RK De Goede Herder parochie
Emmen en Erica

 

Nieuws uit de Gerardus Majella kerk

______________________________________________________________________________________________________________________

ZIEKENBEZOEK
Parochianen, die ziek thuis zijn of zijn opgenomen in het ziekenhuis, en graag bezoek willen hebben vanuit de parochie, kunnen dit door (laten) geven aan het secretariaat, tel. 622404 op de dinsdag- of donderdagmorgen
______________________________________________________________________________________________________________________

ALLERZIELEN
Het coronavirus blijft ons achtervolgen. Aan de kerken is gevraagd het bezoe-kersaantal van vieringen te beperken tot maximaal 30. Met alle verscherpte maatregelen ontkomen we helaas niet aan ingrijpende beperkingen voor de Allerheiligen / Allerzielenvieringen.
De vieringen zijn op zaterdag 31 oktober om 19.00 uur in de Pauluskerk, zon-dag 1 november om 9.30 uur in de Franciscuskerk en om 11.00 uur in de Ge-rardus Majella kerk. Op maandag 2 november vieren we om 19.00 uur in de O.L.V. Onbevlekt Ontvangen kerk.
Omdat er in een viering maximaal 30 personen aanwezig mogen zijn, zijn deze vieringen uitsluitend voor de families die in het afgelopen jaar iemand uit hun midden hebben verloren en een persoonlijke uitnodiging hebben ontvangen. Opgave is noodzakelijk. Afhankelijk van de aanmeldingen kunnen we per fami-lie slechts 2 maar mogelijk 3 mensen in de kerk verwelkomen.
We betreuren het dat we geen andere mogelijkheid hebben en wensen ieder-een alle goeds en sterkte in deze moeilijke dagen.
_________________________________________________________________________________________________________________________

GERARDUSKALENDER 2021

Na een aantal jaren geen Gerarduskalender meer te hebben verkocht hebben we besloten om de verkoop weer op te starten. We hebben Gerarduskalenders van 2021 ingekocht. Op deze kalender staat dagelijks een inspirerende tekst, waarmee de dag met een beet-je extra spirit kan worden begonnen. Op de achterzijde van de kalender staan leuke grappen, interessante weetjes, puzzels etc. Deze kalender is ook leuk om cadeau te doen aan iemand die wel een steuntje in de rug kan gebruiken. De kalender is vanaf
3 november a.s. te verkrijgen op het secretariaat voor de prijs van € 8,-- per stuk.
_______________________________________________________________________________________________________________________

HERSTART COMMUNIECATECHESE BARGER-OOSTERVELD
Enthousiaste communicanten waren halverwege het catecheseproject toen alles tot stilstand kwam. In gezamenlijk overleg heeft de werkgroep besloten tot een herstart. De resterende 4 catechesebijeenkomsten zijn op woensdag van 14.00 tot 15.00 uur in de parochiezaal. De samenkomsten zijn: 21 oktober, 4 november, 11 november en 25 november. Deze catechese sluit aan op de schooltijd en is niet in de school. In groep 4 houdt een basisschool rekening met communiecatechese. De kinderen zitten nu in groep 5. Daarbij hebben scholen werk om de leerachterstand, ontstaan door de lockdown, in te halen. Om besmettingsgevaar te voorkomen zit bijna geen school te wachten op iemand van buiten de schoolmuren. Vandaar buiten schooltijd. Het oefenen voor de eerste heilige Communie is vrijdag 27 november om 14.00 uur. Het feest van de eerste heilige Communie is zondag 29 november om 13.00 uur. De reguliere zondagochtendviering van 11.00 uur gaat gewoon door. Er zijn die dag dus twee vieringen van de eucharistie in de H. Gerardus Majella. ’s Morgens voor alle parochianen, ’s middags voor de communicanten en hun genodigden. De laatste ouderavond is maandag 30 november a.s. in de parochiezaal.

______________________________________________________________________________________________________________________

OPROEP…!!

Wij zijn dringend op zoek naar nieuwe kosters. Het is geen probleem wanneer u alleen in het weekend beschikbaar bent. We maken een rooster. Interesse?
Neem contact op met het secretariaat op de dinsdag-/donderdag-
morgen, tel. 622404.

______________________________________________________________________________________________________________________