RK De Goede Herder parochie
Emmen en Erica

Nieuws algemeen


Gewijzigd dd: 06-03-2021

VIER PASEN VOOR BELEVING VEERTIGDAGENTIJD EN PASEN

Pasen 2021 valt op 4 en 5 april a.s. De kans is groot dat beperkende maatregelen dan nog steeds gelden in verband met de coronapandemie. De Nederlandse bisschoppen roepen op Pasen thuis mee te vieren als het in de kerk niet kan. Meevieren kan via de speciale website www.vierpasen.nl die sinds 17 februari – Aswoensdag – online staat. De site biedt links en downloads om de Veertigdagentijd én Pasen thuis te beleven en te vieren. In de week voor Pasen worden videoclips getoond waarin de bisschoppen persoonlijk uitleg geven over thema’s van de Goede week en Pasen.

Lees verder via onderstaande koppeling

lees


Gewijzigd dd: 29-04-2021

ROZENKRANSGEBED IN DE MEIMAAND

In de middeleeuwen ontstond in Italië het gebruik om de maand mei toe te wijden aan Maria, de moeder van onze Heer.
Dat heeft in alle landen navolging gevonden.
In de maand mei wordt op twee van onze kerklocaties het rozenkransgebed gebeden: in de OLV Onbevlekt Ontvangen op maandag om 18.30 uur en in de H. Franciscus van Assisi op dinsdag om 09.00 uur.
Aansluitend volgt de Eucharistie van de weekdag.
De wereld en de Kerk hebben genoeg noden om voor te bidden.
U bent dus welkom!


Gewijzigd dd: 06-03-2021

VERHALEN OVER FRANCISCUS

Veel verhalen doen de ronde over de heilige Franciscus. In een kloosterweekend gaan we ons onderdompelen in de verhalende traditie die is ontstaan rond de heilige van Assisi. We proberen te ontdekken waarom de verhalen over hem nog steeds de moeite
waard zijn om door te vertellen.

Lees verder via onderstaande koppeling

lees


Gewijzigd dd: 22-02-2021

VASTENACTIE

Voor de veertig dagen tijd, heeft de werkgroep Vrede Ontwikkeling en Missie, een boekje gemaakt met 6 gebeden en 8 vegetarische recepten.
Met dit boekje dat €5,00 kost, willen we de Vastenactie ondersteunen.
Bovendien ondersteunen we ook Laudato Si, de oproep van de Paus om beter zorg te dragen voor onze wereld.
De boekjes liggen te koop, achter in de kerken en op de administraties.

Wat beweegt de Vastenactie?
Vastenactie wil meewerken aan een wereld waarin iedereen, waar dan ook, een goed leven kan leiden. Een wereld waar mensen zelf werken aan hun waardigheid én beschikken over de mogelijkheden en voorwaarden daarvoor. Het resultaat? Dat mensen goed voor zichzelf en hun gezin kunnen zorgen en dat de welvaart rechtvaardig wordt verdeeld binnen gemeenschappen.

Lees verder via onderstaande koppeling


Gewijzigd dd: 01-03-2021

VAN DE BESTUURSTAFEL

Mensen bereiken
Het is al weer een jaar dat het coronavirus ons in de greep houdt. De samenleving is door de vele maatregelen veranderd. Mondkapjes, gesloten winkels en scholen. Ook onze parochie voelt dit aan den lijve. Maximaal dertig gelovigen bij een viering, wel graag van te voren reserveren. Geen spontane huisbezoeken, uitstel van de communiecatechese, en ga zo maar door.
Kansen
Het lijkt wel of niets meer goed gaat, maar toch zijn er ook enige positieve zaken. Het virus brengt ook vernieuwing mee. Vele werken thuis en daardoor zijn er minder files en CO2 uitstoot. Toepassing van het internet en andere media spelen door de corona een grotere rol. Ook voor onze parochie. Er kan via het internet een grotere groep mensen worden bereikt. Denk bijvoorbeeld aan informatieverstrekking via de website. Goede communicatie kan ons dichter bij elkaar brengen, zorgt ervoor dat we elkaar beter leren kennen en laat ons uiteindelijk uitgroeien tot een eenheid. Het internet in het bijzonder biedt kansen voor ontmoetingen en solidariteit. De mogelijkheid om een kerkdienst vanuit onze parochie live via het internet te volgen. Toch altijd fijn om een vertrouwd gezicht achter het altaar te zien. Ook het parochieblad heeft een belangrijke rol. Mensen hebben meer tijd en kunnen het blad aandachtiger lezen. Kortom, er liggen ook kansen om onze boodschap, informatie en vieringen uit te dragen.
Wat als het mis gaat?
Gaat voorgaande altijd op? Nee, want soms ligt het internet eruit en dan kan het erg lastig zijn, maar ………… gelukkig is er Isidoris van Sevilla (560 - 636) Hij was bisschop en encyclopedieschrijver en werd in 1999, vanwege zijn veelzijdige, haast alomvattende kennis uitgeroepen tot patroon van het Internet. En laat zijn feestdag nou toevallig bij de uitgave van dit Vierluik en Pasen op 4 april vallen. Nou dan moet het toch wel goed gaan.
Paus Franciscus is van mening: “Het internet is een geschenk van God, maar het is ook een grote verantwoordelijkheid”. (www.rkkerkmeppel.nl).

