RK De Goede Herder parochie
Emmen en Erica

Vieringen in de Franciscus kerk

 
Dag
Datum
Tijd
Viering
Voorganger
Koor
Opmerkingen
 
wo
21-03-2018
14.00
Eucharistieviering
AB
F
Middag Zieken en Ouderen
               
 
zo
25-03-2018
11.00
Eucharistieviering
AB
S
Palmzondagviering
 
do
29-03-2018
20.30
Eucharistieviering
AB+JL
Witte donderdagviering
 
vr
30-03-2018
15.00
Kruisweg
P
               
 
zo
01-04-2018
11.00
Eucharistieviering
AB
F
Eerste Paasdag
 
ma
02-04-2018
10.00
Eucharistieviering
AB+JL
Gerardus Majellakerk
 
di
03-04-2018
09.30
Eucharistieviering
AB
Aansluitend koffiedrinken
 
za
07-04-2018
19.00
Woord- en Communieviering
JL
T+I
               
 
di
10-04-2018
09.30
Eucharistieviering
AB
Aansluitend koffiedrinken
               
 
zo
15-04-2018
10.00
Eucharistieviering
AB
G
1e H. Communie
 
di
17-04-2018
09.30
Eucharistieviering
AB
Aansluitend koffiedrinken
 
za
21-04-2018
19.00
Woord-en Communieviering
JL
C
               
 
di
24-04-2018
09.30
Eucharistieviering
AB
Aansluitend koffiedrinken
               
 
zo
29-04-2018
10.30
TV - Eucharistieviering
AB
Gerardus Majellakerk
 
di
02-05-2018
09.30
Eucharistieviering
AB
Aansluitend koffiedrinken
               
 
zo
06-2018
10.00
Woord- en Communieviering
 
               
 

AB = Pastoor A. Buter, JL = Pastor J. Lange, P = Parochiaan.

F = Franciscuskoor, Gr = Gregoriaans koor S = Samenzang, Kk = Kinderkoor, Fa = Famieviering, T+I = Ted en Ine, C = Cantor,
G = Gelegenheidskoor

MISINTENTIES OPGEVEN

Misintenties kunt u opgeven op het secretariaat:
Tel. : 0591-623066
Mail : fr.assisie@planet.nl

ZIEKENCOMMUNIE
Zondag 1 april.