RK De Goede Herder parochie
Emmen en Erica

Nieuws algemeen


Gewijzigd dd: 04-06-2021

HET LAATSTE NIEUWS OVER PLAATSRESERVERING IN DE KERK (UPDATE 04-06-2021)

De Nederlandse bisschoppen hebben, gelet op andere landelijke versoepelingen, ook het aantal gelovigen dat bij een viering aanwezig mag zijn gewijzigd. Het maximum aantal is per 5 juni 2021 verhoogd van 30 naar 50 personen. Voor kerkgebouwen, met meer dan 300 reguliere zitplaatsen, geldt dat maximaal 15% van het aantal zitplaatsen kan worden benut.
Uitgangspunt blijft: wie niet tot dezelfde huishouding behoort houdt 1,5 meter afstand van anderen. Partners, echtgenoten, huisgenoten, gezinnen met kinderen hoeven die afstand niet tot elkaar te houden maar wel tot anderen! Is dat allemaal gewaarborgd dan is het verhoogd maximum aantal gelovigen per viering toegestaan. 

In de parochiekerken van De Goede Herder Parochie zijn aldus – met in achtneming van de regels omtrent fysieke afstand – maximaal de volgende aantallen toegestaan:

·        OLV Onbevlekt Ontvangen, Erica: 15% van 775 zitplaatsen geeft maximaal 116 personen,

·        H. Gerardus Majella, Barger-Oosterveld: 15% van 450 zitplaatsen geeft maximaal 67 personen,

·        H. Paulus, Emmen (minder dan 300 zitplaatsen): maximaal 50 personen,

·        H. Franciscus van Assisi, Emmerschans (minder dan 300 zitplaatsen): maximaal 50 personen.

Deze aantallen zijn exclusief bedienaar, koster, organist, lector/lectrice, zanger/zangeres.

In de kerk is een mondkapje niet wettelijk verplicht maar de bisschoppen vragen dringend  wél een mondkapje in de kerk te dragen en deze alleen af te doen bij het ontvangen van de heilige Communie.

De voorschriften omtrent volkszang en koorzang blijven voorlopig ongewijzigd van kracht.

Reservering blijft voor weekendvieringen verplicht. Reserveren kan tijdens opening van het locatiesecretariaat, per telefoon of per email. Medewerkers privé mailen of bellen is niet de bedoeling. Er zijn namelijk meerdere secretariaatsmedewerkers. Dan gaat het mis met een reservering die via een verkeerde route binnenkomt.

Vindt u één uur met mondkapje in de kerk te lang? U kunt de Eucharistie ook op weekdagen vieren, die duurt 30 minuten. Voor Eucharistie op weekdagen is reservering niet nodig. Als de situatie onverwacht verandert dan leest u dat op onze internetpagina.

Alle vieringen in de H. Gerardus Majellakerk te Barger-Oosterveld zijn met geluid (dus zonder beeld) voor alle belangstellenden te volgen op het internet via de link: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11010

 


Gewijzigd dd: 01-06-2021

STAGIAIR VOOR HET DIAKONAAT

Tijdens elke eucharistie op weekdagen wordt steevast gebeden om roepingen.
Een gebed dat heus tot verhoring wordt gebracht.
Ons bisdom Groningen Leeuwarden kent nog altijd theologiestudenten.
Na de zomervakantie, per een nog exact te bepalen datum, verschijnt in onze parochie een stagiair.
Hij heet Johannes Jakobs, is gehuwd, heeft kinderen en is momenteel werkzaam in de gezondheidszorg.
Johannes studeert voor diaken en volgt de priester- en diakenopleiding Bovendonk te Hoeven.
Zijn stage zal 2 jaar duren en 20 uren per week omvatten. De pastoor is zijn werkbegeleider.
Te zijner tijd, na de zomervakantie, zult u meer horen.


Gewijzigd dd: 01-06-2021

GERARDUSPROCESSIE 2021

Vanwege de coronapandemie ging vorig jaar de eucharistie in de openlucht en traditionele Gerardusprocessie helaas niet door.
gerardusDit jaar zal het jammerlijk genoeg niet anders zijn. Het organiserend comité kon niet beginnen met de voorbereidingen: avondklok en een té grote groep om samen te mogen komen.
Daarbij is het onbekend of in juli in de openlucht gevierd mag worden, processies gehouden mogen worden.
Wat blijft: zondag 4 juli a.s. om 9.30 uur staat de eucharistie in H. Gerardus Majellakerk in het teken van de heilige Gerardus. Hoofdcelebrant is onze bisschop mgr. Dr. C.F.M. van den Hout.
De eucharistie is live op internet te volgen via:https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11010.
De liturgie wordt ook gefilmd en is na afloop te zien op YouTube en Facebook via de link:
https://www.youtube.com/user/mrunknown62,
https://www.facebook.com/pastoor.stiekema.7.


