RK De Goede Herder parochie
Emmen en Erica

Nieuws uit de Franciscuskerk


gewijzigd dd: 30-09-2021

Op het moment dat wij de kopij samenstellen voor het december-nummer, heerst er door de coronacrisis  nog steeds veel onzekerheid.
Daarom ook nu het advies….
blijf de media volgen en/of kijkt u goed op deze website: www.rkemmen-erica.nl


gewijzigd dd: 25-11-2021

ADVENTSACTIE
In alle weekenden van de Advent wordt er een extra collecte gehouden ten behoeve van de Adventsactie.


gewijzigd dd: 30-09-2021

MISINTENTIES OPGEVEN
Deze kunt u opgeven op het secretariaat.


gewijzigd dd: 30-09-2021

ZIEKENCOMMUNIE:
Wanneer er mensen zijn die ook graag thuis de H. Communie willen ontvangen, kunnen ze contact opnemen met het secretariaat.


gewijzigd dd: 30-09-2021

OPENINGSTIJDEN SECRETARIAAT
Wij zijn open op maandag- en vrijdagochtend van 9.15 uur tot 12.00 uur, tel. 0591-623066.
Ook via de mail kunt u ons bereiken: fr.assisie@planet.nl


gewijzigd dd:23-01-2020

VERVOER NAAR DE KERK
Ook in de deze maand is er gelegenheid om van- en naar de kerk vervoerd te worden.
Voor telefoonnummers zie "Het Vierluik".


gewijzigd dd:25-11-2021

ACTIE SCHOENENDOOS 2021 - GROOT SUCCES

Een geweldige respons op het verzoek om financiële en materiële bijdragen voor de Actie Schoenendoos 2021 mochten wij ontvangen. DANK, DANK, DANK daarvoor. Een grandioos totaal van 30 dozen zijn ingeleverd. Nadat de transportkosten waren verrekend, bleef er een bedrag van € 83,10 over. Dit is als vrije gift aan de organisatie overgemaakt. Nogmaals bedanken we iedereen die een bijdrage heeft geleverd om Actie Schoenendoos 2021 zo'n succes te maken. Onze locatie weet dat er binnenkort 30 kinderen met een blijde glimlach een doos van ons uitpakken. Onze hartelijke dank voor uw gulheid!

 


gewijzigd dd:25-11-2021

Geniet van de mooie dagen van Kerstmis. Omarm het licht. Met hoop, geloof  en saamhorigheid stappen we het  nieuwe jaar in.  Veel geluk en gezondheid  in 2022!

De redactie