RK De Goede Herder parochie
Emmen en Erica

Liturgie

Liturgie moet je beleven Liturgie (Grieks: Leitourgia – dienstwerk van/ voor het volk): het geheel van gebeden en rituele handelingen tijdens een kerkdienst. Gelovigen zijn tijdens de mis actief. De priester voert geen show op, maar nodigt de gelovigen uit, met en voor hem te bidden tot God. De afwisseling van zitten, staan en knielen toont een betrokken houding van de gelovigen.

Liturgie begrijpen is die beleven met al je zintuigen: woorden horen, gebaren zien, warmte voelen en de hostie proeven, om erdoorheen dicht bij het hart van de liturgie te komen: de ontmoeting met Christus zelf. Feesten en kleuren door het jaar heen Een katholieke kerkdienst heet een viering en heeft kennelijk iets feestelijks. Elke zondag in het klein en op de hoogtijdagen in het groot vieren we Jezus’ verrijzenis.

Elk feest heeft zijn eigen aankleding en zijn eigen liturgische kleur. Kleuren die staan voor de vier gemoedstoestanden: vasten en inkeer (paars); feest en lofzang (wit); Geest van God en martelaarschap (rood) en de gewone tijd van het jaar (groen).

Naast de heilige mis oftewel eucharistieviering (een viering waarin de priester het offer van Christus tegenwoordig stelt, en mensen laat delen in de heilige maaltijd van zijn Lichaam en Bloed, d.w.z. de eucharistie als sacrament) is er nog een aantal andere liturgische vieringen. Allereerst zijn dit de andere sacramenten: doopsel, vormsel, biecht, huwelijk, priesterwijding en ziekenzalving. Daarnaast zijn er vanouds het getijdengebed, het gezamenlijke rozenkransgebed en het zogenaamde lof, een vorm van eucharistische aanbidding. Sinds enkele decennia ook gebedsdiensten en zogenaamde woord- en communievieringen, geleid door een leek in plaats van de priester. Deze laatste soorten vieringen zijn in gebruik geraakt mede door het ontstaan van een priestertekort in de vorige eeuw.