RK De Goede Herder parochie
Emmen en Erica

Welkom bij de R.K. geloofsgemeenschap van Emmen en Erica

De Goede Herder parochie wil een vindplaats zijn. Een plek waar het christelijk geloof gevonden en beleefd kan worden. Een plaats waar God aan het licht kan komen.

Gewijzigd: 28-06-2021

Openingswoord van de redactie

Weer een veelbewogen jaar in de ban van corona. Voor sommigen gelukkig ver weg, voor anderen heel dichtbij.
De kerk ook ver weg. Je kunt niet zomaar binnenlopen.
Gelukkig hebben de parochianen contact gehouden.
Kerkbezoek, een moment van bezinning in de Mariakapel, een extra bijdrage, bidden thuis en bij uitzendingen van vieringen.
Veel mensen zijn inmiddels gevaccineerd, het aantal besmettingen gaat omlaag, er verdwijnen maatregelen, kortom we zijn weer vrijer om ons te bewegen. Er op uit. Vakantie. Dat voelt goed!

Hopelijk kan er het komende seizoen meer.
Een geloofscursus, Eerste H. Communie, Vormsel, koorrepetities, bijeenkomsten van de ouderenbond, kaartmiddagen, ontmoetingsmiddagen, vergaderingen, werkgroepen en zo kan ik nog wel even doorgaan.
Hopelijk pakt u de draad weer op.
Weer naar de kerk om samen te vieren.
Samen koffiedrinken na de viering en weer bijpraten.

U kunt deelnemen aan de Mariaprocessie op zaterdag 14 augustus om 18.00 uur.
Wel van te voren aanmelden. Zie de nieuwes items
Hopelijk laten we een nieuwe opleving van het virus buiten de deur. Daar bidden we voor.

Laten we geloof houden in God en laten we ook blijven geloven in elkaar.
Samen zijn we sterk.
Kerk is gemeenschap en gemeenschap zijn wij parochianen.

Namens de redactie wens ik u een hele mooie zomer, en als u op vakantie gaat, een hele mooie vakantie.
Lekker er op uit!
Hopelijk staat het septembernummer weer vol met activiteiten.

Namens de redactie, Evelien de Ruijter


Help uw parochie de coronatijd door!

Naast ongemak dat we de Eucharistie niet kunnen meevieren en veel parochianen begrijpelijk nog niet aan vieringen durven deelnemen, droogden ook de collecte-inkomsten op.  

Normaal is de jaaropbrengst van de collecte zo’n € 35.000. Omdat het collectemandje niet rond mag tijdens de viering staat het passief bij de in- en uitgang. Totaal zal de opbrengst zo’n € 25.000,- lager zijn dan normaal. 

U begrijpt dat de financiën van de hele parochie flink onder druk staan. Daarom doen wij een beroep op u: om uw parochie deze maand financieel een steuntje of steun (?) in de rug te geven. Om de schade zoveel mogelijk te beperken: met elkaar kunnen we heel wat bereiken om onze mooie parochie financieel overeind te houden.

U kunt denken aan het bedrag dat u anders met Pasen aan de collecte had gegeven, of het totaalbedrag dat u anders in deze hele coronatijd aan collectes had gegeven. Misschien wel een bedrag dat u deze maand overhoudt of het bedrag dat u nog nodig hebt om fiscale aftrekbaarheid van giften te bereiken of….. u verzint zelf iets dat bij u en uw mogelijkheden past. Als u - voor welke bedrag dan ook - meedoet zijn wij u hiervoor zeer dankbaar. 

U kunt uw bijdrage, o.v.v. Corona-Paascollecte, storten op een van de volgende bankrekeningen.
Alle rekeningen staan op naam van RK parochie de Goede Herder:

·        Locatie H. Franciscus van Assisi:                NL27 RABO 0317 0158 42

·        Locatie OLVrouw Onbevlekt Ontvangen:     NL65 RABO 0114 5003 04

·        Locatie H. Gerardus Majella:                      NL07 RABO 0317 0161 05

·        Locatie H. Paulus:                                       NL11 RABO 0368 4602 74
Of
·        Centrale parochiekas:                                 NL13 RABO 0317 0480 07

 


Voor overige informatie zie ook de Nieuws pagina van de website