RK De Goede Herder parochie
Emmen en Erica

Diaconie


Het woord diaconie is afgeleid van het Griekse woord: “diaconia”. Het betekent dienst, dienen. Dienen behoort tot de wezenskenmerken van een geloofsgemeenschap. De kerk heeft een dienende taak. Dit naar het voorbeeld van Jezus die gekomen is om te dienen en niet om gediend te worden. Binnen de parochie zijn er mensen nodig die omzien naar hen die er hoe dan ook slecht aan toe zijn. Gehoor willen geven aan de werken van Barmhartigheid is een blijvende opgave. De parochie wil luisteren naar het fluisteren van hen die zich moeilijk kunnen uiten. Verbondenheid en solidariteit opbouwen.