RK De Goede Herder parochie
Emmen en Erica

 

Nieuws uit de Gerardus Majella kerk

GERARDUSPROCESSIE 2021

Vanwege de coronapandemie ging vorig jaar de eucharistie in de openlucht en traditionele Gerardusprocessie helaas niet door. Dit jaar zal het jammerlijk genoeg niet anders zijn. Het organiserend comité kon niet beginnen met de voorbereidingen: avondklok en een té grote groep om samen te mogen komen. Daarbij is het onbekend of in juli in de openlucht gevierd mag worden, processies gehouden mogen worden. Wat blijft: zondag 4 juli a.s. om 9.30 uur staat de eucharistie in H. Gerardus Majellakerk in het teken van de heilige Gerardus. Hoofdcelebrant is onze bisschop mgr. Dr. C.F.M. van den Hout.
De eucharistie is live (allen geluid) op internet te volgen via: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11010.
De liturgie wordt ook gefilmd en is na afloop te zien op YouTube en Facebook via de link: https://www.youtube.com/user/mrunknown62, https://www.facebook.com/pastoor.stiekema.7.

MISINTENTIES
U kunt net als voorgaande jaren misintenties opgeven door deze af te geven op het secretariaat of te mailen naar stgerardus@hetnet.nl. De kosten van de intentie kunt U overmaken naar rek. nr. NL07RABO0317016105 t.n.v. De Goede Herder parochie o.v.v. ‘Misintentie Gerardus Bedevaart’. Een envelop in de brievenbus van de pastorie mag ook, onder vermelding van uw naam, uw intentie en Gerardus bedevaart.

KAARSEN
Ook kunt u kaarsen laten opsteken. Dit kunt u doen door de kosten van de kaars: € 0,50 voor een offerkaars en € 5,- voor een noveenkaars over te maken naar rek.nr. NL07RABO0317016105 t.n.v. De Goede Herder parochie o.v.v. ‘Kaarsen Gerardus Bedevaart’ en uw keuze voor het aantal kaarsen. De kaarsen zullen gedurende het jaar bij Sint Gerardus worden ontstoken. Ook dit mag via het secretariaat of de brievenbus van de pastorie.

COLLECTE
Net als andere jaren hebben we ook een collecte. Hiervoor kunt u geld overmaken naar het hierboven genoemde rekeningnummer onder vermelding van ‘Collecte Gerardus Bedevaart.’


VERSIEREN GROTJES
Dit jaar, op zondag 4 juli a.s., zal op aangepaste wijze de bedevaart  plaatsvinden. Ook zullen de Heiligenbeelden in de grotjes worden geplaatst. We gaan ervan uit dat, mensen die in voorgaande jaren “hun” grotjes versierden, ook dit jaar deze taak weer op zich nemen