RK De Goede Herder parochie
Emmen en Erica

Nieuws uit de Franciscuskerk


gewijzigd dd: 21-03-2018

 


gewijzigd dd: 27-02-2018

FAMILIEVIERING EN KERSTSPEL
Tijdens de familieviering met Kerstmis zijn er foto's gemaakt.
Wanneer u deze foto's wilt zien klikt u op deze link.


gewijzigd dd: 22-03-2018

KLEDINGACTIE
Op zaterdag 14 april tussen 9.00-12.00 uur kunt u uw kleding en ander huishoudelijk textiel in de kerkzaal inleveren. Dit ten behoeve van de voorjaarsactie kledinginzameling voor Mensen in nood.
Warm aanbevolen.gewijzigd dd: 26-01-2018

WIJZIGING SECRETARIAATSTIJDEN
Vanaf 15 januari zijn de openingstijden van ons secretariaat gewijzigd.
Op maandag en vrijdagmorgen geopend  van 9.15 uur tot 12.00 uur.
Op de woensdagmiddag zullen wij niet meer aanwezig zijn.


gewijzigd dd: 24-12-2017

EERSTE H. COMMUNIE

Dit jaar zal de Eerste H. Communie op onze locatie plaats vinden op zondag 15 april om 10.00u.
Alle ouders van kinderen die hiervoor in aanmerking komen krijgen een uitnodiging voor de eerste avond.
Mocht u per abuis geen uitnodiging ontvangen wilt u dan contact opnemen met het parochiesecretariaat.

De eerste bijeenkomst voor de communiecantjes is op maandag 29 januari van 18.00 tot 19.00 uur in de parochiezaal.


gewijzigd dd: 27-02-2018

PALMPAASSTOK MAKEN
Het is weer zo ver: Palmpaasstokken maken! Op maandag 19 maart beginnen we om 18.00 uur. Alle kinderen zijn van harte welkom om samen met hun ouders mee te doen. Nemen jullie je eigen stok mee? Meld je aan bij het secretariaat, dan zorgen wij voor voldoende materiaal. We verwachten veel kinderen zodat we op Palmzondag een grote optocht hebben in de viering.


gewijzigd dd: 27-02-2018

ACTIVITEITEN 1e HEILIGE COMMUNIE
Het voorstellen van de communicantjes is op zondag 25 maart a.s. om 11.00 uur.


gewijzigd dd: 22-03-2018
ACTIVITEITEN 1e HEILIGE COMMUNIE
Op zondag 15 april doen Lindsay Louwes en Niels Kroezen hun 1e Heilige Communie.
De feestelijke viering is om 10.00u.
Na de viering is er tijdens het koffiedrinken in de kerkzaal gelegenheid
om de communicantjes en hun ouders te feliciteren


gewijzigd dd: 27-02-2018

GELEGENHEIDSKOOR
Het gelegenheidskoor van onze locatie zingt op zondag 25 maart om 11.00 uur tijdens de Palmpasenviering. In deze feestelijke viering stellen de communicantjes zich aan ons voor. Het koor oefent voor deze viering samen met communicantjes en andere belangstellenden op maandag 12 en 19 maart  van 19.00 -19.30 uur.
Ook voor de 1e H. Communie zingen we met het gelegenheidskoor. Hiervoor oefenen we op 26 maart en 9 april van 19.00 u tot 19.30 uur.
De afgelopen jaren was het een feest voor oude en jonge zangers om samen te zingen. Kunnen we u, jullie, allemaal  verwachten? U bent van harte welkom om mee te komen zingen!


gewijzigd dd: 27-02-2018

SYMBOOL OPHALEN COMMUNICANTJES 2017
Tijdens de viering op zondag 25 maart mogen de communicantjes 2017 hun symbool komen ophalen. Deze hebben ze bij hun 1e Heilige Communie aan de zuil in de kerk opgehangen. Nu moeten ze plaats maken voor de nieuwe communicantjes en mag hun symbool thuis een plekje krijgen. Ook de ouders van dopelingen 2017 kunnen hun symbool in ontvangst nemen.


gewijzigd dd: 26-01-2018

VASTENACTIE 2018
De opbrengst van de Vastenactie 2018 was € 349,71.
Namens de VOM iedereen hartelijke dank voor uw bijdrage.


gewijzigd dd: 03-05-2017

VERVOER
Ook in de deze maand is er gelegenheid om van- en naar de kerk vervoerd te worden.
Voor telefoonnummers zie "Het Vierluik".