RK De Goede Herder parochie
Emmen en Erica

Catechese in de Gerardus Majella kerk


1e HEILIGE COMMUNIE
De leerlingen van groep 4 van de Gerardusschool krijgen in januari een uitnodiging om mee te doen met de voorbereiding voor de eerste communievireing, die elk jaar plaatsvindt in het voorjaar. Kinderen van andere scholen kunnen zich aanmelden en ook meedoen. Deze voorbereiding vindt plaats in samenwerking tussen school en parochie.

VORMSELCATHECHESE
De voorbereiding op het H. Vormsel vindt plaats t.m.v. een tweejarig gastouderproject o.l.v. de pastores. Het project is interparochieel en elk jaar is er één vormselviering van alle vormelingen van de vier parochies samen in één van de kerken.
De leerlingen die de basisschool verlaten worden uitgenodigd om aan de vormselvoorbereiding mee te doen.

NIEUWE KATHOLIEKEN
Ieder jaar zijn er volwassenen die lid worden van de Rooms Katholieke Kerk.
Wie actief wil toetreden tot onze geloofsgemeenschap is hierbij uitgenodigd om zich op te geven voor een aantal catechetische avonden. Deze groep werkt interparochieel.

Voor telefoonnummers van de contactpersonen kunt u contact opnemen met het secretariaat, 622404