RK De Goede Herder parochie
Emmen en Erica

Welkom bij de R.K. geloofsgemeenschap van Emmen en Erica

De Goede Herder parochie wil een vindplaats zijn. Een plek waar het christelijk geloof gevonden en beleefd kan worden. Een plaats waar God aan het licht kan komen.

WOORD VAN DE PASTOOR of PASTOR
Gewijzigd:22-05-2019

OPENINGSARTIKEL VAN DE PASTOOR

Maria, Moeder van de Kerk

Sinds 2018 wordt jaarlijks op maandag na Pinksteren (2e Pinksterdag) de gedachtenis gevierd van Maria, Moeder van de Kerk. In dat jaar heeft paus Franciscus het besluit genomen dat de Kerk op die dag speciaal stil staat bij de gedachte dat Maria zowel de Moeder is van Christus als van de Kerk. De zalige paus Paulus VI riep al op 21 november 1964 aan het eind van de derde zittingsperiode van het Tweede Vaticaans Concilie de heilige Maagd Maria uit tot "Moeder van de Kerk".
Deze gedachtenis wordt niet voor niets gevierd op 2e Pinksterdag. Kerkelijk gesproken bestaat 2e Pinksterdag trouwens helemaal niet. Net als 2e Kerstdag (eigenlijk het feest van de eerste martelaar H. Stefanus) en 2e Paasdag (eigenlijk “gewoon” de maandag onder het octaaf van Pasen) is het een Nederlandse gewoonte om deze “2e” dagen te hebben als een vrije dag.
maria Meubelboulevards doen van oudsher goede zaken op deze dagen. Ook de Efteling kan zich, zeker bij goed weer, over extra belangstelling verheugen.
De keuze voor de maandag na Pinksteren voor “Maria, Moeder van de Kerk” is heel eenvoudig: zo dicht mogelijk na het Pinksterfeest. Op die dag waren Maria en de apostelen in gebed bijeen en kregen de apostelen de opdracht om de wereld in te gaan om de Blijde Boodschap te verkondigen. Maria kan dan gezien worden als de beschermster van de opdracht om het Evangelie onder de volkeren te verkondigen. Pinksteren als de geboortedag van de kerk.
Op de Russische Pinksterikoon is te zien dat de Moeder Gods in het midden zit van een door gebouwen omsloten ruimte omringd door de apostelen. Zij zit op een gouden troonzetel en neigt iets naar rechts. Zij heeft haar handen half opgeheven voor haar borst. Aan weerszijden van haar zijn zes apostelen opgesteld. Boven hun hoofd een vlammetje en bovenaan in het midden vurige vlammen met de heilige Geest.
Ook bij deze gedachtenis blijft onze rol niet buiten beschouwing. Ook wij moeten ons net als Maria dienstbaar opstellen aan Gods plan met deze wereld en zeker aan Gods plan met ons persoonlijk. Ook wij zijn bijeengeroepen door God om mee te werken aan de komst van zijn Koninkrijk. Dat mogen we doen in de voetsporen van allen die ons daarbij zijn voorgegaan: natuurlijk allereerst Jezus zelf, daarna de apostelen met Maria in hun midden.

pastoor Albert Buter