RK De Goede Herder parochie
Emmen en Erica

Nieuws uit de Franciscuskerk


gewijzigd dd: 28-10-2019

ONTMOETINGSMIDDAG woensdag 9 oktober 2019.
Lieve mensen, nu de ontmoetingsmiddag weer achter de rug is kunnen we met veel plezier terugkijken. Zoals gebruikelijk begon de middag met een mooie viering en konden we kennis maken  met  pastoor Stiekema, die begin oktober door de bisschop is geïnstalleerd als herder van de Goede Herderparochie. Na de viering tijdens de koffie, hapjes en drankjes werd er door Hans van Os een mooie presentatie gegeven over zijn voetreis naar Rome. Als eerste liet hij zien wat er zoal nodig is om zo’n tocht te kunnen volbrengen. Bepakt en bezakt kwam hij dus ook binnen. Enthousiast wist hij met mooie beelden zijn reis voor ons zichtbaar te maken. Wij reisden mee, wel niet lopend, minder vermoeiend maar toch……! Wat een knappe prestatie om dat te kunnen volbrengen. Maar ja, het is zijn passie vertelde hij ons. De middag was op deze manier snel om, maar iedereen had genoten. Als laatste wil ik nog graag even een gedichtje van Tanja Helderman met u delen, het heet “Goed” en heeft te maken met “ontmoeting” en graag zien wij u allen weer terug op de volgende ontmoetingsmiddag in december.

Marian Verhoef, werkgroep Z&O


gewijzigd dd: 29-10-2019

Extra collectes in november
- In het weekend 9/10 november is de tweede collecte bestemd voor
Willibrord, katholieke vereniging voor Oecumene.
- In het weekend 16/17 november wordt de Diocesane Jeugdcollecte gehouden. De tweede collecte is dan hiervoor bestemd.
- In het weekend 30-11/1-12 wordt de eerste collecte t.b.v. Adventsactie
gehouden. De tweede collecte is hiervoor bestemd.


gewijzigd dd: 29-10-2019

Sam's Kledingactie inzameling t.b.v. Mensen In Nood

De actie d.d. 6 oktober heeft 360 kilo opgeleverd.
Iedereen die heeft bijgedragen aan de opbrengst

HEEL HARTELIJK DANK.


gewijzigd dd: 29-10-2019

EEN ACTIE4KIDS SCHOENENDOOS:VAN MIJ… VOOR JOU…

 Als inleverdatum is zaterdag 9 november gepland tijdens de viering van 19.00uur.

Een mooie actie waar we graag aan meedoen. Hoe eenvoudig is het om een kind dat in moeilijke omstandigheden leeft met een versierde en gevulde schoenendoos te laten lachen en even zijn/haar zorgen te laten vergeten! Daar doe je het toch voor! U doet toch ook mee?

 


gewijzigd dd: 29-10-2019

               Goed
               Als ik je vraag: hoe gaat het? Geef mij dan naast jouw “goed”,
               Je twijfels en je hartzeer, je angst je tegenspoed

               Geef mij naast jouw “uitstekend” Je tranen en je pijn.
               Als ik je vraag hoe gaat het? Hoef je niet sterk te zijn.

               Maar toon me juist je kwetsbaarheid en zeg me wat er speelt,
               Want “goed” voelt vaak veel beter als je je zorgen deelt.


gewijzigd dd: 05-09-2019

De foto's die gemaakt zijn tijdens de 1e H. Communieviering op 26 mei kunt u HIER bekijken.


gewijzigd dd: 29-10-2019

Berichten van de Vom

De collecte t.b.v. Pax incl. bijdrage KBO bedroeg € 66,95


gewijzigd dd: 30-05-2018

ZIEKENCOMMUNIE:
Wanneer er mensen zijn die ook graag thuis de H. Communie willen ontvangen, kunnen ze contact opnemen met het locatiesecretariaat.


gewijzigd dd: 05-09-2019

OPENINGSTIJDEN SECRETARIAAT
We zijn open op de maandag- en vrijdagochtend van 9.15 uur tot 12.00 uur.


gewijzigd dd: 30-05-2019

VERVOER NAAR DE KERK
Ook in de deze maand is er gelegenheid om van- en naar de kerk vervoerd te worden.
Voor telefoonnummers zie "Het Vierluik".


gewijzigd dd: 29-10-2019