RK De Goede Herder parochie
Emmen en Erica

Vieringen in de Gerardus Majella kerk

 

AANKONDIGING VERRUIMING PROTOCOL 'KERKELIJK LEVEN'

In de week van 6 juli publiceert de bisschoppenconferentie een verruiming van het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’. De verruiming betreft met name het vieren van de sacramenten, zoals de doop, de eerste heilige communie, het vormsel en de priester- en diakenwijding. Daarnaast wordt het zingen door koren onder voorwaarden weer mogelijk.

De sacramenten hebben een grote en onvervangbare plek in het kerkelijk leven, aldus de bisschoppen. Zij zien in de versoepeling van de maatregelen door de overheid ruimte om – onder voorwaarden – meer mogelijkheden te geven tot bijvoorbeeld dopen en vormen, zeker nu er hierbij ook weer meer dan dertig mensen aanwezig mogen zijn.

Zingen           
Op dit moment wordt een wijziging van het protocol op de genoemde punten voorbereid. Ook komt er een overzichtsdocument met alle wijzigingen. Daarin worden ook de voorwaarden meegenomen voor zanggroepen en koren om te kunnen oefenen en zingen bij vieringen. Samenzang is voorlopig nog niet mogelijk. Hoewel er volgens de richtlijnen van het RIVM enige ruimte voor is in met name grote kerkgebouwen, zijn de voorwaarden daarvoor zo strikt (bijvoorbeeld op het gebied van ventilatie), dat het risico te groot is om samen zingen op verantwoordelijke wijze te doen.
Reserveren   
Het reserveren en de gezondheidscheck die de overheid verplicht heeft gesteld vanaf honderd aanwezigen, geldt ook voor de publieke eredienst in de kerk. Echter, daar waar sowieso veel minder mensen naar een viering komen dan het maximale aantal dat binnen de anderhalve meter regel in de kerk past, kan vanaf 1 juli geteld worden bij de deur om te zorgen dat het maximaal aantal niet wordt overschreden. Schriftelijk reserveren is dan niet langer nodig.

Attentie: Houd voor publicatie van het aangepaste protocol www.rkkerk.nl in de gaten in de week van 6 juli.   
Foto: Ramon Mangold

ROOSTER VAN VIERINGEN VOOR DE MAANDEN JULI EN AUGUSTUS

Za
04 juli
19.00
Eucharistieviering
pastoor Stiekema


           
WEEKEND 11/12 JULI GÉÉN VIERING
           
Zo
19 juli
09.30 uur
pastoor Stiekema

 

         

 

Zo
26 juli
09.30 uur
Eucharistieviering
pastoor Stiekema


         

 

Za
01 augustus
19.00 uur
Eucharistieviering
pastoor Stiekema


         

 

Zo
09 augustus
09.30 uur
Eucharistieviering
pastoor Stiekema


         

 

WEEKEND 15/16 AUGUSTUS GÉÉN VIERING

         

 

Zo
23 augustus
09.30 uur
Eucharistieviering
pastoor Stiekema


         

 

Zo
30 augustus
10.00 uur
Eucharistieviering
mgr. C.van den Hout

TV-uitzending
2e collecte t.b.v. MIVA

         

 

Zo
05 september
10.00 uur
Eucharistieviering
pastoor Stiekema


GEDURENDE DE VAKANTIEPERIODE IS ER OP DE WOENSDAGAVOND GÉÉN VIERING

ROOSTER KOSTERS

Zaterdag 04-07 19.00 uur Marianne Wösten/Anneke Hemmen
Weekend 11/12-07   Géén viering
Zondag 19-07 09.30 uur Joop Reuvers
Zondag 26-07 09.30 uur Leny Tubben
Zaterdag 01-08 19.00 uur Ruud Feringa
Zondag 09-08 09.30 uur Marianne Wösten/Anneke Hemmen

Weekend 15/16-08   Géén viering
Zondag 23-08 09.30 Joop Reuvers
Zondag 30-08 10.00 uur Ruud Feringa; TV-uitzending