RK De Goede Herder parochie
Emmen en Erica

Bisdom Groningen - Leeuwarden

De parochies van Erica, Barger-Oosterveld, Emmerschans en Emmen Bisdom Groningen Leeuwarden
maken deel uit van het bisdom Groningen-Leeuwarden.
Mgr. dr. C.F.M. van den Hout is haar bisschop.

Contactgegevens:

Bisdom Groningen-Leeuwarden
Ubbo Emmiussingel 79
9711 BG Groningen
tel: 050-4065888
Website

Het bisdom is onderverdeeld in 3 vicariaten: Friesland/Noordoostpolder, Groningen en Groningen/Drenthe.
De vier locaties van de Goede Herder Parochie horen bij het vicariaat Groningen/Drenthe.
Vicaris-generaal P.H.H.Wellen is haar vicaris.

Contactgegevens:

Vicariaat Groningen-Drenthe
Ubbo Emmiussingel 79,
9711 BG Groningen
tel.: 050-40 65 875