RK De Goede Herder parochie
Emmen en Erica

Diaconie in de Gerardus Majella kerk

VOM-GROEP
VOM staat voor Vrede, Ontwikkeling en Missie.
De VOM-groep zet zich in voor de derde wereldproblemen, maar ook voor problemen dichter bij huis zoals bijvoorbeeld het vluchtelingenprobleem.
Contactpersoon: mevr. T. Schulte

ZIEKEN EN OUDEREN
Deze groep onderhoudt het contact tussen parochianen in hun wijk enerzijds en de parochie anderzijds.
Contactpersonen: mevr. M. Möhlman-Peters
In acute situaties is huisbezoek door de pastor ten allen tijde mogelijk.
U dient hiervoor contact op te nemen met het parochiesecretariaat of met de dienstdoende pastor.

OMZIEN NAAR ELKAAR
De leden van deze werkgroep bezoeken op verzoek mensen/gezinnen die een sterfgeval in de familie hebben
meegemaakt.
Contactpersoon: mevr. G. Knegt-Menzen

 

Voor telefoonnummers van de desbetreffende contactpersonen kunt u contact opnemen met het secretariaat, 622404