Namens het parochiebestuur, Cor Siekman


Gewijzigd dd: 01-03-2021

LITURGIEËN IN DE GOEDE WEEK

Er is een liturgische planning voor de Goede Week, maar door het coronavirus is ook een parochie niet zeker van haar planning. Hopend dat er geen derde golf van het virus komt, hopend dat er geen nieuwe beperkingen komen en hopend dat de avondklok zou kunnen eindigen DAN geldt de volgende liturgische planning in onze parochie…
Onze hoop op vergeving, verzoening en eeuwig leven is geworteld in Jezus' lijden, dood en verrijzenis. Daarom is voor christenen de Goede Week dé kern van het geloof.
Een week met veel liturgieën, elk met eigen unieke toonzetting. Elk zeer de moeite waard!
De Goede Week begint met Palmpasen of Passiezondag: Jezus' intocht in Jeruzalem waarna minder fraaie zaken de overhand krijgen: haat, verraad en verloochening.
Zaterdag 27 maart is om 19.00 uur de eucharistie in de OLV Onbevlekt Ontvangen.
Zondag 28 maart om 9.30 uur de woord- en communieviering in de Gerardus Majellakerk en om 9.30 uur de eucharistie in de Franciscuskerk. Om 11.00 uur is de eucharistie in de Pauluskerk.

Woensdag 31 maart vervalt de weekdagviering in de Gerardus Majellakerk. Die avond is elders in ons bisdom de Chrismamis.
De viering van het bisdom waarin voor alle parochies van ons bisdom de H. Oliën (catechumenenolie, chrisma en ziekenolie) gewijd worden. Bisschop mgr. dr. C.F.M. van den Hout is hoofdcelebrant.
Het Paastriduüm - de vieringen van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaswake - vormen samen één grote lange liturgie.
De viering wordt iedere keer geschorst tot de viering van de volgende dag.
Witte Donderdag 1 april staat om 15.00 uur in de Franciscuskerk en om19.00 uur in de Pauluskerk het Laatste Avondmaal centraal, de instelling van de eucharistie. Wie Jezus in stilte nabij wil zijn: van 20.00 uur tot 24.00 uur is de Pauluskerk open voor Stille Aanbidding. Gehoor geven aan Jezus' oproep Hem nabij te zijn. U kunt komen en gaan wanneer u het wenst.
Op Goede Vrijdag 2 april volgen wij in alle kerken om 15.00 uur Jezus’ Kruisweg, biddend en mediterend.
‘s Avonds om 19.00 uur in de Pauluskerk lezen wij het Lijdensverhaal, brengen wij hulde aan het Kruis dat onze hoop en redding is.

Het is een mooi gebruik bij de vieringen van Goede Vrijdag bloemen mee te nemen, doen we ook als onze dierbaren zijn overleden. Die bloemen worden verwerkt in de kerkversiering van Pasen.
Stille Zaterdag 3 april is het letterlijk stil in de kerk. Jezus is de marteldood gestorven en we wachten op de verrijzenis van Pasen.
In de avond tijdens de Paaswake klinkt de jubelzang: de Heer is verrezen! God lof, er is hoop voor ons:
om 20.00 in de OLV Onbevlekt Ontvangen en om 22.30 uur in de Pauluskerk.
Zondag 4 april, Hoogfeest van Pasen, zingen we ook de jubelzang: om 9.30 uur in de Franciscuskerk en in de Gerardus Majellakerk. Om 11.00 uur zingen we het loflied in de OLV Onbevlekt Ontvangen en in de Pauluskerk. Op Tweede Paasdag, maandag 5 april vieren we het feest verder: om 9.30 uur in de Gerardus Majellakerk.

