RK De Goede Herder parochie
Emmen en Erica

Welkom bij de R.K. geloofsgemeenschap van Emmen en Erica

De Goede Herder parochie wil een vindplaats zijn. Een plek waar het christelijk geloof gevonden en beleefd kan worden. Een plaats waar God aan het licht kan komen.

WOORD VAN DE PASTOOR of PASTOOR
Gewijzigd:24-05-2018

OPENINGSARTIKEL VAN DE PASTOR

Een heilige op zondag

In het verleden verzamelde ik heiligenbeelden. Ik kocht ze via Marktplaats of heel soms op een antiek- en curiosamarkt. Omdat het allemaal wat teveel werd heb ik al een heel stel weer verkocht en hebben ze bij andere liefhebbers een onderkomen gevonden. Toch staan er boven bij mij thuis op de overloop nog een heel stel. Gekscherend zou je het de “galerij van Allerheiligen” kunnen noemen. De heilige Theresia van Avila staart in vervoering naar omhoog en even verderop staat naamgenoot Theresia van Lisieux die door het vervoer een apart beschadigd neusje gekregen (evenals St. Anna overigens, die verderop staat).
De heilige Antonius abt, herkenbaar aan een varkentje aan zijn voeten, heeft het transport per pakketpost destijds nauwelijks overleefd. Zijn hoofd was finaal van de romp gescheiden. Als je goed kijkt zie je de lijmnaad nog zitten.
Ook heiligenbeelden raken door het leven beschadigd. Misschien een goede herinnering aan het feit dat zij ook ooit gewone mensen waren, die toch door hun ongewone levenswandel ons tot voorbeeld worden voorgehouden.
In de weekendliturgie komen heiligen er maar bekaaid vanaf. De viering van de zondag heeft voorrang boven het vieren van de heilige van de dag. Als u wel eens een viering op een weekdag bezoekt dan is de kans veel groter dat er eens een feestdag van een heilige voorbijkomt.
Deze maand bijvoorbeeld op dinsdag 5 juni de H. Bonifatius, patroon van ons bisdom, op woensdag 13 juni de H. Antonius van Padua en een dag later de H. Lidwina van Schiedam.
Maar de heiligenkalender vermeldt ook in juni onder andere de namen van H. Petrus van Verona en H. Johannes van Sahagun; wie kent hen niet…
Heel soms komen we op een zondag een heiligenfeest tegen. Sterker nog: een hoogfeest zelfs. De heilige Johannes de Doper komt die eer toe. Op 24 juni vieren we zijn geboorte en dit jaar valt dat op een zondag.
In de orthodoxe kerk wordt de nadruk gelegd op de wegbereidende taak die Johannes heeft voor Jezus. Daarom wordt hij Johannes de Voorloper genoemd. Johannes is als bode vooruit gezonden en hij zegt dat Hij die na hem komt de Messias is. Na de Maria is hij de belangrijkste christelijke heilige.
In de Russisch orthodoxe kerk zijn maar liefst zes feestdagen aan hem gewijd: het hoofdfeest op 7 januari, zijn conceptie op 23 september, geboorte op 24 juni, onthoofding op 29 augustus, eerste en tweede vinding van zijn hoofd op 24 februari en de derde vinding op 25 mei.

Op 24 juni komen we hopelijk met velen samen in het kerkenbos voor de jaarlijkse Gerardus Majella bedevaart. Velen zien in Gerardus een belangrijke voorspreker voor ons bij de Heer.
Op de bedevaart dit jaar komen dus twee grote heiligen samen: een Voorloper en een voorspreker. Maar hoe je deze heiligen ook aanduidt, een voorbeeld zijn ze zeker. Zij hebben voorgeleefd wat er ook van ons gevraagd wordt. Het wordt vast weer een voortreffelijke bedevaart, kan ik mij zo voorstellen.
Maar laat ik niet op de dingen vooruitlopen…

pastoor Albert Buter