RK De Goede Herder parochie
Emmen en Erica

Nieuws uit de Gerardus Majella kerk

ZIEKENBEZOEK
Parochianen, die ziek thuis zijn of zijn opgenomen in het ziekenhuis, en graag bezoek willen hebben vanuit de parochie, kunnen dit door (laten) geven aan:
mevrouw M. Möhlmann, telefoonnummer: 62 90 94. _______________________________________________________________________________________________________________________

BBQ Vrijwilligers locatie Gerardus Majella
Na afloop van de (school)vakanties willen we het begin van het nieuwe seizoen samen inzetten met een gezellige barbecue op

VRIJDAG 23 AUGUSTUS 2019 OM 18.00 UUR.

Deze barbecue is bedoeld voor alle volwassen vrijwilligers en eventuele partner. U hoeft zich hiervoor niet op te geven,
want op uw komst wordt gerekend.
________________________________________________________________________________________________________________________
VAKANTIE SECRETARIAAT
Tegelijk met de schoolvakantie (15 juli t/m 25 augustus) is het secretariaat gesloten. Voor dringende zaken kunt u bellen met Yvonne Heijne, tel. 625889 (of 06-50615650), of Siny Jansen-Hoesen, tel. 623896.
We wensen u een fijne zomer; we hopen dat de vrijwilligers die gewoon door-gaan (misdienaars, kosters, koorleden, kerkversiersters, collectanten, lectoren en vooral de kabouters) veel voldoening van hun werk hebben; dames en he-ren al vast hartelijk dank daarvoor. We zien elkaar allemaal weer op de BBQ!
_______________________________________________________________________________________________________________________

TARIEVEN KERKHOF 2019 TE BARGER-OOSTERVELD.
De tarieven voor onze parochie zijn laag ten opzichte van de tarieven op algemene begraafplaatsen. Daarom hebben wij ingaande
1 januari 2018 ruimingskosten ingevoerd.  Dit zal alleen gelden voor de graven van na 1 januari 2018 en niet voor reeds bestaande graven.

Kolom 1: Parochianen die jaarlijks hun kerkbijdrage betalen.
Kolom 2: Parochianen die geen jaarlijkse bijdrage betalen.

OMSCHRIJVING

KOLOM 1

KOLOM 2

   

 

BEGRAVEN:

 

 

 

Enkelgraf

€    400,00

€  1050,00

 

Kindergraf

€    250,00

€    500,00

 

Grafkelder

€    550,00

€    550,00   

 

Eenvoudig begraven

€    400,00

€  1050,00

 

 

 

 

 

Ruimingskosten enkel graf:

 

 

 

     ingaande  1 januari 2018

€    200,00

€    200,00

 

 

 

 

 

URNENGRAF/-MUUR

 

 

 

Urnengraf      ing. 1/1-2017

€    400,00

€    750,00

 

Urnenmuur    ing. 1/1-2017

€    400,00

€    750,00

 

 

 

 

 

ONDERHOUD

 

 

 

Enkelgraf

€    200,00

€    500,00

 

Kindergraf

€    200,00

€    200,00

 

Urnengraf/-muur

€    200,00

€    500,00

 

Eenvoudig begraven

          nihil

        nihil

 

*Tarief verlenging urnengraf-/muur met  10 jaar €  200,00

_______________________________________________________________________________________________________________________