RK De Goede Herder parochie
Emmen en Erica

Liturgie in de Gerardus Majella kerk

LITURGIE
Doelstelling: zorgdragen voor goede liturgische vieringen, zowel inhoudelijk als qua vormgeving.
Een goede liturgische viering zal de totale geloofsgemeenschap moeten kunnen aanspreken en heeft ook altijd een diaconaal- en cetechetisch aspect.

DIENST OLV PAROCHIAAN
Deze groep verzorgt woord- en communievieringen.
Ook draagt deze groep zorg voor de avondwaken voor overledenen.

LECTOREN / LECTRICES
Tijdens de weekendvieringen en op feestdagen verleent een lector/lectrice assistentie bij de lezingen,
Voorbede en het communie uitreiken.

KIND EN LITURGIE
Regelmatig worden er gezinsvieringen gehouden, die gemaakt worden rond een bepaald thema.

KINDERNEVENDIENST
Deze werkgroep probeert de lezingen van het betreffende weekend op een meer eenvoudige manier over te brengen op de kinderen.

KOREN
In onze parochie zijn verschillende koren. Zij verzorgen de zang en hebben een ondersteunende functie voor de volkszang tijdens de vieringen.

 

MISDIENAARS EN ACOLIETEN
De misdienaars assisteren bij de vieringen door de week en in het weekend. Zij krijgen elke maand een rooster waarin staat vermeld wanneer ze mogen dienen. De acolieten, de misdienaars die al van de basisschool af zijn, assisteren ook op feestdagen en bij bijzondere gelegenheden.

UITVAARTASSISTENTEN
Deze groep “volwassen misdienaars” assisteert bij uitvaarten.

KOSTERS
De koster heeft als taak, bij elke viering die er plaats vindt in de kerk, zorg te dragen voor een goed verloop van de desbetreffende viering.
Contacten gaan via het parochiesecretariaat.

COLLECTANTEN
De collectant zorgt voor de inzameling van de collectes.

KINDERCRECHE
Bij speciale vieringen en verder ongeveer één keer per maand bestaat de gelegenheid om uw kind(eren) naar de kindercrèche te brengen.

Voor telefoonnummers van de contactpersonen kunt u contact opnemen met het secretariaat, 622404