RK De Goede Herder parochie
Emmen en Erica

Nieuws uit de Gerardus Majella kerk

ZIEKENBEZOEK
Parochianen, die ziek thuis zijn of zijn opgenomen in het ziekenhuis, en graag bezoek willen hebben vanuit de parochie,
kunnen dit door (laten) geven aan: mevrouw M. Möhlmann, telefoonnummer: 62 90 94. _

__________________________________________________________________________________________________________________

VAKANTIE
Tegelijk met de schoolvakantie (21 juli t/m 2 september) is het secretariaat gesloten. Voor dringende zaken kunt u bellen met
Yvonne Heijne, tel. 625889 (of 06-50615650), of Siny Jansen-Hoesen, tel. 623896.
We wensen u een fijne zomer; we hopen dat de vrijwilligers die gewoon door-gaan (misdienaars, kosters, koorleden, kerkversiersters, collectanten, lectoren en vooral de kabouters) veel voldoening van hun werk hebben; dames en he-ren al vast hartelijk dank daar voor. We zien elkaar allemaal weer op de BBQ!
______________________________________________________________________________________________________________________

BBQ
Na afloop van de (school)vakanties willen we het begin van ons nieuwe sei-zoen samen inzetten met een gezellige barbecue op
VRIJDAG
Deze barbecue is bedoeld voor alle volwassen vrijwilligers en eventuele part-ner. U hoeft zich hier niet voor op te geven, want op uw komst wordt gerekend.
_____________________________________________________________________________________________________________________
VOOR INFORMATIE OVER DE VORMSELCATECHESE 2018-2019
ZIE HET ARTIKEL IN HET JUNINUMMER OF OP DE WEBSITE www.rkemmen-erica.nl.
OPGAVE IS MOGELIJK TOT 10 JULI. 31 AUGUSTUS OM 18.00 UUR
_____________________________________________________________________________________________________________________

REGELS INZAKE RK KERKHOF BARGER-OOSTERVELD
Eenvoudig begraven
Op ons kerkhof is er, naast begraven, bijzetting in de urnenmuur/urnengraf of uitstrooien, nu ook de mogelijkheid gebruik te maken van eenvoudig begraven.
We gaan het stuk grasveld van de begraafplaats tussen het processiepark en de Bargerweg gebruiken voor eenvoudig begraven.
Op deze graven mag alleen een liggende steen van 30x30 cm geplaatst worden (dit is allemaal volgens de voorschriften).
Voor verdere informatie kunt u terecht op het secretariaat.
GRAVEN RUIMEN
Het is mogelijk indien gewenst, om graven te laten ruimen. Hiervoor zijn formulieren op het secretariaat aanwezig die ingevuld en ondertekend moeten worden. Verder zijn er bij diverse slecht onderhouden en verwaarloosde graven mededelingen geplaatst dat deze geruimd worden als hier binnen 1 jaar geen reactie op komt. Dit gaat allemaal volgens de reglementen.
TARIEVEN KERKHOF 2018 TE BARGER-OOSTERVELD.
De tarieven voor onze parochie zijn laag ten opzichte van de tarieven op algemene begraafplaatsen. Daarom hebben wij ingaande
1 januari 2018 ruimingskosten ingevoerd.  Dit zal alleen gelden voor de graven van na 1 januari 2018 en niet voor reeds bestaande graven.

TARIEF 1: Parochianen die jaarlijks hun kerkbijdrage betalen.
TARIEF 2: Parochianen die geen jaarlijkse bijdrage betalen.

OMSCHRIJVING

TARIEF 1

TARIEF 2

BEGRAVEN    

Enkel graf

€ 400,00

€ 1050,00

Kindergraf

€ 250,00

€ 500,00

Grafkelder

€ 550,00

€ 550,00

Eenvoudig begraven

€ 400,00

€ 1050,00

Ruimingskosten enkelgraf
ingaande 1 januari 2018

€ 200,00

€ 200,00

     
URNENGRAF/-MUUR    

Urnengraf ingaande 1/1-2017 20 jr. huur

€ 400,00

€ 750,00

Urnenmuur ingaande 1/1-2017 20 jr. huur

€ 400,00

€ 750,00

     
ONDERHOUD    

Enkelgraf

€ 200,00

€ 500,00

 

€ 200,00

€ 200,00

Urnengraf/-muur

€ 200,00

€ 500,00

Eenvoudig begraven

€ 200,00

€ 500,00

     

Tarief verlenging urnengraf/-urnenmuur met 10 jaar: € 200,00