Gewijzigd dd: 06-03-2021

VERHALEN OVER FRANCISCUS

Veel verhalen doen de ronde over de heilige Franciscus. In een kloosterweekend gaan we ons onderdompelen in de verhalende traditie die is ontstaan rond de heilige van Assisi. We proberen te ontdekken waarom de verhalen over hem nog steeds de moeite
waard zijn om door te vertellen.

Lees verder via onderstaande koppeling

lees


Gewijzigd dd: 01-06-2021

NIEUWE PASTOOR IMMANUELPAROCHIE

De bisschop heeft per 1 juni 2021 een nieuwe pastoor benoemd voor de Immanuelparochie te Coevorden, Nieuw Schoonebeek, Schoonebeek, Weiteveen en Steenwijksmoer.
Wij feliciteren onze buurtparochie en hun nieuwe pastoor.
De liturgie wordt gestreamd op het YouTube kanaal van de Immanuelparochie.

De installatie van pastoor Buit is zaterdag 12 juni a.s. om 19.00 uur in de parochiekerk van Coevorden.
Waar een nieuwe pastoor is benoemd eindigt het waarnemend pastoorschap van pastoor P.J.J. Stiekema per 1 juni 2021.

 


Gewijzigd dd: 01-06-2021

VAN DE BESTUURSTAFEL

Van de houten bestuurstafel

Voor het eerst sinds oktober 2020 vond de vergadering niet plaats rond de digitale vergadertafel, maar een van hout. Wel werden de zo bekende Corona maatregelen gerespecteerd. Een erg fijn moment om elkaar in levende lijve te spreken.

Vastgoed gaat vast goed
Een belangrijk onderwerp die uitgebreid werd besproken betrof de bijgebouwen van de locaties Emmen en Erica.
De betreffende locatieraden onderzoeken of de bijgebouwen nuttiger en intensiever te exploiteren zijn.
Mogelijk kunnen er enige inkomsten voor de parochie worden gegenereerd.
Ook is er een onderzoek om energiekosten te besparen. Wel fijn na een slecht financiële Corona-jaar.

Afscheid en welkom
Voor een tweetal bestuursleden loopt binnenkort hun bestuursperiode ten einde.
Zij hebben hun twee perioden uitgediend en moeten volgens het reglement aftreden.
Zij zullen persoonlijk gemist worden, zo ook hun ervaring en kennis.
Toch biedt het nieuwe mogelijkheden.
Aan dezelfde tafel was ook een nieuw gezicht….. namelijk een nieuw bestuurslid.
Als de bisschop hem formeel heeft benoemd, die procedure loopt nog, zal hij zich in ons Vierluik presenteren. 

Een ander onderwerp dat ter tafel kwam is de komst van een stagiair in de parochie na de zomer. De stagiair is momenteel bezig met een opleiding als diaken.
De pastoor zal hem gedurende de stageperiode begeleiden en de fijne kneepjes van het vak bijbrengen.
In de volgende uitgaves van het parochieblad zal hierover meer worden vermeld.
En nu met z’n allen naar een mooie zomer en vreugdevol kerkjaar. Immers, als de zon in je hart schijnt, zal je naar iedereen stralen.

Namens het parochiebestuur, Cor Siekman


Gewijzigd dd: 01-03-2021

UITSTEL COMMUNIECATECHESE 2021

Op het moment dat dit artikel wordt geschreven zijn de basisscholen juist weer geopend.
In Nederland gelden nog steeds strikte maatregelen om de coronapandemie te beteugelen: een lockdown, een avondklok, thuis nauwelijks bezoek mogen ontvangen, niet in groepen mogen samenkomen.
Daarbij is het hopen dat een derde besmettingsgolf ons bespaard blijft.

