RK De Goede Herder parochie
Emmen en Erica

Nieuws uit de Gerardus Majella kerk

ZIEKENBEZOEK
Parochianen, die ziek thuis zijn of zijn opgenomen in het ziekenhuis, en graag bezoek willen hebben vanuit de parochie, kunnen dit door (laten) geven aan: mevrouw M. Möhlmann, telefoonnummer: 62 90 94. ___________________________________________________________________________________________________________________

KRUISWEG IN HET KERKEBOS
Zoals elk jaar lopen en bidden we elke vrijdag om 15.00 uur in de Veertigdagentijd de Kruisweg in het kerkebos. We komen samen bij het secretariaat en lopen dan gezamenlijk naar het begin van de kruisweg. Bij regen wijken we uit naar de kerk. Iedereen is van harte welkom!


___________________________________________________________________________________________________________________

EERSTE HEILIGE COMMUNIE
De werkgroep staat in de startblokken om de kinderen te gaan begeleiden naar hun Eerste Heilige Communie, die plaatsvindt op zondag 27 mei 2018. Aanmelden kan nog door middel van een telefoontje naar het parochiesecretariaat (622404)of een mailtje naar stgerardus@hetnet.nl

___________________________________________________________________________________________________________________

UITNODIGING VOORJAARSMORGEN
op woensdag 11 april 2018 om 11.00 uur
in de Gerardus Majella kerk te Barger-Oosterveld.
Na de viering is er een gezellig samenzijn in ons parochiehuis tot 14.00 uur
Voor vragen, opgave en vervoer kunt u bellen met:
Mieke Mohlmann  0591-629094.
We zien U graag op deze voorjaarsmorgen

Opgave vóór 20 maart a.s.

Namens de Werkgroep Zieken en Ouderen,
Mieke Mohlmann

______________________________________________________________________________________________________________________

REGELS INZAKE RK KERKHOF BARGER-OOSTERVELD
Eenvoudig begraven
Op ons kerkhof is er, naast begraven, bijzetting in de urnenmuur/urnengraf of uitstrooien, nu ook de mogelijkheid gebruik te maken van eenvoudig begraven.
We gaan het stuk grasveld van de begraafplaats tussen het processiepark en de Bargerweg gebruiken voor eenvoudig begraven.
Op deze graven mag alleen een liggende steen van 30x30 cm geplaatst worden (dit is allemaal volgens de voorschriften).
Voor verdere informatie kunt u terecht op het secretariaat.
GRAVEN RUIMEN
Het is mogelijk indien gewenst, om graven te laten ruimen. Hiervoor zijn formulieren op het secretariaat aanwezig die ingevuld en ondertekend moeten worden. Verder zijn er bij diverse slecht onderhouden en verwaarloosde graven mededelingen geplaatst dat deze geruimd worden als hier binnen 1 jaar geen reactie op komt. Dit gaat allemaal volgens de reglementen.
TARIEVEN KERKHOF 2018 TE BARGER-OOSTERVELD.
De tarieven voor onze parochie zijn laag ten opzichte van de tarieven op algemene begraafplaatsen. Daarom hebben wij ingaande
1 januari 2018 ruimingskosten ingevoerd.  Dit zal alleen gelden voor de graven van na 1 januari 2018 en niet voor reeds bestaande graven.

TARIEF 1: Parochianen die jaarlijks hun kerkbijdrage betalen.
TARIEF 2: Parochianen die geen jaarlijkse bijdrage betalen.

OMSCHRIJVING

TARIEF 1

TARIEF 2

BEGRAVEN    

Enkel graf

€ 400,00

€ 1050,00

Kindergraf

€ 250,00

€ 500,00

Grafkelder

€ 550,00

€ 550,00

Eenvoudig begraven

€ 400,00

€ 1050,00

Ruimingskosten enkelgraf
ingaande 1 januari 2018

€ 200,00

€ 200,00

     
URNENGRAF/-MUUR    

Urnengraf ingaande 1/1-2017 20 jr. huur

€ 400,00

€ 750,00

Urnenmuur ingaande 1/1-2017 20 jr. huur

€ 400,00

€ 750,00

     
ONDERHOUD    

Enkelgraf

€ 200,00

€ 500,00

 

€ 200,00

€ 200,00

Urnengraf/-muur

€ 200,00

€ 500,00

Eenvoudig begraven

€ 200,00

€ 500,00

     

Tarief verlenging urnengraf/-urnenmuur met 10 jaar: € 200,00

_______________________________________________________________________________________________________________________