RK De Goede Herder parochie
Emmen en Erica

Welkom bij de R.K. geloofsgemeenschap van Emmen en Erica

De Goede Herder parochie wil een vindplaats zijn. Een plek waar het christelijk geloof gevonden en beleefd kan worden. Een plaats waar God aan het licht kan komen.

Gewijzigd: 06-09-2021

Openingswoord van de pastoor

Over Peter R. de Vries en Titus Brandsma

Normaal is het zomers komkommertijd. Een vakantieperiode waarin weinig gebeurt. Deze zomer was er voldoende warmte én water om die komkommer goed te laten groeien.
Het land schrikte op toen Peter R. de Vries 6 juli op straat werd neergeschoten. Een journalist met faam, die zich in talrijke cold cases vastbeet. Het was internationaal nieuws.

lees

OVERWEGINGEN

Veur de preek 5-september 2021. (RTV Drenthe)

Door P.J.J. Stiekema

Vorige week het nieuws dat de Afghaanse taliban vrouwen vraagt thuis te blijven. Dat is, aldus hun woordvoerder, in het voordeel van de vrouwen zelf want (nu komt het!) het zou de groep tijd geven strijders duidelijk te maken dat vrouwen niet respectloos mogen worden behandeld of pijn worden gedaan. Er heeft dus iets ontbroken aan hun opvoeding. Waren zij door míjn ouders opgevoed dan was hen respect als kind al bijgebracht, te beginnen voor de vrouw die jou baarde en zoogde.

lees

 

Preek TV viering KRO-NCRV van zondag 5 september 2021 te Barger-Oosterveld

Pastoor P.J.J. Stiekema

Vat moed en vreest niet, uw God komt om de wraak te voltrekken .’, aldus de profeet Jesaja. Een heilsvisioen - gelovige peptalk - voor de moedeloze en radeloze burger.

Wie het niet ziet zitten, die gaan de ogen weer open. Wie het niet kán aanhoren, gaan de oren weer open. Wie door het leven lamgeslagen is, zal springen als een hert. Wie de mond gesnoerd werd, zal jubelen. Een land dat dorst naar recht: één waterbron. Waar de wereld, het leven tekortschiet dé vooraankondiging van Gods gerechtigheid. Er is hoop. God zal - wanneer dan ook - recht verschaffen.

lees


Help uw parochie de coronatijd door!

Naast ongemak dat we de Eucharistie niet kunnen meevieren en veel parochianen begrijpelijk nog niet aan vieringen durven deelnemen, droogden ook de collecte-inkomsten op.  

Normaal is de jaaropbrengst van de collecte zo’n € 35.000. Omdat het collectemandje niet rond mag tijdens de viering staat het passief bij de in- en uitgang. Totaal zal de opbrengst zo’n € 25.000,- lager zijn dan normaal. 

U begrijpt dat de financiën van de hele parochie flink onder druk staan. Daarom doen wij een beroep op u: om uw parochie deze maand financieel een steuntje of steun (?) in de rug te geven. Om de schade zoveel mogelijk te beperken: met elkaar kunnen we heel wat bereiken om onze mooie parochie financieel overeind te houden.

U kunt denken aan het bedrag dat u anders met Pasen aan de collecte had gegeven, of het totaalbedrag dat u anders in deze hele coronatijd aan collectes had gegeven. Misschien wel een bedrag dat u deze maand overhoudt of het bedrag dat u nog nodig hebt om fiscale aftrekbaarheid van giften te bereiken of….. u verzint zelf iets dat bij u en uw mogelijkheden past. Als u - voor welke bedrag dan ook - meedoet zijn wij u hiervoor zeer dankbaar. 

U kunt uw bijdrage, o.v.v. Corona-Paascollecte, storten op een van de volgende bankrekeningen.
Alle rekeningen staan op naam van RK parochie de Goede Herder:

·        Locatie H. Franciscus van Assisi:                NL27 RABO 0317 0158 42

·        Locatie OLVrouw Onbevlekt Ontvangen:     NL65 RABO 0114 5003 04

·        Locatie H. Gerardus Majella:                     NL07 RABO 0317 0161 05

·        Locatie H. Paulus:                                     NL11 RABO 0368 4602 74
Of
·        Centrale parochiekas:                               NL13 RABO 0317 0480 07

 


Voor overige informatie zie ook de Nieuws pagina van de website