RK De Goede Herder parochie
Emmen en Erica

Nieuws algemeen


Gewijzigd dd: 23-05-2019

DOORDEWEEKSE VIERINGEN TIJDENS DE VAKANTIEPERIODE

In verband met de vakantieperiode zijn de doordeweekse vieringen als volgt:
- vanaf donderdag 27 juni tot en met donderdag 29 augustus geen vieringen
   door de week
- de vieringen in De Holtingerhof op vrijdagavond 19.00 uur gaan ook tijdens de
   vakantieperiode gewoon door. Iedereen is daar van harte welkom!
- de ouderenviering in Erica op vrijdag 5 juli 9.30 uur gaat niet door.
- de ouderenviering in Erica op vrijdag 2 augustus zal wel gewoon plaats vinden.

 


Gewijzigd dd: 21-05-2019

Mariavesper 10 juni 2019 – en presentatie nieuw Mariaboek

U bent van harte uitgenodigd bij onze Mariavesper 2019 op tweede Pinksterdag
op 10 juni om 15.00 uur
in Emmer Compascuum, Hoofdkanaal OZ 82

LEES


Gewijzigd dd: 22-05-2019

NIEUWS VAN DE VOM

WEEK VAN DE MISSIONARISSEN COLLECTE MET PINKSTEREN

Geloven in de ander. Een wereldwijde missie

Missionarissen geven zó veel en vragen zó weinig. Soms kunnen zij wel wat steun gebruiken. Daarom organiseren we van 1 tot en met 9 juni de Pinksteractie in parochies om geld in te zamelen zodat zij hun belangrijke werk kunnen blijven doen voor de meest armen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika.
U kunt daarin het verschil maken. Niet alleen voor honderden missionarissen en missionair werkers – ook voor de mensen met en voor wie zij werken. Steun de actie en laat zien dat we in onze Nederlandse parochies achter onze missionarissen staan. Want hebben wij niet allemaal dezelfde missie?

VOM-groep

VASTENACTIE 2019

Geslaagde sponsorwandeling voor de Vastenactie.
Op zondag 7 april 2019 organiseerden we een sponsorwandeling in het Bargerveen, om nog wat extra geld op te kunnen halen voor de Vastenactie.
We hebben van te voren niet geweten dat de Immanuelparochie, in ons parochieblad, ook een oproep zou plaatsen om mee te wandelen, twee weken eerder in het Bargerveen voor hun Vastenactie-project. Dit gaf wat verwarring.
Het was op 7 april zonnig en lekker warm. We hebben een mooie wandeling gemaakt met een gezellige groep van 13 mensen en een hond.
Dat het thema van de Vastenactie "Water veranderd alles" was, werd door de hond goed uitgedragen: ze sprong in elke plas water die we onderweg tegenkwamen.
Na nog even een kijkje in de schaapskooi, reden we naar de kerk van Erica waar de koffie klaarstond en waar we ook nog naar de Vastenactie-film over het project gekeken hebben.
Van te voren hadden we in de Franciscuskerk en de Pauluskerk om sponsorgeld gevraagd voor deze wandeling.
En samen met wat de wandelaars aan sponsorgeld meebrachten kwam het bedrag uit op € 257,-
Met onze hartelijke dank aan alle sponsoren,

de werkgroep voor de Vrede, Ontwikkeling en Missie.

 


Gewijzigd dd: 23-05-2019

Gerardus Majella bedevaart
te Barger-Oosterveld

Op zondag 23 juni 2019 vindt weer de jaarlijkse Gerardus Majella bedevaart plaats in Barger-Oosterveld.

