RK De Goede Herder parochie
Emmen en Erica

Welkom bij de R.K. geloofsgemeenschap van Emmen en Erica

De Goede Herder parochie wil een vindplaats zijn. Een plek waar het christelijk geloof gevonden en beleefd kan worden. Een plaats waar God aan het licht kan komen.

WOORD VAN DE PASTOOR
Gewijzigd: 21-09-2016

OPENINGSARTIKEL VAN DE PASTOOR

150 jaar OLV Onbevlekt Ontvangen Erica

Op het moment dat ik dit schrijf gaan we het 150-jarig jubileum in Erica nog vieren.
Bij gelegenheid van het jubileum is een boekje verschenen over de geschiedenis van katholiek Erica. Hierin heb ik onderstaand (nu licht bewerkt) voorwoord geschreven, dat ik ook alle andere parochianen en belangstellenden niet wil onthouden:

“Ik voelde me die ochtend een beetje als Godfried Bomans, die een honderdjarige ging bezoeken. Wat zou ik te zien krijgen: een parochie gebukt onder de last van 100 jaar geschiedenis, zoals bij de mensen? Of eerder een fris aandoende, nog wat jongensachtige pastorie verscholen tussen de bomen en zonovergoten op deze heerlijke septemberochtend?”
Zo begint een artikel in dagblad Het Noorden van 24 september 1966 over 100 jaar parochie Erica, een interview van “onze medewerker Theo P.M. de Jong met pastoor J. Brouwer en kapelaan J. Alferink”.

Ten tijde van het interview zou het nog bijna een jaar duren dat ondergetekende het levenslicht zag en inmiddels zijn we al weer vijftig jaar verder.

150 jaar parochie Erica konden we niet meer vieren, omdat op 1 januari 2015 de parochie is opgegaan in De Goede Herder parochie van Emmen en Erica. Maar we vierden wel 150 jaar katholiek leven ‘op’ Erica. Een bijzondere mijlpaal!
Het krantenartikel van vijftig jaar geleden schetst een beeld van vroeger: “Bloeiend was hier dat wijdvertakte katholieke organisatieleven: verkenners, gidsen, gymnastiek en voetbal en zoveel meer. In een overgang bevindt zich dat nu allemaal en waar willen we naar toe?” Pastoor Brouwer blijkt volgens het artikel “tastend en zoekend te zijn naar het nieuwe parochiebeeld”. En kapelaan Alferink stelt de vraag: “Waar moeten wij onze aandacht aan schenken, opdat de gelovigen hun meedoen aan het parochieleven ervaren als een voedingsbron voor het leven van elke dag?”

Er is in die vijftig jaar wat dat betreft weinig veranderd. Ook nu bevinden we ons als katholieken in een overgangsfase en zoeken bisschoppen, pastores, parochiebestuurders en andere gelovigen naar manieren om het katholiek leven te stimuleren in een meer en meer ontkerkelijkte samenleving. Kern blijft dat ons geloof (een “blij geloof”, werd er altijd gezegd) in de voetsporen van Jezus Christus een inspiratie en een voedingsbron voor het leven van alledag is. We zien dat ook in het werk van de zeer vele vrijwilligers die zich bij de O.L.V. Onbevlekt Ontvangen kerk in Erica en bij onze anderen kerken in de parochie betrokken voelen.

Terug in 1866 stond de oprichting van de parochie van Erica aan het begin van de oprichting van vele andere parochies in onze streken. Van onderop heeft een katholieke gemeenschap zich in zuidoost Drenthe vertakt.
We hebben ons jubileum op verschillende manieren gevierd in het weekend van 16, 17 en 18 september: uiteraard met twee feestelijke eucharistievieringen, een receptie en met muzikale activiteiten, want Erica blijft een muzikaal dorp.
We vierden 150 jaar katholiek Erica in verbondenheid met de Poolse gemeenschap ter plaatse en in verbondenheid met onze medechristenen waarmee we goede oecumenische contacten onderhouden.
De pastores van weleer vatten het nog eens voor ons samen in de krant van september 1966:

“We zullen gezamenlijk ervaren dat ‘het niet allemaal hetzelfde is’, maar dat gelovig zijn een rijkdom kan zijn.”

Het 150-jarig jubileum dat we hopelijk met velen vierden kan, net als het vorige jubileum vijftig jaar geleden, zo betekenis krijgen voor ons allen.
Nogmaals van harte proficiat!!

pastoor Albert Buter