RK De Goede Herder parochie
Emmen en Erica

Financien

OVERZICHT FINANCIEN RK PAROCHIE DE GOEDE HERDER

Begroting 2020 en jaarrekeningen 2018, 2017 en 2016
Fiscaal RSIN: 0096.62.388

Omschrijving  
Begroting 
 
Jaarrekening 
 
Jaarrekening 
 
Jaarrekening 
2020
2018
2017
2016
Baten
Bijdragen Parochianen            244.150            273.206            279.431            306.158
Opbrengsten bezittingen & beleggingen              80.600              88.626            100.097            127.232
Functionele inkomsten (subsidies)              11.239              11.239                4.974                 4.974
Begraafplaats baten              11.500              11.806              22.885               11.235
Totaal baten            347.489            384.877            407.387            449.599
 
Lasten
Kosten onroerend goed *              87.500            117.504            174.572            177.035
Financiële lasten                4.500                4.677                6.208                 6.628
Persoonskosten **            146.500            139.720            156.276            148.932
Kosten eredienst              20.500              34.436              24.098               27.371
Kosten pastoraal              13.450              14.799              16.291               15.528
Verplichte en vrijwillige bijdragen              61.500              88.032              53.410               63.727
Beheerskosten              19.100              32.834              21.602               37.779
Incidentele lasten                         -                           -                 5.683
Totaal lasten            353.050            432.002            452.457            482.683
         
Saldo               -5.561            -47.125            -45.070             -33.084

* Betreft energie, verzekeringen, reservering groot onderhoud, e.d. van vier kerkgebouwen en pastoriën
** Betreft bruto loonkosten te vermeerderen met werkgeverslasten van full time pastoor, full time pastoraal werkende en part time huishoudelijke hulp