RK De Goede Herder parochie
Emmen en Erica

Nieuws uit de Franciscuskerk


gewijzigd dd: 25-04-2019

BERICHTEN VAN DE VOM
De collectes t.b.v. de Vastenactie hebben opgebracht € 211,25
Alle gulle gevers hartelijk bedankt.


gewijzigd dd: 25-04-2019

Ontmoetingsmiddag 10 april 2019

Lieve mensen, de voorjaars ontmoetingsmiddag is weer achter de rug.
De opkomst was iets minder dan we gewend zijn, hopelijk een eenmalig iets.
Toch hebben we er met zijn allen weer van genoten.
De prettige sfeer waarin we met elkaar in gesprek gingen geeft toch een heel fijn en voldaan gevoel.
Een gedichtje dat mij heel erg aanspreekt wil ik hier graag met u delen.
Het is van Tanja Helderman, getiteld:                     
                      
Moment          
Nu de jaren steeds wat sneller en de tijd ons soms ontgaat.
Nu de dagen echt gaan tellen, dromen aan een zijden draad.            
Nu seconden in verhouding, sneller tikken dan voorheen
en wij door de blik op morgen vaak op het verkeerde been.
Door het heden teruggefloten naar de plek waar je nu bent.
Want het leven speelt zich af in het hart van dit moment.

Wij hopen u weer terug te zien op de volgende ontmoetingsmiddag in het najaar. Maar eerst lekker genieten van de zomer met hopelijk veel mooie dagen.
Marian Verhoef, werkgroep zieken en ouderen.


gewijzigd dd: 25-04-2019

EERSTE HEILIGE COMMUNIE
De werkgroepen gezinsviering en communie nodigen alle parochianen uit voor de 1e Heilige Communie van Ilse, Liam, Mwami en Noah op zondag 26 mei. Zij worden opgenomen in onze grote familie, waarvan u al lid bent. Het zou fijn zijn als vele parochianen hen welkom komen heten op deze feestelijke dag.  Het is een feestdag voor onze locatie, daar bent u toch ook bij!
Er is een 2e collecte!!!
Deze wordt in schoenendozen gecollecteerd........ De kinderen maken thuis mooie tekeningen en gaan deze gebruiken om 2 schoenendozen te versieren voor de collecte. Hierbij sluiten zij aan bij het schoenendoos-project later in het jaar.

Wil je ook meezingen bij de 1e H. Communieviering op 26 mei?
Hiervoor oefenen we op maandag 6 mei en 13 mei van 19.00-19.30 uur.


gewijzigd dd: 04-03-2018

ZIEKENCOMMUNIE:
Wanneer er mensen zijn die ook graag thuis de H. Communie willen ontvangen, kunnen ze contact opnemen met het locatiesecretariaat.


gewijzigd dd: 04-03-2018

OPENINGSTIJDEN SECRETARIAAT
Wij zijn open op de maandag- en vrijdagochtend van 9.15 tot 12.00 uur.gewijzigd dd: 04-03-2019

SCHOON WATER VERANDERT ALLES!
Vastenactie steunt diverse projecten die schoon water dichtbij mensen brengen.
En daarmee worden levens blijvend veranderd! 
Tijdens de viering op 16 en 30 maart in onze kerk wordt hiervoor een extra collecte gehouden.
Meer informatie zie blz. 5 van het Vierluik.


gewijzigd dd: 25-04-2019

MADONNA MET KIND IN GOUDEN SCHIJN
VROEG ITALIAANSE SCHILDERKUNST

Dinsdag 28 mei 2019 om 19.30 – 21.30 uur St. Franciscus locatie te Emmerschans

Margaret Breukink is een enthousiaste verhalenverteller, die vanuit haar ervaring als docent Kunstgeschiedenis ons meeneemt naar de wondere wereld van de kunst.
Ze verrijkt haar lezing met o.a. literatuur, muziek en geschiedenis, omdat kunst niet altijd gemakkelijk is. Zo maakt ze ons nieuwsgierig en bekend met kunst.
Vanavond vertelt ze over Madonna met haar Kind, de kleding van Maria met de daarbij behorende kleurensymbolen (rood onderkleed en blauwe mantel), de achtergrond, de vogel in de hand van het Kind en nog heel veel meer.
Wilt u meer weten en een boeiende avond beleven?
Meldt u dan aan bij het secretariaat fr.assisie@planet.nl of 0591-623066
We hopen u op 28 mei te mogen begroeten.gewijzigd dd: 03-04-2019


Ook in de deze maand is er gelegenheid om van- en naar de kerk vervoerd te worden.
Voor telefoonnummers zie "Het Vierluik".


gewijzigd dd: 03-04-2019

KERKVRIJWILLIGERS  GEZOCHT VOOR DE HORST.ZIEKENCOMMUNIE:
Iedere eerste vrijdag van de maand is er van 15.00 uur tot 15.30 uur voor katholieke bewoners in de Horst een korte viering, voorgegaan door pastor Lange. Momenteel zijn er drie mensen die hierbij assisteren. We willen  graag nog een paar mensen die de bewoners ophalen en weer naar hun woonafdeling terugbrengen. Na afloop krijgen de mensen koffie/thee, wat de vrijwilligers ook verzorgen. Van 14.15 uur tot 16.00 uur ben je als vrijwilliger actief.


gewijzigd dd: 03-04-2019

OECUMENISCHE VIERING: Ook zoeken we vrijwilligers voor de wekelijkse dienst op de vrijdagavond voor bewoners ongeacht hun gelovige achtergrond. Deze dienst wordt voorgegaan door een dominee (ieder week een andere voorganger) De dienst is van 19.00 uur tot 20.00 uur. Iedere week is er muzikale ondersteuning van een koor. Na de dienst is er koffiedrinken.
Vanaf 18.00 uur tot 21.00 uur ben je als vrijwilliger actief. Je bent één vrijdag in de maand aan de beurt.
Voor aanmelding kun je contact opnemen met Klarien Woldring, coördinator van de vrijwilligers in de Horst.
Telefoonnummer: 0591-228189
Ine Schilder