RK De Goede Herder parochie
Emmen en Erica

Nieuws uit de Franciscuskerk


gewijzigd dd: 23-01-2020

 

26 februari is het aswoensdag.
Denkt u eraan uw palmtakjes van dit jaar ruim van te voren in te leveren?

 

 

 


gewijzigd dd:23-01-2020

COLLECTES voor de VOM
De opbrengst van de collectes t.b.v. Adventsactie bedroeg € 314,75 en
de collecte t.b.v de PCI bedroeg € 251,27.
Alle gulle gevers heel hartelijk dank hiervoor.


gewijzigd dd: 23-01-2020

EERSTE H. COMMUNIE
Op 17 mei 2020 staat de Eerste Heilige Communieviering gepland.
Heeft u geen bericht gehad?
U kunt uw kind nog aanmelden hiervoor via het secretariaat.


gewijzigd dd: 23-01-2020

IN DE AANBIEDING
Boeken, geschreven door Gerard Robben.
De titels zijn:    Liefde, Geluk en Verdriet.
                        Luisteren naar de wind;   
                        Eelt in de haand;
                        Dikke Vrienden;
                        De avond valt.

Op 23 februari zullen wij u deze  te koop aanbieden.
De opbrengst is voor de Vastenactie.
Van harte aanbevolen.


gewijzigd dd: 26-11-2019

P.S.??
Velen onder u hebben dit jaar al parochiebijdrage betaald.
Heel hartelijk dank hiervoor.
Heeft u uw parochiebijdrage voor het jaar 2019 nog niet betaald?  Wilt u dan zo vriendelijk zijn dit wel te doen? We mogen toch ook op u rekenen?
Om het belastingvriendelijker te maken voor u: neem contact met het secretariaat op.

Uw locatieraad


gewijzigd dd: 23-01-2020

ZIEKENCOMMUNIE:
Wanneer er mensen zijn die ook graag thuis de H. Communie willen ontvangen, kunnen ze contact opnemen met het locatiesecretariaat.


gewijzigd dd: 23-01-2020

OPENINGSTIJDEN SECRETARIAAT
We zijn open op de maandag- en vrijdagochtend van 9.15 uur tot 12.00 uur.


gewijzigd dd:23-01-2020

VERVOER NAAR DE KERK
Ook in de deze maand is er gelegenheid om van- en naar de kerk vervoerd te worden.
Voor telefoonnummers zie "Het Vierluik".