RK De Goede Herder parochie
Emmen en Erica

Nieuws uit de Franciscuskerk


gewijzigd dd: 29-02-2020

DOOR DE WEEKSE VIERING
op dinsdagmorgen half tien.
Vanaf dinsdag 18 februari wordt de dinsdagmorgenviering van 9.30u verplaatst naar de parochiezaal. Dit  om de verwarmingskosten te verminderen.


gewijzigd dd:29-02-2020

COLLECTES DERDEN
Tijdens de oecumenische viering op 26 januari jl. hebben we een collecte gehouden voor de opvang van vluchtelingen op Lesbos. De opbrengst hiervan bedroeg totaal € 688,25. Hartelijk dank aan een ieder die heeft bijgedragen.
Van 27 april t/m 3 mei organiseert ons bisdom een bedevaart naar Assisi; in de voetsporen van de heiligen Franciscus en Clara.
Er is een orchideeënverkoop georganiseerd. Met de opbrengst hiervan is het mogelijk gemaakt voor mindervermogende pelgrims en jongeren om ook aan de bedevaart deel te nemen. Hiervoor zijn in totaal 46 orchideeën verkocht vanuit onze locatie.


gewijzigd dd: 29-02-2020

EERSTE H.COMMUNIE
Dit jaar is er geen eerste communieviering in onze locatie.
Wel kunt u uw kind aanmelden via het secretariaat voor een andere locatie


gewijzigd dd: 29-02-2020

PALMPASENSTOK MAKEN.
Doe jij ook mee?
woensdag 1 april  van 14.00 -15.00 uur
We nodigen de jongens en meisjes uit om samen
met elkaar de palmpasenstok te komen maken.
Het enige wat je mee moet nemen is een palmpasenstok.
En… je wel even aanmelden zodat wij de materialen klaar
hebben liggen.


gewijzigd dd: 29-02-2020

KERKBALANS
Met vele vrijwilligers is het ons weer gelukt om de actie Kerkbalans te verzorgen. En ook, wat was het gezellig om met zo’n club je schouders er onder te kunnen zetten. Alle vrijwilligers nogmaals dank voor jullie inzet.


gewijzigd dd: 26-11-2019

P.S.??
Velen onder u hebben dit jaar al parochiebijdrage betaald.
Heel hartelijk dank hiervoor.
Heeft u uw parochiebijdrage voor het jaar 2019 nog niet betaald?  Wilt u dan zo vriendelijk zijn dit wel te doen? We mogen toch ook op u rekenen?
Om het belastingvriendelijker te maken voor u: neem contact met het secretariaat op.

Uw locatieraad


gewijzigd dd: 23-01-2020

ZIEKENCOMMUNIE:
Wanneer er mensen zijn die ook graag thuis de H. Communie willen ontvangen, kunnen ze contact opnemen met het locatiesecretariaat.


gewijzigd dd: 23-01-2020

OPENINGSTIJDEN SECRETARIAAT
We zijn open op de maandag- en vrijdagochtend van 9.15 uur tot 12.00 uur.


gewijzigd dd:23-01-2020

VERVOER NAAR DE KERK
Ook in de deze maand is er gelegenheid om van- en naar de kerk vervoerd te worden.
Voor telefoonnummers zie "Het Vierluik".