U kunt ook rechtstreeks doneren aan Adventsactie: NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie, Den Haag
www.adventsactie.nl


Gewijzigd dd: 28-09-2021

CATECHESIS IN ENGLISH LANGUAGE: ‘BEING CATHOLIC, NOT THAT CRAZY
For those who want to become acquainted with the Catholic faith.

In January 2022 the Roman Catholic Parish of De Goede Herder (the Good Shepherd) in Emmen will start a catechetical course for non-Dutch speaking: ‘Being Catholic, Not That Crazy’. In other words: to become a Catholic, not a bad idea.

englishThis basic course is designed for non-Catholics who are interested in discovering what the Catholic faith entails. It is also for those who are already Catholic but want to re-discover and deepen their faith. This catechesis offers you an introduction to and deepening of the Catholic faith, in order to grow in knowledge and spirituality. The course consists subjects as: Creation, God’s Incarnation in Jesus of Nazareth, the salvation in Jesus Christ Son of God, the Sacraments and of course the Liturgy of the Eucharist.
This catechetical course can be concluded by receiving the sacrament of Baptism, the sacrament of Confirmation and the sacrament of the Eucharist. In case you are already baptised within another Christian denomination, you can become a Catholic by receiving the sacraments of Confirmation and the Eucharist. There is no obligation to receive the sacraments at the end of the course.

The catechesis is given by Father Stiekema. The costs are € 0, -.
You can register for this course with Father Stiekema: p.j.j.stiekema@gmail.com.
The course starts at 8:00 p.m. on Tuesday at the Drieluik, Weerdingerstraat 33, 7815 SC Emmen and is scheduled for the following dates in 2022: 18/1, 25/1, 1/2, 8/2, 15/2, 22/6, 1/3, 8/3, 15/3 and 22/3.
The Drieluik is within walking distance of the train and bus station of Emmen and has parking space.


Gewijzigd dd: 28-09-2021

ALLERHEILIGEN EN ALLERZIELEN

Maandag 1 november viert de Kerk het Hoogfeest van Allerheiligen en daarna, 2 november, Allerzielen.
In onze parochie combineren we op alle vier locaties Allerheiligen en Allerzielen in één liturgie.
Overledenen van de kerklocaties Erica, Barger-Oosterveld, Emmen en Emmerschans die een kerkelijke uitvaart hebben gehad worden in de liturgie herdacht.
Zij worden met hun naam genoemd. Zo vormen wij voor Gods aangezicht samen een levende gemeenschap.
Daarbij gedenken we alle overledenen die in voorbije jaren zijn overgegaan naar het eeuwig leven bij God. Zo verbinden we de levenden van hemel en aarde.
Normaal gesproken is het op Allerzielen druk in de kerk.
Op het moment dat dit geschreven wordt, is onbekend of de 1,5 meter afstand en andere coronamaatregelen verdwijnen.
Als u naar de kerk wilt is daarom goed om eerst de website van onze parochie te raadplegen.
Om te vernemen of u zich vooraf moet aanmelden, of niet.

Nabestaanden die in het achterliggende jaar een kerkelijke uitvaart hebben gehad worden als vanouds persoonlijk uitgenodigd.
De vieringen van Allerheiligen/Allerzielen in de OLV Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Erica en in de H. Gerardus Majella te Barger-Oosterveld verplaatsen zich na de communie-uitreiking naar het parochiekerkhof.
Als u in de kerk geen plaats kon krijgen kunt u zich altijd op dat moment nog aansluiten.

2 november om 15.00 uur, grafzegen Allerzielen
Dinsdag 2 november om 15.00 uur is op de parochiële kerkhoven te Barger-Oosterveld en Erica de zegening van graven.
We verzamelen ons op het kerkhof, we lezen uit de Bijbel, bidden en zingen een lied.
Graven die ‘gemarkeerd’ zijn met een brandend graflicht worden door de pastoor of pastor met gebed en wijwater gezegend.
Het kan dus ook om het graf gaan van een persoon die al lang overleden is. Deze grafzegen staat los van de liturgie die ’s avonds in de kerk wordt gevierd.
Bij het kerkhof zullen, tegen vergoeding, graflichten verkrijgbaar zijn die u brandend op het graf van uw dierbare kan plaatsen.
Dan weet pastoor of pastor welk graf gezegend kan worden.