Gelet op de huidige ontwikkelingen is, gehoord het parochiebestuur, besloten de catechese voor de eerste heilige Communie dit voorjaar niet te starten.
Door alle beperkingen zijn we nog niet eens in staat om een ouderavond te organiseren!
Waar de communiecatechese niet kan beginnen vervallen logischerwijze ook de vieringen van de eerste heilige Communie die gepland stonden in de maanden mei en juni.
Mocht de situatie verbeteren dan zullen we de catechese en bijbehorende kerkelijke vieringen alsnog plannen.
Vervelend, teleurstellend is het maar dit hebben we als parochie niet in onze macht.


Gewijzigd dd: 01-03-2021

AMBULANCEPROJECT HAITI

Het St. Damiën ziekenhuis heeft onze hulp gevraagd. Het ziekenhuis dat we al zovele jaren helpen, waar we met z'n allen voor gefietst hebben.
Op dit moment hebben ook zij last van alle coronamaatregelen en het valt niet mee om volop hulp te blijven bieden.
Het St. Damiën kinderziekenhuis is het enige kinderziekenhuis in Haïti.
Het ziekenhuis staat in Tabarre, een buitenwijk van Port-au-Prince en is de plek waar de allerarmste kinderen en moeders worden geholpen. Op dit moment heeft het ziekenhuis dringend een ambulance nodig. Alleen dan kunnen ze elk kind hulp bieden bij noodgevallen.
Op dit moment worden er gewone auto’s gebruikt, maar daarin ontbreekt uiteraard alle medische apparatuur en ook hygiëne is ver te zoeken. De wegen zijn slecht begaanbaar en in crisistijden of bij ongeregeldheden is een ambulance het enige voertuig dat "mag" rijden.
De noodzaak is groot! Daarom heeft het kinderziekenhuis ons dringend gevraagd te helpen bij de aanschaf van een speciale ziekenwagen, die volledig is uitgerust én bestand tegen de vaak slechte wegen in Haïti. Deze ambulance kopen wij in Nederland en verschepen wij vervolgens, via de haven van Rotterdam, naar Haïti.
Op onze rekening voor Haïti stond nog een mooi bedrag omdat er nog altijd mensen zijn die doneren voor onze kinderen in Haïti.
Voor € 50.000,- kunnen we het kinderziekenhuis een ambulance geven die ze zo hard nodig hebben. Ik heb nu  €1200,- overgemaakt voor de ambulance.
Het zou prachtig zijn als het overige geld gauw bij elkaar komt. Nu moeten de ouders nog uren lopen om bij het ziekenhuis te komen en heel vaak zijn ze te laat als ze aankomen. Met een ambulance kunnen ze veel sneller op de plek van bestemming komen en dus veel sneller hulp bieden. We hebben op dit moment bijna € 40.000,- bij elkaar.
Dank voor uw donatie!
Mocht u nog willen doneren voor dit prachtige doel: reknr.NL21 RBRB 0919546463 o.v.v. project Haïti.

Vriendelijke groet, Jeanet Teuben


Gewijzigd dd: 02-02-2021

LOCKDOWN: ‘KATHOLIEK ZO GEK NOG NIET’, UITGESTELD IN ERICA

Voor wie (opnieuw) kennis wil maken met het katholieke geloof
Als coronamaatregelen de boel niet in het honderd sturen… Zo begon de aankondiging van de basiscursus ‘Katholiek, zo gek nog niet’ die in januari 2021 in Erica van start zou gaan.
Verlenging van de landelijk lockdown maakt start van de cursus eventjes onmogelijk. Zodra we weer mogen samenkomen, gaan we alsnog van start. We proberen dan aansluiting te zoeken bij de woensdagavonden die al zijn vastgesteld.
Uitstel is vervelend…. maar (!) biedt ook gelegenheid om u alsnog aan te melden!

De cursus omvat 10 avonden en is opgezet voor niet katholieken die willen ontdekken waar katholieken voor gaan en voor wie katholiek is maar het geloof wil herontdekken of spiritueel verdiepen.

De cursus wordt gegeven door pastoor P.J.J. Stiekema


Gewijzigd dd: 02-02-2021

HUISBEZOEK EN ZIEKENZALVING IN CORONATIJD

Individueel huisbezoek wordt ook in dit tijdperk gedaan. Uiteraard met desinfecteren van de handen en de fysieke afstand van 1,5 meter.
Er is één restrictie: mensen moeten er expliciet om vragen!

Iemands huisquarantaine wordt niet ongevraagd doorbroken.
Er zijn dus geen spontane huisbezoeken.
Waar huisbezoek, op verzoek, nog steeds wordt gedaan geldt ook dat het sacrament der zieken beschikbaar is.