Voor al deze vieringen geldt: u moet vooraf uw plaats reserveren.
Uitgezonderd de Stille Aanbidding in de Pauluskerk, de avond van Witte Donderdag.


Gewijzigd dd: 01-03-2021

UITSTEL COMMUNIECATECHESE 2021

Op het moment dat dit artikel wordt geschreven zijn de basisscholen juist weer geopend.
In Nederland gelden nog steeds strikte maatregelen om de coronapandemie te beteugelen: een lockdown, een avondklok, thuis nauwelijks bezoek mogen ontvangen, niet in groepen mogen samenkomen.
Daarbij is het hopen dat een derde besmettingsgolf ons bespaard blijft.

Gelet op de huidige ontwikkelingen is, gehoord het parochiebestuur, besloten de catechese voor de eerste heilige Communie dit voorjaar niet te starten.
Door alle beperkingen zijn we nog niet eens in staat om een ouderavond te organiseren!
Waar de communiecatechese niet kan beginnen vervallen logischerwijze ook de vieringen van de eerste heilige Communie die gepland stonden in de maanden mei en juni.
Mocht de situatie verbeteren dan zullen we de catechese en bijbehorende kerkelijke vieringen alsnog plannen.
Vervelend, teleurstellend is het maar dit hebben we als parochie niet in onze macht.


Gewijzigd dd: 01-03-2021

BENOEMING WAARNEMEND PASTOOR IMMANUELPAROCHIE

Per 1 maart 2021 is pastoor drs. T.T. Tjepkema benoemd tot pastoor van parochie HH. Petrus en Paulus te Frederiksoord, Heerenveen, Steggerda en Wolvega.
De Immanuelparochie van Coevorden, Nieuw Schoonebeek, Schoonebeek, Steenwijksmoer en Weiteveen heeft dus een pastoorsvacature.
Per 1 maart 2021 heeft de bisschop pastoor P.J.J. Stiekema benoemd tot waarnemend pastoor van de Immanuelparochie.
Dat onder handhaving van de benoeming als pastoor van De Goede Herder te Emmen-Erica.


Gewijzigd dd: 01-03-2021

AMBULANCEPROJECT HAITI

Het St. Damiën ziekenhuis heeft onze hulp gevraagd. Het ziekenhuis dat we al zovele jaren helpen, waar we met z'n allen voor gefietst hebben.
Op dit moment hebben ook zij last van alle coronamaatregelen en het valt niet mee om volop hulp te blijven bieden.
Het St. Damiën kinderziekenhuis is het enige kinderziekenhuis in Haïti.
Het ziekenhuis staat in Tabarre, een buitenwijk van Port-au-Prince en is de plek waar de allerarmste kinderen en moeders worden geholpen. Op dit moment heeft het ziekenhuis dringend een ambulance nodig. Alleen dan kunnen ze elk kind hulp bieden bij noodgevallen.
Op dit moment worden er gewone auto’s gebruikt, maar daarin ontbreekt uiteraard alle medische apparatuur en ook hygiëne is ver te zoeken. De wegen zijn slecht begaanbaar en in crisistijden of bij ongeregeldheden is een ambulance het enige voertuig dat "mag" rijden.
De noodzaak is groot! Daarom heeft het kinderziekenhuis ons dringend gevraagd te helpen bij de aanschaf van een speciale ziekenwagen, die volledig is uitgerust én bestand tegen de vaak slechte wegen in Haïti. Deze ambulance kopen wij in Nederland en verschepen wij vervolgens, via de haven van Rotterdam, naar Haïti.
Op onze rekening voor Haïti stond nog een mooi bedrag omdat er nog altijd mensen zijn die doneren voor onze kinderen in Haïti.
Voor € 50.000,- kunnen we het kinderziekenhuis een ambulance geven die ze zo hard nodig hebben. Ik heb nu  €1200,- overgemaakt voor de ambulance.
Het zou prachtig zijn als het overige geld gauw bij elkaar komt. Nu moeten de ouders nog uren lopen om bij het ziekenhuis te komen en heel vaak zijn ze te laat als ze aankomen. Met een ambulance kunnen ze veel sneller op de plek van bestemming komen en dus veel sneller hulp bieden. We hebben op dit moment bijna € 40.000,- bij elkaar.
Dank voor uw donatie!
Mocht u nog willen doneren voor dit prachtige doel: reknr.NL21 RBRB 0919546463 o.v.v. project Haïti.

