RK De Goede Herder parochie
Emmen en Erica

Welkom bij de R.K. geloofsgemeenschap van Emmen en Erica

De Goede Herder parochie wil een vindplaats zijn. Een plek waar het christelijk geloof gevonden en beleefd kan worden. Een plaats waar God aan het licht kan komen.

WOORD VAN DE PASTOOR of PASTOR
Gewijzigd:27-11-2018

OPENINGSARTIKEL VAN DE PASTOR

Het is half november en de uiterste datum voor de kopij van het kerstnummer van het Vierluik begint te dringen.
Mijn hoofd staat nog niet naar Kerst.
Natuurlijk is het niet zo moeilijk om er iets over te schrijven. Het gaat over licht en vrede, over het kind in de kribbe, over de engelen en de herders, over Maria en Jozef en over God die naar mensen toekomt.
Uit een onderzoek van de EO blijkt dat het verhaal van de geboorte van Jezus het populairste Bijbelverhaal van Nederland is.
Om ons in de gelegenheid te stellen ons te bezinnen op de menswording van onze God is er eerst de Advent die op 2 december begint.

Ieder jaar ervaar ik deze periode als een mooie en zinvolle voorbereidingstijd op Kerstmis. Het is een tijd van verwachting en  hoop, inkeer en bezinning. Verwachting van iets nieuws, uitzien naar nieuw leven, nieuwe kansen, een nieuw begin, naar nieuw licht, nieuwe warmte in het duister en de kou van onze dagen en van onze wereld, stilstaan bij de geboorte van Jezus en bij alles wat hij voor mensen en voor onze wereld betekent.
We moeten ons er dan wel even bewust van worden, midden in alle decemberdrukte en feestvoorbereidingen, want anders bestaat de kans dat de adventsperiode bijna ongemerkt aan ons voorbijgaat.

In de kerk worden we geholpen. De gebruikelijke mooie bloemstukken worden vervangen door een eenvoudige adventskrans.
Het paarse lint is een teken van bezinning en inkeer, de winterharde groene dennentakken staan voor het leven.
De cirkelvorm verwijst naar eeuwigheid, oneindigheid.
Het licht van de vier kaarsen wijst op onze tocht naar het volle licht van de kerstnacht, de geboorte van Gods Zoon, het licht van de wereld.
In enkele kerken in onze parochie verzorgen de bloemengroepen een passende symbolische schikking waarin het thema van de lezingen wordt uitgebeeld.

In de vieringen horen we hoopvolle teksten: God zal zorgen dat het leven van mensen die in de duisternis zitten wordt omgekeerd naar een leven met perspectief. Heel wat mensen proberen die hoop levend te houden, daarvoor hoeven we niet ver te kijken, dichtbij kunnen we het zien gebeuren.
Mensen die de draad van hun leven weer oppakken na een ingrijpende gebeurtenis.
Mensen die weer wat licht en liefde brengen in het leven van een ander door daadwerkelijk te helpen waar dat nodig is.

Van harte wens ik u, ook namens pastoor Albert Buter, een gezegende Adventstijd toe en dat er nieuw licht en warmte mag komen als er duisternis en kou is in uw leven en dat van uw dierbaren.

                                                                                              Pastor José Lange