RK De Goede Herder parochie
Emmen en Erica

Nieuws uit de Franciscuskerk


gewijzigd dd: 30-09-2021

Op het moment dat wij de kopij samenstellen voor het september-nummer, heerst er door de coronacrisis  nog steeds veel onzekerheid.
Daarom ook nu het advies….
blijf de media volgen en/of kijkt u goed op deze website: www.rkemmen-erica.nl


gewijzigd dd: 25-06-2021

TUINGROEP
Heeft u groene vingers? Vindt u het leuk om buiten te zijn? Dan is dit uw kans. Onze tuingroep is op zoek naar versterking. Meldt u aan bij deze enthousiaste groep, die maandelijks op de woensdagochtend de tuin van de kerk en pastorie onderhoudt. Vanzelfsprekend is er tijd voor een goed gesprek tijdens een lekker bakkie koffie. Aanmelden kan bij het secretariaat.


gewijzigd dd:30-09-2021

AANMELDEN VOOR VIERINGEN
Zie pagina 7 van het Vierluik.


gewijzigd dd: 30-09-2021

SAM'S KLEDINGACTIE
Op zaterdag 25 september is het weer zover, dan komen de vrijwilligers van Sam tussen 9.00-12.00 uur kleding inzamelen. U gaat thuis toch ook even kijken in de kleding- en schoenenkast! I.v.m. corona kan Sam alleen kleding en schoenen gebruiken. Wat u niet meer draagt, wat niet meer past of waar u op uitgekeken bent, daar kan u iemand anders een groot plezier mee doen.  Kleding en schoenen in een dichte zak kunt u bij het secretariaat inleveren. Vanaf maandag 23 augustus zijn we weer op maandag en vrijdag open van 9.15-12.00 uur. We hopen op een grote opbrengst!


gewijzigd dd: 30-09-2021

COLLECTE
Op zondag 19 september is er een tweede collecte voor PAX.
Voor 2021 kiest PAX ‘inclusief samenleven’ als thema van de Vredesweek.
Iedereen kent wel het gevoel er even niet bij te horen en te worden uitgesloten. Sommigen ervaren dat ze stelselmatig niet gehoord worden en dat ze geen onderdeel uitmaken van een groter geheel. Deze uitsluiting ligt diep verankerd in onze maatschappij. Er is pas sprake van vrede als er recht wordt gedaan aan iedereen. Meer info zie blz. 10 van het vierluik.


gewijzigd dd: 02-06-202

GEVONDEN VOORWERPEN (herhaalbericht!)
Soms blijft er in de kerk of het zaaltje onbedoeld wat achter. Op het secretariaat liggen momenteel een gouden herenring, een damesring, een aantal oorbellen, een muntje van de Jumbo, een gouden kruisje.
Wanneer u denkt dat het van u kan zijn, meldt u dan op het secretariaat.


gewijzigd dd: 29-01-2021

DOOR DE WEEKSE VIERING
op dinsdagmorgen half tien.
De dinsdagmorgenviering van 9.30u is verplaatst naar de parochiezaal. Dit  om de verwarmingskosten te verminderen.


gewijzigd dd: 30-09-2021

MISINTENTIES OPGEVEN
Deze kunt u opgeven op het secretariaat.


gewijzigd dd: 30-09-2021

ZIEKENCOMMUNIE:
Wanneer er mensen zijn die ook graag thuis de H. Communie willen ontvangen, kunnen ze contact opnemen met het secretariaat.


gewijzigd dd: 30-09-2021

OPENINGSTIJDEN SECRETARIAAT
Wij zijn open op maandag- en vrijdagochtend van 9.15 uur tot 12.00 uur, tel. 0591-623066.
Ook via de mail kunt u ons bereiken: fr.assisie@planet.nl


gewijzigd dd:23-01-2020

VERVOER NAAR DE KERK
Ook in de deze maand is er gelegenheid om van- en naar de kerk vervoerd te worden.
Voor telefoonnummers zie "Het Vierluik".