RK De Goede Herder parochie
Emmen en Erica

Welkom bij de R.K. geloofsgemeenschap van Emmen en Erica

De Goede Herder parochie wil een vindplaats zijn. Een plek waar het christelijk geloof gevonden en beleefd kan worden. Een plaats waar God aan het licht kan komen.

WOORD VAN DE PASTOOR of PASTOR
Gewijzigd: 24-03-2020

LET OP: BELANGRIJKE INFORMATIE (update 24-3-2020)

Op 24 maart 2020 hebben de Nederlandse bisschoppen afgekondigd dat alle publieke vieringen van Palmzondag, de Goede Week, het Paasfeest tot en met Pinksteren worden afgelast.
Het is u niet ontgaan dat het coronavirus rondgaat.

Het besluit van de bisschoppen is met pijn in het hart. Het is een unicum in de geschiedenis van het Christendom. In de geschiedenis wist men nog niet hoe virussen zich verspreiden. De bisschoppen zijn o.a. genoodzaakt dit besluit te nemen omdat de overheid alle samenkomsten tot 1 juni 2020 heeft verboden.

Het virus houdt de wereld in de greep. De bisschoppen hadden publieke vieringen van zaterdagavond en zondag al afgelast. Vanwege de ontwikkelingen hebben we in onze parochie ook de publieke weekdag eucharistie geschorst. Om eerlijk te zijn: in al mijn jaren van priesterschap was dat hét moeilijkste besluit om te nemen. Toch gaat de eredienst aan God, hoe dan ook, door!

Dagelijks viert uw pastoor om 19.00 uur de eucharistie in de Pauluskerk, alleen.
Uw gebeden zal ik toevoegen aan mijne. In gebed kunnen we ook verbonden zijn. De gebedsintenties van onze locaties worden in deze eucharistie gebeden.

Vanaf 23 maart 2020 is de Pauluskerk dagelijks geopend van 17.00 uur tot 18.00 uur.
Er is geen liturgie. Het Allerheiligste Sacrament is wel uitgesteld. U kunt bidden, een kaarsje opsteken of gewoon bij de Heer verpozen… of zoals het genoemd wordt: u kunt geestelijk communiceren in plaats van de Communie te ontvangen.
De Gerardus Majellakerk was dagelijks altijd al geopend. Mocht u andere kerkbezoekers aantreffen: nader hen niet, neem de 1,5 meter sociale afstand in acht.
Dat is deze tijd juist liefdevol en zorgzaam gedrag.

EUCHARISTIE OP TELEVISIE

Op zondag blijft gelukkig de eucharistie op televisie via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2.
Ook zendt Radio Maria iedere werkdagochtend en -avond een eucharistie uit om 9.00 uur en 19.00 uur. In het weekend op zaterdag om 9.30 uur en zondag om 10.00 uur.
Zondag 24 mei is deze uitzending vanuit de Gerardus Majella te Barger-Oosteveld.

Om besmetting met het virus te voorkomen zijn alle bijeenkomsten in onze parochie voorlopig afgelast. Dat geldt voor alle activiteiten onder welke noemer dan ook.

De pastoor is en blijft beschikbaar voor pastorale bijstand, waaronder de ziekenzalving. Wat ook doorgaat zijn: kerkelijke uitvaarten. Die kerkelijke uitvaart is wel aangepast: een beperkt aantal kerkgangers. Koor, organist, dirigent en acolieten blijven om veiligheidsredenen achterwege. De doopviering is ook kleinschalig, sober en in overeenstemming met nadere richtlijnen van het bisdom. Wij rekenen op uw begrip.

We hopen het normale kerkelijk leven weer op te pakken zodra het kan. Als dat moment zich aandient, kunt u dat lezen op deze internetpagina. Daar kunt u ook andere tussentijdse berichtgeving lezen.

Weet dat we er als parochie zijn en laten we samen als gemeenschap zorg dragen voor elkaar. Laat er vooral aandacht zijn voor hen die alleen zijn en die door alle maatregelen nog eenzamer kunnen worden. Per telefoon, app, mail, post kunnen we heel goed aandacht en warmte voor en met elkaar delen.

Laten we blijven bidden voor allen die getroffen zijn door het virus of de gevolgen hiervan. Bidden we om sterkte voor hen die werkzaam zijn in de zorg, dat zij de kracht hebben en houden om de mensen nabij te zijn. Bidden we voor elkaar, dat wij de moed niet opgeven, dat we elkaar bemoedigen en daar waar nodig ondersteunen. Dit alles op voorspraak van Maria, de moeder van onze Heer, hertogin van Drenthe en ons aller Moeder!