Gewijzigd dd: 09-12-2020

HELP UW PAROCHIE DE CORONATIJD DOOR: ACTIE KERKCOLLECTE!

Vanaf maart tot en met mei kon in onze vier kerken niet worden gecollecteerd.
Vanaf 1 juni jl. kon er weer gevierd worden maar met een beperkt aantal gelovigen.
Naast ongemak dat we de eucharistie niet konden meevieren, en veel parochianen om zeer begrijpelijke redenen nog niet aan de vieringen durven deelnemen, droogden ook de collecte-inkomsten op.

Normaal is de totale jaaropbrengst van de collectes zo’n € 35.000.
Omdat het collectemandje niet rond mag gaan tijdens de viering staat het passief bij de in- en uitgang. Soms en bij kerkelijke uitvaarten helaas meestal gepasseerd door het beperkt aantal bezoekers. We hebben onderzoek gedaan naar contactloos collecteren in de kerk maar daarvan wegen de kosten nauwelijks op tegen de baten.
We zullen de gebruikelijke en noodzakelijke collecte-inkomsten voor een heel belangrijk deel missen.
We schatten dat de collecte-inkomsten dit jaar € 25.000,- lager zijn dan normaal.

Ook een andere substantiële inkomstenbron is zo goed als opgedroogd: inkomsten uit belegging van geldmiddelen (dividenden en rente). Dit alles betekent voor 2020 een forse schadepost.
We hebben wel extra onkosten om te voldoen aan de coronavoorschriften: ontsmettingsmiddel, merkmateriaal, hoestschermen, mondkapjes, enz.
Gelukkig werden ook inkomsten verkregen van parochianen, die een extraatje overmaakten. Dank u wel daarvoor!

Als parochie hadden we financieel al een fors structureel tekort. Voordat het virus explodeerde was het bestuur begonnen dat tekort te dichten. Een creatieve werkgroep bedacht activiteiten om extra inkomsten te genereren. Door het coronavirus moeten die extra fondswervende activiteiten al direct in de wachtstand.

U begrijpt dat de financiën van de hele parochie flink onder druk staan.
Daarom doen wij een beroep op u: om uw parochie deze maand december financieel een steuntje of steun in de rug te geven.
Om de schade voor de parochie zoveel mogelijk te beperken: met elkaar kunnen we heel wat bereiken om onze mooie parochie financieel overeind te houden.
U kunt denken aan het bedrag dat u anders met Kerstmis aan de collecte zou hebben gegeven, of het totaalbedrag dat u anders in deze hele coronatijd aan collectes zou hebben gegeven. Misschien wel een bedrag dat u deze maand overhoudt of het bedrag dat u nog nodig hebt om fiscale aftrekbaarheid van giften te bereiken of….. u verzint zelf iets dat bij u en uw mogelijkheden past.
Als u - voor welke bedrag dan ook - meedoet zijn wij u hiervoor zeer dankbaar.

U kunt uw bijdrage, o.v.v. corona-kerstcollecte, storten op een van de volgende bankrekeningen

Alle rekeningen staan op naam van RK parochie de Goede Herder:

Locatie H. Franciscus van Assisi:                NL27 RABO 0317 0158 42
Locatie OLVrouw Onbevlekt Ontvangen:    NL65 RABO 0114 5003 04
Locatie H. Gerardus Majella:                     NL07 RABO 0317 0161 05
Locatie H. Paulus:                                    NL11 RABO 0368 4602 74
Of 
Centrale parochiekas:                              NL13 RABO 0317 0480 07


Gewijzigd dd: 22-12-2020

MANDEN VOOR VOEDSELBANK DE HELPENDE HAND

In Nederland leven circa 1.000.000 mensen onder de armoedegrens.
Vrijwilligers bij de voedselbanken delen elke week eten uit aan mensen die dat het hardste nodig hebben.
Bedrijven, instellingen, overheden en particulieren helpen met geld, voedsel en diensten.

Ook in Emmen en omgeving zijn mensen afhankelijk van de voedselbank.
In de H. Pauluskerk staan in de kerk rieten manden, voor uw bijdrage aan De Helpende Hand, een plaatselijke voedselbank.
Zorg voor de minderbedeelden is voor christenen geen vrijblijvende zaak.
Het is Jezus’ opdracht! Het is dan ook goed te zien dat mensen hun bijdrage deponeren.

