RK De Goede Herder parochie
Emmen en Erica

Nieuws algemeen


Gewijzigd dd: 15-10-2018

COLUMN BISSCHOP RON VAN DEN HOUT

Heilige Communie. Wat betekent het?

Over de Eucharistie kan vanuit vele invalshoeken gesproken worden, ook vanuit de persoonlijke beleving. Ik wil in de komende columns aansluiten bij de serie die ging over de Kerk. Vandaaruit wil ik nadenken over de Eucharistie en de heilige Communie en wil ik komen tot de vraag voor wie de heilige Communie bedoeld is en hoe we deze ontvangen.

LEES

Heilige Communie als teken

In de vorige column sprak ik over de Heilige Communie als een teken. In het dagelijks leven gebruik je een teken, als je iets duidelijk wilt maken.

LEES


Gewijzigd dd: 24-02-2019

KRUISWEG IN KERKEBOS BARGER-OOSTERVELD

Op vrijdagen in de Veertigdagentijd bidden we ‘s middags om 15.00 uur in het kerkebos de Kruisweg.
We lopen biddend en zingend langs de traditionele 14 staties om te eindigen bij de toegevoegde 15e statie: de Verrijzenis van Christus.
Iets voor drieën komen we samen bij het secretariaat achter de Gerardus Majella kerk. Bij heel slecht weer wijken we uit naar de kerk.
U bent uiteraard weer van harte welkom bij dit half uurtje van reflectie en bezinning.

                                                                                             pastoor Albert Buter


Gewijzigd dd: 24-02-2018

NIEUWS VAN DE VOM: VASTENACTIE 2019

Water verandert alles!

Even je handen wassen, een glas water pakken, de wc doortrekken of thee zetten. Handelingen die we dagelijks doen en waarbij we nauwelijks stil staan. We beseffen hier in Nederland niet wat een luxe het is dat we kranen in huis hebben waar altijd schoon, veilig water uit komt. In grote delen van de wereld is water ver weg en vaak ook onveilig. Vastenactie steunt diverse projecten die schoon water dichtbij mensen brengen. En daarmee worden levens blijvend veranderd! Over de hele wereld lopen dagelijks miljoenen vrouwen en kinderen urenlang naar het dichtstbijzijnde moeras, naar de rivier of het meer om water te halen. Dat heeft grote gevolgen voor het dagelijks leven. Zo wordt in ontwikkelingslanden naar schatting 80% van de ziektes veroorzaakt door verontreinigd water.
Er gaan daardoor jaarlijks 443 miljoen schooldagen verloren, omdat kinderen ziek thuis blijven. En wereldwijd wordt de helft van alle ziekenhuisbedden ingenomen door mensen die door vies water ziek zijn geworden. Iedere 90 seconden sterft er een kind door vervuild water…
De watercrisis veroorzaakt ook andere problemen. De tijd die vrouwen en kinderen besteden aan het halen van water, kunnen ze niet besteden aan andere dingen, zoals naar school gaan, leren lezen en schrijven, geld verdienen of zorgen voor hun gezin. Bovendien is de dagelijkse tocht om water te halen voor vrouwen en kinderen onveilig: ze lopen vaak alleen en zijn dan kwetsbaar, zeker als ze de zware jerrycans meezeulen.
Vastenactie werkt mee aan het oplossen van de watercrisis. Men ondersteunt onder andere waterprojecten in Niger, Congo, Sierra Leone, Nicaragua en Indonesië die zorgen voor schoon water dichtbij mensen.
Het gaat dan om het aanleggen van infiltratiesystemen, putten, pompen of opslagtanks. Maar het gaat ook om trainingen over hygiëne of hoe je het beste gewassen kunt laten groeien in de droogte. Oplossingen die water brengen bij de mensen die het nodig hebben met grote gevolgen voor het dagelijks leven. Want als een waterpunt vlakbij een school wordt gebouwd, zorgt het er ook voor dat jonge meisjes vaker aanwezig zijn op school.

Onze bijdrage betekent dan ook veel meer dan alleen schoon water, want water verandert alles!
In onze parochie zijn er extra collectes voor de Vastenactie in onze vier kerken, in het weekend van 16/17 maart en 30/31 maart.

U kunt ook meelopen met de Vastenactie-sponsor-wandeling op zondagmiddag 7 april 2019, met als doel om nog extra geld op te halen voor de waterprojecten.
Het wordt een wandeling van ongeveer 5 km. met een moment van meditatie die geleid wordt door pastor José Lange.
Na afloop kunt u de film over het Vastenactie project bekijken. Nadere informatie volgt nog, maar u kunt nu alvast de datum noteren (en sponsors zoeken).

