RK De Goede Herder parochie
Emmen en Erica

Welkom bij de R.K. geloofsgemeenschap van Emmen en Erica

De Goede Herder parochie wil een vindplaats zijn. Een plek waar het christelijk geloof gevonden en beleefd kan worden. Een plaats waar God aan het licht kan komen.

WOORD VAN DE PASTOOR of PASTOR
Gewijzigd: 25-09-2017

OPENINGSARTIKEL VAN DE PASTOOR

Drs. Paulus

Het is een van de meest gelezen pagina’s van de krant: overlijdensadvertenties. Veel mensen slaan het eerst deze pagina open om te zien of er nog bekenden zijn overleden en beginnen pas daarna aan de rest van de krant.
Bij katholieken staat er vaak een klein kruisje boven de advertentie, bij protestanten een korte Bijbeltekst of een verwijzing daarnaar. Soms wordt een opvallende uitspraak van de overledene zelf vermeld. Naast de namen van de overledene lees ik soms ook nog wel eens een academische titel: drs. of dr. of mr., ing.
Ik kan er niets aan doen, maar ik vind het wat lachwekkend. Is dát nou het vermelden waard bij het heengaan van je dierbare?

In de dood zijn we allemaal hetzelfde, of je nou afgestudeerd bent in een of andere academische studie of dat je alleen de lagere school hebt kunnen afmaken. De eeuwigheid wordt er niet anders van. “God maakt geen onderscheid”, schrijft Paulus aan de christenen van Rome: “God beloont ieder mens naar zijn daden.” Daar kan geen titel tegenop.

Bij het feest van Allerzielen staan we in onze kerken stil bij onze overledenen. We noemen de namen van hen die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen en we steken een kaars voor hen aan. Sowieso noemen we tijdens onze weekendvieringen vaak namen van overledenen als misintentie. Ons gebed voor de overledenen wordt daarmee verbonden met het offer van Christus in de Eucharistie. Zo vormen we samen met hen en met Hem één gemeenschap van gelovigen.

Weet u het nog van vroeger? Dat we het hadden over de zegevierende, de lijdende en de strijdende kerk: de gelovigen in de hemel, de zegevierende kerk, de overleden gelovigen die nog niet in de hemel zijn, de lijdende kerk en de gelovigen op aarde, de strijdende kerk. Wat je ook van deze driedeling mag denken, centraal staat dat we met elkaar verbonden blijven als één gemeenschap.
Heel veel jaren geleden las ik eens in een overlijdensadvertentie de volgende tekst: “Heden overleed die-en-die. Hij maakt het uitstekend.”
Wat moet je daar nou van denken? Als we zeggen te geloven in een leven na de dood is de tekst misschien zo gek nog niet.
Maar het valt wellicht wel wat rauw op je dak.
Toch lezen we ook bij Paulus een dergelijke gedachte: “De dood is verslonden, de zege is behaald! Dood, waar is uw overwinning? Dood, waar is uw angel?” (1 Kor. 15,55) Paulus lacht, met de verrijzenis van Christus voor ogen, de dood in zijn gezicht uit. Dat moet je ook maar kunnen en kunnen wij dat met hem meevoelen? Als je van dichtbij het overlijden van een dierbare hebt meegemaakt, overheerst vaak allereerst het gevoel van het gemis en de stilte in huis. Maar misschien dat we dan toch na enige tijd die mooie tekst met Paulus kunnen mee-zeggen.
Ja, hij kan het mooi opschrijven, die Paulus.
Zou hij doctorandus zijn geweest?

pastoor Albert Buter