RK De Goede Herder parochie
Emmen en Erica

Welkom bij de R.K. geloofsgemeenschap van Emmen en Erica

De Goede Herder parochie wil een vindplaats zijn. Een plek waar het christelijk geloof gevonden en beleefd kan worden. Een plaats waar God aan het licht kan komen.

WOORD VAN DE PASTOOR
Gewijzigd: 24-05-2017

OPENINGSARTIKEL VAN DE PASTOR

Met Pinksteren vieren we dat de Heilige Geest over de apostelen wordt uitgestort zoals door Jezus werd beloofd. In de Handelingen van de Apostelen wordt beschreven wat er gebeurde toen Gods Geest uitgestort werd over de leerlingen en vrienden van Jezus: “Plotseling kwam uit de hemel een gedruis alsof er een hevige wind opstak en heel het huis waar zij gezeten waren was er vol van.
Er verscheen hun iets dat op vuur geleek en dat zich, in tongen verdeeld, op ieder van hen neerzette”.
Om de ingrijpende veranderingen te verduidelijken worden er beelden gebruikt.
Gods Geest raakt mensen aan, vervult hen, brengt hen in beweging, maakt vurig en enthousiast. Wij kunnen de Geest zelf niet zien, maar wel de effecten ervan, wat de Geest doet. Als een hevige wind, die je niet ziet, maar wel degelijk kunt voelen, die in beweging zet, die de goede kant op kan blazen, maar die soms niet te stuiten is en tot haast onbeheersbare kracht kan toenemen. Als vuur, dat zelf niet te grijpen is, dat kan verlichten en verwarmen, maar soms zo hevig kan zijn, dat het ook kan verschroeien en verbranden.
Zo gaat het soms ook met gebeurtenissen en veranderingen in ons leven.
Af en toe moeten we door moeilijke, pijnlijke en verdrietige periodes en ontdekken dan, wanneer we terugkijken, dat er toch iets goeds gebeurd is.
De Heilige Geest is nog met ons, hier en nu, in onze wereld van vandaag. Laten we blijven bidden om de werking van de Heilige Geest in onze parochie, in ons leven, ook al steekt er soms een tegenwind op.

Kom, Heilige Geest,
vervul de harten van uw gelovigen
en ontsteek in hen het vuur van uw liefde.
Zend uw Geest uitHgeest
en alles zal herschapen worden;
en Gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen.
Laat ons bidden:
God, Gij hebt de harten van uw gelovigen
door de verlichting van de Heilige Geest onderwezen;
geef, dat wij door die Heilige Geest
de ware wijsheid mogen bezitten
en ons altijd over zijn vertroosting verblijden.
Door Christus onze Heer.
Amen.

Mogen de vruchten van de Heilige Geest de resultaten zijn: liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtheid, ingetogenheid.
Dat wens ik u toe, bij alles wat u meemaakt en doormaakt.  
Zalig Pinksteren!

Pastor José Lange