 


Gewijzigd dd: 24-12-2018

ONTMOETINGSDAG IN SAPPEMEER
voor mensen, die hun partner hebben verloren

De diocesane werkgroep Partnerverlies van het Bisdom Groningen-Leeuwarden organiseert elk half jaar in telkens een andere regio een Ontmoetingsdag voor mensen, die hun partner door de dood hebben verloren.
De eerstvolgende keer vindt de ontmoetingsdag plaats in Sappemeer op: donderdag 21 maart 2019 van 10.00 tot ongeveer 15.30 uur in de pastorie, Noorderstraat 154, 9611 AP Sappemeer.

meer


Gewijzigd dd: 24-02-2019kro

TV-VIERINGEN GAAN DOOR IN 2019

Zondag 7 april en 1 september 2019.
Ik ben blij dat alle vrijwilligers ter plaatse het ook leuk vinden om nog een jaar voor drie zondagen de grootste parochie van Nederland te willen zijn.
Maar bovenal reken ik op u allen om er ook in 2019 weer mooie en inspirerende vieringen van te kunnen maken!

TV-PERIKELEN

De afgelopen tijd bereikten mij enkele vragen waarom de invulling van die vieringen is zoals we het nu doen.
We hebben destijds voor de Gerardus Majella kerk gekozen. Daar heeft het koor een eigen plek op de koorzolder, wat heel prettig is voor een tv-uitzending.
Dat was in Erica ook zo, alleen was toen niet duidelijk of daar nog een dirigent beschikbaar zou zijn in 2018.
Ook vanwege deze onzekere situatie was de keuze snel gemaakt.
Vanwege de hoge kosten voor de KRO is het niet mogelijk om van kerk te wisselen. In principe heeft elk bisdom één of hooguit twee kerken aangewezen voor tv-vieringen. Er komt nog heel wat bij kijken aan licht- en cameraplannen, voordat een eerste viering op tv kan worden uitgezonden!
Daar komt nog bij dat ik het liefst werk met een vaste groep mensen: kosters, koor, organist, dirigent, lectoren, misdienaars en acolieten. We hebben maar een zeer beperkt aantal vieringen en ik blijf het nog steeds een spannend gebeuren vinden als we om 10.30 uur live gaan en in 58 minuten een mooie viering in de huiskamers mogen brengen.
Niets ten nadele van andere koren en kerken. Maar de huidige samenwerking met Anton Lukassen en alle andere “vaste” medewerkers aan de tv-uitzendingen bevalt mij uitstekend en dat wil ik in 2019 graag zo houden.
Mochten we doorgaan in 2020 dan ligt de invulling misschien weer wat meer open.

pastoor Albert Buter


Gewijzigd dd: 28-11-2018

DATA EERSTE HEILIGE COMMUNIE 2019

De data voor de viering van de 1e H. Communie zijn in onze parochie als volgt:
- zondag 12 mei 2019: H. Gerardus Majella kerk – Barger-Oosterveld
- zondag 19 mei 2019: OLV Onbevlekt Ontvangen kerk – Erica
- zondag 26 mei 2019: H. Franciscuskerk – Emmerschans
- zondag 16 juni 2019: H. Pauluskerk – Emmen
Meer informatie over opgave en voorbereiding vindt u t.z.t. in Het Vierluik op de pagina’s van de betreffende locatie.


Gewijzigd dd: 24-02-2019

VAN DE BESTUURSTAFEL

Begin februari verzamelde het bestuur zich in Barger-Oosterveld voor de eerste vergadering in 2019.
Die van januari viel uit, omdat er enige leden niet aanwezig konden zijn door ziekte of privéomstandigheden.
Op deze avond was ook een afgevaardigde van de locatie Gerardus Majella aanwezig. Er werd begonnen met een kopje koffie of rooibosthee. Als eerste werden de lopende zaken die bij de locatie Sint Gerardus Majellakerk spelen besproken. Het waren vooral onderwerpen over het onderhoud van orgel, gebouw en omliggende terrein. Hierna werd de agenda verder afgehandeld.
Momenteel is het bestuur in gesprek met de hulpverleningsorganisatie “Rode Kruis” in Bargeres. Hier huurt de organisatie een pand dat in bezit is van de parochie. De huur is opgezegd en het Rode Kruis is op zoek naar een andere locatie binnen Emmen. De parochie wil graag het pand verkopen. Dus een zogenaamde win-win situatie. Belangrijk is dat beide partijen het vervolgtraject praktisch gaan invullen, zodat beide partijen het samen goed kunnen afronden. Een ander punt wat actueel is, is dat de nieuwe administratieprogramma’s DocBase (voor de ledenadministratie) en Exact (voor de financiële administratie) zijn ingevoerd en door alle locaties worden gebruikt. Dat dan alles in één keer vlekkeloos verloopt, is natuurlijk een illusie. Men moet er nog aan wennen en er vertrouwd mee raken.

