RK De Goede Herder parochie
Emmen en Erica

Vieringen in de Franciscus kerk

 
Dag
Datum
Tijd
Viering
Voorganger
Koor
Opmerkingen
 
zo
01-09-2019
10.30
TV-Eucharistieviering
AB
Gerardus Majellakerk
 
za
07-09-2019
19.00
Afscheidviering Pastoor Buter
AB/JL
Gerardus Majellakerk
               
 
za
14-09-2019
19.00
Woord- en Communieviering
JL
T+I
               
 
zo
22-09-2019
10.00
Woord- en Communieviering
P
F
Extra collectie (zie blz. 6 Vierluik)
               
 
28/29-09-2019
Geen viering in onze kerk
 
za
05-10-2019
19.00
Installatieviering Pastoor Stiekema
BISS/PS/JL
Pauluskerk
 
zo
06-10-2019
10.00
Woord- en Communieviering
JL
F
Franciscusfeest
               

AB = Pastoor A. Buter, PS = Pastoor Stiekema, JL = Pastor J. Lange, P = Parochiaan.

F = Franciscuskoor, Gr = Gregoriaans koor S = Samenzang, Kk = Kinderkoor, Fa = Famieviering, T+I = Ted en Ine, C = Cantor,
GL = Gelegenheidskoor L = Fam. Lukassen

MISINTENTIES OPGEVEN

Misintenties kunt u opgeven op het secretariaat:
Tel. : 0591-623066
Mail : fr.assisie@planet.nl

ZIEKENCOMMUNIE
Wanneer er mensen zijn die ook graag thuis de H. Communie willen ontvangen, kunnen ze contact opnemen met het locatiesecretariaat.