RK De Goede Herder parochie
Emmen en Erica

Gemeenschapsopbouw in de Gerardus Majella kerk

ARCHIEF

De werkgroep zorgt dat alle papieren, foto's enz. gesorteerd worden en daarna opgeborgen in speciale mappen en dozen, waardoor het beter bewaard blijft. Bovendien wordt er een inhoudsopgave gemaakt zodat het archief ook toegankelijk is.

BEDEVAARTCOMMISSIE
De jaarlijkse bedevaart die gewoonlijk wordt gehouden op de laatste zondag voor Petrus en Paulus (29 juni) en het
Gerardusfeest in oktober rond de sterfdag van onze patroonheilige, wordt door deze groep georganiseerd.
Alle voorkomende werkzaamheden die hiermee gepaard gaan worden door deze groep geregeld.

BOSKABOUTERS
Deze groep verzorgt wekelijks het kerkhof, het kerkenbos en de tuin van de pastorie.

FOTOCLUB
Deze groep probeert alle foto's te voorzien van namen en data om zo de waarde voor het nageslacht te verhogen. Deze groep is aanwezig op de dinsdagmorgen van 09.30 uur tot 12.00 uur.

KERKHOFBEHEER
Overleg en beheer van bestaande en nieuw uit te geven grafplaatsen of urnenmuur. Een kerkhofreglement is
verkrijgbaar op het parochiesecretariaat.

KERKSCHOONMAAK
Elke eerste maandag van de maand wordt 's morgens de kerk schoongemaakt.

KERKTELEFOON
Indien men gebruik wil maken van kerktelefoon, of als men vragen heeft hieromtrent, kan men hierover contact
opnemen. 
Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met het secretariaat.

KERKVERSIERING
Deze groep verzorgt de planten en bloemen ten behoeve van de erediensten.

KERSTSTALOPBOUW
Dat de kerststal elk jaar weer te bewonderen is, is te danken aan deze groep.

LITURGISCHE KLEDING
Deze werkgroep zorgt voor de verfraaiïng, onderhoud en vernieuwing van de liturgische kleding in de kerk.

ROUWCENTRUM H.B.S.
De begrafenisvereniging H.B.S. heeft een eigen rouwcentrum.
Deze is gevestigd in een gedeelte van de voormalige kleuterschool.
Een ieder kan er gebruik van maken, ongeacht welke geloofsovertuiging.
Het rouwcentrum bestaat uit een ruime ontvangsthal, een zeer ruime rouwkamer, een koelruimte en een condoleanceruimte voor 50 tot 200 personen. Teven verzorgt de begrafenisvereniging ook uw koffietafel, zowel van
de begrafenis als crematie. Bezoekuren in overleg met de beheerder.

SCHOONMAAK PAROCHIEHUIS
Elke maandag wordt het parochiehuis schoongemaakt, zodat de werkgroepen steeds in een schoon en fris gebouw terecht kunnen.

WASSEN LITURGISCHE KLEDING
De liturgische kleding die bij de vieringen gedragen wordt door pastores, misdienaars, acolieten en uitvaartassistenten maar ook altaarkleden en dergelijke worden geregeld gewassen en gestreken.

 

Voor telefoonnummers van de contactpersonen kunt u contact opnemen met het secretariaat, 622404