RK De Goede Herder parochie
Emmen en Erica

Diaconie in de Gerardus Majella kerk

VOM-GROEP
VOM staat voor Vrede, Ontwikkeling en Missie.
De VOM-groep zet zich in voor de derde wereldproblemen, maar ook voor problemen dichter bij huis zoals bijvoorbeeld het vluchtelingenprobleem.

ZIEKEN EN OUDEREN
Deze groep onderhoudt het contact tussen parochianen in hun wijk enerzijds en de parochie anderzijds.
In acute situaties is huisbezoek door de pastor ten allen tijde mogelijk.
U dient hiervoor contact op te nemen met het parochiesecretariaat of met de dienstdoende pastor.

OMZIEN NAAR ELKAAR
De leden van deze werkgroep bezoeken op verzoek mensen/gezinnen die een sterfgeval in de familie hebben
meegemaakt.

 

Voor telefoonnummers van de contactpersonen kunt u contact opnemen met het secretariaat, 622404