RK De Goede Herder parochie
Emmen en Erica

Nieuws uit de Gerardus Majella kerk

ZIEKENBEZOEK
Parochianen, die ziek thuis zijn of zijn opgenomen in het ziekenhuis, en graag bezoek willen hebben vanuit de parochie, kunnen dit door (laten) geven aan:
mevrouw M. Möhlmann, telefoonnummer: 62 90 94.
_________________________________________________________________________________________________

EERSTE HEILIGE COMMUNIE
De werkgroep staat in de startblokken om de kinderen te gaan begeleiden naar hun Eerste Heilige Communie, die plaatsvindt op zondag 12 mei 2019.
De leerlingen van groep 4 van de St. Gerardusschool krijgen allemaal een brief mee met de gang van zaken bij de voorbereiding.
Zijn er kinderen die ook mee willen doen, maar niet op deze school zitten?
Zij kunnen aangemeld worden door middel van een telefoontje naar het parochiesecretariaat,
tel. 622404, of een mailtje naar stgerardus@hetnet.nl
Nadere informatie volgt.
_________________________________________________________________________________________________

ROZIJNENBROOD VOOR DE ADVENTSACTIE
Voor de Adventsactie wil de werkgroep voor de missie (V.O.M.) in drie kerken rozijnenbrood gaan verkopen; ook op Erica en in Emmen-centrum. Vorig jaar was het een groot succes en daarom gaan we dit jaar weer rozijnen-brood verkopen om de Adventsactie te ondersteunen. Het is een rond rozij-nenbrood zonder spijs, gebakken door de bakker van het Veenpark. Het brood kost € 3,- waarvan € 1,- voor de Adventsactie is. Op zaterdag 15 december kunt u uw bestelde brood, na de viering, achter in de kerk ophalen en betalen. U kunt uw bestelling opgeven op een lijst achter in de kerk en/of op het secre-tariaat op dinsdag 4 december en donderdag 6 december tussen 9.00 uur en 12.00 uur.
Alvast bedankt en de hartelijke groeten, Ingrid Kraan-Jordens namens Tiny Schulte
_________________________________________________________________________________________________

DONDERDAG 13 DECEMBER PAULUSKERK: MIS BIJ KAARSLICHT
Op donderdag 13 december (aanvang 19.00 uur) vieren we weer de mis bij kaarslicht in de Pauluskerk. Het toeval wil dat het die dag de feestdag is van de heilige Lucia. Het traditionele Sint Luciafeest wordt bij uitstek in de Scandinavi-sche landen en in Italië gevierd. Het is een feest vol licht en warmte om de angst voor het donker te verjagen. Bij ons staat de voorbereiding voor het Kerstfeest centraal. God neemt ons bij de hand op weg naar Kerst. Uiteraard is iedereen van harte welkom!
_________________________________________________________________________________________________

DINSDAG 18 DECEMBER IN DE GERARDUS MAJELLA-KERK

_________________________________________________________________________________________________

KERSTVIERING 19 DECEMBER
Graag willen we de parochianen uitnodigen voor de Kerstviering op
woensdag 19 december a.s. om 11.00 uur
in de Gerardus Majellakerk.
Tijdens deze eucharistieviering wordt de zang verzorgd door
dameskoor Belcanto. Na de kerkdienst wordt het Kerstfeest, alleen voor genodigden, voortgezet in de parochiezaal, onder het genot van een hapje en een drankje . Ook hier zal het dameskoor Belcanto enkele kerstliederen ten gehore brengen. Het kerstfeest eindigt om 14.00 uur.
Wij hopen op een goede opkomst.

Namens de werkgroep Zieken en Ouderen,
Mieke Peters
________________________________________________________________________________________________
SCHOOLKERSTVIERING DONDERDAG 20 DECEMBER GERARDUS MAJELLA-KERK
Om 17.00 uur begint de schoolkerstviering. Een viering voor de schoolkinderen met gebed, zang en muziek. Ook dit jaar verleent muziekvereniging Volharding haar medewerking.
________________________________________________________________________________________________

KERSTCOLLECTE VOOR DE PCI
Tijdens de vieringen op kerstavond 24 december houden we weer de jaarlijkse collecte voor onze parochiële caritas. De PCI biedt vanuit onze parochie hulp aan de noden van individuen in de eigen parochie, maar werkt waar nodig ook buiten de grenzen daarvan. De PCI kan alleen helpen met uw financiële steun. Meer informatie over de PCI vindt u op onze website en in de folders die achter in onze kerken liggen.
_________________________________________________________________________________________________
ADVENTSACTIE 2018
Dit jaar staat de adventsactie in het teken van Rwanda.
In Kigali, de hoofdstad van Rwanda, leven zo'n 3.000 kinderen op straat. Het zijn vooral jongens, maar ook steeds meer meisjes. Hun leven is onzeker en gevaarlijk. Ze overleven door klusjes te doen, zoals boodschappen dragen, maar ook door diefstal of werk als drugskoerier. De meeste straatkinderen zijn ondervoed en lijden aan ziektes; veel kinderen gebruiken drugs. Armoede en gezinsconflicten zijn voor kinderen de voornaamste redenen om weg te lopen.
CECYDAR vangt straatkinderen op en zorgt dat ze zo snel mogelijk weer te-rugkeren naar hun gezin, familie of een pleeggezin. Is de situatie daar onver-anderd, dan is de kans groot dat de kinderen opnieuw weglopen. Daarom richt CECYDAR zich op het verbeteren van de thuissituatie. Gezinnen worden ge-holpen bij het duurzaam verbeteren van hun economische situatie, bijvoorbeeld met een microkrediet voor het opzetten van een bedrijfje. Ook werkt CECY-DAR dit jaar aan het versterken van de eigen organisatie: de medewerkers krijgen training en scholing. In 2019 wil CECYDAR investeren in een eigen water- en stroomvoorziening. De waterput wordt aangesloten op het opvangcentrum. Daarnaast wil het centrum een zonnestroomsysteem aanleggen. De-ze investeringen in duurzaamheid verdienen zichzelf terug en leveren dan een flinke kostenbesparing op.

Van harte aanbevolen in de extra collectes in het weekend 8/9 en 15/16 december.
namens de VOM-groepen van de locaties
_________________________________________________________________________________________________
TV-VIERINGEN GAAN DOOR IN 2019
Onze bisschop, mgr. van den Hout, heeft ons gevraagd om ook in 2019 weer (samen met de Sint Antonius van Paduaparochie in Sneek) enkele TV-vieringen te verzorgen. Het zullen drie vieringen zijn vanuit de
H. Gerardus Majella kerk van Barger-Oosterveld: zondag 3 februari, 7 april en 1 september. Ik ben blij dat alle vrijwil-ligers ter plaatse het ook leuk vinden om nog een jaar voor drie zondagen de grootste parochie van Nederland te willen zijn. Maar bovenal reken ik op u allen om er ook in 2019 weer mooie en inspirerende vieringen van te kunnen maken!

pastoor Albert Buter
_________________________________________________________________________________________________