RK De Goede Herder parochie
Emmen en Erica

Nieuws uit de Franciscuskerk


gewijzigd dd: 02-07-2018

GEVONDEN
Tijdens de fietstocht van 30 juni zijn er een
paar hangertjes gevonden.
De eigenaar/eigenaresse kan ze komen afhalen
op het secretariaat.

 


gewijzigd dd: 07-11-2018

ZIEKENCOMMUNIE:  Eerste vrijdag van de maand, 2 november a.s.
Wanneer er mensen zijn die ook graag thuis de H. Communie willen ontvangen, kunnen ze contact opnemen met het locatiesecretariaat.


gewijzigd dd: 02-10-2018

OPENINGSTIJDEN SECRETARIAAT
Wij zijn open op de maandag- en vrijdagochtend van 9.15 tot 12.00 uur.
gewijzigd dd: 07-11-2018

FAMILIEVIERING 7 OKTOBER 2018
Een warme viering met liedjes die iedereen kon meezingen ter ere van
70 jaar Sint Franciscus! Een echte familieviering.
Daarna gezellig koffiedrinken en bij praten in onze zaal. Wat een fijne ochtend hebben we beleefd, voor herhaling vatbaar. Was u er bij? dan weet u waar het over gaat. U heeft echt iets gemist als u afwezig was, een volgende keer kunt U erbij zijn en net zo genieten.


gewijzigd dd: 07-11-2018

EXTRA COLLECTES IN NOVEMBER
In het weekend 3/4 november is de tweede collecte bestemd voor
Willebrord, katholieke vereniging voor Oecumene.
In het weekend 17/18 november wordt de Diocesane Jeugdcollecte gehouden.
De tweede collecte is dan hiervoor bestemd. Info blz. 8 van Het Vierluik.

LET OP! KOPIJ VOOR DECEMBER EN JANUARIE EN MISINTENTIES
VOOR DINSDAG 13 NOVEMBER INLEVEREN OP HET SECRETARIAAT.


gewijzigd dd: 07-11-2018

Ontmoetingsmiddag 4 oktober 2018

Lieve mensen, onze ontmoetingsmiddag van oktober zit er weer op. Deze keer was heel bijzonder.  De parochie viert dit jaar het 70-jarig jubileum en onze middag vond plaats op de feestdag van onze patroonheilige Sint Franciscus. Deze middag werd vrolijk opgeluisterd door de accordeonist Klaas Kuipers. Wat heeft iedereen vrolijk meegezongen met de alom bekende liedjes van vroeger. Wij kregen fijne reacties waardoor we weten dat we kunnen praten van een geslaagde middag. Wel jammer dat we wegens ziekte enkele van onze trouwe bezoek[st]ers moesten missen. Gelijk wil ik van de gelegenheid gebruik maken u alvast de datum van de kerstmiddag door te geven. Deze middag hebben wij gepland op woensdag 19 december. In het decembernummer van het Vierluik zal ik deze datum ook nog even vermelden .Bedankt dat u er met z’n alles zo’n fijne middag van hebt gemaakt en hopelijk zien wij iedereen weer terug in december.                                                                                                        

Marian Verhoef, werkgroep Z&O  


gewijzigd dd: 07-11-2018

SAM'S KLEDINGACTIE inzameling t.b.v. Mensen in Nood

De actie d.d. 6 oktober heeft 430 kilo opgeleverd.
Iedereen die heeft bijgedragen aan de opbrengst
HEEL HARTELIJK DANK.

 


gewijzigd dd: 07-11-2018

KERSTSPEL 2018 ZOEKT SPELERS!!
Tijdens de familieviering van 19.00uur op kerstavond 24 december  wordt het kerstspel opgevoerd. Daar zoeken we volwassenen en kinderen voor!
We gaan oefenen op de maandagavonden 3, 10 en 17 december van
18.30uur tot 19.00uur.
Lijkt het je leuk om een engel, een herder, Maria, Jozef of een wijze koning te zijn? Geef je dan op: per mail fr.assisie@planet.nl. Telefonisch kan ook tijdens secretariaatsuren, nr. 0591-623066.
Ook kunt u deelnemen aan het

GELEGENHEIDSKOOR FAMILIEVIERING 24 DECEMBER.
Hiervoor zoeken we nog: zangers en zangeressen om samen met het Franciscuskoor te zingen tijdens de familieviering op 24 december om19.00uur. We oefenen op maandagavond 3, 10 en 17 december van 19.00uur tot 19.30uur.


gewijzigd dd: 29-05-2017

OUDE  ELEKTRISCHE APPARATEN
Heeft u een nieuwe televisie, computer of andere elektrische apparaten gekocht?  Wat doet u nu met de oude?
Aan de Boslaan 66 is de Productie en montage afdeling van de Schakel gevestigd die heel graag uw afgedankte apparaten in ontvangst neemt.
De deelnemers aan de dagbesteding gaan er mee aan de slag: uit elkaar halen, sleutelen en weer in elkaar zetten. Ze zijn er heel blij mee en zien uw apparaten tegemoet.


gewijzigd dd: 03-05-2017

VERVOER
Ook in de deze maand is er gelegenheid om van- en naar de kerk vervoerd te worden.
Voor telefoonnummers zie "Het Vierluik".


gewijzigd dd: 29-10-2018

70 JAAR ST. FRANCISCUS
Bezoek aan het Veenpark 23 september.
Een regenachtige zondag  in september mocht de pret niet drukken. Met paraplu's en regenjassen togen 40 leden van onze locatie, na een warme viering, naar het Veenpark.
Daar werden we ontvangen met koffie en een overheerlijke gevulde koek of veenbessenflap.
Daarna volgde een wandeling door het Veenpark waar men in de huisjes even kon schuilen voor de regen. De bakker deed goede zaken, er werden vele zakken rozijnenbollen verkocht.
Met het veentreintje naar de veenafgraving waar men kon horen en zien hoe in het verleden de turf gestoken werd.
Een beetje verkleumd arriveerden we bij het Harmonium museum voor een uitgebreide rondleiding.
Pastoor Buter schoof achter een aantal harmoniums om te spelen. Voorzichtig zongen we mee!
Langzamerhand kregen we trek en begaven ons naar de koffietafel. Soep, kroket, brood en beleg met koffie/thee. Genoeg voor iedereen.
Aan het einde van een gezellige dag vertrok iedereen weer naar huis.