Gewijzigd dd: 01-11-2021

DIOCESANE RETRAITE: Paulus, een dienstknecht van Christus Jezus

Aanvankelijk was Paulus een fanatieke tegenstander en vervolger van de ‘aanhangers van de weg’, zoals de eerste christenen werden genoemd. Maar na zijn ervaring in Damascus ontpopt hij zich als een vurig verkondiger van het christelijk geloof. Hij schrijft brieven en hij doorkruist tal van landstreken en steden op zijn zendingsreizen. Toch krijgen we moeilijk een beeld van Paulus. De bronnen over hem zijn tegenstrijdig. Zijn brieven zijn na zijn dood geredigeerd. De vraag is: wat heeft hij eigenlijk zelf geschreven? Waardoor of door wie werd hij gedreven? In het weekend maken we kennis met het leven en enkele brieven van Paulus.

Begeleiding: Peter Vermaat

Datum: vrijdag 25 maart – zondag 27 maart 2022
(NB.: Als vanwege coronamaatregelen de groep niet te groot mag zijn, is een tweede mogelijkheid  maandag 28 maart  t/m woensdag 30 maart. De beslissing hierover nemen we op 22 februari a.s..)

Plaats: Klooster Thuine, Duitsland
Tijd: Aankomst 20.00 uur; vertrek 16.00 uur.

Opgave vóór 21 februari 2022 bij het Bisdom Groningen-Leeuwarden, e-mail: l.winter@bisdomgl.nl / tel. 050 – 4065888.

Meer informatie: Peter Vermaat, tel. 06 5161 9965.


Gewijzigd dd: 28-08-2021

COMMUNIECATECHESE PAULUSKERK

Door de pandemie stopte in 2020 ook de communiecatechese. Voor wie wilde werd in Erica en Barger-Oosterveld de catechese toch voltooid. Wel met wat horten en stoten door allerlei coronamaatregelen.
In een bijzondere setting werd in beide parochiekerken het feest van de eerste Communie toch nog gevierd.
In de Pauluskerk, Emmen, gebeurde dat niet omdat de traditie van koetsen voorjaarsweer vraagt.
Op hoop van zegen werd het uitgesteld naar voorjaar 2021. In dat voorjaar kwam nergens de catechese op gang.
Er was avondklok, dus geen ouderavonden. Samenkomen voor de catechese mocht ook niet. Langer wachten, op de lente van 2022 lijkt weinig zinvol.

Dit najaar biedt de Pauluskerk gelegenheid om de communiecatechese alsnog op te pakken.
Dat geldt voor de communicanten van 2020. Zij krijgen per email bericht.
Kinderen die vóór de vakantie in groep 4 zaten, afgelopen voorjaar dus de eerste Communie hadden kunnen doen, mogen zich aansluiten. Uw kind krijgt een uitnodigingsbrief als het bij de ledenadministratie bekend is en nu in groep 5 zit.
Is zo’n brief niet ontvangen dan kunt u zich altijd aanmelden bij de pastoor: p.j.j.stiekema@gmail.com.

De kinderen komen bijeen op dinsdagmiddag van 16.30 uur tot 17.30 uur in de Schiphorst, het parochiegebouw achter de parkeerplaats aan de Meerstraat op 28 september, 5 oktober, 12 oktober, 19 oktober, 9 november, 16 november, 23 november en 30 november.
In die Schiphorst zijn ook de ouderavonden: 22 september en 20 december, om 20.00 uur.

Bij huidige coronaregels zijn in de Pauluskerk zo’n 50 gelovigen toegestaan. Als er in één viering 10 communicanten zijn, zijn maximaal (!) 4 gasten per communicant toegestaan. De 50 toegestane kerkgangers zijn dan bereikt. Daarom zijn er voor de Pauluskerk twee eerste Communievieringen gepland: zondag 12 december en zondag 19 december, beide keren om 14.00 uur.

U mag een voorkeursdatum aangeven. Handig dat twee communicanten uit hetzelfde gezin op dezelfde datum de eerste Communie doen. Of die voorkeursdatum ook wordt gegund, is van veel afhankelijk. We moeten de communicanten, hoe dan ook, goed over twee vieringen verspreiden. Een voorkeursdatum is pas definitief als u dat schriftelijk van de pastoor hebt vernomen!