Vriendelijke groet, Jeanet Teuben


Gewijzigd dd: 02-02-2021

CORONAMAATREGELEN IN DE KERK

De Nederlandse bisschoppen hebben bepaald dat, door het coronavirus, voorlopig niet meer dan dertig (30) gelovigen bij een viering zijn. Dat is exclusief bedienaar, koster, organist, lector/lectrice, zanger/zangeres, enz.
Bij uitvaarten gelden afwijkende richtlijnen.
In de kerk is, bij uitzondering, een mondkapje niet wettelijk verplicht maar de Nederlandse bisschoppen adviseren dringend om in de kerk wél een mondkapje te dragen en deze alleen af te doen bij het ontvangen van de heilige Communie.

Alle vieringen in de H. Gerardus Majellakerk te Barger-Oosterveld waren en zijn altijd met geluid (dus zonder beeld) voor alle belangstellenden te volgen op het internet via de link: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11010

Voor de weekendviering is plaatsreservering verplicht.

RESERVERING IS VOOR WEEKENDVIERINGEN VERPLICHT
U kunt reserveren tijdens opening van het locatiesecretariaat, per telefoon of per email. Medewerkers privé mailen of bellen is lastig, er zijn namelijk meerdere secretariaatsmedewerkers. Dan kan het misgaan met een reservering die via een verkeerde route binnenkomt.
Vindt u één uur met mondkapje in de kerk te lang: u kunt de eucharistie ook op weekdagen vieren, die duurt 30 minuten.
Voor eucharistie op weekdagen is reservering niet nodig.
Mocht de situatie van de ene op het andere moment wijzigen dan leest u dat op onze internetpagina of eventueel in een digitale nieuwsbrief. U kunt u via het secretariaat aanmelden voor de digitale nieuwsbrief.
Alle vieringen in de H. Gerardus Majellakerk te Barger-Oosterveld waren en zijn altijd met geluid (dus zonder beeld) voor alle belangstellenden te volgen op het internet via de link: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11010

De bisschoppen vragen iedereen te blijven bidden voor de slachtoffers van Corona en hun familieleden, in Nederland en wereldwijd. En ook voor de werkers in de gezondheidszorg: dat God hen veel moed en kracht geeft en dat zij niet zelf besmet worden bij de zorg voor mensen die een besmetting hebben opgelopen.

Mocht de situatie van de ene op het andere moment wijzigen dan leest u dat op deze website of eventueel in een digitale nieuwsbrief.


Gewijzigd dd: 02-02-2021

LOCKDOWN: ‘KATHOLIEK ZO GEK NOG NIET’, UITGESTELD IN ERICA

Voor wie (opnieuw) kennis wil maken met het katholieke geloof
Als coronamaatregelen de boel niet in het honderd sturen… Zo begon de aankondiging van de basiscursus ‘Katholiek, zo gek nog niet’ die in januari 2021 in Erica van start zou gaan.
Verlenging van de landelijk lockdown maakt start van de cursus eventjes onmogelijk. Zodra we weer mogen samenkomen, gaan we alsnog van start. We proberen dan aansluiting te zoeken bij de woensdagavonden die al zijn vastgesteld.
Uitstel is vervelend…. maar (!) biedt ook gelegenheid om u alsnog aan te melden!

De cursus omvat 10 avonden en is opgezet voor niet katholieken die willen ontdekken waar katholieken voor gaan en voor wie katholiek is maar het geloof wil herontdekken of spiritueel verdiepen.

De cursus wordt gegeven door pastoor P.J.J. Stiekema


Gewijzigd dd: 02-02-2021

HUISBEZOEK EN ZIEKENZALVING IN CORONATIJD

Individueel huisbezoek wordt ook in dit tijdperk gedaan. Uiteraard met desinfecteren van de handen en de fysieke afstand van 1,5 meter.
Er is één restrictie: mensen moeten er expliciet om vragen!

Iemands huisquarantaine wordt niet ongevraagd doorbroken.
Er zijn dus geen spontane huisbezoeken.
Waar huisbezoek, op verzoek, nog steeds wordt gedaan geldt ook dat het sacrament der zieken beschikbaar is.