LEES

 


Gewijzigd dd: 29-04-2019

KERKVRIJWILLIGERS GEZOCHT VOOR DE HORST!Horst

ZIEKENCOMMUNIE: Ieder 1e vrijdag van de maand is er voor de katholieke bewoners van de Horst van 15.00 – 15.30 uur een korte viering, voorgegaan door pastor J. Lange.
We zoeken een paar vrijwilligers ter versterking De werkzaamheden bestaan uit o.a. het klaarzetten van de kopjes, cliënten ophalen van hun woonafdeling, bij de cliënten zitten tijdens de viering. Na afloop wordt met elkaar koffie/thee gedronken, de cliënten weer naar hun woonafdeling gebracht en opgeruimd. Van u wordt gevraagd dat u een goed gevoel hebt voor cliënten van de Horst en dat u in staat bent om cliënten in een rolstoel te begeleiden.
Als vrijwilliger ben je van 14.15 – 16.00 uur actief.
Informatie over de instelling op treant.nl locatie de Horst.

KERKDIENSTVRIJWILLIGER: Elke vrijdagavond is er een kerkdienst in de Horst van 19.00 – 20.00 uur. Er zijn wisselende voorgangers; de geestelijk verzorgers van Treant leiden ook af en toe een dienst. Iedereen is welkom bij deze diensten; het maakt niet uit wat iemand wel of niet gelooft. Regelmatig treedt een koor op. De zang wordt ondersteund door eigen organisten. Er zijn 4 teams. We zoeken een paar vrijwilligers ter versterking. U bent 1x per maand aan de beurt. De werkzaamheden bestaan o.a. uit het klaarzetten van stoelen, kopjes klaarzetten, cliënten ophalen van de woonafdeling, uitdelen van de liturgie (boekjes), en bij de cliënten zitten tijdens de dienst. Na afloop wordt met elkaar koffie gedronken en de zaal weer opgeruimd. Van u wordt gevraagd dat u een goed gevoel hebt voor cliënten van de Horst, kunt omgaan met eventueel andere geloofsovertuigingen en daar respect voor hebt. U bent in staat om cliënten in een rolstoel te begeleiden. De teams hebben onderling en met elkaar een goed contact. U zou heel welkom zijn!
Als vrijwilliger ben je van 18.00 – 21.00 uur actief.
Informatie over de instelling op treant.nl locatie de Horst.
Voor aanmelding kunt u contact opnemen met Klarien Woldring, coördinator vrijwilligers in de Horst, telefoonnummer 0591-228189. (Op maandag en  dinsdag, woensdagmiddag en vrijdagmorgen)

 

Ine Schilder

 


Gewijzigd dd: 01-04-2019kro

TV-VIERINGEN GAAN DOOR IN 2019

Op zondag 7 april hopen we de KRO weer te mogen ontvangen in Barger-Oosterveld voor de rechtstreekse uitzending van de Eucharistieviering.
Het Bernharduskoor zingt onder andere de misse Salve Regina van J.G.E. Stehle, Jesu dulcis memoria van Bernhard Kothe en het Ave Verum van Edward Elgar.
Het orgel wordt als vanouds bespeeld door Anton Lukassen.
Mogen we weer op uw ondersteuning en aanwezigheid rekenen?
Als de opnameleider het sein geeft begint de viering stipt om 10.30 uur.

Als u dan later weer thuis bent, moet u vooral niet vergeten om het geloofsgesprek te bekijken dat voor de viering is uitgezonden op “Uitzending gemist”, dat Leo Fijen heeft gehad met organist-dirigent Anton Lukassen en al enige tijd geleden is opgenomen.
Over passie in geloof en muziek.

De laatste tv-viering van dit jaar zal plaatsvinden op zondag 1 september 2019.

pastoor Albert Buter


Gewijzigd dd: 28-11-2018

DATA EERSTE HEILIGE COMMUNIE 2019

De data voor de viering van de 1e H. Communie zijn in onze parochie als volgt:
- zondag 12 mei 2019: H. Gerardus Majella kerk – Barger-Oosterveld
- zondag 19 mei 2019: OLV Onbevlekt Ontvangen kerk – Erica
- zondag 26 mei 2019: H. Franciscuskerk – Emmerschans
- zondag 16 juni 2019: H. Pauluskerk – Emmen
Meer informatie over opgave en voorbereiding vindt u t.z.t. in Het Vierluik op de pagina’s van de betreffende locatie.Gewijzigd dd: 29-04-2019

