RK De Goede Herder parochie
Emmen en Erica

Nieuws algemeen

Toegevoegd dd 18 juli 2020

BONIFATIUS ACADEMIE START MET CURSUSSEN EN PUBLIEKSLEZING

Voorjaarscursussen van de Bonifatius Academie, onderbroken door de coronacrisis, kunnen dit najaar worden afgemaakt. Nieuwe aanmeldingen zijn mogelijk.  Dit najaar start de nieuwe cursus Parochievernieuwing.  Parochianen en andere geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd deel te nemen. Een aanmeldingsformulier vindt u via www.bonifatiusacademie.nl , waar de cursusinformatie ook te vinden is. U kunt het aanmeldingsformulier mailen naar: l.winter@bisdomgl.nl
Op 29 september is in Leeuwarden de eerste Bonifatius Academie lezing: Duurzaam denken over water’. Een actuele bezinning op  paus Franciscus’ encycliek Laudato Sí, het groeien watervraagstuk en onze levensstijl. 

Najaarsaanbod 2020
De Bonifatius Academie biedt de volgende cursussen:
- Basiscursus over Kerk en geloofsgemeenschap
- Twee Bijbelcursussen:  OT: Jacob en Jozef (door bisschop Ron van den Hout) en NT: Brieven van Paulus
- Diaconale leerroute (1)
- Parochiebestuur
- Parochiecommunicatie
- Parochievernieuwing: Parochie met een missie

NIEUW: Bonifatius Academie lezing 2020 
De jaarlijkse Bonifatius Academie lezing is een initiatief in samenwerking met het landelijk christelijk platform Het Goede Leven.  Thema: ‘Duurzaam denken over water.  Encycliek Laudato Sí en het watervraagstuk’’.  De lezing is op 29 september a.s. , 19.30 uur,  bij onderzoekinstituut voor Watertechnologie Wetsus in  Leeuwarden. Sprekers:  prof. dr. Cees Buisman, hoogleraar Biologische Kringlooptechnologie en directeur Wetsus, en dijkgraaf/RK diaken Hein Pieper.  De lezing is in het licht van de oproep van paus Franciscus in zijn encycliek Laudato Sí (2015) tot versobering van levensstijl om uitputting van de aarde en arm-rijk conflicten te voorkomen. Prof. Buisman publiceerde in 2018 als bijdrage aan de maatschappelijke discussie zijn essay ‘’De mens is geen plaag. Over het gevaar van een onttoverde wereld’’(2018).  

Via onderstaande snelkoppeling kunt u de folder van het Bisdom verder lezen voor meer informatie.

lees

 


Toegevoegd dd 10 juli 2020

VAN HET BISDOM

Column van de bisschop voor de maanden juli en augustus

lees


Gewijzigd dd: 29-06-2020

OVER PLAATSRESERVERING IN DE KERK

Het is wennen vooraf een plaats reserveren als u naar de kerk wilt. Het is niet alleen wennen voor u, het is ook wennen voor de parochie en haar vrijwilligers.
Alles sluitend organiseren en overzicht houden.
Vooraf dachten we dat gebruik van een reserveringswebsite erg handig zou zijn. In praktijk bleek het niet voor alle parochianen zo handig te zijn, bleek het voor de locatiesecretariaten ook bewerkelijk te zijn.

Kortom per 1 augustus a.s. vervalt het account van onze parochie bij Eventix.nl.
U kunt vanaf 1 augustus alleen bij het locatiesecretariaat (per email, per telefoon of middels een bezoekje) een plaats reserveren.
U hebt een gereserveerde plaats als u van het locatiesecretariaat de bevestiging daarvan hebt ontvangen.

Als u naar de kerk wilt om liturgie te vieren moet u zich vooraf aanmelden. Vol is echt vol! U kunt u zich aanmelden via het locatiesecretariaat:

* OL Vrouw Onbevlekt Ontvangen, Kerkweg 122, 7887 BJ Erica, tel.: 0591-301444,
rkkerk-erica@hetnet.nl (geopend dinsdagochtend en donderdagochtend van 09.30-11.30 uur).

