RK De Goede Herder parochie
Emmen en Erica

Welkom bij de R.K. geloofsgemeenschap van Emmen en Erica

De Goede Herder parochie wil een vindplaats zijn. Een plek waar het christelijk geloof gevonden en beleefd kan worden. Een plaats waar God aan het licht kan komen.

WOORD VAN DE PASTOOR
Gewijzigd: 27-12-2016

OPENINGSARTIKEL VAN DE PASTOR

OMGEKEERD LEVEN

Ze is inmiddels 92 jaar oud. Enkele jaren geleden werd ik door haar benaderd of ik haar uitvaart wilde doen, als het zover was.
Zelf woont ze niet meer in Emmen, maar ze wil graag hier bij haar man begraven worden. Zo zijn we in contact gekomen en zo nu en dan hebben we even contact met elkaar. Meestal via e-mail. Eenmaal per jaar probeert ze even langs te komen als ze met een vriendin het graf van haar man komt bezoeken.
Zelf rijdt ze geen auto meer.
Afgelopen zomer heb ik haar een keer bezocht. Ik was in de buurt en we houden allebei erg van tuinieren, dus ik moest toch een keer haar tuin komen bekijken.
Inmiddels krijgt ze regelmatig een tuinman op bezoek, want al dat bukken en het grove werk gaat niet meer zo goed op haar leeftijd.
Maar sinds enkele jaren heeft ze er een nieuwe hobby bij: glasbewerking. Ze maakt de prachtigste dingen en volgt lessen bij een plaatselijke kunstenaar. Toen ze tegen de 90 jaar liep, is ze daar mee begonnen. Ze heeft me foto’s gemaild hoe ze bezig is tijdens een workshop: overall aan, helm op, veiligheidsbril op de neus, gereedschap in de hand. Prachtig om te zien.
Eigenlijk zou ze ook nog met een cursus houtbewerking willen beginnen. Hoe ouder ze wordt, des te groter haar belangstelling wordt, zegt ze. Ze noemt het “omgekeerd leven”.

We staan aan het begin van 2017. Het opschrijven van dit jaartal voelt nog wat onwennig, maar snel zullen we ook dit weer gewoon gaan vinden, een heel jaar lang.
Wat vliegt de tijd.
De tijd dat we ons druk maakten over de millenniumwisseling lijkt nog zo kort geleden. Toen we nog dachten dat computers op hol zouden slaan en er allerlei rampen zouden kunnen gebeuren bij de overgang naar het nieuwe millennium. Hoeveel jaren zijn we nu inmiddels verder.

Zullen we het komende jaar ook gaan proberen om “omgekeerd” te leven? Om nieuwe dingen te ontdekken, om onze belangstelling te verbreden, nieuwe inzichten te verwerven, om onze omgang met God te verdiepen…
Een cursus glas- of houtbewerking zou ik u hierbij echt niet willen aanpraten. En om “omgekeerd” te leven is dat wellicht ook helemaal niet nodig. Het gaat veel meer om een levensinstelling, óók als je weet dat de grootste helft van je leven al achter je ligt.

Dat zou ik u, mede namens mijn collega pastor José Lange willen toewensen voor het komende jaar: dat we in 2017 “omgekeerd” mogen leven.
Het hoeft niet in één keer hoor, u mag er ook nog even over nadenken.
Maar het is het overwegen waard!

pastoor Albert Buter