RK De Goede Herder parochie
Emmen en Erica

Nieuws uit de Gerardus Majella kerk

ZIEKENBEZOEK
Parochianen, die ziek thuis zijn of zijn opgenomen in het ziekenhuis, en graag bezoek willen hebben vanuit de parochie, kunnen dit door (laten) geven aan:
mevrouw M. Möhlmann, telefoonnummer: 62 90 94.

_______________________________________________________________________________________________________________________

OPBRENGST COLLECTE ADVENTSACTIE en PCI
De adventsactie “Hoop voor moeder en kind” heeft  €  207,24 opgebracht.
De collecte met kerst t.b.v. PCI heeft het mooie bedrag van  €  514,39 opgebracht.  Alle gevers hartelijk dank!

_______________________________________________________________________________________________________________________

KLEDINGINZAMELING; SAM'S KLEDINGSACTIE

Zaterdag 20 april a.s. zullen wij als V.O.M groep weer bij het parochiehuis staan om uw kleding, schoenen, lakens, dekens e.d. in ontvangst te nemen. Alles wat nog goed draagbaar en schoon is nemen wij graag van u aan. Graag alles in goed
gesloten zakken of dozen verpakken. Het beddengoed,  zoals
lakens, slopen e.d., graag apart verpakken.

We staan bij het parochiehuis achter de kerk vanaf 9.00 uur.

_______________________________________________________________________________________________________________________

UITNODIGINGVOOR ZIEKEN EN OUDEREN
voor de voorjaarsviering op woensdagmorgen
24 april 11:00 uur
in de Gerardus Majella kerk te Barger-Oosterveld.

Na de viering is er in het parochiehuis een gezellig samenzijn tot 14:00 uur.
Wij hopen u op deze voorjaarsmiddag te mogen verwelkomen!
Voor opgave (graag voor 3 april), vervoer en inlichtingen

Werkgroep Zieken en Ouderen,
Mieke Mohlmann: 0591-629094
Sientje Schoenmaker 06-42904169 _________________________________________________________________________________________________

HUISPAASKAARSEN 2019
U kunt tot uiterlijk 18 maart 2019 via het secretariaat een huispaaskaars naar keuze (zie foto) bestellen!

60 cm   € 59,95
40 cm   € 45,00    De bestelde kaarsen kunt u in de Goede Week afhalen  
30 cm   € 22,50     op het secretariaat
20 cm   € 12,50

_______________________________________________________________________________________________________________________

OPROEP
Beste medeparochianen, regelmatig krijgen wij de vraag of er ook mensen gehaald of gebracht kunnen worden naar de zondagviering. Hierbij dus de vraag of er iemand is die op zondag iemand mee wil nemen naar de kerk en na de viering weer naar huis wil brengen. Het is in Barger-Oosterveld, dus niet veel kilometers. U kunt contact opnemen met het secretariaat op de dinsdag- of donderdagmorgen, tel. 0591622404.

________________________________________________________________________________________________________________________

TARIEVEN KERKHOF 2019 TE BARGER-OOSTERVELD.
De tarieven voor onze parochie zijn laag ten opzichte van de tarieven op algemene begraafplaatsen. Daarom hebben wij ingaande
1 januari 2018 ruimingskosten ingevoerd.  Dit zal alleen gelden voor de graven van na 1 januari 2018 en niet voor reeds bestaande graven.

Kolom 1: Parochianen die jaarlijks hun kerkbijdrage betalen.
Kolom 2: Parochianen die geen jaarlijkse bijdrage betalen.

OMSCHRIJVING

KOLOM 1

KOLOM 2

   

 

BEGRAVEN:

 

 

 

Enkelgraf

€    400,00

€  1050,00

 

Kindergraf

€    250,00

€    500,00

 

Grafkelder

€    550,00

€    550,00   

 

Eenvoudig begraven

€    400,00

€  1050,00

 

 

 

 

 

Ruimingskosten enkel graf:

 

 

 

     ingaande  1 januari 2018

€    200,00

€    200,00

 

 

 

 

 

URNENGRAF/-MUUR

 

 

 

Urnengraf      ing. 1/1-2017

€    400,00

€    750,00

 

Urnenmuur    ing. 1/1-2017

€    400,00

€    750,00

 

 

 

 

 

ONDERHOUD

 

 

 

Enkelgraf

€    200,00

€    500,00

 

Kindergraf

€    200,00

€    200,00

 

Urnengraf/-muur

€    200,00

€    500,00

 

Eenvoudig begraven

          nihil

        nihil

 

*Tarief verlenging urnengraf-/muur met  10 jaar €  200,00

_______________________________________________________________________________________________________________________