RK De Goede Herder parochie
Emmen en Erica

Nieuws uit de Franciscuskerk


gewijzigd dd: 02-07-2018

GEVONDEN
Tijdens de fietstocht van 30 juni zijn er een
paar hangertjes gevonden.
De eigenaar/eigenaresse kan ze komen afhalen
op het secretariaat.

 


gewijzigd dd: 02-07-2018

VOOR INFORMATIE OVER DE VORMSELCATECHESE 2018-2019
ZIE HET ARTIKEL IN HET JUNINUMMER OF OP DE WEBSITE  www.rkemmen-erica.nl.
OPGAVE IS MOGELIJK TOT 10 JULI.


gewijzigd dd: 29-05-2018

KINDERCATECHESE
Kinderen opvoeden is een hele verantwoordelijkheid en als ouders wil je je kind daarbij ook het geloof meegeven. Maar hoe doe je dat. Naast de voorbereiding op de 1e H. Communie en het H. Vormsel, willen we in De Goede Herder parochie hierbij helpen en van start gaan met een nieuwe vorm van kindercatechese.
Deze catechese is bedoeld voor kinderen van 5 tot 12 jaar van alle vier locaties. De bijeenkomsten zullen eens per maand plaatsvinden na de viering op zondag van 11.30 uur tot 15.00 uur. We gaan niet alleen leren en praten maar we lezen uit de bijbel, er zijn workshops, spelactiviteiten, opdrachten en liedjes.
Om ouders te informeren is er op woensdag 20 juni om 20.00 uur in de parochiezaal achter de Gerardus Majella kerk, Splitting 143 in Barger-Oosterveld een avond waarop we uitleg zullen geven over de inhoud en het programma.
Graag voor deze avond even aanmelden met uw naam en e-mailadres, naam en leeftijd van de kinderen vóór 6 juni bij jbz.lange@outlook.com of bij uw locatiesecretariaat.


gewijzigd dd: 02-07-2018

BLOEMENBUS
Hartelijk dank aan iedereen die een gift aan de
bloemengroep heeft gedaan.
Het totaal van €  64,82 zal besteed worden aan de versiering van onze kerk.


gewijzigd dd: 02-07-2018

OPENINGSTIJDEN SECRETARIAAT
I.v.m. de vakantie is het secretariaat beperkt open. Wij zijn aanwezig op 9  en 23 juli; 6 en 20 augustus. Buiten openingstijden zijn Mia (0591-624379) en/of Leny (0591-627298) bereikbaar. Vanaf 3 september zijn we er weer op de maandag- en vrijdagochtend zoals gewoonlijk.
Wij wensen iedereen een fijne zomervakantie!


gewijzigd dd: 02-07-2018

DINSDAGOCHTEND KOFFIEDRINKEN
Tijdens de vakantiemaanden, juli en  augustus, vervalt de dinsdagochtend eucharistieviering en dus ook het koffiedrinken na afloop vanaf 10 juli. Op dinsdag 4 september worden de eucharistieviering en het koffiedrinken hervat. U bent dan wederom van harte welkom.


gewijzigd dd: 02-07-2018

SAM'S KLEDINGACTIE
De voorjaarsactie heeft 395 kilo opgebracht. Een grote dank aan iedereen die textiel heeft ingeleverd.


gewijzigd dd:02-07-2018

VOM BERICHTEN
De collecte voor de Nederlandse Missionarissen heeft € 92,60 opgebracht.
Op Roepingenzondag is het bedrag van € 39,25 gecollecteerd.
De extra collecte op 9 juni voor alle activiteiten ter ere van het St. Franciscusfeest bedroeg € 199,15.
Een grote dank aan alle gevers.


gewijzigd dd: 02-07-2018

GELEGENHEIDSKOOR
We gaan weer van start met het gelegenheidskoor!
Op maandagen 17 en 24 september en 1 oktober gaan we van 19.00 - 19.30 uur
oefenen voor de familieviering op zondag 7 oktober.
Een feestelijke eucharistieviering t.g.v. 70 jaar St. Franciscus.
Jullie doen toch ook weer allemaal mee!

 


gewijzigd dd: 02-07-2018

1e HEILIGE COMMUNIE
De opbrengst van het sparen tijdens de voorbereiding en de collecte tijdens de viering hebben een totaal van € 140,00 voor het rolstoelbusje van de
Mytylschool opgebracht. Het geld is inmiddels overgemaakt. De communicantjes hebben een bedankje in de vorm van een zakje stroopwafels uit de inzamelactie van de leerlingen ontvangen. Namens leerlingen, leerkrachten en ouders van de Mytylschool heel hartelijk dank!


gewijzigd dd: 29-05-2017

OUDE  ELEKTRISCHE APPARATEN
Heeft u een nieuwe televisie, computer of andere elektrische apparaten gekocht?  Wat doet u nu met de oude?
Aan de Boslaan 66 is de Productie en montage afdeling van de Schakel gevestigd die heel graag uw afgedankte apparaten in ontvangst neemt.
De deelnemers aan de dagbesteding gaan er mee aan de slag: uit elkaar halen, sleutelen en weer in elkaar zetten. Ze zijn er heel blij mee en zien uw apparaten tegemoet.


gewijzigd dd: 03-05-2017

VERVOER
Ook in de deze maand is er gelegenheid om van- en naar de kerk vervoerd te worden.
Voor telefoonnummers zie "Het Vierluik".


gewijzigd dd: 02-07-2018

70 jaar St.Franciscus
23 sept.    Veenpark, Barger Compascuum;
  4 okt.     Franciscusdag met ontmoeting;
21 okt.     Afsluitende eucharistieviering met bisschop v.d. Hout, aansluitend koffiedrinken in zaal.


gewijzigd dd: 01-05-2018

HEEFT U ZICH AL AANGEMELD VOOR HET BEZOEK VEENPARK op zondag 23 september a.s.?

Aanmelden s.v.p. voor 15 augustus a.s.

 

Hoe meld ik mij aan?

Een telefoontje naar het secretariaat.


of


via onderstaand aanmeldingsbericht


of


vul het aanmeldingsformulier in.
Deze liggen achter in de kerk.

 

 

 

Ik doe mee aan het bezoek aan het Veenpark op 23 september 2018:

Naam  ________________________________________

adres _________________________________________  telefoonnr.

aantal personen……… waarvan  …. kinderen.

Wij hebben wel/geen abonnement van het Veenpark.

Het aanmeldingsbericht en/of aanmeldingsformulier kunt u inleveren op het
secretariaat of deponeer het in de brievenbus naast de zaaldeur.