RK De Goede Herder parochie
Emmen en Erica

Welkom bij de R.K. geloofsgemeenschap van Emmen en Erica

De Goede Herder parochie wil een vindplaats zijn. Een plek waar het christelijk geloof gevonden en beleefd kan worden. Een plaats waar God aan het licht kan komen.

WOORD VAN DE PASTOOR of PASTOR
Gewijzigd:30-09-2019

OPENINGSARTIKEL VAN DE PASTOR

Langzamerhand begint het herfst te worden. De bladeren beginnen te vallen, we hebben nog wel wat mooie dagen, maar het wordt kouder en nog even en we zijn weer meer binnen dan buitenshuis en hebben daardoor misschien minder contact met mensen om ons heen.
Dat is tegenovergesteld aan de missie die we als Kerk van Jezus hebben gekregen.
Daarin worden we er juist op uitgezonden. Het is niet de bedoeling dat we binnen blijven zitten en onzichtbaar zijn.
Onze voornaamste opdracht is de zending die Jezus zijn leerlingen heeft gegeven: ‘Gaat en maakt alle volkeren tot mijn leerling en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest en leert hun te onderhouden alles wat Ik jullie bevolen heb. Ziet, Ik ben met jullie alle dagen tot de voleinding van de wereld’.
Het missionaire karakter is wezenlijk voor de Kerk, het is geen bijzaak.
Het is dan ook goed dat wij jaarlijks in oktober aan deze opdracht herinnerd worden.
Paus Franciscus heeft oktober 2019 uitgeroepen tot Buitengewone Wereldmissiemaand, met als thema ‘Gedoopt en gezonden: de Kerk van Christus op missie in de wereld’.
MISSIO sluit hierbij aan met de slogan: ‘Wat is jouw missie?’. Iedere gedoopte heeft een missie, de opdracht de Blijde Boodschap te verkondigen. Of het nu gaat om Noordoost-India zoals MISSIO ons dit jaar aanreikt, of welk land, inclusief ons eigen land, dan ook, het gaat om het besef dat we gezonden worden.
De diepste betekenis van onze missie is dat we ons verbonden weten met de ander om Jezus achterna te gaan en zijn getuige te zijn voor wie ervoor open wil staan waar ook ter wereld.
Als we ons dat ter harte nemen en er werk van maken, blijkt Maria ons daarbij te helpen.
Waar en tot wie we ons ook gezonden denken te weten, Maria is degene die bemiddelend aanwezig is. Zij weet steeds weer harten te raken en te openen voor de boodschap van haar Zoon.
Maria is de grootste getuige van Jezus en zij gaat ons voor in het missionair zijn.
Behalve Missiemaand is oktober ook de rozenkransmaand omdat op 7 oktober de gedachtenis gevierd wordt van de heilige Maagd Maria van de Rozenkrans.
Je kunt de rozenkrans overal en altijd gebruiken: in de kerk, thuis, als je niet in slaap kunt komen, als je onderweg bent, als je ziek bent of als je hoofd te vol zit om je te kunnen concentreren.
Veel mensen vinden in moeilijke omstandigheden steun in het rozenkransgebed.
Toch hoor ik wel mensen zeggen: ik kan mijn gedachten er niet bijhouden. Dat is helemaal niet zo erg. Wie de rozenkrans bidt, zal namelijk ervaren dat er innerlijk iets gebeurt, ook al zweven je gedachten alle kanten op.
Het ritme van steeds weer hetzelfde gebed bidden geeft rust en overweging. Vanuit het hier en nu ga je de wereld van God binnen door de geheimen van het geloof te overwegen.
Het bidden van de rozenkrans kan ons steunen in ons geloof. Maria brengt ons bij Jezus. Zij leidt de biddende mens naar Jezus toe en is haar of zijn voorspreekster in de hemel.

Pastor José Lange