Gewijzigd dd: 09-12-2020

HELP UW PAROCHIE DE CORONATIJD DOOR: ACTIE KERKCOLLECTE!

Vanaf maart tot en met mei kon in onze vier kerken niet worden gecollecteerd.
Vanaf 1 juni jl. kon er weer gevierd worden maar met een beperkt aantal gelovigen.
Naast ongemak dat we de eucharistie niet konden meevieren, en veel parochianen om zeer begrijpelijke redenen nog niet aan de vieringen durven deelnemen, droogden ook de collecte-inkomsten op.

Normaal is de totale jaaropbrengst van de collectes zo’n € 35.000.
Omdat het collectemandje niet rond mag gaan tijdens de viering staat het passief bij de in- en uitgang. Soms en bij kerkelijke uitvaarten helaas meestal gepasseerd door het beperkt aantal bezoekers. We hebben onderzoek gedaan naar contactloos collecteren in de kerk maar daarvan wegen de kosten nauwelijks op tegen de baten.
We zullen de gebruikelijke en noodzakelijke collecte-inkomsten voor een heel belangrijk deel missen.
We schatten dat de collecte-inkomsten dit jaar € 25.000,- lager zijn dan normaal.

Ook een andere substantiële inkomstenbron is zo goed als opgedroogd: inkomsten uit belegging van geldmiddelen (dividenden en rente). Dit alles betekent voor 2020 een forse schadepost.
We hebben wel extra onkosten om te voldoen aan de coronavoorschriften: ontsmettingsmiddel, merkmateriaal, hoestschermen, mondkapjes, enz.
Gelukkig werden ook inkomsten verkregen van parochianen, die een extraatje overmaakten. Dank u wel daarvoor!

Als parochie hadden we financieel al een fors structureel tekort. Voordat het virus explodeerde was het bestuur begonnen dat tekort te dichten. Een creatieve werkgroep bedacht activiteiten om extra inkomsten te genereren. Door het coronavirus moeten die extra fondswervende activiteiten al direct in de wachtstand.

U begrijpt dat de financiën van de hele parochie flink onder druk staan.
Daarom doen wij een beroep op u: om uw parochie deze maand december financieel een steuntje of steun in de rug te geven.
Om de schade voor de parochie zoveel mogelijk te beperken: met elkaar kunnen we heel wat bereiken om onze mooie parochie financieel overeind te houden.
U kunt denken aan het bedrag dat u anders met Kerstmis aan de collecte zou hebben gegeven, of het totaalbedrag dat u anders in deze hele coronatijd aan collectes zou hebben gegeven. Misschien wel een bedrag dat u deze maand overhoudt of het bedrag dat u nog nodig hebt om fiscale aftrekbaarheid van giften te bereiken of….. u verzint zelf iets dat bij u en uw mogelijkheden past.
Als u - voor welke bedrag dan ook - meedoet zijn wij u hiervoor zeer dankbaar.

U kunt uw bijdrage, o.v.v. corona-kerstcollecte, storten op een van de volgende bankrekeningen

Alle rekeningen staan op naam van RK parochie de Goede Herder:

Locatie H. Franciscus van Assisi:                NL27 RABO 0317 0158 42
Locatie OLVrouw Onbevlekt Ontvangen:    NL65 RABO 0114 5003 04
Locatie H. Gerardus Majella:                     NL07 RABO 0317 0161 05
Locatie H. Paulus:                                    NL11 RABO 0368 4602 74
Of 
Centrale parochiekas:                              NL13 RABO 0317 0480 07


Gewijzigd dd: 22-12-2020

MANDEN VOOR VOEDSELBANK DE HELPENDE HAND

In Nederland leven circa 1.000.000 mensen onder de armoedegrens.
Vrijwilligers bij de voedselbanken delen elke week eten uit aan mensen die dat het hardste nodig hebben.
Bedrijven, instellingen, overheden en particulieren helpen met geld, voedsel en diensten.

Ook in Emmen en omgeving zijn mensen afhankelijk van de voedselbank.
In de H. Pauluskerk staan in de kerk rieten manden, voor uw bijdrage aan De Helpende Hand, een plaatselijke voedselbank.
Zorg voor de minderbedeelden is voor christenen geen vrijblijvende zaak.
Het is Jezus’ opdracht! Het is dan ook goed te zien dat mensen hun bijdrage deponeren.