VAN DE BESTUURSTAFEL

De eerste donderdag in april werd er vergaderd in Erica. Volgens de heiligenkalender de feestdag van Isidorus van Sevilla (hierover later). Ook de locatieraad van OLV Onbevlekt Ontvangen was er. Als eerste was er overleg met de raad en het bestuur over de gang van zaken in Erica. Hier wil men graag het kerkgebouw meer openstellen voor het publiek. Dus niet alleen tijdens vieringen of activiteiten, maar ook voor nieuwsgierigen of mensen die behoefte hebben om bijvoorbeeld een kaarsje op te steken.
Als aftrap hiervoor is de landelijke monumentendag in september. De plaatselijke historische kring zal dan ter plaatse aanwezig zijn om bezoekers te ontvangen.
Een ander plan was om het gebouw tijdens de kerstdagen overdag open te stellen. De raad bracht ook naar voren dat de koren weinig aanwas krijgen. Wel is het zo dat er praktisch elke viering het koor uit volle borst zingt.
Ten slotte. Het is bijna een jaar geleden dat de Mariakapel is opgericht. De raad is er erg tevreden en trots op dit bijzonder bouwwerk. Het wordt regelmatig bezocht en het is goed ontvangen zowel in de parochie als op Erica.
Verder werd de misdienaarsdag aangekaart op 25 mei aanstaande in Appelscha. Kortom, vele positieve geluiden en enthousiasme.

Zoals in eerdere publicaties is de parochie druk bezig om de nieuwe privacy wetgeving (ook wel AVG) van 2018 uit te rollen over alle locaties. Eind maart en begin april zijn er hierover presentaties gegeven en wat dat betekent voor onze parochie. Het was vooral bedoeld voor de vrijwilligers die met persoonsgegevens van parochianen omgaan. Wat mag wel, wat niet, wat is verplicht, wat is verboden etc. etc. Een hele brok informatie welke verzameld is in een zogenaamde AVG-map. Elke locatie heeft deze map digitaal en hier kan men de map inzien of opvragen. De wet dient om ervoor te zorgen dat men bewust en zorgvuldig met persoonsgegevens omgaat en dat niet zomaar uw gegevens ongevraagd op straat of op het internet komen.
Gelukkig heeft de katholieke kerk  Isidorus van Sevilla (560 - 4 april 636) nog achter de hand.  Hij was aartsbisschop van Sevilla en encyclopedieschrijver. In augustus 1999 riep paus Johannes-Paulus II hem vanwege zijn veelzijdige, haast alomvattende kennis uit tot patroon van het Internet. Nou dan moet het wel goed gaan.

Namens het parochiebestuur, Cor Siekman


Gewijzigd dd:01-04-2019

GERARDUS MAJELLA BEDEVAART 23 JUNI 2019

Op zondag 23 juni zal de Gerardus Majella bedevaart weer plaatsvinden met een Eucharistieviering in het kerkenbos en aansluitend de processie met het H. Sacrament en de reliek van Gerardus.
Dit jaar valt onze bedevaart samen met het Hoogfeest van het Heilig Sacrament van het Lichaam en Bloed van Christus, kortweg Sacramentsdag genoemd.
Daarom is voor het thema gekozen: “Geeft gij hun maar te eten”.
Het is een opdracht van Jezus aan de apostelen voorafgaande aan wat wij de wonderbaarlijke broodvermenigvuldiging zijn gaan noemen. Een opdracht die ook Gerardus Majella heel letterlijk heeft genomen.
Gerardus wordt vaak afgebeeld met aan zijn rechterzijde een kind dat van hem brood krijgt.
We hebben dit keer pater Dorus Wubbels m.h.m., oud-pastoor van onze parochie, bereid gevonden om voor te gaan in de eucharistie.
Noteert u het alvast?

