RK De Goede Herder parochie
Emmen en Erica

Welkom bij de R.K. geloofsgemeenschap van Emmen en Erica

De Goede Herder parochie wil een vindplaats zijn. Een plek waar het christelijk geloof gevonden en beleefd kan worden. Een plaats waar God aan het licht kan komen.

Gewijzigd: 26-04-2021

Openingswoord van de pastor

De huidige tijd vraagt veel van ons, ook al wordt er gevaccineerd en nemen de maatregelen langzaam wat af, de situatie blijft zorgelijk. Nog steeds wordt ons gevraagd om vol te houden en geduld te hebben en dat is niet gemakkelijk.
We verlangen naar normale ontmoetingen en een einde aan de beperkingen. Waar vinden we kracht om vol te houden, om door te gaan, om de moed niet te verliezen?
Binnenkort vieren we Pinksteren, het feest van de heilige Geest.
In de pinksterviering zullen de woorden uit psalm 104 klinken:
‘Zendt Gij uw geest, dan komt er weer leven,
dan maakt Gij uw schepping weer nieuw.’
Nu het lente is zien we dat in de natuur weer gebeuren, maar ervaren wij dat ook in ons zelf?
De heilige Geest brengt leven en geeft zin aan het leven.
De heilige Geest is de helper die ons bemoedigt, troost, sterkt en inzicht geeft, die ons doet geloven, die ons leidt in het maken van juiste keuzes en in ons bidden. Niet alleen in de kerk maar ook in ons gewone leven: thuis, op het werk en op school, onderweg, overdag en ‘s nachts, of we gezond zijn of ziek, of we vrolijk zijn of verdriet hebben.
De heilige Geest is er om ons kracht te geven in al onze levensomstandigheden. Dat mag ons zeker in deze tijd waarin mensen moedeloosheid, eenzaamheid en zinloosheid ervaren bemoedigen.
De Geest van God is niet zichtbaar maar we kunnen wel zijn uitwerking zien: liefde, vreugde, geduld, vriendelijkheid, goedheid, vertrouwen, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.
Waar mensen zorgen voor elkaar mogen we hem aanwezig weten en misschien hebben we wel meer de Geest van God mogen meemaken dan we denken. In een onverwachte kaart of een bloemetje, in de glimlach van een ander die ook aan het wandelen was, in beeldbellen met de kleinkinderen, in de zorg van de buurvrouw die boodschappen haalde.
We mogen het ervaren als we ons ervoor open stellen.
Het is de heilige Geest die laat voelen dat je nooit alleen bent.
God is met je en draagt elke dag zorg voor je.
De Geest mag ons de kracht geven die we nodig hebben.
Ook wanneer we de kracht zoeken om vol te houden en geduld te hebben.
Van harte een zalig Pinksteren gewenst.

Pastor José Lange


Help uw parochie de coronatijd door!

Naast ongemak dat we de Eucharistie niet kunnen meevieren en veel parochianen begrijpelijk nog niet aan vieringen durven deelnemen, droogden ook de collecte-inkomsten op.  

Normaal is de jaaropbrengst van de collecte zo’n € 35.000. Omdat het collectemandje niet rond mag tijdens de viering staat het passief bij de in- en uitgang. Totaal zal de opbrengst zo’n € 25.000,- lager zijn dan normaal. 

U begrijpt dat de financiën van de hele parochie flink onder druk staan. Daarom doen wij een beroep op u: om uw parochie deze maand financieel een steuntje of steun (?) in de rug te geven. Om de schade zoveel mogelijk te beperken: met elkaar kunnen we heel wat bereiken om onze mooie parochie financieel overeind te houden.

U kunt denken aan het bedrag dat u anders met Pasen aan de collecte had gegeven, of het totaalbedrag dat u anders in deze hele coronatijd aan collectes had gegeven. Misschien wel een bedrag dat u deze maand overhoudt of het bedrag dat u nog nodig hebt om fiscale aftrekbaarheid van giften te bereiken of….. u verzint zelf iets dat bij u en uw mogelijkheden past. Als u - voor welke bedrag dan ook - meedoet zijn wij u hiervoor zeer dankbaar. 

U kunt uw bijdrage, o.v.v. Corona-Paascollecte, storten op een van de volgende bankrekeningen.
Alle rekeningen staan op naam van RK parochie de Goede Herder:

·        Locatie H. Franciscus van Assisi:                NL27 RABO 0317 0158 42

·        Locatie OLVrouw Onbevlekt Ontvangen:     NL65 RABO 0114 5003 04

·        Locatie H. Gerardus Majella:                      NL07 RABO 0317 0161 05

·        Locatie H. Paulus:                                       NL11 RABO 0368 4602 74
Of
·        Centrale parochiekas:                                 NL13 RABO 0317 0480 07

 


Voor overige informatie zie ook de Nieuws pagina van de website