RK De Goede Herder parochie
Emmen en Erica

Nieuws uit de Franciscuskerk


gewijzigd dd: 27-01-2015fk_kerkbalans

dgh_kerkbal

 

 

Ook dit jaar nemen wij weer deel aan de actie.
30 januari zijn door een grote groep vrijwilligers/sters de enveloppen gevuld. Begin februari vindt u deze in uw brievenbus.
Zoals in de bijgesloten folder staat aangegeven..
"We hebben de kerk nodig.
We bloeien op van een gemeenschap die helpt, viert, bidt, meedenkt en rouwt.
Maar om levendig te blijven, is geld nodig".

Wij rekenen op uw aller medewerking.


gewijzigd dd: 27-01-2015

VOORLICHTINGSAVOND FUSIE VAN DE PAROCHIES
Woensdag 11 februari 2015 is er in onze kerkzaal een voorlichtingsavond over de fusie van de parochies.
Deze avond begint om 20.00 uur en is bedoeld voor de parochianen van de Franciscuskerk.


gewijzigd dd: 27-01-2015

FAMILIEVIERING
fk_kindZondag 15 februari 2015 is er weer een familieviering.
Met medewerking van Ted en Ine zullen we er weer een fijne viering van maken.
Iedereen is van harte welkom.
Na de viering is er nog gelegenheid om gezellig met elkaar een kopje koffie ofthee te drinken in de zaal.


gewijzigd dd: 27-01-2015

IN MEMORIAM
Op 5 januari 2015 is op-96 jarige leeftijd overleden
Herman Zacharias Bosma, emeritus pastoor.
Hij was de oudste priester in ons bisdom.
Samen met onze bisschop Mgr. G. de Korte, hebben we op zaterdag 10 januari  in onze St. Franciscuskerk tijdens de plechtige uitvaartviering afscheid van hem genomen.
Pastoor Bosma heeft na zijn terugkeer uit Canada in meerdere parochies in Zuid Oost Drenthe enthousiast zijn priesterlijke taken vervuld.
In onze parochie kwam hij in 1987 als emeritus pastoor wonen, samen met zijn huisgenote Annie Kreileman. Dankbaar denken wij aan hem terug. Zolang zijn gezondheid het toeliet, stond hij als vrijwilliger klaar voor onze gemeenschap.
Invallen bij ziekte van de pastor vonden wij hem altijd bereid ons te helpen en verzorgde hij wanneer dit nodig was,ook de viering voor de communicantjes.
Hij gaf leiding aan Bijbelgroepen. Vele jaren heeft hij ons bijgestaan met raad en daad. Dankbaar zijn wij hem te hebben gekend.
Wij wensen zijn familie en Annie, zijn huisgenote, veel sterkte toe


gewijzigd dd: 27-01-2015

VACATURES
- T.b.v. de website zijn we op zoek naar iemand die voor ons de gegevens van onze locatie hierop kan plaatsen. Kost het veel tijd? Het plaatsen van de maandelijkse "Vierluik"informatie kost ongeveer één uur tijd per maand. Ook zou het fijn zijn wanneer je foto's voor ons op de website kunt plaatsen. Afhankelijk van de activiteiten die plaats vinden kost dit ook een paar uurtjes. Te samen met de vier vergaderingen per jaar is het toch niet zoveel tijd?
Wie meldt zich aan via het secretariaat, tel. 0591 623066?

- Wie komt onze schoonmaakploeg voor de zaal versterken?
Eén morgen per maand vraagt toch ook niet zoveel?
S.v.p. Aanmelden bij het secretariaat. tel.0591 623066


gewijzigd dd: 30-12-2014

EERSTE H. COMMUNIE
Dit jaar zal de Eerste H. Communie in onze kerk plaats vinden op:
zondag 17 mei 2015 om 10.00u.
Alle ouders van kinderen die hiervoor in aanmerking komen krijgen een uitnodiging voor de eerste avond.
Voor 25 januari ontvangt u een uitnodiging.
Mocht u per abuis geen uitnodiging hebben ontvangen, wilt u dan contact opnemen met het secretariaat, tel. 623066.


gewijzigd dd: 27-10-2014

VUL DE SCHATKIST - 'GOUD VAN OUD'
Veel huisdevotie, zoals kruisbeelden, heiligenbeelden, wijwaterbakjes, rozenkransen, religieuze schilderijen, bijbeltjes en missalen etc. zijn de afgelopen jaren uit huiskamers verdwenen en opgeborgen op zolders in schuren of kelders. Deze spullen worden ook "sacramentaliën" genoemd, dragers van heiligheid. Sommige mensen spreken over "heilige spullekes".
Om te voorkomen dat deze spullen na verloop van tijd verloren gaan, willen wij parochianen de mogelijkheid bieden deze spullen in te leveren.
Deze meestal kunstig gemaakte spullen die veel voor mensen hebben betekend en vaak nog steeds veel betekenen, kunnen op deze manier een mooie, nieuwe bestemming krijgen. Zeg maar.. een nieuwe toekomst.
Wij willen er een "schatkist" mee gaan vullen. Een schatkist waarin "goud van oud" verzameld wordt. Eenmaal gevuld kunnen we kinderen, jonge mensen en andere geïnteresseerden die vaak juist wel waarde hechten aan deze spullen uit de schatkist iets mee geven voor een speciale gelegenheid of er iets uit laten zoeken. Alles is in elk geval beter dan de heilige spullekes verloren te laten gaan.
Als u één of meerdere van bovengenoemde religieuze stukken heeft en deze wilt inleveren, neem dan contact op met het parochiesecretariaat.