RK De Goede Herder parochie
Emmen en Erica

Nieuws uit de Franciscuskerk


gewijzigd dd: 29-01-2021

Op het moment dat wij de kopij samenstellen voor het april-nummer, heerst er door de coronacrisis  nog steeds veel onzekerheid.
Daarom ook nu het advies….
blijf de media volgen en/of kijkt u goed op deze website: www.rkemmen-erica.nl


gewijzigd dd: 25-02-2021

BISSCHOPPELIJKE VASTENACTIE
In de vastenperiode wordt tijdens de weekendvieringen een extra collecte gehouden voor de bisschoppelijke vastenactie. Zie verder blz. 10 van het Vierluik.


gewijzigd dd:26-03-2021

ROEPINGENZONDAG
In het weekend van 24 en 25 april  is het roepingenzondag.
Er wordt tijdens de weekendvieringen een extra collecte gehouden voor de priesteropleiding van het bisdom.


gewijzigd dd:25-03-2021

AANMELDEN VOOR VIERINGEN
De laatste weken komen steeds vaker parochianen naar een weekendviering zonder zich tevoren hebben aangemeld. Er mogen echter nog steeds maar 30 personen aanwezig zijn.
U loopt het risico dat u niet naar binnen mag.
Wanneer u de weekendviering wilt bijwonen, is het echt verstandig om uzelf tevoren aan te melden. Dan bent u zeker van een plaats. Aanmelden kan per mail of telefoon.
Indien u zich heeft aangemeld, wordt verwacht dat u ook komt.


gewijzigd dd: 29-01-2021

GEVONDEN VOORWERPEN
Soms blijft er in de kerk of het zaaltje onbedoeld wat achter. Op het secretariaat liggen momenteel een gouden herenring, een damesring, een aantal oorbellen, een muntje van de Jumbo, een gouden kruisje.
Wanneer u denkt dat het van u kan zijn, meldt u dan op het secretariaat.


gewijzigd dd: 29-01-2021

DOOR DE WEEKSE VIERING
op dinsdagmorgen half tien.
De dinsdagmorgenviering van 9.30u is verplaatst naar de parochiezaal. Dit  om de verwarmingskosten te verminderen.


gewijzigd dd: 24-10-2020

MISINTENTIES OPGEVEN
Deze kunt u opgeven op het secretariaat.


gewijzigd dd: 23-01-2020

ZIEKENCOMMUNIE:
Wanneer er mensen zijn die ook graag thuis de H. Communie willen ontvangen, kunnen ze contact opnemen met het locatiesecretariaat.


gewijzigd dd: 03-09-2020

OPENINGSTIJDEN SECRETARIAAT
maandagmorgen van 9.15 uur - 12.00 uur geopend en
vrijdagmorgen van 9.15 - 12.00 uur 
Via de mail mag ook fr.assisie@planet.nl

 


gewijzigd dd:23-01-2020

VERVOER NAAR DE KERK

Ook in de deze maand is er gelegenheid om van- en naar de kerk vervoerd te worden.
Voor telefoonnummers zie "Het Vierluik".


gewijzigd dd:25-02-2021

KERKBALANS

Bij het werken met de computer wordt veel gebruik gemaakt van "knippen en plakken". Het risico is dan dat je net verkeerd knipt. Dit keer is dat gebeurd in de brief die u heeft ontvangen in het kader van de actie Kerkbalans. Het rekeningnummer van de bank was niet correct. Het juiste rekeningnummer moet zijn: NL27RABO 0317 0158 42.
Natuurlijk mag u uw bijdrage ook overmaken op nummer: NL66INGB 0000 8427 32.


gewijzigd dd:25-02-2021

PAASKAARS
Wilt u een huispaaskaars bestellen? Dan kunt u contact opnemen met het secretariaat. Daar ligt een folder waaruit u kunt kiezen. De prijs is afhankelijk van de lengte van de kaars. Een kaars van 20 cm. lang kost € 9. Een kaars van 30 cm. lang kost € 19. Een kaars van 50 cm. lang kost € 40. Een kaars van 60 cm. lang kost € 51