Mochten alle coronamaatregelen komen te vervallen dan is dat heel mooi, het maakt veel toch wat gemakkelijker. Als de regels toch van kracht blijven, zijn wij in elk geval goed voorbereid.

De communiecatechese 2021 die op onze andere kerklocaties niet doorgingen gaan in 2022 van start, als het virus niets in de war gooit.
Alleen de Pauluskerk heeft nog een ‘inhaalslag’ van 2020 tegoed.
Vandaar.

pastoor P.J.J. Stiekema


Gewijzigd dd: 20-09-2021

Aanbod cursussen Bonifatius Academie

Wij nodigen u graag uit om deel te nemen aan de volgende 2 cursussen:

* Cursus Kerk- en geloofscommunicatie. Startdag 02-10-2021
De cursus staat dit najaar (oktober – december) in het teken van praktische communicatie. Gezamenlijk werken vanuit parochies aan een multimedia productie van een Kerstspecial van het kwartaalmagazine Spreek! van het bisdom Groningen-Leeuwarden.

* De Basiscursus geloofsbelijdenis 

Inhoud en doel van deze module.
De cursist kent na deze module de basisbegrippen van de geloofsbelijdenis;
heeft zich deze begrippen eigen gemaakt en kan daarmee aan anderen inzicht geven in de kern van het geloof van de kerk.

Voor meer informatie druk op onderstaande knop.

document


Gewijzigd dd: 20-09-2021

Vooraankondiging Regionale Startdag voor Vastenactie 2022.

Om alvast in uw agenda te noteren.
Op 13 november 2021 wordt de Regionale Startdag Vastenactie Noord Nederland in de Zuiderkerk in Drachten georganiseerd.
(De Drift 46, 9203 GH) Tijdstip: 10-15.30 uur. Thema: ‘Je land is je leven’.
Deelname aan deze dag is gratis en u krijgt tevens een lunch aangeboden.
Meer informatie over het programma volgt nog in de uitnodiging.
U kunt zich alvast aanmelden (l.winter@bisdomgl.nl) maar dat kan ook na ontvangst van de uitnodiging.

Namens Vastenactie :  Peter van Hoof, Johan Compier en Petra Janssen
Namens het bisdom:  Henriët Lases, Harmen Altena en Agaath Erich 

vasten

 


Gewijzigd dd: 28-09-2021

OKTOBER: HET ROZENKRANSGEBED

rozenkrans

In oktober, toegewijd aan het rozenkransgebed, wordt op twee kerklocaties de rozenkrans gebeden. Voorafgaand aan de weekdag eucharistie.

Maandag          18.30 uur          OL Vrouw Onbevlekt Ontvangen, Kerkweg 124, 7887 BJ Erica
Dinsdag           09.00 uur           H. Franciscus van Assisi, De Schanswal 2, 7823 TJ Emmen.

Het rozenkransgebed gaat samen met het gedenken van geloofsgeheimen.
Dat 'geheim' is op te vatten als 'mysterie', een samenvatting van het Evangelie.
Tijdens het bidden wordt men zich meer en meer bewust van de Blijde Boodschap.
Dat iemands gedachten tijdens het gebed afdwalen, is eigen aan het gebed.

 


Gewijzigd dd: 28-06-2021

EVEN VOORSTELLEN: STAGIAIR JOHANNES JAKOBS

JohJakobsMijn naam is Johannes Jakobs. Ik ben in 1978 geboren in Meppel.
Mijn wiegje heeft gestaan in een koloniehuisje in Wilhelminaoord tegenover de ‘H. Johannes’ kerk.
In die kerk hebben mijn ouders mij laten dopen. Nog voor de eerste communie stond ik als misdienaartje achter het altaar waar ik niet overheen kon kijken.
Naast mij kon ik toen wel zien wat de priester deed en zei.
Deze mysterievolle handelingen en woorden gaven mij een gevoel deel te nemen aan iets heel bijzonders.
Het geloof is blijvend een belangrijke rol gaan spelen in mijn leven. Na het vormsel speelde ik met het idee om mijzelf te oriënteren op het leven in een klooster.
Jarenlang ben ik het Franciscanen klooster in Megen in en uit gelopen. Uiteindelijk ben ik daar ook als postulant gaan wonen. Toch bleef er in mij ook het verlangen vader te willen zijn. Deze twee prachtige roepingen konden niet samen gaan.
Het bleek inderdaad dat de roeping tot het huwelijk de echte was. Diana en ik zijn getrouwd in 2004 en we hebben drie kinderen gekregen, Daniel (15 jaar), Hannah (13 jaar) en Nathan (10 jaar).
In mijn opleidingskeuzes heb ik altijd gekozen voor een richting die iets met de zorg te maken had. Zodoende kon ik met mijn diploma Sociaal Pedagogisch Werker aan de slag in de gehandicaptenzorg. Na jaren werken met jongeren kwam ik uiteindelijk bij de oudere, vaak meervoudig, gehandicapten. Dit werk gaf mij de kans om het leven van vele mensen mee te mogen beleven en te begeleiden. Ik mocht een steun en toeverlaat zijn in hun vaak ingewikkelde leven.

