RK De Goede Herder parochie
Emmen en Erica

Nieuws uit de Gerardus Majella kerk

ZIEKENBEZOEK
Parochianen, die ziek thuis zijn of zijn opgenomen in het ziekenhuis, en graag bezoek willen hebben vanuit de parochie, kunnen dit door (laten) geven aan:
mevrouw M. Möhlmann, telefoonnummer: 62 90 94.

_______________________________________________________________________________________________________________________

OPBRENGST VASTENACTIE 2019
De opbrengst van de vastenactie 2019 bedroeg €  164,20.
Alle gevers hartelijk dank.

_______________________________________________________________________________________________________________________

ZONDAG 12 MEI 1e H. COMMUNIE
Op zondag 12 mei, tijdens de viering om 10.00 uur, zullen onderstaande kinderen hun 1e H. Communie ontvangen:
Fabian Jonker                                    Shanya Gort
Aliyah Drent                                      Jill Madelief Poloukarov
Rosan Oosterrood                               Maureen Anna Euphemia Maria Bruins
Jaden Manoel Fischer                         Guus Keuter
Roelof  Bos                                        Carlijn Aardema
Nick Feringa                                       Milan Wesseling

Allemaal een fijne viering en een gezellige dag gewenst.

_________________________________________________________________________________________________________________________

DRINGENDE OPROEP
Mieke Mohlman is voornemens per 1 januari 2020 te stoppen met haar werkzaamheden bij de werkgroep zieken en ouderen en daarom zijn wij op zoek naar iemand die haar werkzaamheden wil over nemen.
Voor informatie kunt u bellen met Mieke Mohlman 0591-629094
en/of Sientje Schoenmaker 06-42904169

________________________________________________________________________________________________________________________

TARIEVEN KERKHOF 2019 TE BARGER-OOSTERVELD.
De tarieven voor onze parochie zijn laag ten opzichte van de tarieven op algemene begraafplaatsen. Daarom hebben wij ingaande
1 januari 2018 ruimingskosten ingevoerd.  Dit zal alleen gelden voor de graven van na 1 januari 2018 en niet voor reeds bestaande graven.

Kolom 1: Parochianen die jaarlijks hun kerkbijdrage betalen.
Kolom 2: Parochianen die geen jaarlijkse bijdrage betalen.

OMSCHRIJVING

KOLOM 1

KOLOM 2

   

 

BEGRAVEN:

 

 

 

Enkelgraf

€    400,00

€  1050,00

 

Kindergraf

€    250,00

€    500,00

 

Grafkelder

€    550,00

€    550,00   

 

Eenvoudig begraven

€    400,00

€  1050,00

 

 

 

 

 

Ruimingskosten enkel graf:

 

 

 

     ingaande  1 januari 2018

€    200,00

€    200,00

 

 

 

 

 

URNENGRAF/-MUUR

 

 

 

Urnengraf      ing. 1/1-2017

€    400,00

€    750,00

 

Urnenmuur    ing. 1/1-2017

€    400,00

€    750,00

 

 

 

 

 

ONDERHOUD

 

 

 

Enkelgraf

€    200,00

€    500,00

 

Kindergraf

€    200,00

€    200,00

 

Urnengraf/-muur

€    200,00

€    500,00

 

Eenvoudig begraven

          nihil

        nihil

 

*Tarief verlenging urnengraf-/muur met  10 jaar €  200,00

_______________________________________________________________________________________________________________________