RK De Goede Herder parochie
Emmen en Erica

Catechese in de Franciscus kerk

DOPEN                                                                                                                                                                           Een doopsel blijft iets heel bijzonders, een uiting van verwondering, een verzoek om zegen, de eerste kennismaking met de kerk. Veel ouders vinden het fijn om hun kind te laten dopen. Ouders, die hun kind willen laten dopen, dienen dit ruim op tijd te melden bij het locatiesecretariaat. Via het secretariaat wordt u dan een doopformulier toegestuurd. In onze locatie wordt eens in de twee maanden gedoopt. (zie Het Vierluik) Voorafgaand aan de doopviering is er een voorbereidend doopgesprek waar beide ouders verwacht worden.  

OUDERS, PEUTERS EN GELOOF
Uw kind is gedoopt en daardoor lid van onze gemeenschap geworden. Hoe gaat u verder? Wat wilt u als gelovige(n) uw kind laten meemaken? Hoe gaat u om met de vragen die het kind vanzelf gaat stellen? Hoe gaat u om met uw sprakeloosheid? Wat blijft u raken in uw kind? Gelukkig verschillen alle ouders en alle peuters. Lijkt het ook u de moeite waard eens andere jonge ouders te ontmoeten die hun kind hebben laten dopen? Voelt u er ook iets voor  vragen en ervaringen te delen en elkaar suggesties te geven? Geef het door aan het locatiesecretariaat en met voldoende belangstelling gaan wij een avond organiseren.

EERSTE HEILIGE COMMUNIE
De voorbereiding van de Eerste Heilige Communie wordt verzorgd door een aantal parochianen. Gedurende ongeveer drie maanden worden de communicantjes wekelijks voorbereid op het ontvangen van de eerste Heilige Communie. Er wordt gewerkt met het project: Blijf dit doen van Liesbeth Stalmeier. Het maken van een palmpasenstok, de kerk bezichtigen, een broodmaaltijd en het oefenen van de liedjes zijn onderdelen van deze voorbereiding. Voor de ouders worden er twee ouderavonden georganiseerd. Houdt u zelf het Vierluik in de gaten zodat u tijdig uw kind kan aanmelden bij het locatiesecretariaat.

VORMSELCATECHESE
In de Goede Herder Parochie worden de vormelingen van  de vier locaties samen voorbereid op het Vormsel. Deze voorbereiding duurt twee jaar. Kinderen in de leeftijd van 12 jaar komen in aanmerking, meestal als ze van de basisschool naar het middelbaar onderwijs gaan. Aanmelden gaat via de werkgroep Vormsel.
 
HUWELIJK
Ieder jaar dienen zich paren aan die graag voor de kerk willen trouwen. Net als alle andere huwelijksvoorbereidingen is het noodzakelijk om zeker een half jaar van te voren contact op te nemen met pastoor A. Buter of pastor J. Lange. Ter  voorbereiding op het kerkelijk huwelijk zullen, net als bij het burgerlijk huwelijk, een aantal gesprekken plaatsvinden.

GELOVEN NU

Vanaf 1993 ontstaan in Nederland en Vlaanderen steeds meer geloofsgespreksgroepenGeloven Nu’, waarin mensen zich rondom Bijbelverhalen verdiepen in geloof- en levensvragen. (o. a. informatie te vinden via: https://www.adveniat.nl/?b=814)        

In onze parochie zijn, onder leiding van Gina Touw, die een theologische opleiding heeft afgerond, ook 2 groepen actief onder een nieuwe naam:‘Meer dan Geloven Nu’.

lees meer

 

VOLWASSENCATECHESE
De Goede Herder parochie verzorgt volwassencatechese voor parochianen die meer willen weten over kerk en geloof. Eén keer per jaar wordt in het voor- en najaar afhankelijk van de belangstelling een bijeenkomst gehouden. Inlichtingen via het locatiesecretariaat.

NIEUWE KATHOLIEKEN
Ieder jaar zijn er volwassenen die lid worden van de Rooms Katholieke Kerk. Wie actief wil toetreden tot onze geloofsgemeenschap is hierbij uitgenodigd om zich op te geven voor een aantal catechetische avonden. Contactpersoon: pastoor A. Buter