RK De Goede Herder parochie
Emmen en Erica

Nieuws uit de Franciscuskerk


gewijzigd dd: 24-11-2019

Kerstmiddag dinsdag 17 december 2019
Lieve mensen, wanneer u dit leest, is de decembermaand al weer begonnen. De maand van Sinterklaas, Kerst en de jaarwisseling. Dagen waarin we met elkaar de gezelligheid opzoeken. Dus is het ook weer het moment om hier in onze mooie zaal weer samen te komen voor de jaarlijkse kerstmiddag. Deze middag is gepland op dinsdag 17 december. Zoals gewoonlijk beginnen we met een eucharistieviering, voorgegaan door pastoor Stiekema.  Natuurlijk willen we graag weer met elkaar in gesprek, weten hoe het met iedereen gaat. Ook de hapjes en drankjes zullen natuurlijk niet ontbreken. Vanaf half 2 is de zaal weer open en staan de mensen van de werkgroep klaar om u weer welkom te heten. Wij hopen dat iedereen weer aanwezig zal zijn, want zonder u kunnen wij niets en samen maken wij er een mooie middag van. Als liefhebber van gedichten wil ik nog even een gedichtje van Tanja Helderman met u delen.
Het heet:  Goed gevoel
Deel een goed gevoel uit, begin eens met een lach,
een groet, een pluim, een compliment bij voorkeur elke dag.
Deel  een goed gevoel uit, gewoon eens voor een keer,
sta op, maak plaats en ondersteun en doe het morgen weer.
Deel een goed gevoel uit, belangeloos, spontaan,
in woord of daad, iets positiefs en bied je hulp aan.
Marian Verhoef, werkgroep Z&O


gewijzigd dd: 24-11-2019

GELEGENHEIDSKOOR FAMILIEVIERING 24 DECEMBER.

Hiervoor zoeken we nog: zangers en zangeressen om samen met het Franciscuskoor te zingen tijdens de familieviering op 24 december om 19.00uur. We oefenen op maandagavond  9, 16 en 23 december van 19.00u tot 20.15u.

                                                    
HET KERSTSPEL oefenen we met de kinderen van 18.00u tot 19.00u.
Vanaf 18.30u gaan we samen de kerstliederen zingen.
U, jij komt toch ook!

 


gewijzigd dd: 29-10-2019

Extra collectes in november
- In het weekend 9/10 november is de tweede collecte bestemd voor
Willibrord, katholieke vereniging voor Oecumene.
- In het weekend 16/17 november wordt de Diocesane Jeugdcollecte gehouden. De tweede collecte is dan hiervoor bestemd.
- In het weekend 30-11/1-12 wordt de eerste collecte t.b.v. Adventsactie
gehouden. De tweede collecte is hiervoor bestemd.


gewijzigd dd: 16-11-2019

NIEUWJAAR
Deze viering op 1 januari begint  om 11.00 uur en is bestemd voor alle parochianen van Emmen en Erica.
Na de viering is er gelegenheid om elkaar nieuwjaar te wensen onder het genot van koffie/thee.
gewijzigd dd: 24-11-2019

EEN ACTIE 4 KIDS SCHOENENDOOS:           

VOOR JOU…    VAN MIJ…

Een mooie actie waar we graag aan meedoen. Hoe eenvoudig is het om een kind die in moeilijke omstandigheden leeft met een versierde en gevulde schoenendoos te laten lachen en even zijn/haar zorgen te laten vergeten! Daar doe je het toch voor!
37 gevulde schoenendozen zijn op transport gegaan.

Hartelijk dank voor uw medewerking aan deze mooie actie


gewijzigd dd: 24-11-2019ADVENTSACTIE

Informatie over de Adventsactie op blz. 9 van het Vierluik.


gewijzigd dd: 26-11-2019

P.S.??
Velen onder u hebben dit jaar al parochiebijdrage betaald.
Heel hartelijk dank hiervoor.
Heeft u uw parochiebijdrage voor het jaar 2019 nog niet betaald?  Wilt u dan zo vriendelijk zijn dit wel te doen? We mogen toch ook op u rekenen?
Om het belastingvriendelijker te maken voor u: neem contact met het secretariaat op.

Uw locatieraad


gewijzigd dd: 26-11-2019

WAT EEN GELUK…..
Nog geen kerstkaarten gekocht? Geen nood. De standaard met kerstkaarten en/of nieuwjaarswensen staat weer achter in de kerk. Liever een kerstkaart van onze eigen kerststal. Neem even contact met het secretariaat op.
Van harte aanbevolen.


gewijzigd dd: 30-05-2018

ZIEKENCOMMUNIE:
Wanneer er mensen zijn die ook graag thuis de H. Communie willen ontvangen, kunnen ze contact opnemen met het locatiesecretariaat.


gewijzigd dd: 05-09-2019

OPENINGSTIJDEN SECRETARIAAT
We zijn open op de maandag- en vrijdagochtend van 9.15 uur tot 12.00 uur.


gewijzigd dd: 30-05-2019

VERVOER NAAR DE KERK
Ook in de deze maand is er gelegenheid om van- en naar de kerk vervoerd te worden.
Voor telefoonnummers zie "Het Vierluik".


gewijzigd dd: 24-11-2019

 

WIJ WENSEN U ALLEN
ZALIG KERSTMIS
EN
EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR