RK De Goede Herder parochie
Emmen en Erica

Nieuws uit de Franciscuskerk


gewijzigd dd: 29-12-2018

Op Kerstavond was er een mooie sfeervolle familieviering in een nagenoeg volle kerk.
Er werd een kerstspel opgevoerd waarvan foto's zijn gemaakt.
Wanneer u de foto's wilt zien, kunt op DEZE link klikken.


gewijzigd dd: 14-11-2018

AFSLUITING 70 JAAR FRANCISCUS
Op 21 oktober zijn de feestelijkheden ter gelegenheid van "70 jaar Franciscus". afgesloten. Tijdens de feestelijke eucharistieviering in aanwezigheid van onze bisschop Mgr. v.d. Hout, werd er ook aandacht besteed aan de vele vrijwilligers/sters.
Tijdens de feestelijke viering werd Marietje Suelmann bedankt voor al het werk dat zij vanaf het ontstaan van de parochie heeft verricht. Als een parel schitterde zij het liefst op de achtergrond.
Onder toeziend oog van pastoor Buter ontving zij uit handen van de bisschop een oorkonde.


Als nieuwkomer eind jaren zestig was het voor Cor van Leeuwen heel logisch dat hij zich ging inzetten voor z'n nieuwe parochie.
Van kinderkoor, renovatiewerkzaamheden, tot tuingroep. Niemand deed/doet op Cor een vergeefs beroep. Je bent een waar sieraad voor de parochie.
Marietje en Cor bedankt voor al het werk dat jullie voor onze parochiegemeenschap hebben gedaan en nog doen.


gewijzigd dd: 23-11-2018

ZIEKENCOMMUNIE:
Eerste vrijdag van de maand, 7 december 2018 en 4 januari 2019.
Wanneer er mensen zijn die ook graag thuis de H. Communie willen ontvangen, kunnen ze contact opnemen met het locatiesecretariaat.


gewijzigd dd: 02-10-2018

OPENINGSTIJDEN SECRETARIAAT
Wij zijn open op de maandag- en vrijdagochtend van 9.15 tot 12.00 uur.
gewijzigd dd: 23-11-2018

VOM berichten
-Thema van de Vredesweek 2018 was "Generaties voor Vrede".
De opbrengst van de collecte bedroeg € 65,90.
-De collecte opbrengst t.b.v. Wereldmissiemaand bedroeg € 346,11.
Alle gulle gevers hartelijk dank voor uw bijdragen.

T.b.v. de Adventsactie wordt er een extra collecte gehouden op 8 en 16 december. Zie voor meer informatie het algemeen nieuws, blz. 6.
Tijdens de kerstvieringen wordt er gecollecteerd t.b.v. de P.C.I.

Meer informatie zie algemeen nieuws, blz. 6 van Het Vierluik.


gewijzigd dd: 23-11-2018

NIEUWJAAR
Deze viering op 1 januari begint om 11.00 uur en is bestemd voor alle parochianen van Emmen en Erica.
Na de viering is er weer gelegenheid onder het genot van
koffie/thee elkaar Nieuwjaar te wensen .

 


gewijzigd dd: 23-11-2018

KERSTMIDDAG ZIEKEN EN OUDEREN 2018
Lieve mensen, zoals beloofd in het vorige Vierluik kom ik nog even terug op de geplande kerstmiddag. Deze wordt dit jaar gehouden op woensdag 19 december. Vanaf half 2 is de zaal open, waarna om 2uur de kerstviering begint. Natuurlijk hopen wij er weer een gezellige middag van te kunnen maken. Maar zoals u weet is hiervoor uw inbreng onontbeerlijk. Wij hopen dan ook wederom op een grote opkomst. Hopelijk gooit een griep geen roet in het eten en kunnen wij u allemaal weer verwelkomen. Zoals gewoonlijk worden de uitnodigingen weer door de mensen van de werkgroep bezorgd. Mocht u geen uitnodiging krijgen en toch graag willen komen, natuurlijk bent u dan van harte welkom. Hoe meer zielen hoe meer vreugd zullen we maar zeggen. U kunt zich opgeven door middel van een belletje naar het secretariaat op de maandag- en vrijdagochtenden tussen 9.15 en 12.00 uur.
Hopelijk tot ziens op 19 december.
Marian Verhoef, namens de werkgroep.

WAT EEN GELUK…..
Nog geen kerstkaarten gekocht? Geen nood. De standaard met kerstkaarten en/of nieuwjaarswensen staat weer achter in de kerk.
Van harte aanbevolen.


gewijzigd dd: 07-11-2018

SAM'S KLEDINGACTIE inzameling t.b.v. Mensen in Nood

De actie d.d. 6 oktober heeft 430 kilo opgeleverd.
Iedereen die heeft bijgedragen aan de opbrengst
HEEL HARTELIJK DANK.

 


gewijzigd dd: 07-11-2018

KERSTSPEL 2018 ZOEKT SPELERS!!
Tijdens de familieviering van 19.00uur op kerstavond 24 december  wordt het kerstspel opgevoerd. Daar zoeken we volwassenen en kinderen voor!
We gaan oefenen op de maandagavonden 3, 10 en 17 december van
18.30uur tot 19.00uur.
Lijkt het je leuk om een engel, een herder, Maria, Jozef of een wijze koning te zijn? Geef je dan op: per mail fr.assisie@planet.nl. Telefonisch kan ook tijdens secretariaatsuren, nr. 0591-623066.
Ook kunt u deelnemen aan het

GELEGENHEIDSKOOR FAMILIEVIERING 24 DECEMBER.
Hiervoor zoeken we nog: zangers en zangeressen om samen met het Franciscuskoor te zingen tijdens de familieviering op 24 december om19.00uur. We oefenen op maandagavond 3, 10 en 17 december van 19.00uur tot 19.30uur.


gewijzigd dd: 23-11-2017

P.S.??

Velen onder u hebben dit jaar al parochiebijdrage betaald.
Heel hartelijk dank hiervoor.
Heeft u uw parochiebijdrage voor het jaar 2018 nog niet betaald?  Wilt u dan zo vriendelijk zijn dit wel te doen? We mogen toch ook op u rekenen?
Om het belastingvriendelijker te maken voor u vragen wij het nieuws hierover in het novembernummer toch even te lezen. Vragen? neem contact met het secretariaat op.

Uw Locatieraad


gewijzigd dd: 03-05-2017

VERVOER
Ook in de deze maand is er gelegenheid om van- en naar de kerk vervoerd te worden.
Voor telefoonnummers zie "Het Vierluik".