RK De Goede Herder parochie
Emmen en Erica

Nieuws uit de Gerardus Majella kerk

ZIEKENBEZOEK
Parochianen, die ziek thuis zijn of zijn opgenomen in het ziekenhuis, en graag bezoek willen hebben vanuit de parochie, kunnen dit door (laten) geven aan
mevrouw M. Möhlmann, via het secretariaat, tel. 622404 op de dinsdag- of donderdagmorgen
_______________________________________________________________________________________________________________________

KERSTVIERING ZIEKEN EN OUDEREN
Op woensdag 18 december a.s. is de jaarlijkse kerstviering voor zieken en ouderen in de Gerardus Majellakerk met medewerking van dameskoor Belcanto. Na de viering is er een broodmaaltijd en een gezellig samenzijn in het parochiehuis. Voor deelname aan deze kerstviering dient u zich op te geven bij Mieke Mohlmann, tel. 0591 629094. Graag vóór 8 december.
Indien u niet gebracht kunt worden, zorgen wij voor vervoer
                         Werkgroep Zieken en Ouderen, locatie Gerardus Majella

________________________________________________________________________________________________________________________

ADVENTSACTIE
In het kader van de Adventsactie organiseert de VOM-groep ook dit jaar weer de verkoop van de Drentse bollen ( Krentenbrood ) Heeft u een bestelling gedaan, dan kunt u deze ophalen op zondag 15 december na de viering van 10.00 u. Mocht u alsnog `n Drentse bol willen bestellen, dan kunt u dit opgeven op een lijst achter in de kerk en/of op het secretariaat op dinsdag 3 december en donderdag 5 december tussen 9.00 uur en 12.00 uur.

______________________________________________________________________________________________________________________

KERST  MET  VOLHARDING
DINSDAG 17 DECEMBER 2019
19.30         --       21.30 uur
in de Gerardus Majellakerk
te Barger-Oosterveld

met gastoptredens van:

BOUKE
HANNA  MAE
MARJOLEIN SCHEPERS
begeleid door gitarist Rowdy Prins
JOHN MEULMAN

en natuurlijk Muziekvereniging VOLHARDING o.l.v. dirigent GERT WEBBINK

De presentatie van deze avond is in handen van John Meulman

De entree is gratis en in de pauze is er gelegenheid voor een kop koffie of thee.

_______________________________________________________________________________________________________________________

NIEUWJAARSVISITE  2020
Zondag, 19 januari 2020 na de viering van 10.00 uur is de nieuwjaarsvisite van onze parochie. Allen hartelijk welkom om zo een mooie start in het nieuwe jaar te maken.

_______________________________________________________________________________________________________________________

1e H. COMMUNIE 2020

De werkgroep staat in de startblokken om de kinderen te gaan begeleiden naar hun Eerste Heilige Communie, die plaatsvindt op zondag 19 april 2020. De leerlingen van groep 4 van de St. Gerardusschool krijgen allemaal een brief mee met de gang van zaken bij de voorbereiding. Zijn er kinderen die ook mee willen doen, maar niet op deze school zitten? Zij kunnen aangemeld worden door middel van een telefoontje naar het secretariaat, tel. 622404
(op de dinsdag- of donderdagmorgen), of een mailtje naar
stgerardus@hetnet.nl  Opgave vóór  15 januari a.s.
Nadere informatie volgt.
Hartelijke groeten namens,
                     pastoor  Stiekema, pastor  Lange
                            en de werkgroep eerste Communie

________________________________________________________________________________________________________________________

OPROEP…!!

Wij zijn dringend op zoek naar nieuwe kosters. Het is geen probleem wanneer
u alleen in het weekend beschikbaar bent. We maken een rooster.
Interesse? Neem contact op met het secretariaat op de dinsdag-/donderdag-
morgen, tel. 622404.

________________________________________________________________________________________________________________________

TARIEVEN KERKHOF 2019 TE BARGER-OOSTERVELD.
De tarieven voor onze parochie zijn laag ten opzichte van de tarieven op algemene begraafplaatsen. Daarom hebben wij ingaande
1 januari 2018 ruimingskosten ingevoerd.  Dit zal alleen gelden voor de graven van na 1 januari 2018 en niet voor reeds bestaande graven.

Kolom 1: Parochianen die jaarlijks hun kerkbijdrage betalen.
Kolom 2: Parochianen die geen jaarlijkse bijdrage betalen.

OMSCHRIJVING

KOLOM 1

KOLOM 2

   

 

BEGRAVEN:

 

 

 

Enkelgraf

€    400,00

€  1050,00

 

Kindergraf

€    250,00

€    500,00

 

Grafkelder

€    550,00

€    550,00   

 

Eenvoudig begraven

€    400,00

€  1050,00

 

 

 

 

 

Ruimingskosten enkel graf:

 

 

 

     ingaande  1 januari 2018

€    200,00

€    200,00

 

 

 

 

 

URNENGRAF/-MUUR

 

 

 

Urnengraf      ing. 1/1-2017

€    400,00

€    750,00

 

Urnenmuur    ing. 1/1-2017

€    400,00

€    750,00

 

 

 

 

 

ONDERHOUD

 

 

 

Enkelgraf

€    200,00

€    500,00

 

Kindergraf

€    200,00

€    200,00

 

Urnengraf/-muur

€    200,00

€    500,00

 

Eenvoudig begraven

          nihil

        nihil

 

*Tarief verlenging urnengraf-/muur met  10 jaar €  200,00