RK De Goede Herder parochie
Emmen en Erica

Diaconie in de Franciscus kerk

WERKGROEP ZIEKEN EN OUDEREN

De werkgroep bezoekt ouderen vanaf  80 jaar en alle zieken. Het doel van deze werkgroep is ervoor zorgen dat de bezochte mensen zich betrokken blijven voelen bij onze locatie.
3x per jaar wordt er een ontmoetingsmiddag georganiseerd. Deze wordt in Het Vierluik en op de website aangekondigd. De groep die uit 11 personen bestaat kan altijd meer hulp gebruiken.


Matheüs 25.40
Al wat ge gedaan hebt voor een van de geringste van mijn broeders hebt ge mij gedaan  

 

VOM GROEP
Deze groep verzorgt de vieringen voor o.m. Vastenactie, Vredesweek en  Adventsactie.  In de groep zitten vertegenwoordigers van alle locaties van De Goede Herder Parochie. De groep bestaat nu uit 5 leden. De resultaten van het werk van deze groep is merkbaar in de kerk.

Math 25-45:
Daarop zal hij hun antwoorden: Voorwaar, Ik zeg u: Al wat gij niet voor een van deze geringsten hebt gedaan, hebt gij ook niet voor Mij gedaan.