* H. Gerardus Majella, Splitting 142, 7826 CT Barger-Oosterveld, tel.: 0591-622404,
stgerardus@hetnet.nl (geopend dinsdagochtend en donderdagochtend van 09.00-12.00 uur).

* H. Franciscus van Assisi, de Schanswal 4, 7823 TJ Emmen, 0591-623066,
fr.assisie@planet.nl
(geopend maandagochtend en vrijdagochtend van 09.15-12.00 uur).

* H. Paulus, Weerdingerstraat 33, 7815 SC Emmen, 0591-612504,
pauluskerk.emmen@outlook.com (geopend maandagmiddag van 13.30-15.30 uur en woensdagochtend van 09.30-11.30 uur).

 


Gewijzigd dd: 29-06-2020

mariaMARIA TENHEMELOPNEMING

Op deze dag wordt herdacht dat Maria
met lichaam en ziel door God
in de hemel werd opgenomen.
Vroeger werd deze dag
"Ontslaping van Maria" genoemd.
Als moeder van Jezus en moeder van God wordt ze
beschouwd als een dienstbare, diepgelovige, eerlijke,
troostende, trouwe, zachte, zorgzame vrouw
die altijd een luisterend oor biedt.
Ze staat symbool voor de universele moeder, waar we altijd op terug kunnen vallen en die we om raad kunnen vragen en waar we onze zorgen neer kunnen leggen.

Maria, patrones van onze parochiekerk, Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen wordt jaarlijks geëerd met een traditionele Mariaprocessie.
Zo ook dit jaar, maar wel met inachtneming van de coronamaatregelen: maximaal 78 deelnemers en 1,5 m afstand bewaren.
Op zaterdag 15 augustus om 18.00 uur begint de plechtige eucharistieviering in de kerk met aansluitend de Mariaprocessie door het kerkenbos. De route gaat via het kerkhof, de Blokhut, langs het heuveltje naar de Mariakapel waar de plechtigheid wordt beëindigd.
Ter afsluiting is er gelegenheid voor een samenzijn onder het genot van een kopje koffie of thee op het `Jozefplein`  tussen de kerk en het Jozefgebouw.
Om deel te kunnen nemen aan de viering en processie moet u zich tevoren aanmelden.
Dit kan via het secretariaat, openingstijden: dinsdag- en donderdagochtend van 9.30 u – 11.30 u.tel. 301444 of
via e-mail: rkkerk-erica@hetnet.nl.

U BENT VAN HARTE WELKOM

 


Gewijzigd dd: 29-06-2020

HERSTART BASISCURSUS  KATHOLIEK, ZO GEK NOG NIET

Het catecheseproject Katholiek, Zo Gek Nog Niet verliep mooi met betrokken deelnemers. Na de 5e bijeenkomst kwam de cursus tot stilstand, door het coronavirus. In de september gaat de cursus herstarten… we hebben nog 5 bijeenkomsten te gaan.
Die bijeenkomsten worden gehouden in een zaal waar de deelnemers de gevraagde fysieke afstand van 1,5 meter kan worden geboden. De deelnemers krijgen binnenkort bericht per wanneer de cursus wordt vervolgd.


Gewijzigd dd: 29-06-2020

DAGELIJKSE OPENSTELLING VAN KERKEN
Dagelijks voor het publiek geopend zijn:

de H. Gerardus Majellakerk, Splitting 142 te Barger-Oosterveld;
de Mariakapel achter de OL Vrouw Onbevlekt Ontvangenkerk, Kerkweg 122 te Erica;
de Mariakapel van de H. Pauluskerk, Meerstraat 2 te Emmen.

U kunt een kaarsje opsteken, in stilte bidden of wat dan ook….
Voor al deze locaties geldt: u bent welkom. Wie verkouden is of zich niet lekker voelt: kom vooral niet!

Treft u andere kerkbezoekers: nader hen niet, neem minimaal de 1,5 meter fysieke afstand in acht. Dat blijft misschien wennen maar is in deze tijd liefdevol en zorgzaam gedrag

U kunt een kaarsje opsteken, in stilte bidden of wat dan ook….

Voor al deze locaties geldt: u bent welkom. Wie verkouden is of zich niet lekker voelt: kom vooral niet!


