RK De Goede Herder parochie
Emmen en Erica

Welkom bij de R.K. geloofsgemeenschap van Emmen en Erica

De Goede Herder parochie wil een vindplaats zijn. Een plek waar het christelijk geloof gevonden en beleefd kan worden. Een plaats waar God aan het licht kan komen.

WOORD VAN DE PASTOOR of PASTOR
Gewijzigd: 02-02-2021

Voor vieringen en kerkopenstelling etc. zie <VIERINGEN>

Openingsartikel van de pastoor/pastor

De mensen stellen steeds hogere eisen, ook aan hun seksleven. Dat moet altijd maar weer fantastisch zijn. Als het niet aan die hoge verwachting voldoet moet er wat aan worden gedaan." Wees gerust: hier geen wijsheid van uw pastoor maar van een hoog­leraar seksuologie. Zijn oratie in een krant relativeert seksualiteit: als de passie opgebrand en verdwenen is dan is praten, véél praten voornamer dan nieuwe capriolen.

Het was een aardig artikel waarbij je met een knipoog naar die andere vorm van intimiteit kunt kijken: onze omgang met God. Ons christelijk geloof. Op dat intiem terrein ook mensen die geen zin meer hebben, hun passie langzaam maar zeker zagen verdwijnen.

Dankzij de ver­nuftige liturgische kalender heeft het geloofsleven gelukkig nogal wat afwisseling want gelovigen stellen steeds hogere eisen. Ook liturgie moet altijd maar weer fantastisch zijn. Waar dat niet lukt, verdwijnt pas­sie/hartstocht. Waar hartstocht verdwijnt, is weinig zin. Waar weinig zin is, blijft men thuis. Waar men thuis blijft, is de sluipende kans op vervreemding van God en medegelovigen. Onbekend maakt onbemind ... en op den duur is er helemaal geen zin maar een "burn out".

Helaas zijn pastores en liturgiegroepen saai én crea­tief als de doorsnee gelovige. Geen mens die in staat is iedere dag tot een fantastische dag te maken. Er zijn fantastische, leuke, gewone en saaie dagen. Zo zijn er, bij tijd en wijle, ook de leuke liturgische capriolen. Niet zelden is het theologisch koorddansen waarbij je - om met de hoogleraar te spreken - kans loopt je nek te breken.

Ik vrees dat Jezus niet succes­voller zou zijn. Als Hij hongerend Jemen met talrijke wonderbare broodvermenigvuldigingen voedt, een regiment Legio's be­vrijdt van beroerde geesten dan is óók dat gewoontjes. "Weer een wonderbaarlijke broodvermenigvuldiging! Wat saai, kan Hij niet iets anders doen?" Praten, véél pra­ten: het is de oplossing als intimiteit en passie ver­dwenen zijn.

Praten is tweerichtingsverkeer, het omvat luisteren én spreken.
Zo'n liturgische kalender is niet maf: leve de bezinningstijd die Veertigdagentijd heet.

Met de Ander en de ander praten, véél praten en luisteren, véél luisteren. Om Jezus' passie, Zijn hartstochtelijke lijdensweg te bevatten. Om zelf passie te kunnen voe­len op de hartstochtelijke en fantastische dag: Pasen, de verrijzenis van Jezus. Om zelf heel intiem te weten: ook ik deel in die wedergeboorte! Om zonder capriolen het gepassioneerd vol te houden: vele "saaie" en corona-kwetsbare dagen lang.
Praten, véél praten....

pastoor P.J.J. Stiekema

PS,
Alle vieringen in de H. Gerardus Majellakerk te Barger-Oosterveld zijn met geluid (zonder beeld) te volgen op het internet via de link: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11010.

 

Help uw parochie de coronatijd door: actie Kerstcollecte!

Vanaf maart tot en met mei kon in onze kerken niet worden gecollecteerd. Vanaf 1 juni jl. kan gevierd worden met een beperkt aantal gelovigen. Naast ongemak dat we de Eucharistie niet kunnen meevieren en veel parochianen begrijpelijk nog niet aan vieringen durven deelnemen, droogden ook de collecte-inkomsten op.  

Normaal is de jaaropbrengst van de collecte zo’n € 35.000. Omdat het collectemandje niet rond mag tijdens de viering staat het passief bij de in- en uitgang. Totaal zal de opbrengst zo’n € 25.000,- lager zijn dan normaal. 

U begrijpt dat de financiën van de hele parochie flink onder druk staan. Daarom doen wij een beroep op u: om uw parochie deze maand december financieel een steuntje of steun (?) in de rug te geven. Om de schade zoveel mogelijk te beperken: met elkaar kunnen we heel wat bereiken om onze mooie parochie financieel overeind te houden.

U kunt denken aan het bedrag dat u anders met Kerstmis aan de collecte had gegeven, of het totaalbedrag dat u anders in deze hele coronatijd aan collectes had gegeven. Misschien wel een bedrag dat u deze maand overhoudt of het bedrag dat u nog nodig hebt om fiscale aftrekbaarheid van giften te bereiken of….. u verzint zelf iets dat bij u en uw mogelijkheden past. Als u - voor welke bedrag dan ook - meedoet zijn wij u hiervoor zeer dankbaar. 

U kunt uw bijdrage, o.v.v. Corona-kerstcollecte, storten op een van de volgende bankrekeningen Alle rekeningen staan op naam van RK parochie de Goede Herder:

·        Locatie H. Franciscus van Assisi:                NL27 RABO 0317 0158 42

·        Locatie OLVrouw Onbevlekt Ontvangen:     NL65 RABO 0114 5003 04

·        Locatie H. Gerardus Majella:                      NL07 RABO 0317 0161 05

·        Locatie H. Paulus:                                       NL11 RABO 0368 4602 74
Of
·        Centrale parochiekas:                                 NL13 RABO 0317 0480 07

 


Voor overige informatie zie ook de Nieuws pagina van de website