RK De Goede Herder parochie
Emmen en Erica

Welkom bij de R.K. geloofsgemeenschap van Emmen en Erica

De Goede Herder parochie wil een vindplaats zijn. Een plek waar het christelijk geloof gevonden en beleefd kan worden. Een plaats waar God aan het licht kan komen.

WOORD VAN DE PASTOOR of PASTOR
Gewijzigd: 17-12-2020

Voor vieringen en kerkopenstelling etc. zie <VIERINGEN>

Openingsartikel van de pastoor/pastor

Met pijn in het hart.’ Dat is het gemoed waarmee Nederlandse bisschoppen besloten dat er geen publiek toegankelijke vieringen zijn vanaf 24 december om 17.00 uur tot 25 december om 07.00 uur.  

De bisschoppen hebben vanaf het begin van de coronapandemie hun verantwoordelijkheid genomen voor de volksgezondheid en maatregelen vastgelegd voor de vieringen.  

Dit heeft tot gevolg dat in geen enkele Rooms Katholieke Kerk van Nederland op Kerstavond of Kerstnacht een voor publiek toegankelijke eredienst is.  

Andere vieringen met Kerstmis op 25 en 26 december worden wel publiek gevierd maar met het maximaal beperkte aantal van dertig gelovigen, inclusief kinderen.

Tijdens de Kerstdagen worden in onze parochie de vieringen van Kerstmis gefilmd. Hierbij komen alle locaties en het diverse aanbod van vieringen in beeld.

Deze vieringen zijn na afloop te zien op YouTube en Facebook via de link:
ttps://www.youtube.com/user/mrunknown62
of
https://www.facebook.com/pastoor.stiekema.7.

Alle vieringen in de H. Gerardus Majellakerk te Barger-Oosterveld zijn met geluid (zonder beeld) te volgen op het internet via de link: https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11010.

We wisten dat het een bijzondere Kerstmis zou worden. Schrale troost dat het bij dat allereerste Kerstfeest het ook erg rustig was maar dat God toen wel Mens met ons is geworden. Dat Hij ook vlees en bloed - Mens - mag worden in ons eigen bestaan.

Zalig Kerstfeest en pas goed op uzelf!

Help uw parochie de coronatijd door: actie Kerstcollecte!

Vanaf maart tot en met mei kon in onze kerken niet worden gecollecteerd. Vanaf 1 juni jl. kan gevierd worden met een beperkt aantal gelovigen. Naast ongemak dat we de Eucharistie niet kunnen meevieren en veel parochianen begrijpelijk nog niet aan vieringen durven deelnemen, droogden ook de collecte-inkomsten op.  

Normaal is de jaaropbrengst van de collecte zo’n € 35.000. Omdat het collectemandje niet rond mag tijdens de viering staat het passief bij de in- en uitgang. Totaal zal de opbrengst zo’n € 25.000,- lager zijn dan normaal. 

U begrijpt dat de financiën van de hele parochie flink onder druk staan. Daarom doen wij een beroep op u: om uw parochie deze maand december financieel een steuntje of steun (?) in de rug te geven. Om de schade zoveel mogelijk te beperken: met elkaar kunnen we heel wat bereiken om onze mooie parochie financieel overeind te houden.

U kunt denken aan het bedrag dat u anders met Kerstmis aan de collecte had gegeven, of het totaalbedrag dat u anders in deze hele coronatijd aan collectes had gegeven. Misschien wel een bedrag dat u deze maand overhoudt of het bedrag dat u nog nodig hebt om fiscale aftrekbaarheid van giften te bereiken of….. u verzint zelf iets dat bij u en uw mogelijkheden past. Als u - voor welke bedrag dan ook - meedoet zijn wij u hiervoor zeer dankbaar. 

U kunt uw bijdrage, o.v.v. Corona-kerstcollecte, storten op een van de volgende bankrekeningen Alle rekeningen staan op naam van RK parochie de Goede Herder:

·        Locatie H. Franciscus van Assisi:                NL27 RABO 0317 0158 42

·        Locatie OLVrouw Onbevlekt Ontvangen:     NL65 RABO 0114 5003 04

·        Locatie H. Gerardus Majella:                      NL07 RABO 0317 0161 05

·        Locatie H. Paulus:                                       NL11 RABO 0368 4602 74
Of
·        Centrale parochiekas:                                 NL13 RABO 0317 0480 07

 


Licht en Donker

Het is de donkere tijd aan het einde van het jaar. Het begin van het nieuwe kerkelijk jaar, de Advent, de voorbereiding op Kerstmis valt samen met deze donkere dagen.
Vlak voor Kerst hebben we de kortste dag: ’s ochtends laat licht en ’s avonds vroeg donker. Op het moment dat wij een paar dagen later Kerstmis vieren wordt eindelijk heel voorzichtig zichtbaar dat de dagen weer iets langer gaan worden.
Dan vieren wij het Licht van Kerstmis, het Licht van dat kleine kwetsbare kind, van God die mens werd zoals wij.
Donker…
Zo begint het visioen van Jesaja dat we weer zullen horen in de Kerstnacht: “Het volk dat in het donker wandelt …..“ 
Het begin van dat visioen van Jesaja is op dit moment maar al te werkelijk. Want donker zijn niet alleen de grijze en natte dagen. Donker is het niet alleen door de dagen die korter worden. Donker is het ook in onze samenleving.
Want we leven in een vreemde en moeilijke tijd, een tijd waarin we dagelijks te maken hebben met beperkingen en maatregelen door het corona-virus. We vragen ons af hoe we Kerstmis zullen vieren met zo weinig mogelijkheden. Het zal zeker niet zijn zoals we gewend zijn, niet thuis en niet in de kerk.  De situatie in ziekenhuizen, verpleeghuizen en zorg, de problemen door de werkdruk en tekort aan personeel. De impact op de economie, op de werkgelegenheid en dan nog de scholen, de horeca, de sportverenigingen, iedereen heeft te maken met maatregelen en beperkingen.
Soms denken we niet eens meer aan de problemen rond vluchtelingen en klimaat omdat we zo op onszelf gericht zijn. Daarbij kan het in het donker wandelen niet alleen buiten ons zijn maar het kan ook naar binnen slaan en zo zien we moedeloosheid,  vermoeidheid, eenzaamheid, wantrouwen, en mensen die geen uitzicht meer zien.

Licht…
Maar het visioen van Jesaja gaat verder: “…ziet een groot licht; een licht straalt over hen die wonen in het land van doodse duisternis. Want het juk dat zwaar op het volk drukte, de stang op hun schouders, en de stok van hun drijvers, Gij hebt ze stuk gebroken ….“
Er is toekomst, een toekomst zonder ziekte en oorlog, een toekomst in vrijheid en vrede.
Natuurlijk dat gebeurt niet vanzelf, zo gemakkelijk is het niet, maar als gelovigen mogen we de toekomst met hoop en vertrouwen tegemoet zien.
Wij hebben de taak om het visioen werkelijkheid te laten worden, dat kan niet zonder onze eigen inzet: door omzien naar elkaar, aandacht, verdraagzaamheid, begrip en verbondenheid en door voor anderen te bidden.
Juist in deze periode, op weg om samen opnieuw te vieren dat met de geboorte van Jezus het Licht in de wereld is gekomen.
Gods Licht dat blijft groeien en zelfs in de donkerste periode hoop en vertrouwen geeft.
Graag wens ik u, mede namens pastoor Stiekema, van harte een gezegende Adventstijd en een Zalig Kerstmis.

                                                                                                Pastor José Lange

 

Voor overige informatie zie ook de Nieuws pagina van de website