RK De Goede Herder parochie
Emmen en Erica

Vieringen in de Franciscus kerk

 
 
Dag
Datum
Tijd
Viering
Voorganger
Koor
Opmerkingen
 
zo
23-03-2020
10.00
Eucharistieviering
PS
F
 
di
25-03-2020
09.30
Eucharistieviering
PS
Aansluitend koffiedrinken
 
wo
26-02-2020
10.00
Woord- en Communieviering
JL
Aswoensdag (askruisje)
               
 
zo
01-03-2020
10.00
Woord- en Communieviering
JL
T+I
 
di
03-03-2020
09.30
Eucharistieviering
PS
Aansluitend koffiedrinken
               
 
zo
08-03-2020
10.00
TV-viering
PS
Gerardus Majella
 
di
10-03-2020
09.30
Eucharistieviering
PS
Aansluitend koffiedrinken
               
 
zo
15-03-2020
10.00
Woord- en Communieviering
JL
F
Boetemoment + collecte vastenactie
 
di
17-03-2020
09.30
Eucharistieviering
PS
Aansluitend koffiedrinken
 
za
21-03-2020
19.00
Eucharistieviering
PS
S
Collecte vastenactie
               
 
di
24-03-2020
09.30
Eucharistieviering
PS
Aansluitend koffiedrinken
               
 
zo
29-03-2020
10.00
Woord- en Communieviering
P
F
 
di
31-03-2020
09.30
Eucharistieviering
PS
Aansluitend koffiedrinken
               
 
zo
05-04-2020
10.00
Eucharistieviering
PS
F
Palmzondag
               

BISS = Bisschop, PS = Pastoor Stiekema, JL = Pastor J. Lange, P = Parochiaan.

F = Franciscuskoor, G = Gelegenheidskoor S = Samenzang, Kk = Kinderkoor, Fa = Famieviering, T+I = Ted en Ine, C = Cantor,

MISINTENTIES OPGEVEN

Misintenties kunt u opgeven op het secretariaat:
Tel. : 0591-623066
Mail : fr.assisie@planet.nl

ZIEKENCOMMUNIE
Wanneer er mensen zijn die ook graag thuis de H. Communie willen ontvangen, kunnen ze contact opnemen met het locatiesecretariaat.