RK De Goede Herder parochie
Emmen en Erica

Nieuws uit de Franciscuskerk


gewijzigd dd: 04-07-2019

BERICHTEN VAN DE VOM

De collecte t.b.v. Roepingenzondag heeft € 69,80 opgebracht.
De collecte t.b.v. de Nederlandse Missionarissen bedroeg € 162,76. Hartelijk dank hiervoor.


gewijzigd dd: 04-07-2019

26 mei – 1ste  Heilige Communie
Een dag om in te lijsten: zondag 26 mei 2019.
Een feestdag op onze locatie en dus felicitaties en dankwoorden alom.
Als eerste onze vier communicanten en hun ouders: van harte gefeliciteerd Ilse, Mwami, Noah en Liam. Wij hebben gehoord dat jullie het een geweldige dag vonden.
Er zijn mooie foto's gemaakt door Herman Lambers, waarvoor onze hartelijke dank. Klik HIER wanneer u de foto's wilt zien.
De ouders en de parochianen die de kerk zo mooi versierd hebben.
Een speciale dank voor de bloemengroep voor de prachtige bloemstukken en kaarsenhouders. Het zag er verzorgd en sprookjesachtig uit.
Het koor mogen we niet vergeten. Ze hebben veel moeten repeteren, voor hun eigen vieringen en dan deze er nog bij.
Het is gelukt  en hoe! Een groot dankjewel voor het koor en natuurlijk de dirigent, die met zijn grapjes het repeteren gezellig maakten.
Dan de mensen voor en achter de schermen  die hun steentje hebben bijgedragen zoals alle mensen aanwezig bij de viering in de kerk, het kosters echtpaar, pastoor Buter, misdienaars, de werkgroep vieringen, het secretariaat  en onze schoonmaakster - hartelijk dank voor de samenwerking om deze viering glans te geven.
Zonder de medewerking en de inzet van alle bovenstaande personen en werkgroepen was deze dag niet geslaagd.
Een feest dat je ervaren moet hebben.
Dank aan iedereen,
De werkgroep 1ste  Heilige Communie


gewijzigd dd: 04-07-2019

Madonna en Kind in gouden schijn - lezing 28 mei
Muisstil was het in de zaal van de St. Franciscus-locatie tijdens de lezing gegeven door Margaret Breukink van Margaret-Art.
De 25 aanwezigen werden meegetrokken in het boeiende en informatieve verhaal, versterkt door de Power Point presentatie.
In vogelvlucht zijn we meegenomen door de geschiedenis van de Byzantijnse tot de Italiaanse Renaissance kunst. Madonna in mozaïek, met bladgoud achter glassteentjes die voor de glinstering zorgen.
De verandering in Madonna van een stugge, emotieloze vrouw tot een lieve moeder met een zacht gezicht.
Het Kindje Jezus afgebeeld als een kleine volwassene met daarbij passende kleding, wordt uiteindelijk dat kleine baby'tje die zijn moeder knuffelt.
Eerst nog zonder kleding en door een reactie van St. Franciscus werd hij aangekleed afgebeeld.
U wist vast niet dat er een hele symboliek achter de werken zit:
het fruit, de distelvink (het Christusvogeltje), de stand van de handen van Madonna en Kind, de ketting die het kindje draagt, de konijnen, Madonna als troon, het aureool, de kleuren van de kleding met drie sterren die Madonna draagt, de zogende Madonna, de rozen of anjers die Madonna of het Kind vasthouden en er was nog meer.
Zeker is dat de aanwezigen nu met andere ogen kijken naar kunst waar de Madonna en haar Kind afgebeeld worden.
Jammer dat u er niet bij was, u heeft echt iets gemist.


gewijzigd dd: 04-07-2019

DOORDEWEEKSE VIERINGEN
Vanaf donderdag 27 juni tot en met donderdag 29 augustus vervalt de dinsdagochtend eucharistieviering en dus ook het koffiedrinken na afloop. Op dinsdag 4 september worden de eucharistieviering en het koffiedrinken hervat. U bent dan wederom van harte welkom.


gewijzigd dd: 30-05-2018

ZIEKENCOMMUNIE:
Wanneer er mensen zijn die ook graag thuis de H. Communie willen ontvangen, kunnen ze contact opnemen met het locatiesecretariaat.


gewijzigd dd: 04-07

OPENINGSTIJDEN SECRETARIAAT
I.v.m. de vakantie is het secretariaat ook gesloten.
Mia (0591-624379) en/of Leny (0591-627298) zijn bereikbaar.
Vanaf 2 september zijn we er weer op de maandag- en vrijdagochtend zoals gewoonlijk.


gewijzigd dd: 30-05-2019

VERVOER NAAR DE KERK
Ook in de deze maand is er gelegenheid om van- en naar de kerk vervoerd te worden.
Voor telefoonnummers zie "Het Vierluik".


gewijzigd dd: 03-04-2019

KERKVRIJWILLIGERS  GEZOCHT VOOR DE HORST.ZIEKENCOMMUNIE:
Iedere eerste vrijdag van de maand is er van 15.00 uur tot 15.30 uur voor katholieke bewoners in de Horst een korte viering, voorgegaan door pastor Lange. Momenteel zijn er drie mensen die hierbij assisteren. We willen  graag nog een paar mensen die de bewoners ophalen en weer naar hun woonafdeling terugbrengen. Na afloop krijgen de mensen koffie/thee, wat de vrijwilligers ook verzorgen. Van 14.15 uur tot 16.00 uur ben je als vrijwilliger actief.


gewijzigd dd: 03-04-2019

OECUMENISCHE VIERING: Ook zoeken we vrijwilligers voor de wekelijkse dienst op de vrijdagavond voor bewoners ongeacht hun gelovige achtergrond. Deze dienst wordt voorgegaan door een dominee (ieder week een andere voorganger) De dienst is van 19.00 uur tot 20.00 uur. Iedere week is er muzikale ondersteuning van een koor. Na de dienst is er koffiedrinken.
Vanaf 18.00 uur tot 21.00 uur ben je als vrijwilliger actief. Je bent één vrijdag in de maand aan de beurt.
Voor aanmelding kun je contact opnemen met Klarien Woldring, coördinator van de vrijwilligers in de Horst.
Telefoonnummer: 0591-228189
Ine Schilder