RK De Goede Herder parochie
Emmen en Erica

Welkom bij de R.K. geloofsgemeenschap van Emmen en Erica

De Goede Herder parochie wil een vindplaats zijn. Een plek waar het christelijk geloof gevonden en beleefd kan worden. Een plaats waar God aan het licht kan komen.

WOORD VAN DE PASTOOR of PASTOOR
Gewijzigd:28-06-2018

OPENINGSARTIKEL VAN DE PASTOR

Vakantietijd: maak je ook even vrij voor God.

Even rust nemen en tot jezelf komen. Die mogelijkheid bieden ons de voor ons liggende weken. In de vakantietijd breekt er ook voor de parochie een wat rustiger tijd aan. Er ligt weer een werkjaar achter ons en veel activiteiten liggen even stil, vergaderen gebeurt alleen als het noodzakelijk is of zaken worden via de mail geregeld.
In de maand juli lezen we in de kerk in het evangelie volgens Marcus dat de leerlingen van Jezus een drukke tijd achter de rug hebben. Ze voegen zich weer bij Jezus en brengen Hem verslag uit over alles wat zij gedaan hebben. Jezus zegt tot hen: Komt nu eens zelf mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn, om daar wat uit te rusten en daardoor tot rust te komen, tot jezelf te komen. Daarop vertrekken zij in een boot naar een eenzame plaats om alleen te zijn. 
Net als de leerlingen van Jezus hebben we in het afgelopen werkjaar veel gedaan, gezien en gehoord. We kunnen op een goed jaar terugkijken waarin ook kinderen en jongeren regelmatig hun eigen rol hadden. In de gezinsvieringen, kinderwoorddiensten, schoolvieringen, rondkijken in de kerk.
Na een tijd van voorbereiding hebben 31 jongens en meisje hun Eerste H. Communie gedaan en 14 jongeren het H. Vormsel ontvangen in mooie feestelijke vieringen.
Hoe jammer is het als dit geen vervolg krijgt.
Vanuit de parochie is er het aanbod voor kindercatechese maar de belangstelling hiervoor is zeer teleurstellend. Hierbij dan ook een oproep aan ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd om er nog eens over na te denken (informatie vindt u op de website en in het juninummer van het Vierluik) en als gezin een volgende stap te zetten door maandelijks mee te gaan doen.
Wat in de komende tijd in ieder geval doorgaat, zijn de vieringen in onze kerken, al is het volgens een vakantierooster. Misschien een idee om in de maanden juli en augustus eens in een andere kerk naar de viering te gaan. U bent er even uit, samen vieren is prettig en geeft verbondenheid en rust en u bent in de gelegenheid na afloop nog even iemand te spreken.
Dit geldt uiteraard ook voor ouders met kinderen en voor jongeren. Je vrij maken voor God is min of meer een onderdeel van de letterlijke vertaling van vakantie: vakantie = vacare = vrij zijn.
Dank aan iedereen voor alle inzet en enthousiasme waarmee het vele werk in onze parochie is gedaan.
Tegen zijn leerlingen zegt Jezus: rust wat uit en Hij zegt het ook tegen ons.
Mag het voor ons allen een fijne periode van rust zijn, een tijd van bezinnen om na de vakantietijd weer aan de slag te gaan.
Moge Gods zegen met ons gaan of u nu weggaat of thuisblijft.

Pastor José Lange