Gewijzigd dd: 29-06-2020

MIVA KERKCOLLECTE 2020

De Miva collecte vraagt dit jaar aandacht voor vluchtelingen in Bangladesh.
Op 29 en 30 augustus 2020 vindt de MIVA-collecte in de katholieke kerken plaats. Dit jaar vragen wij uw aandacht voor vluchtelingen in Bangladesh. De bestemming van pionier Anwar
Pionier Anwar (53) werkt in het zuiden van Bangladesh op de grens van Bangladesh en Myanmar. De situatie van de vluchtelingen is hier heel schrijnend. Zijn droom is om het leed van de mensen hier te verzachten. Anwar zet zich hier dag en nacht voor in.

Gezondheidszorg voor Rohingya vluchtelingen in Bangladesh
In 2017 vluchtten ruim 700.000 Rohingya vluchtelingen van Myanmar naar Bangladesh. Sindsdien wonen zij op de grens in één van het grootste vluchtelingenkamp ter wereld. Terug kunnen ze niet, Bangladesh verder in mogen ze niet.
In dit uitzichtloze bestaan zorgt Pionier Anwar voor deze mensen. Een ambulance helpt hem de vluchtelingen in elk geval te voorzien van medische zorg. MIVA trekt zich het lot van deze mensen aan en wil hem helpen met meer ambulances.

Over MIVA
In veel landen zijn basisvoorzieningen als gezondheidszorg en onderwijs onbereikbaar voor de meest kwetsbaren. Gelukkig zijn er lokale mensen die zich inzetten om anderen te helpen. MIVA ondersteunt deze mensen met onmisbare vervoers- en communicatiemiddelen.
De opbrengst van de collecte is bedoeld voor ambulances voor de vluchtelingenkampen. Zodat de vluchtelingen in elk geval van medische zorg kunnen worden voorzien.
Onze parochie ondersteunt MIVA en daarom zal er in onze kerken op 29 en 30 augustus een extra collecte worden gehouden.


Gewijzigd dd: 29-06-2020

BEDANKJE VAN DE HELPENDE HAND

Lieve mensen,
VERRASSING, en wat voor eentje. Zo rond Pasen mochten wij uit Uw kerk heel veel producten halen voor onze gezinnen. Hierbij troffen we ook enveloppen aan met inhoud  en ook los tussen de producten giften met een totaal bedrag van € 102,00. 
Wij zijn in navolging van de Voedselbank ZO-Drenthe gesloten maar op Goede Vrijdag hebben we de bakken klaargemaakt met Paasproducten die wij ieder jaar gefinancierd krijgen door de “Stichting It Kypmantsje “.
Wij hebben de pakketten aangevuld met producten uit ons reguliere programma maar dan wat extra’s zodat zij er  langer mee vooruit kunnen.
Deze pakketten hebben we met een aantal mensen aan huis gebracht.
Doordat de coronamaatregelen voortduurden, hebben we  rond Pinksteren eenzelfde ronde gemaakt. De producten die u ons geeft, zijn dus heel welkom. Wat we te kort komen, zoals brood, vlees, groenten en fruit, kopen we op de dag van uitgifte zo vers mogelijk. Weer konden we manden vol producten ophalen, en ook enveloppen met inhoud totaal € 47,00. Ook op ons bankafschrift van april stonden donaties vanuit uw parochie. 
Wij hebben tegen onze gezinnen gezegd dat ze vanaf 5 juni weer wekelijks een pakket kunnen komen halen.
Heel fijn dat U zo aan onze mensen denkt.  U allen hartelijk dank daarvoor!
Wij wensen U veel sterkte in deze situatie en hopen op een goede en bovenal gezonde tijd.


                 Met vriendelijke groeten namens het team van “De Helpende Hand “
                                                                                 Nolly van Zanten-Feenstra.

 


Gewijzigd dd: 30-03-2020

Eerste heilige Communie Gerardus Majella en Pauluskerk

Waar samenkomsten, in elk geval tot 1 juni a.s. niet is toegestaan, hebben de werkgroepen eerste heilige Communie van de locaties Gerardus Majella en Paulus besloten de festiviteiten op hun locaties uit te stellen.


