RK De Goede Herder parochie
Emmen en Erica

Welkom bij de R.K. geloofsgemeenschap van Emmen en Erica

De Goede Herder parochie wil een vindplaats zijn. Een plek waar het christelijk geloof gevonden en beleefd kan worden. Een plaats waar God aan het licht kan komen.

WOORD VAN DE PASTOOR of PASTOR
Gewijzigd:27-01-2020

OPENINGSARTIKEL VAN DE PASTOOR

DE EUCHARISTIE OP WEEKDAGEN

"Om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden zullen wij U danken, altijd en overal", zo bidden wij in de viering van de eucharistie.

"Altijd", dus niet alleen in het weekend maar elke dag die we uit Gods hand ontvangen. Juist op gewone weekdagen komt het erop aan ons leven te verbinden met dat van Jezus. Op een gewone weekdag is de eucharistie ingetogener, geen preek dus ook korter. Een viering van zo'n 30 minuten is aantrekkelijk voor kinderen om mee te vieren. Als we God "Altijd en overal danken", is het merkwaardig dat onze Goede Herder Parochie niet op maandag en niet in Erica de Eucharistie viert.

Vanaf maandag 3 februari 2020 vieren we elke maandag om 19.00 uur de eucharistie in de O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen. Een stille mis, zonder zang. In de zomer vieren we in de kerk, tijdens het stookseizoen in de parochiezaal. In de maanden mei en oktober wordt daar vanaf 18.30 uur ook het rozenkransgebed gebeden.

Op dinsdag vieren we om 9.30 uur in de Franciscuskerk. We communiceren onder twee gedaanten: het Lichaam en Bloed van onze Heer. We zingen een slotlied en aansluitend op de viering is in de parochiezaal gelegenheid elkaar te ontmoeten bij koffie of thee. In oktober en mei wordt hier vanaf 9.00 uur het rozenkransgebed gebeden.

Op woensdag vieren we om 19.00 uur in de Gerardus Majella. Een slotlied wordt gezongen dat - luxueus op een weekdag - ondersteund wordt door koor en orgel. Op de vrijdagen in de Veertigdagentijd is om 15.00 uur een Kruiswegmeditatie, afhankelijk van het weer is die in het processiepark (kerkebos) of de parochiekerk.

Op donderdag vieren om 19.00 uur in de Pauluskerk, een stille mis. Voorafgaande is er met ingang februari a.s. om 18.30 uur stille aanbidding van het Allerheiligste Sacrament. De eucharistie is er niet alleen om te vieren, om de gave te consumeren maar ook om er in stilte bij te mijmeren, te bidden, te danken en te vragen. U kunt vanaf 18.30 uur binnenkomen op het moment dat het u schikt.

Op vrijdag vieren we om 19.00 de eucharistie in de Bernarduskapel van de Holtingerhof. Het is een gezongen mis, ondersteund door een organist. Eens per maand zingt er een koor en is er aansluitend koffiedrinken. Eens per maand vieren we op (meestal de eerste) vrijdag om 9.30 uur de eucharistie in de O.L.V. Onbevlekt Ontvangen. Een gezongen mis met aansluitend de gelegenheid elkaar bij koffie en thee te ontmoeten.

"Altijd en overal." De weekdag eucharistie kent dus geen zomerstop en vervalt alleen als de pastoor niet aanwezig is. De viering in de Bernarduskapel gaat dan wél door, als woord- en communieviering. Bij welke locatie u ook staat ingeschreven, u bent natuurlijk altijd van harte welkom bij de vieringen van andere locaties: altijd en overal.