RK De Goede Herder parochie
Emmen en Erica

Welkom bij de R.K. geloofsgemeenschap van Emmen en Erica

De Goede Herder parochie wil een vindplaats zijn. Een plek waar het christelijk geloof gevonden en beleefd kan worden. Een plaats waar God aan het licht kan komen.

WOORD VAN DE PASTOOR of PASTOR
Gewijzigd: 22-06-2020

Update 29-06-2020

Leest u vooral verder want om coronabesmetting te voorkomen verandert er veel!

De parochiekerken gaan stapsgewijs weer open voor het publiek:

* Per woensdag 1 juli a.s. zijn maximaal 100 personen toegestaan en de heilige Communie wordt uitgereikt, voor zover een parochiekerk 100 veilige zitplaatsen kan bieden… In elk geval 2 van onze parochiekerken zijn beduidend minder dan 100 veilige zitplaatsen beschikbaar. De H. Pauluskerk biedt aan 32 personen veilige zitplaatsen, de H. Franciscus van Assisi aan 42 personen.

* Per maandag 20 juli a.s. is de Eucharistie op weekdagen weer voor het publiek toegankelijk, de heilige Communie wordt uitgereikt.

Het vraagt tijd vrijwilligers te vinden die parochianen bij de kerkdeur willen en kunnen verwelkomen.
Op weekdag is de Eucharistie niet in een parochiezaal maar in de kerk.
De Eucharistie in de Holtingerhof wordt voorlopig niet hervat.
De Eucharistie op weekdagen blijft voorlopig nog te volgen via YouTube en Facebook via de link:

https://www.youtube.com/user/mrunknown62 of https://www.facebook.com/pastoor.stiekema.7.

De openstelling van de H. Pauluskerk van 17.00-18.00 uur met daarbij de uitstelling van het Allerheiligste Sacrament wordt vanaf maandag 8 juni t/m t/m vrijdag 26 juni beperkt tot de werkdagen. Dus 5 dagen per week in plaats van de eerdere 7 dagen per week.
Er is dan geen liturgie. U bent vrij om te komen en te gaan… zonder reservering.

Blijf verder lezen, nu komen de grote veranderingen aanbod!

Als u naar de kerk wilt om samen liturgie te vieren moet u zich vooraf aanmelden.
Zonder reservering geen toegang! Denk niet dat u zich bij de kerkdeur nog kunt aanmelden: dat kan dus niet! Het zorgt voor opstoppingen bij de kerkdeur die onwenselijk zijn.
Vol is echt vol!

Aanmelden voor viering in de kerk:

Via onderstaande link kunnen er tickets besteld worden voor de vieringen.
We hebben het aantal op 25 gezet zodat de voorganger, lector, koster, plaatsaanwijzer/controleur, organist zich niet steeds hoeven aan te melden. (5 stuks)
Dit hoeft niet meer na 1 juli omdat er dan 100 mensen in de kerk mogen en zoveel plekken hebben we niet.

https://eventix.shop/ebbdurvz.

Men heeft een week de tijd om zich aan te melden en de reservering wordt gesloten of vrijdagavond (voor de viering van zaterdag) zodat je ook de reserveringen nog uit kunt draaien
of zaterdagavond( voor de viering van zondag).

Hebt u geen computer dan kunt u zich aanmelden via het locatiesecretariaat:

* OL Vrouw Onbevlekt Ontvangen, Kerkweg 122, 7887 BJ Erica, tel.: 0591-301444,
rkkerk-erica@hetnet.nl (geopend dinsdagochtend en donderdagochtend van 09.30-11.30 uur).

* H. Gerardus Majella, Splitting 142, 7826 CT Barger-Oosterveld, tel.: 0591-622404,
stgerardus@hetnet.nl (geopend dinsdagochtend en donderdagochtend van 09.00-12.00 uur).

* H. Franciscus van Assisi, de Schanswal 4, 7823 TJ Emmen, 0591-623066,
fr.assisie@planet.nl
(geopend maandagochtend en vrijdagochtend van 09.15-12.00 uur).

* H. Paulus, Weerdingerstraat 33, 7815 SC Emmen, 0591-612504,
pauluskerk.emmen@outlook.com (geopend maandagmiddag van 13.30-15.30 uur en woensdagochtend van 09.30-11.30 uur).

Is een parochiekerk met weinig veilige zitplaatsen vol geboekt dan kunt u altijd een plaats reserveren in een andere parochiekerk. Het is dezelfde God, dezelfde parochie en dezelfde voorgangers…

Bij aanmelding wordt geïnformeerd naar gezondheid. Bij verkoudheid of andere corona gerelateerde verschijnselen: blijf thuis! U moet naam, adres en telefoonnummer opgeven. Ook van andere personen voor wie u reserveert. Bij de kerkdeur wordt gecheckt of u een plaats hebt gereserveerd en of uw gezondheid sinds aanmelding niet is gewijzigd.

