RK De Goede Herder parochie
Emmen en Erica

Vieringen in de Gerardus Majella kerk

 

Berichtje van pastoor Stiekema
De pastoor draagt elke dag (19.00 uur) de mis op vanuit de Pauluskerk;
hij plaatst de mis op youtube onder de naam pastoor Stiekema.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KERKOPENSTELLINGEN WITTE DONDERDAG EN GOEDE VRIJDAG

Alle liturgieën van het Paastriduüm worden, in een voor het publiek gesloten H. Pauluskerk, gevierd.

Wie Jezus in stilte nabij wil zijn:
op Witte Donderdag is de H. Pauluskerk van 20.00 uur tot 24.00 uur open voor publiek. U kunt in stilte bidden, het Allerheiligste zal zijn uitgesteld. U hebt gelegenheid om een lichtje te plaatsen op de treden van het priesterkoor. 

Op Goede Vrijdag is de H. Pauluskerk ook open voor publiek en wel van 15.00 uur tot 17.00 uur. U kunt bidden, eventueel op eigen gelegenheid de kruiswegstaties volgen (maar houdt daarbij wel voldoende afstand van andere kerkgangers!). 

Het is een mooi gebruik op Goede Vrijdag bloemen mee te nemen naar de kerk, doen we ook als een dierbare is overleden. U kunt uw bloemen neerleggen bij het kruis, zij krijgen daarna een plaats in de kerk. 

Stille Zaterdag is het letterlijk stil in de kerk. Jezus is de marteldood gestorven, we wachten op de verrijzenis van Pasen.
De H. Pauluskerk is geopend van 17.00 uur tot 18.00 uur. Er is geen uitstelling van het Allerheiligste. Het is waken bij het graf ofwel in een totaal lege kerk.

De parochiekerk H. Gerardus Majella en de Mariakapel, achter de parochiekerk te Erica, zijn beide dagelijks open voor publiek!

Voor alle locaties geldt: u bent welkom en kunt komen en gaan wanneer u wilt. Wie verkouden is of zich anderszins niet lekker voelt: kom vooral niet!

Mocht u andere kerkbezoekers aantreffen: nader hen niet, neem minimaal de 1,5 meter sociale afstand in acht. Dat is deze tijd juist liefdevol en zorgzaam gedrag; dus erg christelijk.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BIJZONDERHEDEN ROND DE VIERINGEN VOOR DE MAANDEN APRIL, MEI EN JUNI

Eerdere maatregelen van de bisschoppen worden verlengd tot en met maandag 1 juni  a.s.
In mei zal er geen Vierluik uitkomen.

DE GOEDE HERDER PAROCHIE EN HET CORONAVIRUS
Op de dag dat kopij werd ingeleverd hebben de Nederlandse bisschoppen afgekondigd dat alle publieke vieringen van Palmzondag, de Goede Week,  het Paasfeest tot en met Pinksteren worden afgelast.
De bisschoppen zijn o.a. genoodzaakt dit besluit te nemen omdat de overheid alle samenkomsten tot 1 juni heeft verboden.

Dagelijks viert uw pastoor om 19.00 uur de eucharistie in de Pauluskerk, alleen.
Uw gebeden en gebedsintenties van onze locaties worden in deze eucharistie toegevoegd aan de gebeden.
In gebed kunnen we ook verbonden zijn.

Daarnaast is vanaf maandag 23 maart a.s. de Pauluskerk dagelijks geopend van 17.00 uur tot 18.00 uur.
Er is dan geen liturgie. Het Allerheiligste Sacrament is wel uitgesteld. U kunt bidden, een kaarsje opsteken of gewoon bij de Heer verpozen… of zoals het genoemd wordt: u kunt geestelijk communiceren in plaats van de Communie te ontvangen.

De Gerardus Majellakerk was dagelijks altijd al geopend.
Als u verkouden bent of u anderszins niet lekker voelt: kom vooral niet.

Mocht u andere kerkbezoekers aantreffen: nader hen niet, neem de 1,5 meter sociale afstand in acht.
Dat is deze tijd juist liefdevol en zorgzaam gedrag.

Op zondag blijft gelukkig de eucharistie op televisie via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2.
Ook zendt Radio Maria iedere werkdagochtend en -avond een eucharistie uit om 9.00 uur en 19.00 uur.
In het weekend op zaterdag om 9.30 uur en zondag om 10.00 uur.
Zondag 24 mei is deze uitzending vanuit de Gerardus Majellakerk te Barger-Oosteveld.

Om besmetting met het virus te voorkomen zijn alle bijeenkomsten in onze parochie voorlopig afgelast.
Dat geldt voor alle catechese, de diaconie, de liturgie en bestuurlijke bijeenkomsten; kortom alle activiteiten onder welke noemer dan ook.
De pastoor is en blijft beschikbaar voor pastorale bijstand, waaronder de ziekenzalving. Wat ook doorgaat zijn de kerkelijke uitvaarten. Die kerkelijke uitvaart is wel aangepast: een beperkt aantal kerkgangers. Koor, organist, dirigent en
acolieten blijven om veiligheidsredenen achterwege. De doopviering is ook kleinschalig, sober en in
overeenstemming met nadere richtlijnen van het bisdom. Wij rekenen op uw begrip.

We hopen het normale kerkelijk leven weer op te pakken zodra dat kan.
Als dat moment zich aandient, kunt u dat lezen op onze internetpagina http://www.rkemmen-erica.nl.
Daar kunt u ook andere tussentijdse berichtgeving lezen.

DAGELIJKSE KERKOPENSTELLING
De Gerardus Majellakerk, Splitting 142, 7826 CT Barger-Oosterveld is dagelijks geopend.U kunt in stilte bidden, een kaarsje opsteken of gewoon bij de Heer zijn. Mocht er met u een andere kerkbezoeker zijn: nader hem of haar niet, houdt minimaal 1,5 meter sociale afstand in acht. Als u verkouden bent of u anderszins niet lekker voelt: kom dan vooral niet.

EERSTE HEILIGE COMMUNIE GERARDUS MAJELLA- EN PAULUSKERK
Waar samenkomsten, in elk geval tot 1 juni a.s. niet is toegestaan, hebben de werkgroepen eerste heilige Communie van de locaties Gerardus Majella en Paulus besloten de festiviteiten op hun locaties uit te stellen.

Jarigen in de maanden april en mei

Wij feliciteren iedereen die in de maanden april en mei jarig is.
Wij wensen u een fijne en gezellige dag toe,
maar bovenal een gezond en gelukkig nieuw levensjaar

 

           
                       


         

          

 

  

         

          

 

 

ROOSTER KOSTERS