RK De Goede Herder parochie
Emmen en Erica

Welkom bij de R.K. geloofsgemeenschap van Emmen en Erica

De Goede Herder parochie wil een vindplaats zijn. Een plek waar het christelijk geloof gevonden en beleefd kan worden. Een plaats waar God aan het licht kan komen.

WOORD VAN DE PASTOOR of PASTOR
Gewijzigd:01-04-2019

OPENINGSARTIKEL VAN DE PASTOOR

De 15de statiestatie
Traditioneel kent de kruisweg die in onze kerken hangt veertien staties.
Op Goede Vrijdag om 3 uur ’s middags maken we een rondgang langs deze momenten uit de laatste dagen van Jezus. We staan letterlijk stil bij scènes uit de laatste momenten van het leven van Jezus. Sommige kruiswegstaties verbeelden Bijbelse scènes, maar enkele vinden we ook niet in de Bijbel terug.
U zult nergens in de Bijbel vinden dat Jezus driemaal onder het kruis valt en naar Veronica die het gezicht van Jezus afveegt zult u tevergeefs zoeken. Deze staties hebben een niet-Bijbelse achtergrond. In al onze kerken heeft de kruisweg veertien staties. Maar als u wel eens heeft meegelopen bij het bidden van de kruisweg in het kerkenbos in Barger-Oosterveld, dan is u opgevallen dat daar een statie méér is: de vijftiende statie.
Sinds begin jaren 60 van de vorige eeuw is het toegestaan aan de kruisweg een vijftiende statie toe te voegen: de verrijzenis van Jezus Christus, de paasstatie.
Dat stelde de kunstenaars wel voor een opgave: hoe geef je de verrijzenis weer? In de Bijbel vinden we geen verslag van de gebeurtenis. Jezus stapt niet uit een graf of komt ineens van achter een weggerolde steen vandaan. De verrijzenis vindt plaats in het verborgene. De Bijbel verhaalt wél van de gevolgen van de verrijzenis. Jezus wordt gezien, telkens weer. Hoewel, eerst wordt Hij niet herkend. Maria Magdalena ziet Hem aan voor een tuinman en ook de mannen op weg naar Emmaüs herkennen Jezus niet. Pas als Hij het brood breekt worden hun ogen geopend. Maar het meest zichtbare gevolg van Jezus’ verrijzenis is “het prille begin van zijn Kerk als opschietend mosterdzaadje” (Schillebeeckx).
Hoe heeft de kunstenaar van de 15e statie in het kerkenbos het “probleem” van de verbeelding van de verrijzenis opgelost? Blijkbaar zo concreet mogelijk: Christus heeft het geopende graf achter zich gelaten en houdt de banier van de Opstanding in zijn linkerhand. Het is een mooie illustratie van de volgende tekst van theoloog Edward Schillebeeckx:
“Gekruisigde is de Levende. God staat onvoorwaardelijk, pal, achter de afgelegde levensweg van Jezus. Diens trouw aan God in trouw aan mensen, als verkondiger van het komende Rijk en doener van heilzame werken die zich ontplooien binnen de leefruimte van God, – een levensweg echter die ‘in een boze wereld’ tot executie leidde. Maar een ‘boze wereld’ heeft nooit het allerlaatste woord, – dat is niet slechts een menselijk verlangen, maar ook een goddelijke toezegging in het Godsgeloof van eindige, kwetsbare mensen op zoek naar zin.

De eenheid, ondanks de breuk van de terechtstelling, ligt hierin dat Jezus, vóór en na zijn smadelijke dood, leefde en blijft leven binnen het domein of de ruimte van God, als God ‘van álle mensen, niet één mens en niet één volk uitgezonderd.” Daarom voor u allen alvast een welgemeend Zalig Pasen!

pastoor Albert Buter