RK De Goede Herder parochie
Emmen en Erica

De koren van onze parochie


Paulus kerk

Bernharduskoor
Dirigent: Dhr. B.H. Wubbels
Contactpersoon: Mevr. T. Post-Mensink,
Turkooisdreef 31, 7828 BJ Emmen
Repetitie: Iedere dinsdag in de 'Holtingerhof' van 20.00 u. – 22.00 u.

Pauluskoor
Dirigent: Dhr. Th. Smeenk
Contactpersoon: Dhr. Th. Smeenk.
Repetitie: Iedere dinsdag van 19.30 u. – 21.30 u in 'De Schiphorst' en soms in het 'Drieluik'.

Titus Brandsmakoor
Dit koor verzorgt de zang bij rouw- en trouwvieringen
Dirigent: Vacant
Contactpersoon:
Repetitie: Iedere laatste dinsdag van de maand in 'De Schiphorst'

kinderkoor 'De Kerkuiltjes'
Het koor zingt bij gezins- en doopvieringen in de Franciscuskerk en de Pauluskerk.
Contactpersoon: Herma Falke
Repetitie: Elke vrijdag in de Kardinaal Alfrinkschool van 15.45 uur tot 16.30 uur.


Gerardus Majella kerk

Gemengd Koor
Contactpersoon: K. Fühler
Dirigent: Anton Lukassen


Dameskoor Belcanto
Contactpersoon: mevr. L. Greve
Dirigent: H. Kocks


Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen kerk

gemengd koor 'St.Caecilia'koor BelieveKinderkoorFranciscus kerk

Kinderkoor de Kerkuiltjes
Het kinderkoor treedt op tijdens gezinsvieringen en doopvieringen. Kinderen vanaf groep 5, die goed kunnen lezen en van zingen houden zijn welkom bij de Kerkuiltjes. Ze treden ongeveer 1x per maand op in een viering.
De kinderen die eenmaal lid blijven dat meestal tot en met groep 8. Daarna gaan ze naar het voortgezet onderwijs en komen de repetitietijden vaak niet goed meer uit met de schooltijden. Je mag tot je 16de lid blijven.
Elke week is er repetitie in de Kardinaal Alferinkschool in Emmen. Er wordt geoefend van 15.30 – 16.15 uur
Er zijn nu ongeveer 11 kinderen lid van het koor. Daarnaast zijn er een viertal ouders, die meezingen ter ondersteuning.

Meer weten?
Alle contacten lopen via het secretariaat.
Schanswal 4 7823 TJ Emmen Telefoon 0591 623066

Gemengd koor St. Franciscus
Het doel van het St. Franciscuskoor is het opluisteren van vieringen in de Franciscuskerk.
Er zijn nu een kleine 20 leden.
Deelname aan het St. Franciscuskoorkoor vanaf 18 jaar er is geen maximum leeftijd.
Dames en Heren, die plezier hebben in zingen en dat graag met anderen willen doen en dit bovendien regelmatig aan anderen willen laten horen zijn van harte welkom.
De deelnemers aan de vieringen worden indien mogelijk ook bij de zang betrokken.

Meer weten?
Alle contacten lopen via het secretariaat.
Schanswal 4 7823 TJ Emmen
Telefoon 0591 623066

Gregoriaans koor Schola Cantorum Sint Fransiscus
In 1995 werd door een aantal mannen het initiatief genomen een koor te vormen om het Gregoriaans in oude glorie te herstellen en te promoten in- en buiten de kerk. De know-how was aanwezig in de persoon van een deskundige dirigent, alsmede enkele ervaren zangers.
Binnen korte tijd was het aantal zangers toegenomen, zodat naast de vaste en wisselende Gregoriaanse gezangen, ook Latijnse meerstemmige psalmen en Nederlandse liederen konden worden ingestudeerd.
De Schola Cantorum verzorgt de gezangen gemiddeld eens per drie weken tijdens de Eucharistieviering en/of Woord- en Communiedienst in eigen parochiekerk, bij rouwdiensten en op verzoek in andere kerken en kapellen.
Ook treedt het koor op tijdens oecumenische gebedsdiensten en bij zieken- en ouderenbijeenkomsten.
De Schola is lid van de Nederlandse Gregorius Vereniging en neemt deel aan de koordagen, die de vereniging jaarlijks organiseert.
Mannen, die interesse hebben om lid te worden, kunnen inlichtingen inwinnen bij het bestuur en/of de dirigent van het koor, op de wekelijkse repetitie en via het secretariaat van de kerk:

Meer weten?
Alle contacten lopen via het secretariaat.
Schanswal 4 7823 TJ Emmen
Telefoon 0591 623066