Gewijzigd dd: 02-04-2020

INFORMATIE VAN HET BISDOM

Dit item wordt regelmatig geupdated.

- Verbondenheid op afstand

lees

 

-Herderlijke brief van onze bisschop naar aanleiding van de Coronacrisis

lees

 

- Creatief katholiek zijn in quarantaine

lees

 


Gewijzigd dd: 30-03-2020

Manden voor de Helpende Hand

De Voedselbank is gesloten, maar we hebben ook De Helpende Hand. Dit is een project dat uitgaat van de diaconie van de PG Ichthus. De doelstelling is om door middel van een wekelijkse uitreiking van een voedselpakket, de financiële zorg van enkele gezinnen iets te verlichten. Iedere week delen we voedselpakketten uit aan gezinnen die moeten rondkomen van een minimumuitkering. Het is niet noodzakelijk dat de gezinnen lid zijn van onze kerkelijke gemeente.
Elk gezin wonend in de wijk Emmermeer, dat kan aantonen dat het beneden het minimum moet leven, mag een beroep doen op De Helpende Hand. We kunnen echter maximaal 20 gezinnen ondersteunen.
In de kerkgebouwen “Ichthus“ en de R.K. “Pauluskerk“ staan manden waar producten kunnen worden ingezameld, bovendien zorgen gemeenteleden en parochianen voor de nodige financiën. Daardoor zijn we wekelijks in staat zijn verse groenten fruit en andere boodschappen te kopen.
Wilt U ons project ondersteunen, dan kan het door overmaken van een gift op rekeningnummer IBAN NL37INGB0001797152 t.n.v. De Helpende Hand.
Ook door lang houdbare producten te deponeren in de mand in de hal van de kerk steunt u ons enorm.
Het is nog steeds Vastentijd en zorg voor de minderbedeelden is voor christenen geen vrijblijvende zaak. Het is Jezus’ opdracht! Dank voor uw bijdragen.


Gewijzigd dd: 28-11-2019

KERKBALANS 2020

Na alle aankomende feestdagen, aan het begin van het nieuw kalenderjaar 2020 is het weer tijd voor actie Kerkbalans.
Een jaarlijkse actie om de financiën van onze parochie in balans te houden onder het motto 'Geef voor je kerk.'
Hopelijk is uw parochie u wat waard, hebt u ook in deze tijd ruimte voor de kerkbijdrage. Dat biedt uw parochie ruimte om te doen wat wij in Jezus' Naam hebben te doen.
Op duizend manieren willen mensen ruimte.
Ruimte om te leven, ruimte om te wonen, ruimte om te werken, ruimte om te ontspannen, ruimte om jezelf te ontwik­kelen, enz. Daarnaast is in ons hart ruimte voor toekomst­verlangens. Het verlangen naar een menswaardige omgang met elkaar, gekend en gezien te worden. Het verlangen naar vrede, het verlangen naar waarden en normen die wortel schieten waardoor we levens­ruimte krijgen. Kortom het visioen van Gods Koninkrijk op aarde.
Als parochie zetten wij daarvoor in, in Gods naam.
Gelukkig zijn er legio mensen die God ruimte geven in hun bestaan.
Vallend en opstaand proberen zij te leven naar Gods Woord, vertrouwend eens het Land van Belofte te bereiken.
Veel gelovigen besteden wekelijks uren aan het kerkelijke vrijwilligerswerk.
Christus' Kerk is nog altijd de grootste vrijwilligers­organisatie van Neder­land.
Wie goed naar onze parochie kijkt, ziet dat zij heus bruist van leven: er is liturgie, catechese en spiritualiteit, diaconie, kerkschoonmaak en -onderhoud, koren met koorleiders en organisten, de website, redactie van het parochieblad, enz., enz., enz.
In onze parochie bruisen we van nieuwe plannen!
Hoewel we als parochie dankzij de inzet van veel vrijwilligers goedkoop ons werk kunnen verrichten, kan het niet helemaal voor niks. Onderhoud van gebouwen, verzekeringen, gas, water, elektra en de kosten van koren, pastores, enzovoorts daarvoor heeft zelfs een parochie euro's nodig.
Hopelijk gunt u in uw leven God ook financiële ruimte.
Zodat zijn Woord blijft klinken, mensen zoals u zich kunnen blijven inzetten voor dat visioen: het Koninkrijk Gods.


