RK De Goede Herder parochie
Emmen en Erica

Nieuws uit de Franciscuskerk


gewijzigd dd: 02-07-2018

GEVONDEN
Tijdens de fietstocht van 30 juni zijn er een
paar hangertjes gevonden.
De eigenaar/eigenaresse kan ze komen afhalen
op het secretariaat.

 


gewijzigd dd: 06-10-2018
ZIEKENCOMMUNIE:  Eerste vrijdag van de maand, 7 september a.s.
Wanneer er mensen zijn die ook graag thuis de H. Communie willen ontvangen, kunnen ze contact opnemen met het locatiesecretariaat.


gewijzigd dd: 06-10-2018

OPENINGSTIJDEN SECRETARIAAT
Vanaf 3 september zijn we er weer op de maandag- en vrijdagochtend zoals gewoonlijk.

 gewijzigd dd: 02-07-2018

DINSDAGOCHTEND KOFFIEDRINKEN
Tijdens de vakantiemaanden, juli en  augustus, vervalt de dinsdagochtend eucharistieviering en dus ook het koffiedrinken na afloop vanaf 10 juli. Op dinsdag 4 september worden de eucharistieviering en het koffiedrinken hervat. U bent dan wederom van harte welkom.


gewijzigd dd: 06-10-2018

SAM'S KLEDINGACTIE
Zaterdag   6 okt.          9.00     tot 12.00u  Kledinginzameling tbv Mensen In Nood in portaal parochiezaal
Miljoenen mensen moeten in rampgebieden zien te overleven. Sam's Kledingactie zet zich in voor deze mensen. Samen met onze enthousiaste vrijwilligers zamelen we tweedehandskleding in. De verkoop van deze kleding levert geld op dat we direct besteden om de nood in rampgebieden te verlichten. We werken daarbij zeer nauw samen met diverse partners, waaronder ontwikkelingsorganisatie Cordaid Mensen in Nood. U kunt op een heel eenvoudige manier, zonder direct geld te geven, een bijdrage leveren aan noodhulp, wederopbouw- en preventieprojecten van Cordaid Mensen in Nood.  Zo zijn wij ‘Samen goed voor elkaar’.


gewijzigd dd:06-10-2018

VOM BERICHTEN
Thema van de Vredesweek 2018: Generaties voor vrede!
Door de generaties heen, in wat voor situatie dan ook, staan steeds weer mensen op voor vrede. Het thema van de Vredesweek is dit jaar dan ook Generaties voor vrede. Oud en jong kunnen veel aan elkaar hebben op weg naar een vreedzame wereld.
Op 15 september besteden ook wij aandacht aan de vredesweek. De tweede collecte tijdens deze viering is hiervoor bestemd. Zie info op blz. 5 van het Vierluik.


gewijzigd dd: 02-07-2018

GELEGENHEIDSKOOR
We gaan weer van start met het gelegenheidskoor!
Op maandagen 17 en 24 september en 1 oktober gaan we van 19.00 - 19.30 uur
oefenen voor de familieviering op zondag 7 oktober.
Een feestelijke eucharistieviering t.g.v. 70 jaar St. Franciscus.
Jullie doen toch ook weer allemaal mee!

 


gewijzigd dd: 06-10-2018

70 JAAR ST. FRANCISCUS
Tijdens de eucharistieviering op 1 september is er een extra collecte t.b.v. de activiteiten voor dit gedenkwaardige jaar.
30 juni             Fietstocht.
23 sept.           Veenpark, Barger Compascuum.
  4 okt.            Franciscusdag met ontmoeting.
21 okt.            Afsluitende eucharistieviering met bisschop v.d. Hout.
                      Aansluitend koffiedrinken in zaal.


gewijzigd dd: 29-05-2017

OUDE  ELEKTRISCHE APPARATEN
Heeft u een nieuwe televisie, computer of andere elektrische apparaten gekocht?  Wat doet u nu met de oude?
Aan de Boslaan 66 is de Productie en montage afdeling van de Schakel gevestigd die heel graag uw afgedankte apparaten in ontvangst neemt.
De deelnemers aan de dagbesteding gaan er mee aan de slag: uit elkaar halen, sleutelen en weer in elkaar zetten. Ze zijn er heel blij mee en zien uw apparaten tegemoet.


gewijzigd dd: 03-05-2017

VERVOER
Ook in de deze maand is er gelegenheid om van- en naar de kerk vervoerd te worden.
Voor telefoonnummers zie "Het Vierluik".


gewijzigd dd: 01-05-2018

HEEFT U ZICH AL AANGEMELD VOOR HET BEZOEK VEENPARK op zondag 23 september a.s.?

HET KAN NOG TOT 3 SEPTEMBER!!

 

 

 

Na de viering om 9.30u. vertrekken we naar het Veenpark.
Hierbij maken we gebruik van carpoolen. Ontvangst met koffie/thee.
Na genoten te hebben van al het moois in het Veenpark wordt de inwendige mens hier weer versterkt.

 

Doet u ook mee?
Een telefoontje naar het secretariaat, of
d.m.v. onderstaand aanmeldingsbericht,of
vul het aanmeldingsformulier in.

Deze liggen achter in de kerk


 

 

Ik doe mee aan het bezoek aan het Veenpark op 23 september 2018:

Naam  ________________________________________

adres _________________________________________  telefoonnr.

aantal personen……… waarvan  …. kinderen.

Wij hebben wel/geen abonnement van het Veenpark.

Het aanmeldingsbericht en/of aanmeldingsformulier kunt u inleveren op het
secretariaat of deponeer het in de brievenbus naast de zaaldeur.