RK De Goede Herder parochie
Emmen en Erica

Foto's algemeen

De vergrotingen van de foto's zullen getoond worden in een popup-venster

Parochiefietstocht Erica 2018

Inwijding Mariakapel Erica 2018

Parochiefeest Titus Brandsma Parochie 2014

kleine foto's

Kerstviering Franciscus 2017