RK De Goede Herder parochie
Emmen en Erica

Patroonheilige van de Gerardus Majella kerk

Levensloop van onze patroonheilige
Gerardus Majella werd geboren op 23 april 1726 te Muro Lucano, ten zuiden van Napels in Italiƫ, in een godsdienstig en eenvoudig gezin.
Zijn vader, Dominicus Majella en zijn moeder Benedicta Gallela, hadden 5 kinderen.
Hun eerste zoon, Gerardus, mocht slechts 8 dagen leven. Naast drie dochters, Anna, Elisabeth en Brigitta, werd er toch een tweede zoon geboren. Hij kreeg weer de naam Gerardus. Op 23 april 1726 werd hij gedoopt in de kathedraal door aartsbisschop Felix Coccione. Reeds vanaf zijn jeugd had hij een grote liefde voor Jezus. Zijn vader, die kleermaker was, stierf toen Gerardus 12 jaar was. Om toch een middel van bestaan op te bouwen vroeg zijn moeder of hij zijn vaders werk over wilde nemen. De jeugdige kleermakersleerling ging ijverig aan het werk, maar zijn verlangen naar het kloosterleven bleef. Op 22-jarige leeftijd trad hij als lekenbroeder in bij de Congregatie der paters Redemptoristen. Vanwege zijn zwakke gezondheid hadden ze Gerardus in eerste instantie afgewezen, maar door zijn aandringen werd hij toch aangenomen als kloosterling. Helaas werd hij ernstig ziek en uitgeput door veel arbeid, stierf hij op de jeugdige leeftijd van 29 jaar aan de tering.
De faam van heiligheid, die broeder Gerardus tijdens zijn leven had genoten, werd nog groter na zijn dood. Weldra werden wonderen, aan Gerardus toegeschreven, bekend. Een groot aantal degelijk bewezen feiten is bekend: genezingen van zieken, uitkomst in moeilijkheden enz. Op 11 december 1904 werd Gerardus Majella door Paus Pius X heilig verklaard.

De Heilige Gerardus Majella is niet alleen de kerkpatroon van Barger-Oosterveld. Ook te Wittem in Limburg en de Overdinkel in Twente wordt deze heilige vereerd. De heilige Gerardus Majella is de nationale volksheilige van vele katholieken in Nederland.