Wees niet bang’. Talloze keren staat het in de Bijbel. Sommigen zeggen: het staat er 365 keer, voor iedere dag één keer. Er was in Bijbelse tijden veel om bang voor te zijn. En nu heeft de angst óns in de greep. Er gebeurt wereldwijd iets waar we amper vat op hebben, waar we ons niet tegen kunnen verzekeren. Waar we niet voor kunnen vluchten. We staan met lege handen. Of toch niet?

Juist in deze tijd zijn onze kerkelijke traditie en de verhalen uit de Schrift ons tot steun. Wij hebben zo’n crisis nog niet eerder meegemaakt. Wat kan onze christelijke traditie ons leren? Wat te doen als de kerkruimtes gesloten zijn? Als vieringenroosters in de kerkbladen even geen nut hebben?

Geloof, hoop en liefde, daar leven wij van. Juist nu. Vertrouw op God en was je handen. Vertrouw op God en doe wat de overheid je aanraadt te doen en te laten. Niet bang zijn is niet hetzelfde als laconiek zijn. Naïviteit is geen christelijke deugd.

DAGELIJKSE KERKOPENSTELLING

De Gerardus Majellakerk, Splitting 142, 7826 CT Barger-Oosterveld is dagelijks geopend.
De Pauluskerk, Meerstraat 2, 7815 XG Emmen is dagelijks geopend van 17.00 uur tot 18.00 uur waarbij het Allerheiligste Sacrament is uitgesteld.
Bij de grote kerkdeur staan de rietenmanden voor uw bijdrage aan de plaatselijke Helpende Hand.

U kunt in stilte bidden, een kaarsje opsteken of gewoon bij de Heer zijn. Mocht er met u een andere kerkbezoeker zijn: nader hem of haar niet, houdt minimaal 1,5 meter sociale afstand in acht. Als u verkouden bent of u anderszins niet lekker voelt: kom dan vooral niet.

KERKOPENSTELLING IN DE GOEDE WEEK

Alle publieke vieringen van de Goede Week – vanaf Palmzondag tot en met Pinksteren – zijn door de bisschoppen afgelast vanwege het coronavirus.

Vanaf Palmzondag zijn tijdens openingsuren in de Pauluskerk gezegende palmtakjes verkrijgbaar.

Op Witte Donderdag viert de pastoor om 19.00 namens de gelovige gemeenschap de liturgie.
Aansluitend is de Pauluskerk van 20.00 uur tot 24.00 uur geopend voor stil gebed bij het Allerheiligste Sacrament.. Er is geen liturgie!
U kunt – vanaf 20.00 uur tot en met 24.00 uur - dus komen én gaan wanneer het u blieft.
Als u verkouden bent of u anderszins niet lekker voelt: kom dan vooral niet.
Tijdens deze openstelling is er gelegenheid het geestelijk voedsel te nuttigen. Tijdens deze openstelling van de kerk wordt (buiten de eucharistie) de heilige Communie op de hand uitgereikt voor wie behoefte heeft.

Op Goede Vrijdag is de Pauluskerk vanaf 15.00 uur (tot 17.00 uur) open, het uur van Jezus’ sterven. Er is geen liturgie! U kunt in stilte bidden, een kaarsje opsteken of wat dan. Ook hier kunt u dus komen én gaan wanneer het u wenst. Die liturgie, met Kruishulde, wordt om 19.00 uur door de pastoor gevierd.

De Paaswake, wederom in beslotenheid, wordt om 22.30 uur gevierd.
Op eerste Paasdag is de Eucharistie om 10.00 uur. Al kunnen we onder de huidige omstandigheden niet samen vieren, we kunnen wel in gebed verbonden zijn.

UW BIJDRAGE AAN VOEDSELBANK DE HELPENDE HAND

Jarenlang was het een humoristische commercial van een Nederlandse supermarkt: twee hamsters die luid roepend “Hamsteren!” alles uit die supermarkt meesleepten wat zij konden slepen.

In deze dagen is het geen grap maar de gruwelijke werkelijkheid: van Wc-papier tot ibuprofen, van handzeep via conserven tot pasta’s. Alles wordt meegesleept naar huis. Gefeliciteerd… als u de financiën hebt om te kunnen hamsteren, de lichamelijke kracht om te sjouwen met alle volle tassen, dozen en kratten. Een deel van onze plaatselijke bevolking heeft die financiën niet, die waren al afhankelijk van de Voedselbank.

In de Pauluskerk staan bij de grote kerkdeur rietenmanden, voor uw bijdrage aan de plaatselijke De Helpende Hand, een voedselbank. Deze kerk is dagelijks geopend van 17.00 uur tot 18.00 uur. Dus ook geopend voor uw bijdrage aan de Helpende Hand, voor uw plaatsgenoten dus.

Het is nog steeds Vastentijd en zorg voor de minderbedeelden is voor christenen geen vrijblijvende zaak. Het is Jezus’ opdracht! Dank voor uw bijdragen.

pastoor P.J.J. Stiekema

 

Voor overige informatie zie ook de nieuws pagina van de website