RK De Goede Herder parochie
Emmen en Erica

Welkom bij de R.K. geloofsgemeenschap van Emmen en Erica

De Goede Herder parochie wil een vindplaats zijn. Een plek waar het christelijk geloof gevonden en beleefd kan worden. Een plaats waar God aan het licht kan komen.

WOORD VAN DE PASTOOR
Gewijzigd: 26-01-2017

OPENINGSARTIKEL VAN DE PASTOR

VEERTIG (40)

In de laatste weken van januari vroegen mensen wel eens: mogen we elkaar nog een Zalig Nieuwjaar wensen?
Ja, dat mag tot 2 februari, Maria Lichtmis. De datum waarop Maria Lichtmis wordt gevierd laat zien dat het de laatste feestdag is waarvan de datum verbonden is aan die van Kerstmis.
De viering valt namelijk 40 dagen daarna. Het is een oude traditie die ons herinnert aan de veertigdagentijd tussen Kerstmis en Maria Lichtmis.
Telt u maar na, precies 40 dagen.
We vieren dat Jozef en Maria Jezus naar Jeruzalem brachten om hem toe te wijden aan God. Jezus wordt zoals elk joods jongetje, opgedragen aan God.

40 is een bijzonder getal. Het heeft een symbolische betekenis en staat voor een lange tijd: een voldragen zwangerschap, een generatie, een werkzaam leven.
Ook in de Bijbel komt het getal 40 vaak voor, in combinatie met dagen, maanden en jaren.
Zo duurde de zondvloed in het verhaal van Noach 40 dagen en duurde de tocht van het volk van Israël vanuit Egypte door de woestijn naar het land van belofte 40 jaren; 40 dagen lang vastte Jezus in de woestijn, waarna hij werd beproefd door de duivel.

Al deze voorbeelden duiden op een afgeronde periode, een periode waarin boete, beproeving of de voorbereiding op de ontmoeting met God centraal staan.

Onze ‘zeswekendienst’ waarin we zes weken lang in de vieringen bidden voor een dierbare overledene is in feite ook een veertigdagentijd die ons in staat moet stellen een rouwproces af te ronden. 

‘De Veertigdagentijd‘ zoals de meesten van ons die kennen beginnen we dit jaar op 1 maart, Aswoensdag. We starten de weg van voorbereiding op Pasen. Als we goed tellen komen we op 46 dagen, maar de zondagen rekenen we niet mee. Die veertigdagentijd is bij uitstek een tijd van inkeer en bezinning en zo een voorbereiding op het hoogfeest van Pasen.

Daarna komt er overigens nog een veertigdagentijd, van Pasen tot Hemelvaart.
Telt u maar na. Een periode van veertig dagen met de verrezen Heer in ons midden.

Pastor José Lange