RK De Goede Herder parochie
Emmen en Erica

Welkom bij de R.K. geloofsgemeenschap van Emmen en Erica

De Goede Herder parochie wil een vindplaats zijn. Een plek waar het christelijk geloof gevonden en beleefd kan worden. Een plaats waar God aan het licht kan komen.

WOORD VAN DE PASTOOR of PASTOR
Gewijzigd: 27-08-2020

Voor vieringen en kerkopenstelling etc. zie <VIERINGEN>

Openingsartikel van de pastoor

Aan boord: 3 tenten met inventaris en ‘foerage’, pa en ma met het grootste deel van hun kleine Stiekemaatjes, nicht Anneke en een vriendje van een broer. tentEindelijk vakantie!
Oh ramp: ook God bleek nog in dat ernstig overbeladen Volkswagenbusje te passen. We waren de straat nog niet uit of moe­der begon met een ‘Wees Gegroet’ het reisgebed. Biddend antwoordde 't kroost met gêne en ergernis.
Wat zouden vriendje en nicht wel denken? 
De reis naar camping Witterzomer, nabij Assen, was niet lang maar moeders schatte de risico’s van het overbeladen busje denk ik serieuzer in dan de rest.
Hoewel sommigen weer naar school of werk moeten, aan de bak kunnen, genieten anderen nog van hun vakantie.
De ene helft van Nederland bezit de gezond­heid en de financiën om weg te kunnen trekken.
De andere helft is - soms tegen wil en dank - thuisblijver.
Iemands dochter is voor 't eerst zonder ouders op vakan­tie: 9 dagen Kreta met vrienden.
Haar moeder, die op de televisie vakantie vierende jeugd heeft gezien en daarbij het coronavirus vreest, ontsteekt in de kerk een ­kaarsje voor haar dochter. Het zijn de zorgen van elke ouder.

In menig ver­zorgingstehuis worden bewoners innerlijk weer rustig als de nazaten weer gewoon aan het werk of op school zijn. Het zijn de zorgen waarmee ouders op God lijken, die ook gerust zal zijn als iedereen veilig het Einddoel heeft bereikt.
Naast zorgen om je eigen hachje, of om dat van je dierbare is er nog iets anders: het hachje van de ander. Dat mag zeker voor gelovigen gelden want geloof wordt zichtbaar in de omgang met mensen.
Eén van de mooiste en ontroerende reisgebeden komt uit – misschien - onverwachte hoek.
Ik vond het gebed ooit in de pastorie van het Friese Blauwhuis waar auteur schrijver Gerard Reve in roemruchte jaren parochiaan was. Het gebed komt uit zijn pen:

"O God, ik sta op het punt op reis te gaan. Ik weet niet, of het misschien mijn laatste reis is. Ik wil U liefhebben. Ik hoop dat ik onderweg niemand enig ongeluk of ander kwaad zal berokke­nen. Ik sta voor U. Ik weet dat ik, of ik nu veilig zal aankomen of onder­weg verwondin­gen, ziekte of dood zal vinden, ik weet dat ik altijd U zal toebe­horen. Want in leven en sterven zijt Gij in mij en ben ik in U, ik ga nu weg. Vaarwel o God."

                                                                                            pastoor P.J.J. Stiekema

 

HERSTEL PASTOR LANGE

Na haar ziekteverlof gaat pastor Lange per 24 augustus 2020 haar werkzaamheden geleidelijk hervatten.
De aanvangstijden van de zondagse liturgie blijven ongewijzigd: op 9.30 uur en 11.00 uur.
Het ene weekend verzorgt de pastoor de overweging, het andere weekend de pastor.
Om meerdere redenen.

Voordeel: slechts één beroepskracht die uitputtend de weekendliturgie voorbereidt. Dat zorgt door de week voor werkdrukverlichting en voorkomt dubbel werk.
Andere voordelen: drie van de vier weekend liturgieën kunnen eucharistie zijn, we hebben liturgisch aanbod voor vroege vogels en voor gelovigen die wat later wakker (willen) worden en als opnieuw een van de pastores zou uitvallen… is er geen roosteraanpassing nodig.

 

PAROCHIEFINANCIËN

De impact van het coronavirus is groot. Het heeft niet alleen gevolgen voor uw dagelijks doen en laten. Het is niemand ontgaan dat de pandemie ook economisch een grote impact heeft. Vertrouwde geldstromen zijn van de een op andere dag opgedroogd. Horeca die niet open mocht, bedrijven die vastlopen omdat er geen aanvoer is of omdat de afzetmarkt van de ene op de andere dag verdwenen is, etc., etc.

Parochies en protestantse gemeenten vernemen die financiële impact ook. In alle kerken bleven de bekende collecteschalen zo’n 2,5 maand ongebruikt liggen. Offerblokken in gesloten kerken worden niet gevuld. De parkeerplaats naast de H. Pauluskerk is nagenoeg leeg. De opbrengst van parkeergelden is dus ook opgedroogd. Dat waar kerken ook zonder coronacrisis al serieuze moeite hebben financieel overeind te blijven. Het is volop in het nieuws geweest ook onze eigen parochie De Goede Herder worstelt financieel. Zonder de coronacrisis was het tekort al € 48.000,-.

Misschien mogen wij zo vrijpostig zijn om juist nu om een extra financiële bijdrage te vragen, naast uw reguliere kerkbijdrage of gezinsbijdrage? Ter compensatie van de inkomsten die uw parochie deze dagen misloopt. Als het niet mogelijk is, dan snappen we dat heus! Als dat wel mogelijk is –– is dat heel mooi. Dank u wel!

Alle rekeningen staan op naam van RK parochie de Goede Herder:

* Locatie H. Franciscus van Assisi:                   NL27 RABO 0317 0158 42
* Locatie OLVrouw Onbevlekt Ontvangen:        NL65 RABO 0114 5003 04
* Locatie H. Gerardus Majella:                        NL07 RABO 0317 0161 05
* Locatie H. Paulus:                                        NL11 RABO 0368 4602 74
of
* Centrale parochiekas:                                   NL13 RABO 0317 0480 07

 

 pastoor P.J.J. Stiekema

Voor overige informatie zie ook de Nieuws pagina van de website