* Bij betreden van de kerk desinfecteert u uw handen, desinfecteringsmiddel is bij de ingang aanwezig.

* U krijgt een schriftelijk coronaprotocol aangereikt zodat u op de hoogte bent van de gewijzigde gang zaken in de kerk en tijdens de liturgie.

* De collecteschaal gaat niet meer rond, die staat bij de ingang van de kerk. Voor en na afloop van de liturgie kunt u daar uw financiële bijdrage leveren.

* De vrijwilliger die u bij binnenkomst ontvangt wijst u uw plek. In de kerk zijn veilige zitplaatsen uitgemeten en aangegeven. De kerk wordt van voor naar achter gevuld. Wie tot één huishouding behoort – bijv. partners met of zonder kinderen – hoeft onderling geen 1,5 meter afstand te houden maar wel tot de overige aanwezigen.

* Er zijn looproutes in de kerk. Via de zijpaden loopt u richting priesterkoor, via het middenpad loopt u richting uitgang. Zo komt u geen tegenovergestelde passanten tegen. Op de kerkvloer is aangegeven wat 1,5 meter afstand is… om correct afstand te houden van wie voor of achter u loopt.

* Er is geen volkszang! Er kan een organist, een voorzanger of voorzangster zijn. De laatstgenoemde houdt altijd 6 meter afstand van anderen.

* Tijdens de liturgie gaat geen collecteschaal rond, zie de eerdere opmerking.

* Tijdens de liturgie geeft niemand elkaar de hand tijdens de vredeswens, u kunt altijd een vriendelijk knikje geven.

* De uitreiking van de heilige Communie is in het zijpad. Op weg naar de heilige Communie houdt u 1,5 meter afstand van andere kerkgangers.

* Vlak voor het punt waar de heilige Communie wordt uitgereikt ontsmet u uw handen, op die plaats staat ook desinfecteringsmiddel. De persoon die de heilige Communie uitreikt staat achter een hoestscherm, ook met gedesinfecteerde handen, en reikt onder het scherm de heilige Communie uit. Er is geen tongcommunie. Wie de heilige Communie niet op de blote hand wil ontvangen kan zelf een “corporale”, een witte zakdoek, open houden.

* Via het middenpad, waar u 1,5 meter afstand houdt van andere kerkgangers, gaat u terug naar uw veilige zitplaats.

* Ook bij het uitgaan van de kerk 1,5 meter afstand houden van anderen. Blijft u op het kerkplein met iemand napraten… dat mag maar wel met 1,5 meter afstand.

* Wilt u in de kerk een mondkapje dragen: dat mag maar het is niet verplicht.

De richtlijnen zijn gebaseerd op het coronaprotocol ‘Kerkelijk Leven op anderhalve meter’ dat de Nederlandse bisschoppen 20 mei 2020 vaststelden, met in achtneming van de richtlijnen van het RIVM, en geldend voor de hele Nederlandse Kerkprovincie.
De volledige protocollen kunt u lezen door op de betreffende knop hieronder te drukken.

Protocol Kerkelijk leven op anderhalve meter van Rooms-Kathiliek Nederland

Protocol GELOVIGEN:  lees         Protocol BEDIENAREN:  lees

Protocol KERKGEBOUWEN: lees   Protocol in ENGLISH:    lees

Het zal allemaal wennen zijn, maar het is goed voor u zelf en voor anderen om hygiëne en fysieke afstand in acht te nemen. Een concreet bewijs dat u om medemensen geeft. Het is hoe dan ook goed samen ons geloof weer te vieren. Welkom! Het is goed weer samen het Woord van God te horen, samen te bidden en ons te voeden met de gave van de Eucharistie.

Hieronder vindt u het liturgisch rooster voor de komende weekenden.
Let u ook op de gewijzigde aanvangstijden!

De reden daarvan is genoemd in het parochieblad en daarvan is voor de coronacrisis ook al mededeling gedaan en uitleg gegeven in onze kerken.

Liturgisch rooster RK Parochie De Goede Herder, Emmen-Erica (editie 29 juni 2020)


Datum

OLV Onbevlekt
Ontvangen

H. Gerardus Majella

H. Franciscus
van Assisi

H. Paulus

Liturgische kalender

           
04-07 19.00  
PS/Euch.
    14e zondag door het jaar
05-07 09.30
P/Wo.Co.
 
