RK De Goede Herder parochie
Emmen en Erica

Nieuws uit de Franciscuskerk


gewijzigd dd: 29-01-2021

Op het moment dat wij de kopij samenstellen voor het juni-nummer, heerst er door de coronacrisis  nog steeds veel onzekerheid.
Daarom ook nu het advies….
blijf de media volgen en/of kijkt u goed op deze website: www.rkemmen-erica.nl


gewijzigd dd:02-06-2021

AANMELDEN VOOR VIERINGEN
De laatste weken komen steeds vaker parochianen naar een weekendviering zonder zich tevoren hebben aangemeld. Er mogen echter nog steeds maar 30 personen aanwezig zijn.
U loopt het risico dat u niet naar binnen mag.
Wanneer u de weekendviering wilt bijwonen, is het echt verstandig om uzelf tevoren aan te melden. Dan bent u zeker van een plaats. Aanmelden kan per mail of telefoon.
Indien u zich heeft aangemeld, wordt verwacht dat u ook komt.


gewijzigd dd: 02-06-2021

COLLECTE ROEPINGENZONDAG
De opbrengst van deze collecte was  € 54,05. Onze dank daarvoor.


gewijzigd dd: 02-06-2021

OPBRENGST SAM'S KLEDINGACTIE
Heel hartelijk dank aan alle mensen die hun kleding, schoenen en textiel hebben ingeleverd voor de voorjaarsactie van Sam. De opbrengst was 205 kilo! Namens Sam kunnen we melden dat er weer veel mensen voorzien zijn van goede kleding en hebben velen weer hoop op een betere toekomst. Sam is er ontzettend blij mee. Zo zijn we samen goed voor elkaar.
De volgende inzameling staat gepland in de herfst. Sam hoopt van harte dat u de komende periode weer mee doet met het inzamelen van textiel, kleding en schoeisel.


gewijzigd dd: 02-06-202

GEVONDEN VOORWERPEN (herhaalbericht!)
Soms blijft er in de kerk of het zaaltje onbedoeld wat achter. Op het secretariaat liggen momenteel een gouden herenring, een damesring, een aantal oorbellen, een muntje van de Jumbo, een gouden kruisje.
Wanneer u denkt dat het van u kan zijn, meldt u dan op het secretariaat.


gewijzigd dd: 29-01-2021

DOOR DE WEEKSE VIERING
op dinsdagmorgen half tien.
De dinsdagmorgenviering van 9.30u is verplaatst naar de parochiezaal. Dit  om de verwarmingskosten te verminderen.


gewijzigd dd: 24-10-2020

MISINTENTIES OPGEVEN
Deze kunt u opgeven op het secretariaat.


gewijzigd dd: 23-01-2020

ZIEKENCOMMUNIE:
Wanneer er mensen zijn die ook graag thuis de H. Communie willen ontvangen, kunnen ze contact opnemen met het locatiesecretariaat.


gewijzigd dd: 03-09-2020

OPENINGSTIJDEN SECRETARIAAT
maandagmorgen van 9.15 uur - 12.00 uur geopend en
vrijdagmorgen van 9.15 - 12.00 uur 
Via de mail mag ook fr.assisie@planet.nl

 


gewijzigd dd:23-01-2020

VERVOER NAAR DE KERK

Ook in de deze maand is er gelegenheid om van- en naar de kerk vervoerd te worden.
Voor telefoonnummers zie "Het Vierluik".


gewijzigd dd:02-06-2021

TUINGROEP
Heeft u groene vingers? Vindt u het leuk om buiten te zijn? Dan is dit uw kans. Onze tuingroep is op zoek naar versterking. Meldt u aan bij deze enthousiaste groep, die maandelijks op de woensdagochtend de tuin van de kerk en pastorie onderhoudt. Vanzelfsprekend is er tijd voor een goed gesprek tijdens een lekker bakkie koffie. Aanmelden kan bij het secretariaat.