RK De Goede Herder parochie
Emmen en Erica

Nieuws uit de Gerardus Majella kerk

ZIEKENBEZOEK
Parochianen, die ziek thuis zijn of zijn opgenomen in het ziekenhuis, en graag bezoek willen hebben vanuit de parochie, kunnen dit door (laten) geven aan het secretariaat, tel. 622404 op de dinsdag- of donderdagmorgen
_______________________________________________________________________________________________________________________

HUISPAASKAARSEN 2020

Via het secretariaat kunt u t/m 3 maart een huispaaskaars naar keuze bestellen (zie foto)
De bestelde kaarsen kunnen in de Goede Week worden opgehaald op het secretariaat op dinsdag- en /of donder-dagmorgen

_______________________________________________________________________________________________________________

OUDERAVONDEN 1E H. COMMUNIE

woensdag 5 februari 20.00 uur
woensdag 22 april 20.00 uur (evaluatie)
Deze avonden vinden plaats in Huize Majella.

________________________________________________________________________________________________________________
H. VORMSEL
De toediening van het H, Vormsel zal plaatsvinden op zaterdag 18 april a.s.
om 19.00 uur in de Franciscuskerk te Emmerschans
Voor meer informatie zie het december/januarinummer.

________________________________________________________________________________________________________________ KRUISWEG IN HET KERKEBOS
Zoals elk jaar lopen en bidden we elke vrijdag om 15.00 uur in de Veertigdagentijd de Kruisweg in het kerkebos.
We komen samen bij het secretariaat en lopen dan gezamenlijk naar het begin van de kruisweg.
Bij regen wijken we uit naar de kerk. Iedereen is van harte welkom!

________________________________________________________________________________________________________________
GERARDUSKALENDER
De Gerarduskalender 2020 is nog tot 1 maart a.s. verkrijgbaar bij
Warenhuis Ineke Lubbers aan de Splitting te Barger-Oosterveld. 

________________________________________________________________________________________________________________              

1e H. COMMUNIE 2020

De werkgroep staat in de startblokken om de kinderen te gaan begeleiden naar hun Eerste Heilige Communie,
die plaatsvindt op zondag 19 april 2020. De leerlingen van groep 4 van de St. Gerardusschool hebben allemaal
een brief meegekregen met de gang van zaken bij de voorbereiding.
Hartelijke groeten namens,
                     pastoor  Stiekema, pastor  Lange
                            en de werkgroep eerste Communie

________________________________________________________________________________________________________________________

OPROEP…!!

Wij zijn dringend op zoek naar nieuwe kosters. Het is geen probleem wanneer
u alleen in het weekend beschikbaar bent. We maken een rooster.
Interesse? Neem contact op met het secretariaat op de dinsdag-/donderdag-
morgen, tel. 622404.

________________________________________________________________________________________________________________________

TARIEVEN KERKHOF 2019 TE BARGER-OOSTERVELD.
De tarieven voor onze parochie zijn laag ten opzichte van de tarieven op algemene begraafplaatsen. Daarom hebben wij ingaande
1 januari 2018 ruimingskosten ingevoerd.  Dit zal alleen gelden voor de graven van na 1 januari 2018 en niet voor reeds bestaande graven.

Kolom 1: Parochianen die jaarlijks hun kerkbijdrage betalen.
Kolom 2: Parochianen die geen jaarlijkse bijdrage betalen.

OMSCHRIJVING

KOLOM 1

KOLOM 2

   

 

BEGRAVEN:

 

 

 

Enkelgraf

€    400,00

€  1050,00

 

Kindergraf

€    250,00

€    500,00

 

Grafkelder

€    550,00

€    550,00   

 

Eenvoudig begraven

€    400,00

€  1050,00

 

 

 

 

 

Ruimingskosten enkel graf:

 

 

 

ingaande  1 januari 2018

€    200,00

€    200,00

 

 

 

 

 

URNENGRAF/-MUUR

 

 

 

Urnengraf      ing. 1/1-2017

€    400,00

€    750,00

 

Urnenmuur    ing. 1/1-2017

€    400,00

€    750,00

 

 

 

 

 

ONDERHOUD

 

 

 

Enkelgraf

€    200,00

€    500,00

 

Kindergraf

€    200,00

€    200,00

 

Urnengraf/-muur

€    200,00

€    500,00

 

Eenvoudig begraven

          nihil

        nihil

 

*Tarief verlenging urnengraf-/muur met  10 jaar €  200,00