RK De Goede Herder parochie
Emmen en Erica

Nieuws uit de Franciscuskerk


gewijzigd dd: 05-09-2019

GELOOF EN POLITIEK
Voor de avond over geloof en politiek, zie pagina 30 van het Vierluik, kunt u zich ook aanmelden bij het secretariaat locatie Franciscus. Tel. 0591-623066.


gewijzigd dd: 05-09-2019

IN DE HERHALING:  IN DE AANBIEDING
Boeken, geschreven door Gerard Robben.
De titels zijn:
    Liefde, Geluk en Verdriet.
    Luisteren naar de wind;   
    Eelt in de haand;
    Dikke Vrienden;
    De avond valt.
Deze boeken kunt u voor een schappelijk prijsje kopen via het secretariaat.


gewijzigd dd: 05-09-2019

De foto's die gemaakt zijn tijdens de 1e H. Communieviering op 26 mei kunt u HIER bekijken.


gewijzigd dd: 05-09-2019

SAM'S KLEDINGACTIE
Sam`s kledingactie heeft voor het komend najaar, in samenwerking met hulporganisatie Mensen in Nood van Cordaid weer een inzameling gepland.
Op onze locatie is de inzameling op zaterdag 21 september  tussen 9.00 uur en 12.00uur.


gewijzigd dd: 30-05-2018

ZIEKENCOMMUNIE:
Wanneer er mensen zijn die ook graag thuis de H. Communie willen ontvangen, kunnen ze contact opnemen met het locatiesecretariaat.


gewijzigd dd: 05-09-2019

OPENINGSTIJDEN SECRETARIAAT
We zijn open op de maandag- en vrijdagochtend van 9.15 uur tot 12.00 uur.


gewijzigd dd: 30-05-2019

VERVOER NAAR DE KERK
Ook in de deze maand is er gelegenheid om van- en naar de kerk vervoerd te worden.
Voor telefoonnummers zie "Het Vierluik".


gewijzigd dd: 03-04-2019

KERKVRIJWILLIGERS  GEZOCHT VOOR DE HORST.ZIEKENCOMMUNIE:
Iedere eerste vrijdag van de maand is er van 15.00 uur tot 15.30 uur voor katholieke bewoners in de Horst een korte viering, voorgegaan door pastor Lange. Momenteel zijn er drie mensen die hierbij assisteren. We willen  graag nog een paar mensen die de bewoners ophalen en weer naar hun woonafdeling terugbrengen. Na afloop krijgen de mensen koffie/thee, wat de vrijwilligers ook verzorgen. Van 14.15 uur tot 16.00 uur ben je als vrijwilliger actief.


gewijzigd dd: 03-04-2019

OECUMENISCHE VIERING: Ook zoeken we vrijwilligers voor de wekelijkse dienst op de vrijdagavond voor bewoners ongeacht hun gelovige achtergrond. Deze dienst wordt voorgegaan door een dominee (ieder week een andere voorganger) De dienst is van 19.00 uur tot 20.00 uur. Iedere week is er muzikale ondersteuning van een koor. Na de dienst is er koffiedrinken.
Vanaf 18.00 uur tot 21.00 uur ben je als vrijwilliger actief. Je bent één vrijdag in de maand aan de beurt.
Voor aanmelding kun je contact opnemen met Klarien Woldring, coördinator van de vrijwilligers in de Horst.
Telefoonnummer: 0591-228189
Ine Schilder