Ondanks dit mooie en goede werk bleef er iets sluimeren in mij, een soort gevoel dat er nog iets anders was, een andere roeping.
Op een goede dag kwam Diana met een foldertje thuis van de Priester en Diaken Opleiding Bovendonk.
Toen ik de voorkant van deze folder had gezien wist ik wat ik moest gaan doen.
In 2017 kreeg ik van monseigneur van den Hout, toen onze nieuwe bisschop, de vraag om aan de opleiding tot diaken te beginnen.
Na vier jaar deeltijd studeren, twee keer in de maand een weekend naar Bovendonk, werken in de zorg en het zorgdragen voor een opgroeiend gezin is de tijd aangebroken dat ik aan de stage mag beginnen.
Ik kijk vreugdevol en met enthousiasme uit naar deze stageperiode.
Graag wil ik u allemaal ontmoeten in de komende twee jaar.

Johannes Jakobs


Gewijzigd dd: 28-06-2021

EVEN VOORSTELLEN: RENÉ WOUTERS

RWoutersIk ben René Wouters,  getrouwd en heb twee dochters.
Ik ben geboren in Beek, in het katholieke zuiden.
Na mijn middelbare school ben ik, na een zevenjarige studieperiode in Leuven (België), in Maastricht opgeleid tot internist.
In die hoedanigheid heb ik van 1995 tot 2019 gewerkt in het Scheperziekenhuis Emmen.

Nu geniet ik van veel vrije tijd. Tijd die ik ook wil besteden aan waardevolle en zinnige zaken.
Opgegroeid in een katholiek gezin waarbij ik in mijn jeugd misdienaar ben geweest, heeft ervoor gezorgd dat het geloof in mijn verdere leven altijd een rol heeft gespeeld.
Toen ik werd benaderd om toe te treden tot het parochiebestuur als vice-voorzitter heb ik dan ook met een volmondig ja geantwoord.
Ik hoop op een prettige en vruchtbare samenwerking met de pastores, andere bestuursleden, locatieraden en alle overige vrijwilligers die zich inzetten voor de Goede Herder Parochie.
Het doel is om na deze (ook voor de kerk) zware coronaperiode, een levendige en gezonde parochie in stand te houden, waaraan ik graag een steentje wil bijdragen.


Gewijzigd dd: 28-06-2021

‘KATHOLIEK ZO GEK NOG NIET’, BASISCURSUS 2021 IN ERICA

Voor wie (opnieuw) kennis wil maken met het katholieke geloof

Als het coronavirus de boel niet opnieuw in het honderd stuurt… dan start in september 2021 toch écht de geloofscursus 'Katholiek, zo gek nog niet'.
Deze basiscursus omvat 10 avonden en is opgezet voor niet katholieken die willen ontdekken waar katholieken voor gaan en voor wie katholiek is maar het geloof wil herontdekken of spiritueel verdiepen.
De cursus biedt kennismaking met en een verdieping van het katholiek geloof, om geestelijk te groeien.
De cursus kan (!) afgesloten worden met het Doopsel of als u in een andere kerk bent gedoopt met het Vormsel.
Deelname verplicht echter tot niets.
De cursus behandelt o.a. de schepping (verhouding geloof en wetenschap), de roeping van Abraham en die van ons, Gods Menswording in Jezus van Nazareth, Jezus’ inzet en offer, de sacramenten en natuurlijk de liturgie.

De cursus wordt gegeven door pastoor P.J.J. Stiekema.
De cursus is woensdag om 20.00 uur in de parochiezaal, Kerkweg 122, 7887 BJ Erica en gepland voor de data 15/9, 29/9, 13/10, 27/10, 10/11, 24/11, 8/12, 22/12, 19/1 en 26/01.
De ingang van de parochiezaal is te vinden tussen kerk en pastorie.
U kunt zich opgeven bij pastoor Stiekema: p.j.j.stiekema@gmail.com.


Gewijzigd dd: 27-09-2021

14 JANUARI 2022: JONGERENWEEKEND OP AMELAND VOOR WJD MET PAUS FRANCISCUS

Katholieke jongeren uit heel Nederland komen 14-16 januari a.s. op Ameland bij elkaar voor ontmoeting, vieringen en catechese.
Ze bereiden zich voor op de internationale Wereldjongerendagen van 2023 in Lissabon (Portugal).

WJD2021 Te gast zijn ondermeer Mgr. R. van den Hout, bisschop van Groningen-Leeuwarden, en Mgr. H. van de Hende, bisschop van Rotterdam, voorzitter van de bisschoppenconferentie. 

Twee bussen, uit Breda–Rotterdam en uit Roermond, rijden van zuid naar noord en pikken onderweg jongeren op in verschillende delen van het land.

Het is de tweede keer dat jongeren via een weekend op Ameland betrokken worden bij bezoek aan de internationale Wereldjongerendagen met Paus Franciscus.
De vorige keer bezochten zo’n 140 deelnemers WJD@HOME op Ameland.
Het weekend richt zich op 15 tot 30–jarigen.
De aanwezige bisschoppen gaan in gesprek met de jongeren en leiden eucharistievieringen in de RK Clemenskerk op Ameland.

WJD@HOME is een initiatief van Jong Katholiek, de landelijke katholieke jongerenbeweging.

Voor info en een video impressie van het vorige Amelandweekend, kijk op de website www.jongkatholiek.nl.
Contactpersoon voor katholiek jongerenwerk en WJD@HOME in het bisdom Groningen-Leeuwarden is dir:
pastor Remco Hoogma, tel. 06-11448682.


Gewijzigd dd: 06-03-2021

VERHALEN OVER FRANCISCUS

Veel verhalen doen de ronde over de heilige Franciscus. In een kloosterweekend gaan we ons onderdompelen in de verhalende traditie die is ontstaan rond de heilige van Assisi. We proberen te ontdekken waarom de verhalen over hem nog steeds de moeite
waard zijn om door te vertellen.

Lees verder via onderstaande koppeling

leesGewijzigd dd: 01-03-2021

UITSTEL COMMUNIECATECHESE 2021

Op het moment dat dit artikel wordt geschreven zijn de basisscholen juist weer geopend.
In Nederland gelden nog steeds strikte maatregelen om de coronapandemie te beteugelen: een lockdown, een avondklok, thuis nauwelijks bezoek mogen ontvangen, niet in groepen mogen samenkomen.
Daarbij is het hopen dat een derde besmettingsgolf ons bespaard blijft.

Gelet op de huidige ontwikkelingen is, gehoord het parochiebestuur, besloten de catechese voor de eerste heilige Communie dit voorjaar niet te starten.
Door alle beperkingen zijn we nog niet eens in staat om een ouderavond te organiseren!
Waar de communiecatechese niet kan beginnen vervallen logischerwijze ook de vieringen van de eerste heilige Communie die gepland stonden in de maanden mei en juni.
Mocht de situatie verbeteren dan zullen we de catechese en bijbehorende kerkelijke vieringen alsnog plannen.
Vervelend, teleurstellend is het maar dit hebben we als parochie niet in onze macht.


Gewijzigd dd: 02-02-2021

HUISBEZOEK EN ZIEKENZALVING IN CORONATIJD

Individueel huisbezoek wordt ook in dit tijdperk gedaan. Uiteraard met desinfecteren van de handen en de fysieke afstand van 1,5 meter.
Er is één restrictie: mensen moeten er expliciet om vragen!

Iemands huisquarantaine wordt niet ongevraagd doorbroken.
Er zijn dus geen spontane huisbezoeken.
Waar huisbezoek, op verzoek, nog steeds wordt gedaan geldt ook dat het sacrament der zieken beschikbaar is.


Gewijzigd dd: 09-12-2020

HELP UW PAROCHIE DE CORONATIJD DOOR: ACTIE KERKCOLLECTE!

