RK De Goede Herder parochie
Emmen en Erica

Nieuws uit de Franciscuskerk


gewijzigd dd: 03-09-2020

Op het moment dat wij de kopij samenstellen voor het januari-nummer, heerst er door de coronacrisis  nog steeds veel onzekerheid.
Daarom ook nu het advies….
blijf de media volgen en/of bezoek onze website: www.rkemmen-erica.nl


gewijzigd dd: 22-12-2020

OPBRENGST COLLECTE DERDEN
De opbrengst van de collecte t.b.v. Willibrordzondag bedroeg € 48,70.
Alle gevers hartelijk dank voor uw bijdrage hieraan.
De opbrengst van de adventsactie leest u in het februarinummer.


gewijzigd dd:24-10-2020

KERSTSPEL 2020
Dit jaar zal er helaas GEEN Kerstspel opgevoerd worden tijdens de familieviering op 24 december.
Dit is tijdens de locatieraadsvergadering op 8 september besloten.  Wij vinden het voor kinderen en ouders erg jammer. Het is altijd fijn om samen iets moois te laten zien op kerstavond. De reden voor het afgelasten is dat wij ons aan de richtlijnen van het RIVM  i.v.m. corona houden. Wij zien geen mogelijkheid om verantwoord met de kinderen te oefenen. Volgend jaar hopen we op een voortzetting van deze fijne traditie op onze locatie. Graag tot dan.

Bovenstaande viering is in zijn geheel vervallen!!!


gewijzigd dd: 24-10-2020

KINDJE WIEGEN 2020
Dit jaar vervalt ook het jaarlijkse kindje wiegen op Tweede Kerstdag, 26 december.
Dit is op 8 september besloten tijdens de locatieraads-vergadering i.v.m. de coronarichtlijnen.
Wij zien onze trouwe bezoekers en nieuwe belangstellenden graag volgend jaar weer terug om samen bij de kerststal te zingen en te luisteren naar het kerstverhaal.


gewijzigd dd: 29-02-2020

DOOR DE WEEKSE VIERING
op dinsdagmorgen half tien.
Vanaf dinsdag 18 februari wordt de dinsdagmorgenviering van 9.30u verplaatst naar de parochiezaal. Dit  om de verwarmingskosten te verminderen.


gewijzigd dd: 24-10-2020

MISINTENTIES OPGEVEN
Deze kunt u opgeven op het secretariaat.


gewijzigd dd: 23-01-2020

ZIEKENCOMMUNIE:
Wanneer er mensen zijn die ook graag thuis de H. Communie willen ontvangen, kunnen ze contact opnemen met het locatiesecretariaat.


gewijzigd dd: 03-09-2020

OPENINGSTIJDEN SECRETARIAAT
maandagmorgen van 9.15 uur - 12.00 uur geopend en
vrijdagmorgen van 9.15 - 12.00 uur 
Via de mail mag ook fr.assisie@planet.nl


gewijzigd dd:23-01-2020

VERVOER NAAR DE KERK
Ook in de deze maand is er gelegenheid om van- en naar de kerk vervoerd te worden.
Voor telefoonnummers zie "Het Vierluik".


gewijzigd dd:22-12-2020

Ook dit jaar is er weer de Aktie Kerkbalans.
Wij hopen dat u ook dit jaar ons weer financieel ondersteunt.
Meer informatie zie bladzijde 5 van het Vierluik.

                                                         De locatieraad
gewijzigd dd:26-11-2020

WIJ WENSEN U ALLEN


ZALIG KERSTMIS
EN
EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR