RK De Goede Herder parochie
Emmen en Erica

Welkom bij de R.K. geloofsgemeenschap van Emmen en Erica

De Goede Herder parochie wil een vindplaats zijn. Een plek waar het christelijk geloof gevonden en beleefd kan worden. Een plaats waar God aan het licht kan komen.

WOORD VAN DE PASTOOR of PASTOR
Gewijzigd:29-10-2019

OPENINGSARTIKEL VAN DE PASTOR

Wisseling van pastores is spannend. Vanuit hun geloof in Christus hebben parochianen en vertrekkende pastores een relatie opgebouwd. Je weet wat je hebt (!), niet wat je krijgt. Dat geldt niet alleen voor de Drentse parochie toegewijd aan de Goede Herder. Het geldt ook voor de Leeuwarder Sint-Vitusparochie, stad en buitengebied, en een parochie in het Groningse.
Priesters die binnen het bisdom verhuisden delen die ervaring en het gevoel. Het zal ook God allemaal bekend voorkomen. Hij herkent het van zijn volk Israël. Bevrijd uit slavernij, waar zij in elk geval wisten wat zij hadden, dwars door de zee heen en toen... toen was er de woestijn ondanks mooie vrome woorden over een Beloofd Land. En ja, het was sneu voor Mozes: vanaf de berg Nebo eindelijk dat Beloofde Land zien en dan is het Jozua die van Hogerhand het herderlijk stokje krijgt en de intocht mag beleven.

Ik ben gevraagd of ik, als uw pastoor, mij wil voorstellen. Ik ben 23 juni 1962 in Stadskanaal geboren, in een klassiek katholiek gezin met 10 kinderen. In Emmen heb ik de Statenschool bezocht. Na mij op de HEAO te hebben verdiept in commerciële economie ben ik bestuursrecht gaan studeren. Ik was juridisch medewerker bij de gemeente Stadskanaal. Ik behoor tot de groep die men late roepingen noemt. Eerlijker is dat ik laat antwoord gaf op de roepstem van God. Als eerste van ons bisdom studeerde ik aan Bovendonk, het seminarie voor late roepingen van het bisdom Breda.

In 1994 priester gewijd. Ik was werkzaam in de Friese parochies Sneek, Blauwhuis, Workum, Makkum en Witmarsum. Daarna die van Barger- en Emmer Compascuum, Klazienaveen en Zwartemeer. Daar kwamen nog 9 andere parochies bij, als waarnemend pastoor. September 2012 volgden de benoemingen tot pastoor van Leeuwarden, Easterwierrum, Jirnsum, Wergea en Wytgaard. Per 2018 gefuseerd tot de nieuwe Sint-Vitusparochie. Jezus' Kerk is méér dan bisdommen en parochies, de priesterlijke zending kan dus ook buiten parochies liggen. Sinds jaren ben ik betrokken bij het Pensioenfonds Nederlandse Bisdommen. Nu als vicevoorzitter van het Verantwoordingsorgaan. Daarbij ben ik kanunnik van het kathedraal kapittel. Mijn persoonlijke hobby's: geschiedenis en economie.

Kun je iemand leren kennen aan de hand van één artikel? Maar liefst 4 evangeliën gaan over Jezus' leven maar Hem leren kennen? Dat doe je door de ontmoeting met Hem aan te gaan: in persoonlijk en gezamenlijk gebed, door in de eredienst zijn woord te horen en te overdenken, Hem te verwelkomen in de Eucharistie om het vervolgens buiten de kerk waar te maken. In het daagse bestaan samen in Jezus' spoor gaan. Zo mogen wij elkaar écht leren kennen in de ontmoeting, vanuit de Heer en bij alle ups en downs van het leven. Griezelig? Misschien. God zal dat heus snappen en ons zegenen op onze gezamenlijke tocht naar Zijn toekomst.

pastoor P.J.J. Stiekema