RK De Goede Herder parochie
Emmen en Erica

Welkom bij de R.K. geloofsgemeenschap van Emmen en Erica

De Goede Herder parochie wil een vindplaats zijn. Een plek waar het christelijk geloof gevonden en beleefd kan worden. Een plaats waar God aan het licht kan komen.

WOORD VAN DE PASTOOR of PASTOR
Gewijzigd:26-09-2018

OPENINGSARTIKEL VAN DE PASTOR

Computers en smartphones zorgen ervoor dat wij het gevoel kunnen hebben dat we 24 uur per dag bereikbaar moeten zijn en ook altijd en overal meteen op moeten reageren. Ik realiseer me dat ik soms op de vreemdste tijden nog iemand aan het mailen ben want er wordt verwacht dat je meteen antwoord geeft, anders volgt al snel een herinnering. Als we niet oppassen worden we meegesleept en krijgen we het gevoel steeds sneller te moeten zijn om alles bij te houden. Het is goed om je dat te realiseren en even stil te staan en je te bezinnen zodat je leven in balans blijft.
Gelukkig kunnen we daarvoor altijd en overal bij God aankloppen. God is altijd en overal bereikbaar. Heeft u daar wel eens over nagedacht. Ik vind het een groot mysterie. Er zijn miljoenen mensen die dagelijks praten met God. Zou God al die gebeden uit elkaar kunnen houden en al die mensen die tegelijk bidden? Hoe kan God met zoveel mensen tegelijk contact hebben? 
Het antwoord is: dat kan omdat Hij God is, verschenen is als mens in Jezus Christus en omdat de Heilige Geest er is.
En Gods antwoord? Verhoort Hij ons wel? Het vraagt van ons dat we luisteren. Soms mogen we Gods antwoord ervaren op een andere manier dan we verwachten: in de stilte, in een Bijbeltekst, in de sacramenten of door mensen om ons heen. We moeten Hem daarvoor wel ruimte geven, daarom besluit ik met een gebed van de heilige Teresa van Avila

Mijn God,                                                           mag ik bij U vertoeven
Ik hoef niet naar de hemel te                             U zeggen wat mij kwelt,
klimmen                                                             U vragen mij te helpen:
om met U te spreken                                          ik weet dat Gij mijn God
en bij U vreugde te vinden.                                en Vader zijt

Ik hoef mijn stem niet te verheffen                   en ik U kind.
om met U te pratenbidden
Al fluisterde ik heel zacht,
U hoort mij reeds;
want U bent in mij,
ik draag U in mijn hart.

Om U te zoeken,
heb ik geen vleugels nodig,
ik heb me enkel stil te houden,
in mezelf te kijken
me niet te verwijderen
van een zo hoge Gast.

Als bij mijn broeder,
mijn beste vriend,