Vanaf maart tot en met mei kon in onze vier kerken niet worden gecollecteerd.
Vanaf 1 juni jl. kon er weer gevierd worden maar met een beperkt aantal gelovigen.
Naast ongemak dat we de eucharistie niet konden meevieren, en veel parochianen om zeer begrijpelijke redenen nog niet aan de vieringen durven deelnemen, droogden ook de collecte-inkomsten op.

Normaal is de totale jaaropbrengst van de collectes zo’n € 35.000.
Omdat het collectemandje niet rond mag gaan tijdens de viering staat het passief bij de in- en uitgang. Soms en bij kerkelijke uitvaarten helaas meestal gepasseerd door het beperkt aantal bezoekers. We hebben onderzoek gedaan naar contactloos collecteren in de kerk maar daarvan wegen de kosten nauwelijks op tegen de baten.
We zullen de gebruikelijke en noodzakelijke collecte-inkomsten voor een heel belangrijk deel missen.
We schatten dat de collecte-inkomsten dit jaar € 25.000,- lager zijn dan normaal.

Ook een andere substantiële inkomstenbron is zo goed als opgedroogd: inkomsten uit belegging van geldmiddelen (dividenden en rente). Dit alles betekent voor 2020 een forse schadepost.
We hebben wel extra onkosten om te voldoen aan de coronavoorschriften: ontsmettingsmiddel, merkmateriaal, hoestschermen, mondkapjes, enz.
Gelukkig werden ook inkomsten verkregen van parochianen, die een extraatje overmaakten. Dank u wel daarvoor!

Als parochie hadden we financieel al een fors structureel tekort. Voordat het virus explodeerde was het bestuur begonnen dat tekort te dichten. Een creatieve werkgroep bedacht activiteiten om extra inkomsten te genereren. Door het coronavirus moeten die extra fondswervende activiteiten al direct in de wachtstand.

U begrijpt dat de financiën van de hele parochie flink onder druk staan.
Daarom doen wij een beroep op u: om uw parochie deze maand december financieel een steuntje of steun in de rug te geven.
Om de schade voor de parochie zoveel mogelijk te beperken: met elkaar kunnen we heel wat bereiken om onze mooie parochie financieel overeind te houden.
U kunt denken aan het bedrag dat u anders met Kerstmis aan de collecte zou hebben gegeven, of het totaalbedrag dat u anders in deze hele coronatijd aan collectes zou hebben gegeven. Misschien wel een bedrag dat u deze maand overhoudt of het bedrag dat u nog nodig hebt om fiscale aftrekbaarheid van giften te bereiken of….. u verzint zelf iets dat bij u en uw mogelijkheden past.
Als u - voor welke bedrag dan ook - meedoet zijn wij u hiervoor zeer dankbaar.

U kunt uw bijdrage, o.v.v. corona-kerstcollecte, storten op een van de volgende bankrekeningen

Alle rekeningen staan op naam van RK parochie de Goede Herder:

Locatie H. Franciscus van Assisi:                NL27 RABO 0317 0158 42
Locatie OLVrouw Onbevlekt Ontvangen:    NL65 RABO 0114 5003 04
Locatie H. Gerardus Majella:                     NL07 RABO 0317 0161 05
Locatie H. Paulus:                                    NL11 RABO 0368 4602 74
Of 
Centrale parochiekas:                              NL13 RABO 0317 0480 07


Gewijzigd dd: 22-12-2020

MANDEN VOOR VOEDSELBANK DE HELPENDE HAND

In Nederland leven circa 1.000.000 mensen onder de armoedegrens.
Vrijwilligers bij de voedselbanken delen elke week eten uit aan mensen die dat het hardste nodig hebben.
Bedrijven, instellingen, overheden en particulieren helpen met geld, voedsel en diensten.

Ook in Emmen en omgeving zijn mensen afhankelijk van de voedselbank.
In de H. Pauluskerk staan in de kerk rieten manden, voor uw bijdrage aan De Helpende Hand, een plaatselijke voedselbank.
Zorg voor de minderbedeelden is voor christenen geen vrijblijvende zaak.
Het is Jezus’ opdracht! Het is dan ook goed te zien dat mensen hun bijdrage deponeren.

Dank daarvoor!