 pastoor Albert Buter

 


Gewijzigd dd:29-04-2019

70 JAAR PAULUSKERK: UITNODIGING

Beste parochiaan van de Goede Herder Parochie,
Hierbij wordt u uitgenodigd voor het bijwonen van de feestelijke eucharistie- viering op vrijdag 24 mei om 19.00 uur in de Pauluskerk aan de Meerstraat te Emmen, ter gelegenheid van het 70-jarig jubileum van de Pauluskerk.
Het pastorale team van onze parochie, pastoor Albert Buter en pastor José Lange zullen voorgaan in deze viering. Oud pastores Dorus Wubbels en Victor Maagd zullen concelebreren en diaken Frans Wielens zal in de viering assisteren. De muzikale bijdrage wordt geleverd door de beide koren van onze locatie, het Pauluskoor en het Bernharduskoor.
Na de viering begeven wij ons te voet naar het nabij gelegen gebouw De Schiphorst waar in de kleine zaal een expositie rond 70 jaar Pauluskerk te bewonderen zal zijn, terwijl in de grote zaal een kop koffie/thee met aansluitend een drankje genuttigd kan worden.
De expositie beslaat niet alleen zaken rond de Pauluskerk maar ook informatie over de H. Geest Parochie alsook de Bernhardus Parochie met de fusie in de jaren negentig tot  de Titus Brandsma Parochie en later de Goede Herder Parochie.
Kortom een rijk gevulde en waardevolle expositie.
Wij hopen u dan ook te mogen verwelkomen om dit feest samen met ons te kunnen vieren. Als u slecht ter been bent en geen vervoer hebt, kunt u dit kenbaar maken voor 6 mei bij het secretariaat van de Pauluskerk (612504), we proberen dan vervoer voor u te regelen.

Namens de locatieraad H. Pauluskerk
Theo Duivenvoorden (634920)

 


Gewijzigd dd:01-04-2019

UITNODIGING LEZING

Madonna met Kind in gouden schijn door Margaret Breukink.lezing

Aan het einde van de maand mei, de Maria maand, nodigt het bestuur van de Goede Herder Parochie alle parochianen uit voor de lezing:
Madonna met Kind in gouden schijn, vroeg Italiaanse
schilderkunst.
De lezing wordt gegeven door Margaret Breukink van Margaret-Art, een enthousiaste verhalenvertelster. In Utrecht heeft ze kunstgeschiedenis gestudeerd en als docent is ze werkzaam geweest aan de Rijks Universiteit Utrecht en de Vrije Academie voor Kunsthistorisch Onderwijs te Amsterdam.
Ze vertelt met passie, humor, en verrijkt  haar verhaal met uitstapjes naar literatuur, muziek, politiek en geschiedenis aangekleed met prachtig beeldmateriaal om zodoende het kunstwerk in zijn tijd te kunnen plaatsen.
De avond, 28 mei 2019, begint om 19.30 uur en duurt tot 21.15 uur in de kerkzaal van de St. Franciscus locatie te Emmerschans. Opgeven kan d.m.v. een telefoontje (0591-623066) of mail (fr.assisie@planet.nl) naar het secretariaat, zodat er met de koffie/ thee rekening gehouden kan worden.
We hopen veel van onze parochianen te mogen begroeten!
Laat u verrassen door Kunst en Margaret!

 


Gewijzigd dd:18-09-2018

Pauselijke Missieweken

Wie of wat zijn de Pauselijke Missiewerken (Missio)?
Die vraag wordt ons geregeld gesteld. Maar wie kan dat nu beter uitleggen dan de Paus zelf.
In een videoboodschap vertelt Paus Franciscus waarom "zijn"  Pauselijke Missiewerken belangrijk zijn.
Nu is die videoboodschap in het Italiaans met ondertiteling in het Engels.
Echter de Nederlandse vertaling staat onder de video boodschap van de Paus.
Wie graag de videoboodschap en/of de Nederlandse vertaling wil bekijken, kan dat zien door op onderstaande link te drukken

http://missio.nl/nieuwses/paus-franciscus-over-missio/


Gewijzigd dd:11-07-2018

CURSUS SUÏCIDEPREVENTIE

In de herfst van 2018 biedt de Projectgroep Toerusting, Groningen-Drenthe, een cursus Suïcidepreventie aan.