Gewijzigd dd: 10-12-2019

GEDRAGEN WORDEN DOOR PAROCHIANEN
Ron van den Hout
bisschop van Groningen – Leeuwarden

Een gezonde kerkgemeenschap stelt belang in haar pastores en draagt ze zoals u als parochiaan ook zelf gedragen wilt worden in lief en leed. Dat is een wisselwerking.
Priesters, diakens en pastoraal werkers vragen niet om complimenten en bedankjes, ze vragen erom gekend te worden als persoon, én in hun ambt of functie. Die twee dingen horen namelijk bij elkaar.

lees

 


Gewijzigd dd: 29-04-2019

KERKVRIJWILLIGERS GEZOCHT VOOR DE HORST!Horst

ZIEKENCOMMUNIE: Ieder 1e vrijdag van de maand is er voor de katholieke bewoners van de Horst van 15.00 – 15.30 uur een korte viering, voorgegaan door pastor J. Lange.
We zoeken een paar vrijwilligers ter versterking De werkzaamheden bestaan uit o.a. het klaarzetten van de kopjes, cliënten ophalen van hun woonafdeling, bij de cliënten zitten tijdens de viering. Na afloop wordt met elkaar koffie/thee gedronken, de cliënten weer naar hun woonafdeling gebracht en opgeruimd. Van u wordt gevraagd dat u een goed gevoel hebt voor cliënten van de Horst en dat u in staat bent om cliënten in een rolstoel te begeleiden.
Als vrijwilliger ben je van 14.15 – 16.00 uur actief.
Informatie over de instelling op treant.nl locatie de Horst.

KERKDIENSTVRIJWILLIGER: Elke vrijdagavond is er een kerkdienst in de Horst van 19.00 – 20.00 uur. Er zijn wisselende voorgangers; de geestelijk verzorgers van Treant leiden ook af en toe een dienst. Iedereen is welkom bij deze diensten; het maakt niet uit wat iemand wel of niet gelooft. Regelmatig treedt een koor op. De zang wordt ondersteund door eigen organisten. Er zijn 4 teams. We zoeken een paar vrijwilligers ter versterking. U bent 1x per maand aan de beurt. De werkzaamheden bestaan o.a. uit het klaarzetten van stoelen, kopjes klaarzetten, cliënten ophalen van de woonafdeling, uitdelen van de liturgie (boekjes), en bij de cliënten zitten tijdens de dienst. Na afloop wordt met elkaar koffie gedronken en de zaal weer opgeruimd. Van u wordt gevraagd dat u een goed gevoel hebt voor cliënten van de Horst, kunt omgaan met eventueel andere geloofsovertuigingen en daar respect voor hebt. U bent in staat om cliënten in een rolstoel te begeleiden. De teams hebben onderling en met elkaar een goed contact. U zou heel welkom zijn!
Als vrijwilliger ben je van 18.00 – 21.00 uur actief.
Informatie over de instelling op treant.nl locatie de Horst.
Voor aanmelding kunt u contact opnemen met Klarien Woldring, coördinator vrijwilligers in de Horst, telefoonnummer 0591-228189. (Op maandag en  dinsdag, woensdagmiddag en vrijdagmorgen)

 

Ine Schilder


Gewijzigd dd: 15-10-2019

WERKGROEP VOM (Vrede, Ontwikkeling en missie)

We komen vier keer per jaar samen omdat we de Vastenaktie, de Vredesweek, Missio en de Adventsactie altijd samen voorbereiden.
Verder zijn we natuurlijk in onze eigen parochie werkzaam en aanspreekpersoon voor missiezaken.
Momenteel is het zo dat we de volgende VOM-leden hebben:
in Erica: Ada van Geel en Gre Knegt,
in Barger-Oosterveld: Tiny Schulte,
in Emmerschans: Ria Hoebe en
in Emmen-centrum: Ingrid Kraan.


Namens de gezamenlijke VOM-groepen,

Ingrid Kraan-Jordens