Dank daarvoor!


Gewijzigd dd: 09-12-2020

MAILADRESSEN VAN VRIJWILLIGERS, ANDERE PAROCHIANEN EN BELANGSTELLENDEN

Waar coronamaatregelen veranderen informeren we u via ons parochieblad en onze website http://www.rkemmen-erica.nl/.
Soms zijn veranderende coronamaatregelen op heel korte termijn. Waar niet iedereen de website regelmatig bezoekt is (interne) mailing handig als extra communicatiemiddel.
Een digitale muurkrant.
Voor verzending van de digitale nieuwsbrief beschikken we over ruim 500 mailadressen.
Dat zijn lang niet alle mailadressen van onze parochianen. Hebt u mailadressen van vrijwilligers en/of andere parochianen of belangstellenden die de digitale nieuwsbrief willen ontvangen? Wilt u die mailen aan het locatiesecretariaat?

Voor de locatie OL Vrouw Onbevlekt Ontvangen, Erica: rkkerk-erica@hetnet.nl.
Voor de locatie H. Gerardus Majella, Barger-Oosterveld: stgerardus@hetnet.nl.
Voor de locatie H. Paulus, Emmen: pauluskerk.emmen@outlook.com.
Voor de locatie H. Franciscus van Assisi, Emmerschans: fr.assisie@planet.nl.

Dan kunnen aangereikte adressen – onder toepassing van de bekende AVG – aan het mailbestand worden toegevoegd. Dit bestand wordt met niemand gedeeld. Hebt u geen behoefte aan deze mailing: laat het de afzender weten en uw mailadres wordt verwijderd.

 


Gewijzigd dd: 19-10-2020

bisdom

Mgr. Van den Hout:  ’De kracht zit van binnen’

Videoboodschap Nederlandse bisschoppen voor gelovigen in coronatijd

Het aantal coronabesmettingen is begin oktober schrikbarend opgelopen. Dat heeft ook consequenties voor de kerken.
Vrijdag 9 oktober zijn parochies en religieuze gemeenschappen gevraagd om terug te schalen naar dertig aanwezigen bij hun vieringen. In deze moeilijke tijd, vol onzekerheid door het besmettingsrisico van Covid-19, spreken de bisschoppen van de zeven bisdommen en de bisschop van het militair ordinariaat een woord van bemoediging in een nieuwe video op katholiekleven.nl. In de videoboodschap spreken ze zich persoonlijk uit over gelovig omgaan met de risico’s en beperkingen opgelegd in de Coronacrisis.

Elke  bisschop kiest zijn eigen bewoordingen en verwijst naar een inspiratiebron in het Evangelie. Bisschop Ron van den Hout benadrukt  het belang van de innerlijke houding tegenover druk van buiten en is aangemoedigd door het Evangeliewoord van Jezus voor de blinde van Jericho die Hij genezen heeft : ‘’Uw geloof heeft u gered.’’

‘’Laten we ons niet te zeer bedreigen door wat van buitenaf komt’’, zegt mgr. Van den Hout, ‘’ook al is dat heel massief, best heel bedreigend en best heel schadelijk. (…..). Het bedreigt  onze gezondheid. Ook  het kerkelijk leven wordt geschaad.  Het geloof van mensen kan geschaad worden. Maar de kracht van het niet-beschadigd-worden zit van binnen:  Jouw geloof heeft je gered.  Onze kracht zit van binnen.’’

De videoboodschap is gemaakt door Katholiek Leven.nl.  De volledige video is te vinden op internet via:  https://www.rkkerk.nl/bisschoppen-spreken-woord-van-bemoediging-met-het-oog-op-tweede-coronagolf/

 


Gewijzigd dd: 15-10-2019

WERKGROEP VOM (Vrede, Ontwikkeling en missie)

We komen vier keer per jaar samen omdat we de Vastenaktie, de Vredesweek, Missio en de Adventsactie altijd samen voorbereiden.
Verder zijn we natuurlijk in onze eigen parochie werkzaam en aanspreekpersoon voor missiezaken.
Momenteel is het zo dat we de volgende VOM-leden hebben:
in Erica: Ada van Geel en Gre Knegt,
in Barger-Oosterveld: Tiny Schulte,
in Emmerschans: Ria Hoebe en
in Emmen-centrum: Ingrid Kraan.


Namens de gezamenlijke VOM-groepen,

Ingrid Kraan-Jordens