De cursus geeft natuurlijk een inleiding op de suïcideproblematiek. O.a. komen de volgende gespreksvragen aan de orde:
       Hoe maak ik het onderwerp bespreekbaar?
       Wat zijn eigenlijk de signalen en hoe herken ik die?
       Welke vervolgstappen moet ik nemen?

De Kerk heeft een visie op suïcide en ook die komt aan de orde. Met nadruk zeggen wij dat deze cursus niet bedoeld is voor mensen die het verlies van een dierbare te verwerken hebben die overleden is t.g.v. zelfdoding.

lees


Gewijzigd dd: 15-01-2019

MEER DAN GELOVEN NU’

Workshop liturgisch bloemschikken: ‘de Hoeksteen van de samenleving.’

Liturgisch bloemschikken is een van de activiteiten van de groepen ‘Meer dan Geloven Nu’
Andere deelnemers zijn ook welkom. De workshop telt een maximaal aantal deelnemers van 24 personen.

lees

 

Retraite in Agnes Klooster in Thuine op 17,18 en 19 mei 2019:
‘Loslaten en thuiskomen’.

Eén keer per 2 jaar wordt voor de deelnemers van groepen ‘Meer dan Geloven Nu’ een retraite georganiseerd. Ook andere belangstellenden zijn welkom.

Dit jaar is het thema ‘Loslaten en thuiskomen.’

lees

 

Uitnodiging "Meer dan Geloven Nu" Emmen-Erica

Klik op onderstaande knop voor meer informatie

lees

 

Planning Meer dan Geloven Nu 2018-2019

In september 2018 start het nieuwe seizoen 2018/2019 voor de 2 groepen (groep Emmen en groep Erica)
‘Meer dan Geloven Nu’, die in de parochie actief zijn.
Klik op onderstaande knop voor de planning

lees

 


Gewijzigd dd:05-12-2017

OPROEP CHRISTELIJKE MEDITATIE

‘Meditatie is een weg van aandachtig zijn en oog hebben voor de werkelijkheid in al zijn facetten.
Christelijke Meditatie richt zich op de ontmoeting met God, spiegelt zich aan Jezus Christus en weet zich gedragen door de Geest.’

Voor meer informatie lees het volledige document.

          doc

Heeft u belangstelling, meldt u zich dan aan bij Gina Touw:
ginatouw@gmail.com of telnr. 0591-633056


Gewijzigd dd: 27-01-2017

VOOR DE MONDIALE DAG VAN MIGRANTEN EN VLUCHTELIINGEN
BOODSCHAP VAN PAUS FRANCISCUS


Gewijzigd dd: 30-06-2014

VRAAG VAN DE WERKGROEP VOM (Vrede, Ontwikkeling en missie)
Beste mensen,

De onderlinge contacten tussen de VOM-leden zijn goed; we komen vier keer per jaar samen omdat we de Vastenaktie, de Vredesweek, Missio en de Adventsactie altijd samen voorbereiden.
Verder zijn we natuurlijk in onze eigen parochie werkzaam en aanspreekpersoon voor missiezaken.
Momenteel is het zo dat we de volgende VOM-leden hebben:
in Erica: Ada van Geel en Gre Knegt,
in Barger-Oosterveld: Tiny Schulte,
in Emmerschans: Ria Hoebe en
in Emmen-centrum: Ingrid Kraan.


Namens de gezamenlijke VOM-groepen,

Ingrid Kraan-Jordens