Op het moment dat dit nummer verschijnt is het volop carnaval. Een feest direct voorafgaand aan de vastentijd van 40 dagen vóór Pasen. We gaan vanuit het donker naar het licht. Op naar een hoopvolle tijd, maar eerst het askruisje halen.  

Namens het parochiebestuur, Cor Siekman


Gewijzigd dd:18-09-2018

Pauselijke Missieweken

Wie of wat zijn de Pauselijke Missiewerken (Missio)?
Die vraag wordt ons geregeld gesteld. Maar wie kan dat nu beter uitleggen dan de Paus zelf.
In een videoboodschap vertelt Paus Franciscus waarom "zijn"  Pauselijke Missiewerken belangrijk zijn.
Nu is die videoboodschap in het Italiaans met ondertiteling in het Engels.
Echter de Nederlandse vertaling staat onder de video boodschap van de Paus.
Wie graag de videoboodschap en/of de Nederlandse vertaling wil bekijken, kan dat zien door op onderstaande link te drukken

http://missio.nl/nieuwses/paus-franciscus-over-missio/


Gewijzigd dd:11-07-2018

CURSUS SUÏCIDEPREVENTIE

In de herfst van 2018 biedt de Projectgroep Toerusting, Groningen-Drenthe, een cursus Suïcidepreventie aan.

De cursus geeft natuurlijk een inleiding op de suïcideproblematiek. O.a. komen de volgende gespreksvragen aan de orde:
       Hoe maak ik het onderwerp bespreekbaar?
       Wat zijn eigenlijk de signalen en hoe herken ik die?
       Welke vervolgstappen moet ik nemen?

De Kerk heeft een visie op suïcide en ook die komt aan de orde. Met nadruk zeggen wij dat deze cursus niet bedoeld is voor mensen die het verlies van een dierbare te verwerken hebben die overleden is t.g.v. zelfdoding.

lees


Gewijzigd dd: 15-01-2019

MEER DAN GELOVEN NU’

Workshop liturgisch bloemschikken: ‘de Hoeksteen van de samenleving.’

Liturgisch bloemschikken is een van de activiteiten van de groepen ‘Meer dan Geloven Nu’
Andere deelnemers zijn ook welkom. De workshop telt een maximaal aantal deelnemers van 24 personen.

lees

 

Retraite in Agnes Klooster in Thuine op 17,18 en 19 mei 2019:
‘Loslaten en thuiskomen’.

Eén keer per 2 jaar wordt voor de deelnemers van groepen ‘Meer dan Geloven Nu’ een retraite georganiseerd. Ook andere belangstellenden zijn welkom.

Dit jaar is het thema ‘Loslaten en thuiskomen.’

lees

 

Uitnodiging "Meer dan Geloven Nu" Emmen-Erica

Klik op onderstaande knop voor meer informatie

lees

 

Planning Meer dan Geloven Nu 2018-2019

In september 2018 start het nieuwe seizoen 2018/2019 voor de 2 groepen (groep Emmen en groep Erica)
‘Meer dan Geloven Nu’, die in de parochie actief zijn.
Klik op onderstaande knop voor de planning

lees

 


Gewijzigd dd:05-12-2017

OPROEP CHRISTELIJKE MEDITATIE

‘Meditatie is een weg van aandachtig zijn en oog hebben voor de werkelijkheid in al zijn facetten.
Christelijke Meditatie richt zich op de ontmoeting met God, spiegelt zich aan Jezus Christus en weet zich gedragen door de Geest.’

Voor meer informatie lees het volledige document.

          doc

Heeft u belangstelling, meldt u zich dan aan bij Gina Touw:
ginatouw@gmail.com of telnr. 0591-633056


Gewijzigd dd: 27-01-2017

VOOR DE MONDIALE DAG VAN MIGRANTEN EN VLUCHTELIINGEN
BOODSCHAP VAN PAUS FRANCISCUS


Gewijzigd dd: 30-06-2014

VRAAG VAN DE WERKGROEP VOM (Vrede, Ontwikkeling en missie)
Beste mensen,

De onderlinge contacten tussen de VOM-leden zijn goed; we komen vier keer per jaar samen omdat we de Vastenaktie, de Vredesweek, Missio en de Adventsactie altijd samen voorbereiden.
Verder zijn we natuurlijk in onze eigen parochie werkzaam en aanspreekpersoon voor missiezaken.
Momenteel is het zo dat we de volgende VOM-leden hebben:
in Erica: Ada van Geel en Gre Knegt,
in Barger-Oosterveld: Tiny Schulte,
in Emmerschans: Ria Hoebe en
in Emmen-centrum: Ingrid Kraan.


Namens de gezamenlijke VOM-groepen,

Ingrid Kraan-Jordens