RK De Goede Herder parochie
Emmen en Erica

Nieuws uit de Franciscuskerk


gewijzigd dd: 30-06-2020

Op het moment dat wij de kopij samenstellen voor het juli/augustus-nummer, heerst er door de coronacrisis  nog steeds veel onzekerheid.
Daarom ook nu het advies….
blijf de media volgen en/of bezoek onze website: www.rkemmen-erica.nl


gewijzigd dd: 29-02-2020

DOOR DE WEEKSE VIERING
op dinsdagmorgen half tien.
Vanaf dinsdag 18 februari wordt de dinsdagmorgenviering van 9.30u verplaatst naar de parochiezaal. Dit  om de verwarmingskosten te verminderen.


gewijzigd dd: 26-11-2019

P.S.??
Velen onder u hebben dit jaar al parochiebijdrage betaald. Heel hartelijk dank hiervoor.
Heeft u uw parochiebijdrage voor het jaar 2019 nog niet betaald?  Wilt u dan zo vriendelijk zijn dit wel te doen? We mogen toch ook op u rekenen?
Om het belastingvriendelijker te maken voor u: neem contact met het secretariaat op.

Uw locatieraadgewijzigd dd: 23-01-2020

ZIEKENCOMMUNIE:
Wanneer er mensen zijn die ook graag thuis de H. Communie willen ontvangen, kunnen ze contact opnemen met het locatiesecretariaat.


gewijzigd dd: 30-06-2020

Wij zijn, tijdens de coronaperiode, alleen op de maandagmorgen van 9.30 uur -  12.00 uur geopend, 
Voor de rest van de week kunt u indien nodig contact opnemen met:
Mia van Hebel tel. 0591-624379 of
Leny Lambers tel. 0591-627298.
Via de mail mag ook fr.assisie@planet.nl


gewijzigd dd:23-01-2020

VERVOER NAAR DE KERK
Ook in de deze maand is er gelegenheid om van- en naar de kerk vervoerd te worden.
Voor telefoonnummers zie "Het Vierluik".