Gewijzigd dd: 09-12-2020

MAILADRESSEN VAN VRIJWILLIGERS, ANDERE PAROCHIANEN EN BELANGSTELLENDEN

Waar coronamaatregelen veranderen informeren we u via ons parochieblad en onze website http://www.rkemmen-erica.nl/.
Soms zijn veranderende coronamaatregelen op heel korte termijn. Waar niet iedereen de website regelmatig bezoekt is (interne) mailing handig als extra communicatiemiddel.
Een digitale muurkrant.
Voor verzending van de digitale nieuwsbrief beschikken we over ruim 500 mailadressen.
Dat zijn lang niet alle mailadressen van onze parochianen. Hebt u mailadressen van vrijwilligers en/of andere parochianen of belangstellenden die de digitale nieuwsbrief willen ontvangen? Wilt u die mailen aan het locatiesecretariaat?

Voor de locatie OL Vrouw Onbevlekt Ontvangen, Erica: rkkerk-erica@hetnet.nl.
Voor de locatie H. Gerardus Majella, Barger-Oosterveld: stgerardus@hetnet.nl.
Voor de locatie H. Paulus, Emmen: pauluskerk.emmen@outlook.com.
Voor de locatie H. Franciscus van Assisi, Emmerschans: fr.assisie@planet.nl.

Dan kunnen aangereikte adressen – onder toepassing van de bekende AVG – aan het mailbestand worden toegevoegd. Dit bestand wordt met niemand gedeeld. Hebt u geen behoefte aan deze mailing: laat het de afzender weten en uw mailadres wordt verwijderd.

 


Gewijzigd dd: 19-10-2020

bisdom

Mgr. Van den Hout:  ’De kracht zit van binnen’

Videoboodschap Nederlandse bisschoppen voor gelovigen in coronatijd

Het aantal coronabesmettingen is begin oktober schrikbarend opgelopen. Dat heeft ook consequenties voor de kerken.
Vrijdag 9 oktober zijn parochies en religieuze gemeenschappen gevraagd om terug te schalen naar dertig aanwezigen bij hun vieringen. In deze moeilijke tijd, vol onzekerheid door het besmettingsrisico van Covid-19, spreken de bisschoppen van de zeven bisdommen en de bisschop van het militair ordinariaat een woord van bemoediging in een nieuwe video op katholiekleven.nl. In de videoboodschap spreken ze zich persoonlijk uit over gelovig omgaan met de risico’s en beperkingen opgelegd in de Coronacrisis.

Elke  bisschop kiest zijn eigen bewoordingen en verwijst naar een inspiratiebron in het Evangelie. Bisschop Ron van den Hout benadrukt  het belang van de innerlijke houding tegenover druk van buiten en is aangemoedigd door het Evangeliewoord van Jezus voor de blinde van Jericho die Hij genezen heeft : ‘’Uw geloof heeft u gered.’’

‘’Laten we ons niet te zeer bedreigen door wat van buitenaf komt’’, zegt mgr. Van den Hout, ‘’ook al is dat heel massief, best heel bedreigend en best heel schadelijk. (…..). Het bedreigt  onze gezondheid. Ook  het kerkelijk leven wordt geschaad.  Het geloof van mensen kan geschaad worden. Maar de kracht van het niet-beschadigd-worden zit van binnen:  Jouw geloof heeft je gered.  Onze kracht zit van binnen.’’

De videoboodschap is gemaakt door Katholiek Leven.nl.  De volledige video is te vinden op internet via:  https://www.rkkerk.nl/bisschoppen-spreken-woord-van-bemoediging-met-het-oog-op-tweede-coronagolf/

 


Gewijzigd dd: 15-10-2019

WERKGROEP VOM (Vrede, Ontwikkeling en missie)

We komen vier keer per jaar samen omdat we de Vastenaktie, de Vredesweek, Missio en de Adventsactie altijd samen voorbereiden.
Verder zijn we natuurlijk in onze eigen parochie werkzaam en aanspreekpersoon voor missiezaken.
Momenteel is het zo dat we de volgende VOM-leden hebben:
in Erica: Ada van Geel en Gre Knegt,
in Barger-Oosterveld: Tiny Schulte,
in Emmerschans: Ria Hoebe en
in Emmen-centrum: Ingrid Kraan.


Namens de gezamenlijke VOM-groepen,

Ingrid Kraan-Jordens