PS/Euch.
  14e zondag door het jaar
05-07 11.00      
PS/Euch.
14e zondag door het jaar
           
11-07 19.00
PS/Euch.
      15e zondag door het jaar
12-07 09.30    
PS/Euch.
  15e zondag door het jaar
12-07 11.00      
PS/Euch.
15e zondag door het jaar
           
18-07 19.00      
PS/Euch.
16e zondag door het jaar
19-07 09.30  
PS/Euch.
    16e zondag door het jaar
19-07 11.00
PS/Euch.
      16e zondag door het jaar
           
25-07 19.00    
PS/Euch.
  17e zondag door het jaar
26-07 09.30  
PS/Euch.
    17e zondag door het jaar
26-07 11.00
PS/Euch.
      17e zondag door het jaar
           
01-08 19.00  
PS/Euch.
    18e zondag door het jaar
02-08 09.30    
PS/Euch.
  18e zondag door het jaar
02-08 11.00      
PS/Euch.
18e zondag door het jaar
           
08-08 19.00      
PS/Euch.
19e zondag door het jaar
09-08 09.30  
PS/Euch.
    19e zondag door het jaar
09-08 11.00
PS/Euch.
      19e zondag door het jaar
           
15-08 18.00
PS/Euch.
      Maria ten Hemelopneming
16-08 09.30    
PS/Euch.
  20e zondag door het jaar
16-08 11.00      
PS/Euch.
20e zondag door het jaar
           
22-08 19.00    
PS/Euch.
  21e zondag door het jaar
23-08 09.30  
PS/Euch.
    21e zondag door het jaar
23-08 11.00
PS/Euch.
      21e zondag door het jaar
           
30-08 10.00  

C.v.d.Hout/
Euch

   
21e zondag door het jaar
Televisieviering
           
           
Vanaf 20 juli Eucharistie op weekdagen
Maandag 19.00
Woensdag 19.00
Dinsdag 09.30 koffie/thee na afloop
Donderdag 18.30* en 19.00
 
           

PS/Euch.:                    pastoor Stiekema/Eucharistie
P: Wo.Co:                    liturgiegroep/Woord- en Communieviering
*                                 stille aanbidding met uitstel van het Allerheiligste

                                  
Voor alle vieringen geldt: u moet zich vooraf aanmelden,
zonder reservering vooraf is er geen toegang tot de kerk!

Andere coronamaatregelen van de Nederlandse bisschoppen:
Het coronoprotocol van de Nederlandse bisschoppen bepaalt ondermeer:

* Het toedienen van het doopsel wordt uitgesteld. In geval van nood kunnen ouders, in overleg met de pastoor, de zogenaamde nooddoop verrichten. De aanvullende rituelen kunnen op een later moment in de parochiekerk worden gedaan.

* Het ontvangen van de eerste Communie door een groep wordt uitgesteld.

* Het ontvangen van het sacrament van het Vormsel wordt uitgesteld.

* Het sacrament van Boete en Verzoening (de biecht) moet plaatsvinden in een te ventileren ruimte met onderling 1,5 meter fysieke afstand.

* Het sacrament van de Zieken kan worden bediend.

* Koffiedrinken na een viering kan in een parochiezaal of tuin waar alle deelnemers 1,5 meter afstand van elkaar houden.

 

Parochiefinanciën

De impact van het coronavirus is groot. Het heeft niet alleen gevolgen voor uw dagelijks doen en laten. Het is niemand ontgaan dat de pandemie ook economisch een grote impact heeft. Vertrouwde geldstromen zijn van de een op andere dag opgedroogd. Horeca die niet open mocht, bedrijven die vastlopen omdat er geen aanvoer is of omdat de afzetmarkt van de ene op de andere dag verdwenen is, etc., etc.

Parochies en protestantse gemeenten vernemen die financiële impact ook. In alle kerken bleven de bekende collecteschalen zo’n 2,5 maand ongebruikt liggen. Offerblokken in gesloten kerken worden niet gevuld. De parkeerplaats naast de H. Pauluskerk is nagenoeg leeg. De opbrengst van parkeergelden is dus ook opgedroogd. Dat waar kerken ook zonder coronacrisis al serieuze moeite hebben financieel overeind te blijven. Het is volop in het nieuws geweest ook onze eigen parochie De Goede Herder worstelt financieel. Zonder de coronacrisis was het tekort al € 48.000,-.

Misschien mogen wij zo vrijpostig zijn om juist nu om een extra financiële bijdrage te vragen, naast uw reguliere kerkbijdrage of gezinsbijdrage? Ter compensatie van de inkomsten die uw parochie deze dagen misloopt. Als het niet mogelijk is, dan snappen we dat heus! Als dat wel mogelijk is –– is dat heel mooi. Dank u wel!

Alle rekeningen staan op naam van RK parochie de Goede Herder:

* Locatie H. Franciscus van Assisi:                   NL27 RABO 0317 0158 42
* Locatie OLVrouw Onbevlekt Ontvangen:        NL65 RABO 0114 5003 04
* Locatie H. Gerardus Majella:                        NL07 RABO 0317 0161 05
* Locatie H. Paulus:                                        NL11 RABO 0368 4602 74
of
* Centrale parochiekas:                                   NL13 RABO 0317 0480 07

 

 pastoor P.J.J. Stiekema

Voor overige informatie zie ook de Nieuws pagina van de website