Dank daarvoor!


Gewijzigd dd: 09-12-2020

MAILADRESSEN VAN VRIJWILLIGERS, ANDERE PAROCHIANEN EN BELANGSTELLENDEN

Waar coronamaatregelen veranderen informeren we u via ons parochieblad en onze website http://www.rkemmen-erica.nl/.
Soms zijn veranderende coronamaatregelen op heel korte termijn. Waar niet iedereen de website regelmatig bezoekt is (interne) mailing handig als extra communicatiemiddel.
Een digitale muurkrant.
Voor verzending van de digitale nieuwsbrief beschikken we over ruim 500 mailadressen.
Dat zijn lang niet alle mailadressen van onze parochianen. Hebt u mailadressen van vrijwilligers en/of andere parochianen of belangstellenden die de digitale nieuwsbrief willen ontvangen? Wilt u die mailen aan het locatiesecretariaat?

Voor de locatie OL Vrouw Onbevlekt Ontvangen, Erica: rkkerk-erica@hetnet.nl.
Voor de locatie H. Gerardus Majella, Barger-Oosterveld: stgerardus@hetnet.nl.
Voor de locatie H. Paulus, Emmen: pauluskerk.emmen@outlook.com.
Voor de locatie H. Franciscus van Assisi, Emmerschans: fr.assisie@planet.nl.

Dan kunnen aangereikte adressen – onder toepassing van de bekende AVG – aan het mailbestand worden toegevoegd. Dit bestand wordt met niemand gedeeld. Hebt u geen behoefte aan deze mailing: laat het de afzender weten en uw mailadres wordt verwijderd.

 


Gewijzigd dd: 19-10-2020

bisdom

Mgr. Van den Hout:  ’De kracht zit van binnen’

Videoboodschap Nederlandse bisschoppen voor gelovigen in coronatijd

Het aantal coronabesmettingen is begin oktober schrikbarend opgelopen. Dat heeft ook consequenties voor de kerken.
Vrijdag 9 oktober zijn parochies en religieuze gemeenschappen gevraagd om terug te schalen naar dertig aanwezigen bij hun vieringen. In deze moeilijke tijd, vol onzekerheid door het besmettingsrisico van Covid-19, spreken de bisschoppen van de zeven bisdommen en de bisschop van het militair ordinariaat een woord van bemoediging in een nieuwe video op katholiekleven.nl. In de videoboodschap spreken ze zich persoonlijk uit over gelovig omgaan met de risico’s en beperkingen opgelegd in de Coronacrisis.

Elke  bisschop kiest zijn eigen bewoordingen en verwijst naar een inspiratiebron in het Evangelie. Bisschop Ron van den Hout benadrukt  het belang van de innerlijke houding tegenover druk van buiten en is aangemoedigd door het Evangeliewoord van Jezus voor de blinde van Jericho die Hij genezen heeft : ‘’Uw geloof heeft u gered.’’

‘’Laten we ons niet te zeer bedreigen door wat van buitenaf komt’’, zegt mgr. Van den Hout, ‘’ook al is dat heel massief, best heel bedreigend en best heel schadelijk. (…..). Het bedreigt  onze gezondheid. Ook  het kerkelijk leven wordt geschaad.  Het geloof van mensen kan geschaad worden. Maar de kracht van het niet-beschadigd-worden zit van binnen:  Jouw geloof heeft je gered.  Onze kracht zit van binnen.’’

De videoboodschap is gemaakt door Katholiek Leven.nl.  De volledige video is te vinden op internet via:  https://www.rkkerk.nl/bisschoppen-spreken-woord-van-bemoediging-met-het-oog-op-tweede-coronagolf/

 


Gewijzigd dd: 15-10-2019

WERKGROEP VOM (Vrede, Ontwikkeling en missie)

We komen vier keer per jaar samen omdat we de Vastenaktie, de Vredesweek, Missio en de Adventsactie altijd samen voorbereiden.
Verder zijn we natuurlijk in onze eigen parochie werkzaam en aanspreekpersoon voor missiezaken.
Momenteel is het zo dat we de volgende VOM-leden hebben:
in Erica: Ada van Geel en Gre Knegt,
in Barger-Oosterveld: Tiny Schulte,
in Emmerschans: Ria Hoebe en
in Emmen-centrum: Ingrid Kraan.


Namens de gezamenlijke VOM-groepen,

Ingrid Kraan-Jordens