RK De Goede Herder parochie
Emmen en Erica

Welkom bij de R.K. geloofsgemeenschap van Emmen en Erica

De Goede Herder parochie wil een vindplaats zijn. Een plek waar het christelijk geloof gevonden en beleefd kan worden. Een plaats waar God aan het licht kan komen.


WOORD VAN DE PASTOOR
Gewijzigd: 24-08-2016

OPENINGSARTIKEL VAN DE PASTOR

De vakantietijd is voorbij, voor de meesten van ons tenminste. We zijn weer aan de slag gegaan, de scholen zijn begonnen en al snel zijn we weer gewend aan het gewone dagelijkse ritme. Het is alsof we niet weg geweest zijn, voordat we het weten haasten en rennen we weer en vergeten hoe belangrijk het is zo af en toe, maar wel met regelmaat, het tempo van ons leven en van ons werken even te verlagen. Want pas dan ervaar je hoe onmisbaar het is om stil te staan bij wat je bezig houdt en wat je drijft.

Jezus geeft dat advies al aan zijn leerlingen als ze na hun werk bij hem terugkomen: Ga maar met mij mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn en een tijdje uit te rusten. Zijn woorden gaan zeker niet uitsluitend over lichamelijke rust, over uiterlijke rust dus, om vakantie en ontspanning. Maar om een geestelijke, een innerlijke rust. De rust die alleen Jezus kan geven zoals Hij gezegd heeft: Komt allen naar Mij toe, vermoeide mensen, en Ik zal jullie rust geven.

Die eenzame plaats waarover Jezus spreekt wordt ook wel vertaald met een stille plaats, een plek waar het haastige leven even tot stilstand kan komen. En, het lijkt tegenstrijdig, daar hoeft niet alle geluid te ontbreken.
We kennen stilte in verschillende gedaanten. Stilte kan weldadig zijn, het kan ons lucht geven, maar het kan even goed beklemmend zijn in pijnlijke situaties of in een gespannen gesprek.

Misschien vind je dat stilte overbodig is en dat het zonde is van je kostbare tijd. Want het bijhouden van je facebook, het voeren van een gesprek of het stofzuigen van je huis zijn dingen die je niet kunt doen als je je aan de stilte overgeeft. Stilte lijkt je nutteloos omdat je je niet productief of nuttig voelt. Er wordt niets gecreëerd of geproduceerd.

Toch heeft een mens stilte nodig. Soms lukt het dan dat je de stilte in jezelf vindt. Jezelf vindt, terugvindt soms. Wonderlijk genoeg kan daarin de energie opwellen die je kracht geeft voor je dagelijks leven.

Stilte zoeken kan overal. Zeker in onze kerken en de vieringen vinden we plekken van stilte in verbondenheid met God en mensen.
Moge, nu we weer aan de slag gaan, de stilte ons leven en ons werken begeleiden.

pastor José Lange